ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  24.06.2020 09:03:24

ČR - důvěra v ekonomiku v červnu rostla, ale stále je hluboko pod dlouhodobým průměrem


 

Celková důvěra v ekonomiku se v červnu meziměsíčně zvýšila, přesto stále zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti květnu vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 77,2, indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o  2,2 bodu na hodnotu 73,8 a  indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,4 bodu na  hodnotu 93,3. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,9  bodu na hodnotu 70,0. Negativní květnové hodnocení současné celkové poptávky se v červnu dále výrazně prohloubilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně zvýšil. Ve  srovnání s minulým měsícem se opět výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících pro  období příštích tří měsíců pokles výrobní činnosti a zhoršení jejich ekonomické situace. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období příštích šesti měsíců se meziměsíčně nezměnila, stále ale mírně převládal podíl firem očekávajících zhoršení. Meziročně je důvěraprůmyslu výrazně nižší. 

V odvětví stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 102,4. Podnikatelé ve stavebním sektoru zhodnotili současnoupoptávku po stavebních pracích stejně jako v květnu. Mírně se zvýšil podíl podnikatelů očekávajících pro  období příštích tří měsíců snížení počtu zaměstnanců. Naopak podíl podniků očekávajících zhoršení své ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, se meziměsíčně snížil. Ve srovnání s loňským květnem je důvěra ve stavebnictví stále výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se ve srovnání s květnem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 92,1. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně zlepšilo. Stav zásob zboží na skladech se oproti minulému měsíci výrazně snížil. V červnu se opět zvýšil podíl podniků, které pro období příštích tří měsíců očekávají zlepšení své ekonomické situace. Meziročně je ale důvěra v obchodě nižší.

Důvěra ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se ve srovnání s minulým měsícem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl ze svého květnového historického minima o 7,2 bodu na hodnotu 72,2. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně zlepšilo. V červnu se ale dále prohloubilo negativní květnové hodnocení současné celkové poptávky. Na rozdíl od  předešlého měsíce však v červnu převažoval podíl podniků očekávajících zvýšení poptávky pro období příštích tří měsíců a zároveň se výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících zhoršení své celkové ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných službách výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v červnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,4 bodu na hodnotu 93,3. Spotřebitelé se ve srovnání s květnem méně obávali zhoršení jejich vlastní finanční situace. Obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace byly meziměsíčně přibližně stejné. Úmysl spořit se rovněž téměř nezměnil. I v červnu výrazně převládal počet spotřebitelů, kteří se obávali růstu cen a růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících, i když jejich podíl se ve srovnání s květnem snížil. Meziročně je ovšem důvěra spotřebitelů podstatně nižší.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail: 
jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín ukončení sběru dat: 18. 6. 2020
Termín zveřejnění další RI: 24. 7. 2020
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr


Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

Přílohy

 • ckpr062420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)
 • Tiskové sdělení: Důvěra v ekonomiku mírně posílila
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Jiřího Obsta
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Ptáčkové z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2020 | červen 2020 | květen 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
 • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 24.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

24. 6. 2020

Důvěra v ekonomiku mírně posílila

Konjunkturální průzkum – červen 2020

Celková důvěra v ekonomiku se v červnu meziměsíčně zvýšila, přesto stále zůstává hluboko pod dlouhodobým průměrem. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti květnu vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 77,2, indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 2,2 bodu na hodnotu 73,8 a indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 1,4 bodu na hodnotu 93,3. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,9 bodu na hodnotu 70,0. Negativní květnové hodnocení současné celkové poptávky se v červnu dále výrazně prohloubilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně zvýšil. Ve srovnání s minulým měsícem se opět výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců pokles výrobní činnosti a zhoršení jejich ekonomické situace. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období příštích šesti měsíců se meziměsíčně nezměnila, stále ale mírně převládal podíl firem očekávajících zhoršení. Meziročně je důvěra v průmyslu výrazně nižší.

 

V odvětví stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 102,4. Podnikatelé ve stavebním sektoru zhodnotili současnoupoptávku po stavebních pracích stejně jako v květnu. Mírně se zvýšil podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců snížení počtu zaměstnanců. Naopak podíl podniků očekávajících zhoršení své ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, se meziměsíčně snížil. Ve srovnání s loňským květnem je důvěra ve stavebnictví stále výrazně nižší.

 

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se ve srovnání s květnem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 92,1. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně zlepšilo. Stav zásob zboží na skladech se oproti minulému měsíci výrazně snížil. V červnu se opět zvýšil podíl podniků, které pro období příštích tří měsíců očekávají zlepšení své ekonomické situace. Meziročně je ale důvěra v obchodě nižší.

 

Důvěra ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se ve srovnání s minulým měsícem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl ze svého květnového historického minima o 7,2 bodu na hodnotu 72,2. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně zlepšilo. V červnu se ale dále prohloubilo negativní květnové hodnocení současné celkové poptávky. Na rozdíl od předešlého měsíce však v červnu převažoval podíl podniků očekávajících zvýšení poptávky pro období příštích tří měsíců a zároveň se výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících zhoršení své celkové ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných službách výrazně nižší.

 

Mezi spotřebiteli se v červnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,4 bodu na hodnotu 93,3. Spotřebitelé se ve srovnání s květnem méně obávali zhoršení jejich vlastní finanční situace. Obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace byly meziměsíčně přibližně stejné. Úmysl spořit se rovněž téměř nezměnil. I v červnu výrazně převládal počet spotřebitelů, kteří se obávali růstu cen a růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících, i když jejich podíl se ve srovnání s květnem snížil. Meziročně je ovšem důvěra spotřebitelů podstatně nižší.

 

Poznámky:

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail:  jiri.obst@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)

Termín ukončení sběru dat:                               18. 6. 2020

Termín zveřejnění další RI:                                24. 7. 2020

 

Podrobné časové řady sald jednotlivých

ukazatelů, sald a bazických indexů

indikátorů důvěry dle odvětví:                            https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 

 

Přílohy:

Tab. Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2020)

Graf Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2020)

Graf Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2020)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - důvěra v ekonomiku v červnu rostla, ale stále je hluboko pod dlouhodobým průměrem

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - důvěra v ekonomiku v červnu rostla, ale stále je hluboko pod dlouhodobým průměrem

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies