Lukáš Kovanda, Ph.D. (CZECH FUND)
Makroekonomika  |  30.06.2020 10:21:41

Češi kvůli koronaviru a obavě z budoucnosti navyšují své úspory nejvýrazněji za posledních šest let

Šíření koronaviru a opatření pro boj s ním, stejně jako související obava z vývoje vlastní finanční situace, přiměla české domácnosti v letošním prvním čtvrtletí rapidně navýšit míru úspor. Míra úspor narostla o 1,8 procentního bodu, tedy nejvýrazněji za celé období od prvního čtvrtletí roku 2014. Za první čtyři měsíce letošního roku navýšily české domácnosti objem svých vkladů na depozitních účtech o takřka 55 miliard korun.

Z podobných důvodů šláply na brzdu také firmy, byť nikoli na brzdu spotřeby, ale na brzdu investic. Míra investic tuzemských firem klesla v letošním prvním čtvrtletí nejvýrazněji taktéž od roku 2014, přesněji od posledního kvartálu roku 2014. Ziskovost firem, měřená mírou zisku, klesla nejníže za celé období minimálně od roku 2005. To souvisí nejen s koronavirem, ale také se znatelným růstem mezd uplynulých let, jenž se firmám zakousl do zisků. A současně jim vzal část prostředků k investování, pročež proto je i míra investic firem z letošního prvního čtvrtletí nejnižší minimálně od roku 2005.

Přitom první čtvrtletí bylo v ČR vyhrocenou situací kolem koronaviru poznamenáno jenom ze své menší části, vždyť nouzový stav započal teprve před polovinou měsíce března. Lze tudíž předpokládat, že jak spotřeba domácností, tak míra investic firem v právě končícím druhém čtvrtletí ještě citelně prohloubí svůj meziroční propad. Míra úspor domácností tím pádem ve druhém čtvrtletí zrychlí svůj meziroční růst.

Důvodem vzestupu míry úspor domácností v prvním čtvrtletí však není jen koronavirus. Domácnostem totiž také rostl reálný měsíční příjem ze zaměstnání meziročně nejpomaleji za celé období od posledního čtvrtletí roku 2013. Na tomto vývoji se podepsalo slábnutí růstu výdělků v ekonomice a současně zrychlující spotřebitelská inflace. Pro domácnosti to byl signál, že časy prosperity končí a je třeba preventivně akumulovat úspory. Časy prosperity uplynulých několika let navíc Čechy poměrně obstojně konzumně nasytily, což usnadnilo právě zmíněný jistý posun od spotřeby ke spoření.


Vklady klientů podle časového hlediska () - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 5 033 589.80 4 734 004.60 6.33% 4 401 973.20 14.35%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 3 406 112.90 3 334 225.70 2.16% 3 105 811.20 9.67%
UK3 Termínované vklady celkem 1 627 476.90 1 399 778.90 16.27% 1 296 162.00 25.56%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 1 358 870.60 1 130 265.90 20.23% 1 022 333.40 32.92%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 71 549.30 70 659.00 1.26% 64 899.20 10.25%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 197 057.00 198 854.00 -0.90% 208 929.40 -5.68%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 1 233 290.00 1 001 502.00 23.14% 935 055.20 31.89%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 125 580.60 128 764.00 -2.47% 87 278.20 43.89%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 37 559.70 37 894.90 -0.88% 33 754.60 11.27%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 33 989.60 32 764.10 3.74% 31 144.70 9.13%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 197 057.00 198 854.00 -0.90% 208 929.40 -5.68%

CZECH FUND

Cílem fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je přinášet pravidelné výnosy pocházející z nájmů a kontinuálního zvyšování hodnoty podílů v nemovitostních společnostech a nemovitostech. Fond investuje do nemovitostních společností a/nebo nemovitostí v České republice s trvale udržitelným ekonomickým rozvojovým potenciálem, jako jsou např. administrativní budovy, nákupní centra, obchodní domy, hotely a logistické areály. Fond má sídlo v Lichtenštejnsku, je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům.

Více informaci na : https://czech-fund.cz/

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec