ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  09.07.2020 09:28:48

09.07.2020 Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2020


Osevní plocha v Jihomoravském kraji byla v roce 2020 proti roku přechozímu zmenšena o 3,1 tisíce hektaru na 312,0 tisíce hektaru. K redukci plochy došlo zejména u pšenice ozimé, a to o 6,3 tisíce hektaru na letošních 105,0 tisíce hektaru, a řepky o 5,4 tisíce hektaru na 34,1 tisíce hektaru. Rozšířena byla rozloha s okopaninami a konzumní zeleninou. 

Osevní plocha na jižní Moravě je po Středočeském kraji druhá největší a představuje 312,0 tisíce hektaru. Proti roku předchozímu došlo k redukci o 3,1 tisíce hektaru. Ve struktuře osevní plochy převažuje plocha se zrninami (64,6 %), na 16,5 % celku se pěstují technické plodiny, na 15,2 % jsou pícniny na orné půdě, 1,8 % celku náleží okopaninám a 1,2 % konzumní zelenině.

Osevní plocha obilovin celkem na jižní Moravě je mezi kraji druhá největší a svou plochou 194,5 tisíce hektaru tvoří 14,6 % republikového celku. V letošním roce došlo k její redukci, a to zejména kvůli zmenšení osevní plochy pšenice ozimé. Touto plodinou bylo loni v Jihomoravském kraji oseto 111,3 tisíce hektaru, letos je to o 6,3 tisíce hektaru méně. Meziročně menší osevní plocha je vykázána také u pšenice jarní, tritikaležita.

Letos bylo na jižní Moravě oseto ječmenem celkem 39,1 tisíce hektaru, z toho na 28,1 tisíce hektaru je ječmen jarní. Osevní plocha ječmene jarního i ozimého byla v letošním roce v porovnání s rokem předchozím rozšířena o 1,7 tisíce hektaru resp. o 1,2 tisíce hektaru a podíl osevní plochy na republikovém celku u těchto jednotlivých plodin vzrostl o 0,5 procentního bodu.

Jihomoravský kraj je největším pěstitelem kukuřice na zrno. Letos zabírá plochu 39,2 tisíce hektaru, a to je polovina osevní plochy s touto komoditou v České republice.   

V mezikrajském porovnání je Jihomoravský kraj druhým největším pěstitelem luskovin na zrno. Osevní plocha byla v letošním roce rozšířena proti předchozímu srovnatelnému období o 660 hektarů a dosahuje 7,1 tisíce hektaru. Nejčastěji vysévanou plodinou je hrách setý na zrno, který je letos na 6,6 tisíce hektaru a tvoří pětinu republikového celku.

Rozloha osevních ploch, na kterých se v Jihomoravském kraji pěstují okopaniny, meziročně vzrostla o 4,6 % na 5,7 tisíce hektaru. Největší část zabírá cukrovka technická, a to 4,1 tisíce hektaru. Tato rozloha je proti roku předchozímu větší o 232 hektarů. Osevní plocha byla proti roku 2019 mírně zvětšena u brambor celkem na 1,5 tisíce hektaru, krmnou řepou bylo letos oseto 57 hektarů s meziročním nárůstem o 31,2 %.

V tomto roce jihomoravští zemědělci pěstují olejniny na ploše 50,5 tisíce hektarů, z toho 67,5 % tvoří řepka, 15,4 % slunečnice na semeno, 7,5 % mák, 5,4 % hořčice na semeno a 3,2 % sója. Osevní plocha těchto plodin zaznamenala meziroční nárůst s výjimkou řepky. Řepkou bylo v letošním roce oseto 34,1 tisíce hektaru, což je v mezikrajském porovnání čtvrtá nejvyšší hodnota, v roce předchozím to bylo o 5,4 tisíce hektaru více. Podíl na republikovém celku se tak meziročně snížil o 1,1 procentního bodu na letošních 9,3 %. Jihomoravský kraj je největším producentem slunečnice na semeno. Touto plodinou letos jihomoravští zemědělci oseli 7,8 tisíce hektarů, což je 69,2 % osevní plochy se slunečnicí na semeno v České republice.

V letošním roce je v České republice pěstováno konopí na 413 hektarech, z toho více jak třetina osevní plochy je na území Jihomoravského kraje. Letos byla na jižní Moravě plocha s touto plodinou zmenšena z loňských 197 hektarů na 141 hektarů.

Z jednoletých pícnin, kterými bylo v Jihomoravském kraji oseto 25,4 tisíce hektaru, zabírá 82,5 % plochy kukuřice na zeleno a siláž, z víceletých pícnin pěstovaných na 22,1 tisíce hektaru převažuje velikostí osevní plochy vojtěška (63,6 %).

Jihomoravští zemědělci letos vysadili konzumní zeleninu na 3,7 tisíce hektaru s meziročním nárůstem o 16,9 %. Největší část této plochy, téměř pětinu, tvoří pole s hrachem dřeňovým (683 hektarů), desetinu plochy zabírá cibule. Paprika se na jižní Moravě pěstuje na 270 hektarech, rajčata na 259 hektarech a okurky nakládačky na 194 hektarech. Největší meziroční nárůst osevní plochy na jižní Moravě byl letos zaznamenán u hrachu dřeňového, rajčat a česneku.

Ke dni soupisu tvořila v Jihomoravském kraji plocha úhoru 4,9 tisíce hektaru, což je o 60,2 % více proti roku předchozímu.

Graf 1 Meziroční rozdíly osevních ploch v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2020 (procenta)

 

Výměra zemědělské půdyJihomoravském kraji zjištěná soupisem osevních ploch k 31. květnu 2020 dosahuje 361,0 tisíce hektaru s podílem na republikovém celku 10,2 %. Orná půda, jejíž rozloha je v mezikrajském porovnání druhá největší, zabírá 317,0 tisíce hektarů a tvoří tak 87,8 % zemědělské půdy, což je o 17,3 procentních bodů více proti republikovému průměru. Jihomoravské vinice, které představují 93,1 % ploch osázených vinnou révou v České republice, se rozprostírají na 16,4 tisících hektarech, z toho 93,3 % tvoří plodící vinice. Rozloha zahradJihomoravském kraji se v letošním roce proti roku 2019 zmenšila o 10 hektarů na 62 hektarů. Redukci o 102 hektarů na 3,1 tisíce hektaru zaznamenala plocha jihomoravských ovocných sadů. Zahrady i ovocné sady na jižní Moravě mají v  mezikrajském porovnání po Středočeském kraji druhou největší rozlohu.

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230

 

Přílohy


9. 7. 2020

 

Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. květnu 2020

Osevní plocha v Jihomoravském kraji byla v roce 2020 proti roku přechozímu zmenšena o 3,1 tisíce hektaru na 312,0 tisíce hektaru. K redukci plochy došlo zejména u pšenice ozimé, a to o 6,3 tisíce hektaru na letošních 105,0 tisíce hektaru, a řepky o 5,4 tisíce hektaru na 34,1 tisíce hektaru. Rozšířena byla rozloha s okopaninami a konzumní zeleninou.

 

Osevní plocha na jižní Moravě je po Středočeském kraji druhá největší a představuje 312,0 tisíce hektaru. Proti roku předchozímu došlo k redukci o 3,1 tisíce hektaru. Ve struktuře osevní plochy převažuje plocha se zrninami (64,6 %), na 16,5 % celku se pěstují technické plodiny, na 15,2 % jsou pícniny na orné půdě, 1,8 % celku náleží okopaninám a 1,2 % konzumní zelenině.

 

Osevní plocha obilovin celkem na jižní Moravě je mezi kraji druhá největší a svou plochou 194,5 tisíce hektaru tvoří 14,6 % republikového celku. V letošním roce došlo k její redukci, a to zejména kvůli zmenšení osevní plochy pšenice ozimé. Touto plodinou bylo loni v Jihomoravském kraji oseto 111,3 tisíce hektaru, letos je to o 6,3 tisíce hektaru méně. Meziročně menší osevní plocha je vykázána také u pšenice jarní, tritikale a žita.

 

Letos bylo na jižní Moravě oseto ječmenem celkem 39,1 tisíce hektaru, z toho na 28,1 tisíce hektaru je ječmen jarní. Osevní plocha ječmene jarního i ozimého byla v letošním roce v porovnání s rokem předchozím rozšířena o 1,7 tisíce hektaru resp. o 1,2 tisíce hektaru a podíl osevní plochy na republikovém celku u těchto jednotlivých plodin vzrostl o 0,5 procentního bodu.

 

Jihomoravský kraj je největším pěstitelem kukuřice na zrno. Letos zabírá plochu 39,2 tisíce hektaru, a to je polovina osevní plochy s touto komoditou v České republice.

   

V mezikrajském porovnání je Jihomoravský kraj druhým největším pěstitelem luskovin na zrno. Osevní plocha byla v letošním roce rozšířena proti předchozímu srovnatelnému období o 660 hektarů a dosahuje 7,1 tisíce hektaru. Nejčastěji vysévanou plodinou je hrách setý na zrno, který letos zabírá 6,6 tisíce hektaru a tvoří pětinu republikového celku.

 

Rozloha osevních ploch, na kterých se v Jihomoravském kraji pěstují okopaniny, meziročně vzrostla o 4,6 % na 5,7 tisíce hektaru. Největší část zabírá cukrovka technická, a to 4,1 tisíce hektaru. Tato rozloha je proti roku předchozímu větší o 232 hektarů. Osevní plocha byla proti roku 2019 mírně zvětšena u brambor celkem na 1,5 tisíce hektaru, krmnou řepou bylo letos oseto 57 hektarů s meziročním nárůstem o 31,2 %.

 

V tomto roce jihomoravští zemědělci pěstují olejniny na ploše 50,5 tisíce hektarů, z toho 67,5 % tvoří řepka, 15,4 % slunečnice na semeno, 7,5 % mák, 5,4 % hořčice na semeno a 3,2 % sója. Osevní plocha těchto plodin zaznamenala meziroční nárůst s výjimkou řepky. Řepkou bylo v letošním roce oseto 34,1 tisíce hektaru, což je v mezikrajském porovnání čtvrtá nejvyšší hodnota, v roce předchozím to bylo o 5,4 tisíce hektaru více. Podíl na republikovém celku se tak meziročně snížil o 1,1 procentního bodu na letošních 9,3 %. Jihomoravský kraj je největším producentem slunečnice na semeno. Touto plodinou letos jihomoravští zemědělci oseli 7,8 tisíce hektarů, což je 69,2 % osevní plochy se slunečnicí na semeno v České republice. 

V letošním roce je v České republice pěstováno konopí na 413 hektarech, z toho více jak třetina osevní plochy je na území Jihomoravského kraje. Letos byla na jižní Moravě plocha s touto plodinou zmenšena z loňských 197 hektarů na 141 hektarů

Z jednoletých pícnin, kterými bylo v Jihomoravském kraji oseto 25,4 tisíce hektaru, zabírá 82,5 % plochy kukuřice na zeleno a siláž, z víceletých pícnin pěstovaných na 22,1 tisíce hektaru převažuje velikostí osevní plochy vojtěška (63,6 %). 

Jihomoravští zemědělci letos vysadili konzumní zeleninu na 3,7 tisíce hektaru s meziročním nárůstem o 16,9 %. Největší část této plochy, téměř pětinu, tvoří pole s hrachem dřeňovým (683 hektarů), desetinu plochy zabírá cibule. Paprika se na jižní Moravě pěstuje na 270 hektarech, rajčata na 259 hektarech a okurky nakládačky na 194 hektarech. Největší meziroční nárůst osevní plochy na jižní Moravě byl letos zaznamenán u hrachu dřeňového, rajčat a česneku. 

Ke dni soupisu tvořila v Jihomoravském kraji plocha úhoru 4,9 tisíce hektaru, což je o 60,2 % více proti roku předchozímu. 

 

Graf 1 Meziroční rozdíly osevních ploch v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2020 (procenta)

 

 

Výměra zemědělské půdy v Jihomoravském kraji zjištěná soupisem osevních ploch k 31. květnu 2020 dosahuje 361,0 tisíce hektaru s podílem na republikovém celku 10,2 %. Orná půda, jejíž rozloha je v mezikrajském porovnání druhá největší, zabírá 317,0 tisíce hektarů a tvoří tak 87,8 % zemědělské půdy, což je o 17,3 procentních bodů více proti republikovému průměru. Jihomoravské vinice, které představují 93,1 % ploch osázených vinnou révou v České republice, se rozprostírají na 16,4 tisících hektarech, z toho 93,3 % tvoří plodící vinice. Rozloha zahrad v Jihomoravském kraji se v letošním roce proti roku 2019 zmenšila o 10 hektarů na 62 hektarů. Redukci o 102 hektarů na 3,1 tisíce hektaru zaznamenala plocha jihomoravských ovocných sadů. Zahrady i ovocné sady na jižní Moravě mají v  mezikrajském porovnání po Středočeském kraji druhou největší rozlohu.

Kontakt:

Ing. Jindřiška Svobodová Krajská správa ČSÚ v Brně e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz tel.: 542 528 230

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

09.07.2020 Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: 09.07.2020 Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies