mpsv.cz (MPSV)
Makroekonomika  |  06.07.2020 20:41:54

Nezaměstnanost v červnu vzrostla mírně - na 3,7 % - Úřad práce


 

K 30. 6. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 269 637 uchazečů
o zaměstnání. To je o 3 493 více než v květnu a o 73 914 osob více než před
rokem. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce
celkem 280 899 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém
měsíci 251 460 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl
na 3,7 % (květen 2020 – 3,6 %, červen 2019 – 2,6 %). Zaměstnavatelé nabízeli
v červnu prostřednictvím ÚP ČR 334 904 volných pracovních míst, z toho
11 791 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 74
098 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších
260 806 pozic, tedy u téměř 78 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně
chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen 2020) nejnižší míru
nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Ke stažení

Autor:

ÚP ČR


 

 

Úřad práce ČR 

Generální ředitelství 

 

Dobrovského 1278/25 

170 00 PRAHA 7 

 

Tel.: 950 180 111       Praha, 7. 7. 2020

 

Nezaměstnanost v červnu  vzrostla mírně - na 3,7 %

 

K 30. 6. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 269 637 uchazečů o zaměstnání. To je o 3 493 více než v květnu a o 73 914 osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce celkem 280 899 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 251 460 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,7 % (květen 2020 – 3,6 %, červen 2019 – 2,6 %). Zaměstnavatelé nabízeli v červnu prostřednictvím ÚP ČR 334 904 volných pracovních míst, z toho 11 791 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 74

098 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 260 806 pozic, tedy u téměř 78 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za květen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 6. 2020 3,7 %
Počet uchazečů o zaměstnání 269 637
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 251 460
Míra nezam. podle EUROSTAT (květen 2020) 2,4 %
Počet volných pracovních míst (VPM) 334 904
Počet VPM „bez příznaku“ pro cizince 74 098
Počet VPM vhodných pro cizince 260 806

 

Zaměstnavatelé v ČR mají nadále zájem o zaměstnance a prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí vysoký počet volných pracovních míst. Ta se ÚP ČR snaží v maximální možné míře spárovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání, např. prostřednictvím výběrových řízení. Trh práce ovlivňují kromě aktuální situace také sezónní činnosti, které jsou už v plném proudu. Jedná se především o oblasti jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a částečně už i pohostinství a služby. Začíná se tak projevovat fakt, že v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření dochází k


 

obnově ekonomických aktivit právě v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v dopravě apod.. Tedy v oborech, ve kterých došlo ke značným hospodářským ztrátám. 

„Přestože do evidence uchazečů o zaměstnání přichází v současné době více lidí než před pandemií COVID-19, s rozjezdem sezónních prací řada nezaměstnaných naopak nastupuje do zaměstnání. Struktura uchazečů o zaměstnání je pestřejší a zaměstnavatelé mají obecně větší šanci sehnat nové zaměstnance s požadovanou kvalifikací. V praxi to tedy znamená, že i když letos v červnu, na rozdíl od předchozích let, nezaměstnanost vzrostla, nejedná se o nárůst nijak výrazný. Bude pravděpodobně pokračovat i v letních měsících, ale bude stále spíše pozvolný, a to až do letošního podzimu, kdy očekáváme razantnější zvýšení registrované nezaměstnanosti,“ shrnuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR Jan Karmazín

Ke konci června se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 38,5 tis. uchazečů o zaměstnání. Zároveň z ní odešlo přes 35 tis. lidí. Nejvíce nově příchozích hlásí Moravskoslezský kraj (5 364) a Praha (4 842). Nejméně nových uchazečů evidoval ÚP ČR v předchozím měsíci v Pardubickém kraji (1 494) a z hlediska okresů v Rokycanech (133). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají především lidé, kteří přicházejí z oblasti služeb, zejména z pohostinství, dále např. z obchodu, hotelnictví, dopravy, cestovního ruchu, administrativy a jsou mezi nimi i agenturní zaměstnanci. Stále se hlásí se i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, třeba v Rakousku, Itálii, SRN nebo ve Švýcarsku. Jsou mezi nimi i pendleři či v menší míře OSVČ, většinou drobní podnikatelé, řemeslníci, nebo kosmetičky a kadeřnice. 

Současná situace vyvolala větší poptávku po určitých profesích, mimo jiné v logistice, obchodě, zájem je i o kvalifikované řemeslníky, analytiky, vývojáře softwaru, ale už pomalu také o kuchaře, číšníky či prodavače. Je tedy dost vysoká šance, v případě některých povolání, že propuštění zaměstnanci nastoupí rovnou k novému zaměstnavateli, aniž by se museli evidovat na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání. Zaměstnavatelům, kteří potřebují a hledají nové zaměstnance, nabízí ÚP ČR maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili. 

Pokud jde o letní brigády – zaměstnavatelé většinou hledají brigádníky prostřednictvím internetové inzerce, sociálních sítí či vlastních zaměstnanců, proto se jejich nabídka objevuje v evidenci ÚP ČR v menší míře. V návaznosti na předchozí období je letos počet takto nabízených pozic ještě nižší. Jedná se např. o místa pro prodavače rychlého občerstvení a zmrzliny, sběrače ovoce, plavčíky, pracovníky v zahradnictvích, obsluhu v restauracích apod. Zaměstnavatelé tak řeší především zástupy za dovolené. V rámci všech krátkodobých pracovních poměrů (včetně letních brigád) nabízeli zaměstnavatelé v červnu celkem 25 136 pozic, mimo jiné pro pomocníky v oblasti těžby a ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba pro uklízeče.  

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,8 %), Praha - východ (2 %), Pelhřimov a Jindřichův Hradec (oba 2,2 %), Benešov, Mladá Boleslav a Praha - západ (shodně 2,3 %).

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 29 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (8,1 %), Ostrava - město (6,6 %), Chomutov (6,4 %), Most (6,3 %), Bruntál (6 %), Sokolov (5,8 %), Znojmo (5,6 %) a Louny (5,4 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,8 % a mužů na 3,6 %.  

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červnu 40 okresů, největší pak Mladá Boleslav (o 8 %), Praha (o 7,8 %), Karlovy Vary (o 7,3 %), Teplice (o 5 %), Ústí nad Labem (o 4,7 %), Praha - východ (o 4,4 %), Praha - západ, Česká Lípa (o 4,3 %) a Uherské Hradiště (o 3,8 %). Nezaměstnanost naopak klesla ve 37 regionech. Nejvíce pak v okrese Břeclav (o 8,8 %), Český Krumlov (o 8,5 %), Znojmo (o 7,3 %), Klatovy (o 6,5 %), Jindřichův Hradec (o 5 %), Pelhřimov (o 4,5 %) a Hodonín (o 4,2 %).

Jak už bylo uvedeno, během června se na ÚP ČR nově přihlásilo 38 504 lidí. Ve srovnání s předchozím měsícem byl jejich počet vyšší o 119 osob, meziročně pak vyšší o 6 818 uchazečů o zaměstnání. Z evidence naopak odešlo 35 011 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 8 730 více než v květnu a o 1 627 méně než rok předtím. Novou práci získalo 28 608 osob. 

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil v červnu 42,2 roku. Průměrná délka nezaměstnanosti činila 415 dnů. 

Mezi evidovanými bylo 91 005 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,8 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 19,4 % - celkem 52 308, 14,6 % tvořili rodiče a lidé pečující o děti do 15 let. ÚP ČR jich evidoval celkem 39 500. V uplynulém měsíci bylo bez práce 36 736 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,6 % z celkového počtu nezaměstnaných a 135 599 žen (50,3 % z celkového počtu nezaměstnaných). V dlouhodobějším horizontu (leden - červen 2020) se počet evidovaných z prvních čtyř uvedených skupin uchazečů o zaměstnání zvýšil, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných ale klesl. Aby ÚP ČR v maximální možné míře podpořil jejich šance na práci, věnuje jim dlouhodobě zvýšenou péči při zprostředkování vhodného zaměstnání

 Ke konci června evidoval ÚP ČR celkem 334 904 volných pracovních míst, což je o 3 854 více než v květnu a o 7 606 méně než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (83 969), ve Středočeském (65 677), v Jihomoravském (28 818), Plzeňském (26 693) a Pardubickém (25 413) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 4 743 pozic na dohodu o provedení práce a 7 048 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (8,2), Sokolov (5,3), Děčín (3,9), Bruntál (3,4), Jeseník (3,3), Most (3,2) a Ústí nad Labem (3,1). Z celkového počtu nahlášených volných míst jich bylo 11 632 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče nebo pracovníky informačních služeb. 

Zaměstnavatelé měli v červnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, kuchaře, zedníky nebo pomocné manipulační pracovníky. Více než 72 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Úřad práce ČR se nadále zaměřuje, v rámci současných možností, na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů.  

Ke konci června evidoval ÚP ČR celkem 8 917 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. To je meziměsíčně o 1 130 méně a meziročně pak o 1 958 osob více. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,3 % (květen 2020 – 3,8 %, červen 2019 – 3,6 %). Bez práce bylo k 30. 6. 2020 celkem 5 744 absolventů - o 1 185 méně než v předchozím měsíci (květen 2020 – 6 929, červen 2019 – 4 028, červen 2018 – 4 548). Zaměstnavatelé nabízeli této skupině uchazečů celkem 62 217 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení a výrobních strojů, kováře, nástrojáře, řemeslníky, pracovníky informačních služeb nebo pomocníky ve výrobě. 

V současné době evidují zaměstnanci ÚP ČR vyšší počet dotazů ze strany absolventů nebo jejich rodičů. Zajímá je především to, kdy jim končí status studenta a jak mají postupovat při první evidenci na ÚP ČR. Zaměstnanci úřadu je seznamují s nabídkou volných pracovních míst a upozorňují na to, že je důležité, aby také sami absolventi byli aktivní při hledání pracovního uplatnění. ÚP ČR spolupracuje i se školami, které následně informují studenty. A praktické rady se mladí lidé dozvídají také například na ÚP ČR v rámci Informačních a poradenských středisek (IPS), besed na školách nebo burz práce, které v hojném počtu ÚP ČR pořádá po celé republice. 

Pokud jde o učitele a další pedagogické pracovníky ve školství, v červnu se jich do evidence ÚP ČR přihlásilo 184 (květen 2020 – 143, červen 2019 – 357), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 87. Celkem jich úřad evidoval 2 562 (květen 2020 – 2 406, červen 2019 – 2 487), z toho nejvíce bylo specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (474), učitelů středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ (472) a učitelů v oblasti předškolní výchovy (434). Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2 780 volných pracovních míst v tomto oboru (květen 2020 – 2 765, červen 2019 – 3 247).

Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a 2. stupních ZŠ (592 míst) a lektory a učitele jazyků (456 míst).

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci června podpořil prostřednictvím příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) celkem 10 392 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty spolufinancované z národních a evropských peněz. Prioritou Úřadu práce ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o rekvalifikace, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

V případě veřejně prospěšných prací, jde o nástroj APZ, jenž pomáhá umístit na trh práce nejobtížněji zaměstnatelné uchazeče o zaměstnání. K 30. 6. 2020 v rámci VPP pracovalo celkem 5 865 lidí. Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým úřad věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. 

Za standardní délku trvání VPP považuje Úřad práce ČR 12 měsíců. Opakovaně pak může podpořit stejného klienta tehdy, když se jedná o osobu s kumulovanými hendikepy, jako např. se zdravotním postižením, ve věku do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, nebo o uchazeče, jemuž hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností, např. v infocentrech, knihovnách, či jiných veřejných agend. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom, aktuálně hlavně povodní, nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci června šanci získat zaměstnání 2 410 uchazečů. Celkem 8 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Celkem 378 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Úspěch sklízí též příspěvek na dojížďku. Dosud o něj požádalo celkem 10 627 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (2 510), Olomouckém (2 450), Ústeckém (1 179) a Jihomoravském (1 057) kraji. V průběhu června přijal Úřad práce ČR 52 žádostí. S 6 982 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 32 z nich v červnu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 , protože podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, kovodělníci, elektrikáři, opraváři, řidiči, strážní, pracovníci ve zdravotnictví, v sociální oblasti nebo informačních službách, prodavačky, učitelé, skladníci, maséři, uklízečky, lékárenští pracovníci, účetní, ošetřovatel zvířat nebo třeba dispečer.

Zájem je i o výkon veřejné služby (VS). Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo třeba knihovnami, nasmlouvaných 5 391 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 820), v Moravskoslezském (1 130), Jihomoravském (525) a Karlovarském (432) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 051 klientů. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje, a to opakovaně, další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah a složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. K 30. 6. 2020 se jich účastnilo celkem 614 lidí. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci června 654 osob se zdravotním postižením (z toho jich 17 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center apod. Celkem 184 uchazečům přispěl ÚP ČR v červnu na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 93 429 lidí, tj.

36,4 % všech uchazečů vedených v evidenci (květen 2020 - 36,4 %, červen 2019  - 34,7 %). Nezaměstnaní dostávali v průměru 8 742 . Podporu v nezaměstnanosti ve výši do 4 500 pobíralo 14 388 (15,4 %) uchazečů o zaměstnání. Maximální výši podpory, tedy 19 389 , pak 4 083 (4,4%) uchazečů o zaměstnání. V rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci vyplatil ÚP ČR podle předběžných údajů v předchozím měsíci celkem 1 040 566 129 (květen 2020 - 917  tis. , duben 2020 - 738  tis. , březen 2020 - 848  tis. ). O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 67 957 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za květen 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,5 %, v EU27 6,8 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,4 % a v EU27  6,7 %).  Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. 

Informace o          vývoji   nezaměstnanosti        jsou     zveřejněny      na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

 

 

 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v červnu vzrostla mírně - na 3,7 % - Úřad práce

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v červnu vzrostla mírně - na 3,7 % - Úřad práce

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies