eagri.cz (Mze)
Zemědělství  |  31.07.2020 15:14:00

Upozornění pro školkaře, kteří zamýšlejí dodávat hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón v EU, vymezených vůči této bakterii


Od 14. prosince 2019 platí nová fytosanitární legislativa, což je důvod změn i v problematice chráněných a nárazníkových zón.

Do chráněných zón, vymezených v EU vůči bakterii Erwinia amylovora, je z České republiky možné dodávat hostitelské rostliny této bakterie jedině ze školek, které mají vymezeny tzv. nárazníkové zóny.

Profesionální provozovatelé, kteří plánují dodávat hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora do chráněných zón vymezených vůči tomuto škodlivému organismu (např. na Slovensko), proto musejí mít v okolí své školky úředně vymezenou nárazníkovou zónu v rozsahu nejméně 50 km2 a musejí dodržovat režim stanovený pro tuto zónu rozhodnutím ÚKZÚZ. Hostitelskými rostlinami bakterie jsou okrasné i ovocné výpěstky rodů hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, kdouloň, kdoulovec, lokvát, mišpule, muchovník, skalník a blýskavka Davidova, vyjma plodů a osiva. Aby mohly být hostitelské rostliny bakterie opatřeny rostlinolékařskými pasy pro chráněnou zónu s uvedeným vědeckým názvem „Erwinia amylovora“ nebo jeho EPPO kódem „ERWIAM“, musejí být splněny zvláštní požadavky stanovené v bodu 9. přílohy X prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072. Seznam chráněných zón vymezených vůči Erwinia amylovora je uveden v bodu 1 přílohy č. III uvedeného prováděcího nařízení.

Dotčení profesionální provozovatelé (ovocní a okrasní školkaři) musejí do 15. srpna 2020 podat Žádost o provedení šetření za účelem vydání rostlinolékařského pasu na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, v souladu s čl. 87 nařízení (EU) 2016/2031. Vyplněný formulář žádosti a její přílohy by měl být podán místně příslušnému Oddělení terénní inspekce ÚKZÚZ, popř. předán do datové schránky ÚKZÚZ. Od roku 2021 budou žádosti podávány do 31. května.

Více informací k problematice nárazníkových zón na Erwinia amylovora naleznete v situaci „Jak postupovat při vymezování a udržování nárazníkových zón u školek, ze kterých se předpokládají dodávky hostitelských rostlin Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón vůči tomuto patogenu v EU“ uvedené na webu ÚKZÚZ.


PŘÍLOHA X

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídající zvláštní požadavky pro chráněné zóny Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve čtvrtém sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území: a) celé území uvedeného členského státu;

b) území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c) pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách. 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

 
1.

Použité zemědělské stroje

ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10

Stroje:

a) byly před přemístěním na místa produkce, kde se pěstuje řepa, očištěny a zbaveny zeminy a rostlinných zbytků nebo

b) pocházejí z oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a) Irsko;

b) Francie (Breta

c) Portugalsko (Azory)

d) Finsko

e) Spojené

Irsko)

ň)

království

(Severní
2.

Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta

vulgaris L.)

ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00

Úřední potvrzení, že zemina či odpad:

a) byly ošetřeny za účelem odstranění kontaminace BNYVV nebo

b) jsou určeny pro převoz k likvidaci úředně schváleným způsobem nebo

c) pocházejí z rostlin Beta vulgaris pěstovaných v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a) Irsko;

b) Francie (Bretaň);

c) Portugalsko (Azory);

d) Finsko;

e) Spojené          království Irsko).

(Severní

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

3.

Úly – v období od 15. března do

30. června

0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00

Úřední potvrzení, že úly:

a) pocházejí ze třetích zemí uznaných za prosté organismu Erwinia amylovora

(Burr.) Winsl. et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031 nebo

b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku nebo

c) pocházejí z chráněné zóny uvedené ve sloupci napravo nebo

d) před přemístěním prošly vhodnými karanténními opatřeními.

a) Estonsko;

b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segria a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obce Alborache a Turís v provincii Valencia a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja

v provincii Alicante (Valencijské společenství))

c) Francie (Korsika)

d) Irsko                (s         výjimkou                města

Galway);

e) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí

Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí

Cesaro (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S.

Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblast nacházející se jižně od dálnice

A4 v provincii Verona));

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

       

f) Lotyšsko;

g) Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kedainiai (region Kaunas);

h) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, a obcí Lendava a Renče- Vogrsko (jižně od dálnice H4)) a Velika Polana, a obcí

Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko,

Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje,

Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna

Gorica);

i) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov));

j) Finsko;

k) Spojené          Království         (Ostrov Man; Normanské ostrovy).

4.

Rostliny Allium porrum L., Apium L., Beta L., jiné než rostliny uvedené v bodu 5 této přílohy a rostliny určené jako krmivo pro zvířata, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., jiné než rostliny k pěstování

ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00

0706 90 30 ex 0706 90 90

a) Zásilka či partie neobsahuje více než 1 % hmotnosti zeminy nebo

b) úřední prohlášení, že rostliny jsou určeny ke zpracování v areálech s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV.

a) Francie (Bretaň);

b) Finsko;

c) Irsko;

d) Portugalsko (Azory);

e) Spojené          království         (Severní

Irsko).

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

 
5.

Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

ex 1212 91 80 ex 1214 90 10

Úřední potvrzení, že rostliny:

a) jsou přepravovány takovým způsobem, aby se zajistilo, že nehrozí šíření BNYVV, a jsou určeny k dodání do zpracovatelského závodu s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV, nebo

b) byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a) Irsko;

b) Francie (Bretaň);

c) Portugalsko (Azory);

d) Finsko;

e) Spojené         království

Irsko).

(Severní
6.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

0701 10 00

Úřední potvrzení, že hlízy:

a) byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt organismu Beet necrotic yellow vein virus („BNYVV“), nebo

b) byly vypěstovány v zemině nebo v pěstebním substrátu obsahujícím zeminu, o kterých je známo, že jsou prosté BNYVV, nebo které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými BNYVV, nebo

c) byly čištěním zbaveny zeminy.

a) Francie (Bretaň);

b) Finsko;

c) Irsko;

d) Portugalsko (Azory);

e) Spojené         království

Irsko).

(Severní
7.

Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než uvedené v bodu 6 této přílohy

ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90

a) Zásilka či partie neobsahuje více než 1 % hmotnosti zeminy nebo

b) úřední prohlášení, že hlízy jsou určeny ke zpracování v areálech s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV.

a) Francie (Bretaň);

b) Finsko;

c) Irsko;

d) Portugalsko (Azory);

e) Spojené         království

Irsko).

(Severní
8.

Rostliny k pěstování Beta vulgaris L., kromě

osiva

ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50

Úřední potvrzení, že rostliny:

a) i) byly               jednotlivě    úředně testovány a    shledány prostými BNYVV nebo

ii) byly vypěstovány z osiva splňujícího požadavky bodů 33 a 34 této přílohy a:

a) Irsko;

b) Francie (Bretaň);

c) Portugalsko (Azory);

d) Finsko;

e) Spojené         království Irsko).

(Severní

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

       

— byly              vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV, nebo

— byly vypěstovány v zemině nebo v pěstebním substrátu, které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými BNYVV, a

— byly               z              nich            odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými BNYVV

a

b) držení materiálu těchto rostlin bylo oznámeno příslušnou organizací či výzkumnou institucí.

 
9.

Rostliny a živý pyl určený k opylování těchto rostlin: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00

Ve vhodných případech úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí ze třetích zemí uznaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi nebo

b) rostliny pocházejí z oblastí prostých škodlivých organismů v Unii nebo ve třetích zemích, které byly uznány v souvislosti s organismem

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření a úředně oznámeny Komisi, nebo

a) Estonsko;

b) Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la

Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segria a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obce Alborache a Turís v provincii Valencia a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitja

v provincii Alicante (Valencijské společenství));

c) Francie (Korsika);

d) Irsko                (s výjimkou         města

Galway);

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku nebo

d) rostliny byly vyprodukovány, nebo, pokud byly přemístěny do „nárazníkové zóny“, byly udržovány po období alespoň sedm měsíců včetně období od 1. dubna do

31. října posledního vegetačního období, na poli:

i) umístěném alespoň 1 km uvnitř hranic úředně stanovené „nárazníkové zóny“ o rozloze alespoň 50 km 2 , kde jsou hostitelské rostliny podrobeny úředně schválenému a dozorovanému

kontrolnímu režimu ustavenému nejpozději před počátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat rozšíření organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ze zde pěstovaných rostlin,

ii) který byl úředně schválen, stejně jako „nárazníková zóna“, před počátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, k pěstování rostlin podle požadavků vymezených v tomto bodu,

iii) který byl, stejně jako okolní zóna o šířce alespoň 500 m, shledán prostým organismu

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. od začátku posledního ukončeného vegetačního období při úřední prohlídce prováděné alespoň:

e) Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí

Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesaro (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s vý­

jimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblast nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona));

f) Lotyšsko;

g) Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kedainiai (region Kaunas);

h) Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4)) a Velika Polana, a obcí Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradi­

 ček,       Grintovec,       Ivančna

Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava,

 Podbukovje,       Potok        pri

Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični,

Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna Gorica);

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

— dvakrát v terénu v nejvhodnějších termínech, tj. jednou v období od června do srpna a jednou

od srpna do listopadu, a

— jednou v uvedené okolní zóně v nejvhodnějším termínu, tj. od srpna do listopadu a

iv) z něhož rostliny byly úředně testovány na latentní infekce v souladu s vhodnou laboratorní metodou na vzorcích úředně odebraných v nejvhodnějším termínu.

i) Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov));

j) Finsko;

k) Spojené          Království         (Ostrov Man; Normanské ostrovy).

10.

Rostliny Vitis L., vyjma plodů a osiva

0602 10 10

0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00

Úřední potvrzení, že rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae (Fitch) (a certifikovány příslušnou státní organizací ochrany rostlin a úředně oznámeny Komisi).

 a)   Kypr

11.

Rostliny k pěstování Prunus L., kromě osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že rostliny:

a) byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

nebo

b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., nebo

Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

c) byly získány v přímé linii z matečných rostlin, které během posledního ukončeného vegetačního období nevykazovaly žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)

Vauterin et al., a

na rostlinách na místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. nebo

d) v případě rostlin Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jinak, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, nebyly na rostlinách na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

 
12.

Nezakořeněřízky k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 10 90

Úřední potvrzení, že:

a) nezakořeněřízky pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských

populací), nebo

b) na místě produkce ani na řízcích nebo rostlinách, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány na tomto místě produkce, nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin na tomto místě produkce pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn.

(evropské populace) nebo

a) Irsko;

b) Švédsko

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

c) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), prošly řízky a rostliny, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány na tomto místě produkce, vhodným

ošetřením tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních

prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním.

 
13.

Rostliny k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd., vyjma všech těchto částí:

— osivo,

— nezakořeněřízky k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo

b) na místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) nebo

a) Irsko;

b) Švédsko;

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

c) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo vyprodukované na tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních

prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním

a

d) je prokázáno, že rostliny byly vyprodukovány z řízků, které:

i) pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo

ii) byly vypěstovány na místě, kde při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to ani na rostlinách, nebo

 

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

iii) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly pěstovány z rostlin držených nebo vyprodukovaných na tomto místě produkce, které byly podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských popu­

lací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úřed­

ních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním

nebo

e) v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jinak zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny před přemís­

těním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací).

 

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

14.

Rostliny k pěstování Begonia L., kromě osiva, hlíz a oddenkových

hlíz, a rostliny k pěstování Ajuga L., Crossandra

Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L., kromě osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že:

a) rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo

b) na místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) nebo

c) v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo vyprodukované na tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních

prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním nebo

a) Irsko;

b) Švédsko;

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

d) v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu nebo jinak zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny bezprostředně před přemístěním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismu Bemisia tabaci

Genn. (evropských populací).

 
15.

Rostliny k pěstování Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr, kromě osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a že místo produkce je prosté organismu Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.

a) Irsko
16.

Rostliny k pěstování Cedrus Trew, Pinus L., kromě osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že:

a) rostliny byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu Thaumetopoea pityocampa Denis &

Schiffermüller, nebo

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, nebo

c) rostliny byly vyprodukovány ve školkách, které byly na základě úředních prohlídek a úředních průzkumů provedených ve vhodných obdobích shledány jako prosté organismu Thaumetopoea pityocampa Denis &

Schiffermüller, včetně jejich bezprostředního okolí,

nebo

a) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

d) rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a byly ve vhodných obdobích kontrolovány a shledány jako prosté organismu Thaumetopoea pityocampa Denis &

Schiffermüller.

 
17.

 Rostliny     k      pěstování

Larix Mill., kromě osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a že místo produkce je prosté organismu Cephalcia lariciphila

(Klug.).

a) Irsko

b) Spojené          království         (Severní

Irsko, ostrov Man a Jersey)

18.

Rostliny k pěstování Picea A. Dietr., mimo

osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a že místo produkce je prosté organismu Gilpinia hercyniae

(Hartig).

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Irsko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man

a Jersey)

19.

Rostliny Eucalyptus l’Herit, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00

Úřední potvrzení, že rostliny:

a) jsou prosté zeminy a byly podrobeny ošetření proti organismu Gonipterus scutellatus Gyll. nebo

b) pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Gonipterus scutellatus Gyll.

a) Řecko;

b) Portugalsko (Azory)

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

20.

 Rostliny     k      pěstování

Castanea Mill.

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99

Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány:

a) na místech produkce v zemích, v nichž není znám výskyt organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nebo

b) v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

a) Česká republika;

b) Irsko;

c) Švédsko;

d) Spojené království

21.

Rostliny k pěstování Quercus L., kromě osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že:

a) rostliny byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nebo

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, nebo

c) na místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

a) Česká republika;

b) Irsko;

c) Švédsko;

d) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

22.

Rostliny k pěstování Quercus L., jiné než Quercus suber L., které mají průměr nejméně 8 cm, měřeno ve výšce 1,2 m od kořenového krčku, vyjma plodů

a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že:

a) rostliny byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, v nichž není znám výskyt organismu

Thaumetopoea processionea L., nebo

b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumetopoea

processionea L., nebo

c) rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Thaumetopoea processionea L. a byly ve vhodných termínech prohlédnuty a shledány prostými organismu Thaumetopoea processionea L.

a) Irsko;

b) Spojené království (s výjimkou oblastí pod místní správou Barking and Dagenham;

Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne;

 Camden;        Castle        Point;

Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster;

Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans;

 Sutton;        Surrey        Heath;

Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling;

 Tower     Hamlets;    Waltham

Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield;

West Berkshire; Windsor and

 Maidenhead;               Woking,

Wokingham and Wycombe)

23.

Rostliny Abies Mill., Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus

L. a Pseudotsuga Carr vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu Dendroctonus micans Kugelan.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko, ostrov Man a Jersey)

24.

Rostliny Abies Mill., Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu

Ips duplicatus Sahlberg.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

25.

Rostliny Abies Mill., Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus

L. a Pseudotsuga Carr vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu Ips typographus Heer.

a) Irsko;

b) Spojené království

26.

Rostliny Abies Mill., Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu Ips amitinus Eichhof.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené království

27.

Rostliny Abies Mill., Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus

L. a Pseudotsuga Carr vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu Ips cembrae Heer.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko a Ostrov Man)

28.

Rostliny Abies Mill., Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20

Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté organismu Ips sexdentatus Börner.

a) Irsko;

b) Kypr;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko a Ostrov Man)

29.

Rostliny Castanea Mill., vyjma rostlin v tkáňové kultuře, plodů a osiva

ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00

Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány:

a) na místech produkce v zemích, v nichž není znám výskyt organismu

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nebo

b) v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu

Dryocosmus kuriphilus         Yasumatsu.

a) Irsko;

b) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

30.

Rostliny k pěstování čeledi Palmae, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů:

Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,

Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení,              že               rostliny byly:

a) trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu Paysandisia archon (Burmeister), nebo

b) trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Paysandisia archon (Burmeister), nebo

c) pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem či přemístěním na místě produkce:

i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled, a

ii) kde jsou rostliny umís­

těny na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu

Paysandisia archon (Burmeister), a

iii) kde nebyly během tří úředních prohlídek ročně provedených ve vhodných obdobích, včetně prohlídky provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, pozorovány žádné příznaky napadení organismem

Paysandisia archon (Burmeister).

a) Irsko;

b) Malta;

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

31.

Rostliny k pěstování čeledi Palmae, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H.

Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S.

Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livis­

tona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq.,

Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti

Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia

Raf.

ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99

Úřední potvrzení,              že               rostliny byly:

a) trvale pěstovány na místech produkce v zemích, kde není znám výskyt organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), nebo

b) trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), nebo

c) pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem či přemístěním na místě produkce:

i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled, a

ii) kde jsou rostliny umís­

těny na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), a

iii) kde nebyly během tří úředních prohlídek ročně provedených ve vhodných obdobích pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu, včetně prohlídky provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, pozorovány žádné příznaky napadení organismem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

a) Irsko;

b) Portugalsko (Azory);

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

 
32. Osivo Gossypium spp. 1207 21 00

Úřední potvrzení, že:

a) osivo bylo vyloupáno kyselou cestou a

b) na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu

Colletotrichum gossypii Southw, a že byl otestován reprezentativní vzorek, který byl při těchto testech shledán prostým organismu Glomerella gossypii Edgerton.

a) Řecko

 
33.

Osivo krmné řepy druhu

Beta vulgaris L.

1209 10 00

1209 29 60 ex 1209 29 80

1209 91 30 ex 1209 91 80

Aniž je v příslušných případech dotčena směrnice 2002/54/ES, úřední potvrzení, že:

a) osivo kategorie „základní osivo“ a „certifikované osivo“ splňuje podmínky stanovené v příloze I části B bodě 3 směrnice 2002/54/ES nebo

b) v případě „osiva s neukon­ čenou certifikací“ splňuje osivo podmínky stanovené v čl. 15 odst. 2 směrnice 2002/54/ES a je učené ke zpracování, které splní podmínky stanovené v části B přílohy I dané směrnice, a dodává se do zpracovatelského podniku s úředně schváleným zařízením na kontrolované zneškodňování odpadu, aby se zamezilo šíření BNYVV, nebo

c) osivo pochází z porostu pěstovaného v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a) Irsko;

b) Francie (Breta

c) Portugalsko (Azory);

d) Finsko;

e) Spojené

Irsko)

ň);

království

(Severní
34.

 Osivo     zeleniny    druhu

Beta vulgaris L.

ex 1209 29 80

1209 91 30 ex 1209 91 80

Aniž je v příslušných případech případech dotčena směrnice 2002/55/ES, úřední potvrzení, že:

a) zpracované osivo neobsahuje více než 0,5 % hmotnosti neškodných nečistot (v případě peletovaného osiva musí být tento standard splněn před peletováním) nebo

a) Irsko;

b) Francie (Bretaň);

c) Portugalsko (Azory);

d) Finsko;

e) Spojené          království

Irsko)

(Severní

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

     

b) v případě nezpracovaného osiva je osivo úředně

zabaleno tak, aby bylo zajištěno, že nehrozí riziko šíření BNYVV, a je určeno ke zpracování, které splňuje podmínky vymezené v písmeni a), a dodáno do zpracovatelského podniku s úředně schváleným zařízením na kontrolované zneškodňování odpadu, aby se zamezilo šíření BNYVV, nebo

c) osivo pochází z porostu pěstovaného v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

 
35. Osivo Gossypium spp. 1207 21 00

Úřední potvrzení, že osivo bylo vyloupáno kyselou cestou

a) Řecko;

b) Španělsko (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia,

Valencie)

36. Osivo Mangifera spp. ex 1209 99 99

Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Sternochetus mangiferae

Fabricius.

a) Španělsko (Granada a

ga);

b) Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

Mála­

37.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridů pocházející z Bulharska, Francie, Chorvatska, Itálie, Kypru, Portugalska, Řecka, Slovinska

a Španělska

ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00

a) Plody jsou prosté listů a stopek nebo

b) v případě plodů s listy nebo stopkami byly plody zabaleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstaly zapečetěny během přepravy přes chráněnou zónu, jež byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež je uvedena též v rostlinolékařském pase.

 a)   Malta

 
38. Plody Vitis L. 0806 10 10 0806 10 90

Plody jsou prosté listů.

 a)   Kypr

 

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

39.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Dendroctonus micans Kugelan, nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko, ostrov Man a Jersey)

40.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips duplicatus Sahlbergh, nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

41.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips typographus Heer, nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Irsko;

b) Spojené království

42.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips amitinus Eichhof, nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené království

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

43.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips cembrae Heer, nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko a Ostrov Man)

44.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00

4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips sexdentatus Börner, nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Kypr;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko a Ostrov Man)

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

45.

Dřevo Castanea Mill.

ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo

b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., nebo

c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné praxe potvrzujícím, že dřevo bylo uměle vysušeno na

vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.

a) Česká republika;

b) Irsko;

c) Švédsko;

d) Spojené království

46.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že zásilka:

a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému

ošetření proti kůrovci nebo

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Dendroctonus micans Kugelan.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko, ostrov Man a Jersey)

47.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že zásilka:

a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému

ošetření proti kůrovci nebo

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips amitinus Eichhof.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené království

48.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že zásilka:

a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému

ošetření proti kůrovci nebo

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips cembrae Heer.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko a Ostrov Man)

 

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

49.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že zásilka:

a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému

ošetření proti kůrovci nebo

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips duplicatus Sahlberg.

a) Řecko;

b) Irsko;

c) Spojené království

50.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že zásilka:

a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému

ošetření proti kůrovci nebo

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips sexdentatus Börner.

a) Kypr;

b) Irsko;

c) Spojené          království         (Severní

Irsko a Ostrov Man)

51.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že zásilka:

a) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému

ošetření proti kůrovci nebo

b) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips typographus Heer.

a) Irsko;

b) Spojené království

52.

Samostatná kůra Castanea

Mill.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Úřední potvrzení, že samostatná kůra:

a) pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., nebo

b) byla podrobena vhodné fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti orga­

nismu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031. V případě použití fumigace, jsou

příslušná účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3  ) a doba expozice (h) uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

a) Česká republika;

b) Irsko;

c) Švédsko;

d) Spojené království

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Upozornění pro školkaře, kteří zamýšlejí dodávat hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón v EU, vymezených vůči této bakterii

Diskuze a názory uživatelů na téma: Upozornění pro školkaře, kteří zamýšlejí dodávat hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón v EU, vymezených vůči této bakterii

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies