ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  03.07.2020 09:03:48

ČR - sklizeň obilovin letos klesne o 3,3% a řepky o 1,9%Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 784 tis. tun a řepky 1 135 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 234 tis. tun nižší (-3,3 %) a řepky se sklidí o 22 tis. tun méně (-1,9 %).

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 784 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 234 tis. tun nižší (-3,3 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 5,42 t/ha (-1,8 %), tak úbytek osevních ploch na 1 251 tis. ha (-1,7 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 2,5 % nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra -3,7 %; hektarový výnos +1,2 %).

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy (31,5 %). Odhadovaná sklizeň 4 445 tis. tun je meziročně o 271 tis. tun nižší (-5,8 %). Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 775 tis. ha (-4,9 %) a také nižší hektarový výnos 5,74 t/ha (-0,9 %).

Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103 tis. tun, o 7,3 % více než vloni, díky navýšení hektarového výnosu o 11,7 % na 4,29 t/ha. Osevní plocha pšenice jarní proti loňsku poklesla o 3,9 % na 24 tis. ha a ve srovnání s průměrem posledních deseti let se propadla téměř o polovinu (-48,0 %).

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se podle odhadu sklidí 1 081 tis. tun, téměř stejně jako v loňském roce (+0,6 %). Osevní plocha jarního ječmene se rozšířila o 2,6 % na 217 tis. ha. Hektarový výnos 4,97 t/ha je meziročně o 2,0 % nižší.

Ječmene ozimého se letos sklidí 625 tis. tun, meziročně o 3,0 % méně, kvůli nižšímu hektarovému výnosu 5,45 t/ha (-8,9 %). Osevní plocha se rozšířila na 115 tis. ha (+6,4 %).

Odhadovaná produkce žita 159 tis. tun se mírně zvýšila (+1,0 %) díky rozšíření osevní plochy na 31 tis. ha (+1,0 %). Hektarový výnos 5,06 t/ha je na stejné úrovni jako v loňském roce.

Předpokládaná úroda ovsa 164 tis. tun je meziročně o pětinu vyšší (+22,2 %), a to jak díky rozšíření osevní plochy na 47 tis. ha (+9,9 %), tak vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 3,51 t/ha (+11,1 %).

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 207 tis. tun a je meziročně o 6,0 % vyšší v důsledku rozšíření osevní plochy na 42 tis. ha (+6,1 %) při mírném poklesu výnosu na 4,92 t/ha (-0,2 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos zabírá 15,0 % z celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 3,0 % na 368 tis. ha. V důsledku toho je očekávaná sklizeň 1 135 tis. tun o 1,9 % nižší než loňská úroda i přes mírné navýšení hektarového výnosu na 3,08 t/ha (+1,0 %). Předpokládaná produkce řepky je o 9,3 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Na tomto poklesu se podílí nižší výměra (-5,5 %) i hektarový výnos (-4,0 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2020. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2020.

_____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník:  Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a  lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz

Zdroj dat:  statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 11. 6. 2020

Termín ukončení zpracování:  1. 7. 2020

Navazující publikace:  Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2020

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2020

Soupis ploch osevů – 2020

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2020

Postup zpřesnění:  Odhady sklizní - červenec 2020, termín zveřejnění 13. 8. 2020

 

Přílohy

 • cskl070320.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Tiskové sdělení: Podle prvních odhadů se očekává mírný pokles úrody obilovin i řepky
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2020 | červen 2020
 • rok 2019 | září 2019 | červenec 2019 | červen 2019
 • rok 2018 | září 2018 | červenec 2018 | červen 2018
 • rok 2017 | září 2017 | červenec 2017 | červen 2017
 • rok 2016 | září 2016 | červenec 2016 | červen 2016
 • rok 2015 | září 2015 | červenec 2015 | červen 2015
 • rok 2014 | září 2014 | červenec 2014 | červen 2014
 • rok 2013 | září 2013 | červenec 2013 | červen 2013
 • rok 2012 | září 2012 | červenec 2012 | červen 2012
 • rok 2011 | září 2011 | červenec 2011 | červen 2011
 • rok 2010 | září 2010 | červenec 2010 | červen 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 03.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

3. 7. 2020

Podle prvních odhadů se očekává mírný pokles úrody obilovin i řepky

Odhady sklizně – červen 2020

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 784 tis. tun a řepky 1 135 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 234 tis. tun nižší (-3,3 %) a řepky se sklidí o 22 tis. tun méně (-1,9 %).

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 784 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 234 tis. tun nižší (-3,3 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 5,42 t/ha (-1,8 %), tak úbytek osevních ploch na 1 251 tis. ha (-1,7 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 2,5 % nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra -3,7 %; hektarový výnos +1,2 %).

 

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy (31,5 %). Odhadovaná sklizeň 4 445 tis. tun je meziročně o 271 tis. tun nižší (-5,8 %). Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 775 tis. ha (-4,9 %) a také nižší hektarový výnos 5,74 t/ha (-0,9 %).

Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103 tis. tun, o 7,3 % více než vloni, díky navýšení hektarového výnosu o 11,7 % na 4,29 t/ha. Osevní plocha pšenice jarní proti loňsku poklesla o 3,9 % na 24 tis. ha a ve srovnání s průměrem posledních deseti let se propadla téměř o polovinu (-48,0 %).

 

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se podle odhadu sklidí 1 081 tis. tun, téměř stejně jako v loňském roce (+0,6 %). Osevní plocha jarního ječmene se rozšířila o 2,6 % na 217 tis. ha. Hektarový výnos 4,97 t/ha je meziročně o 2,0 % nižší.

Ječmene ozimého se letos sklidí 625 tis. tun, meziročně o 3,0 % méně, kvůli nižšímu hektarovému výnosu 5,45 t/ha (-8,9 %). Osevní plocha se rozšířila na 115 tis. ha (+6,4 %).

 

Odhadovaná produkce žita 159 tis. tun se mírně zvýšila (+1,0 %) díky rozšíření osevní plochy na 31 tis. ha (+1,0 %). Hektarový výnos 5,06 t/ha je na stejné úrovni jako v loňském roce.

 

Předpokládaná úroda ovsa 164 tis. tun je meziročně o pětinu vyšší (+22,2 %), a to jak díky rozšíření osevní plochy na 47 tis. ha (+9,9 %), tak vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 3,51 t/ha (+11,1 %).

 

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 207 tis. tun a je meziročně o 6,0 % vyšší v důsledku rozšíření osevní plochy na 42 tis. ha (+6,1 %) při mírném poklesu výnosu na 4,92 t/ha (-0,2 %).

 

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos zabírá 15,0 % z celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 3,0 % na 368 tis. ha. V důsledku toho je očekávaná sklizeň 1 135 tis. tun o 1,9 % nižší než loňská úroda i přes mírné navýšení hektarového výnosu na 3,08 t/ha (+1,0 %). Předpokládaná produkce řepky je o 9,3 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Na tomto poklesu se podílí nižší výměra (-5,5 %) i hektarový výnos (-4,0 %).

 

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2020. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2020.

Poznámky:

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                             Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a                 lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz

Zdroj dat:                                           statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat:           11. 6. 2020

Termín ukončení zpracování:        1. 7. 2020

Navazující publikace:                      Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2020

 https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2020

 Soupis ploch osevů – 2020

 https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2020

Postup zpřesnění:                            Odhady sklizní - červenec 2020, termín zveřejnění 13. 8. 2020

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - sklizeň obilovin letos klesne o 3,3% a řepky o 1,9%

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - sklizeň obilovin letos klesne o 3,3% a řepky o 1,9%

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 10:32  Letem světem: tentokrát, peníze a investice Research (Česká spořitelna)
Út 10:06  Deficit rozpočtu se prohloubil na 205 mld. korun Research (J&T BANKA)
Út   9:29  TikTok budí vášně Research (Česká spořitelna)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies