ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.06.2020 09:19:16

08.06.2020 Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - duben 2020


Kód: 241013-20
Informace o produktu
Kód: 241013-20
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje
Poznámka: Vychází zároveň s RI. Data za říjen +1 den; listopad: +2 dny.
Anotace: Údaje o pohybu zboží přes hranice ČR celkem, v teritoriální a zbožové struktuře.
Územní členění: Stát
Kontakt: monika.bartlova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Publikace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 37. kalendářní den po období
Datum vydání: 09.03.2020, 06.04.2020, 07.05.2020, 08.06.2020, 07.07.2020, 06.08.2020, 07.09.2020, 07.10.2020, 06.11.2020, 08.12.2020, 06.01.2021, 08.02.2021
Rok: 2020
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Přílohy

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Pohyb zboží přes hranice - meziroční změny Excel PDF
Graf 2 - Pohyb zboží přes hranice - teritoriální struktura Excel PDF
Graf 3 - Pohyb zboží přes hranice s vybranými státy Excel PDF
Graf 4 - Pohyb zboží přes hranice - zbožová struktura podle SITC Excel PDF
Graf 5 - Pohyb zboží přes hranice se sousedními státy Excel PDF

Tabulková část
1.1 Pohyb zboží přes hranice v mil. , EUR, USD
Excel PDF
2.1 Pohyb zboží přes hranice (obrat, vývoz, dovoz)
Excel PDF
3.1 Pohyb zboží přes hranice - obrat podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.2 Pohyb zboží přes hranice - vývoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.3 Pohyb zboží přes hranice - dovoz podle teritoriálního hlediska
Excel PDF
4.1 Pohyb zboží přes hranice se sousedními státy Excel PDF
4.2 Pohyb zboží přes hranice s Německem Excel PDF
4.3 Pohyb zboží přes hranice s Polskem Excel PDF
4.4 Pohyb zboží přes hranice s Rakouskem Excel PDF
4.5 Pohyb zboží přes hranice se Slovenskem
Excel PDF
5.1 Pohyb zboží přes hranice s hlavními státy Excel PDF
5.2 Pohyb zboží přes hranice s vybranými státy EU Excel PDF
5.3 Pohyb zboží přes hranice s vybranými státy mimo EU Excel PDF
5.4 Pohyb zboží přes hranice - vývoz do vybraných států Excel PDF
5.5 Pohyb zboží přes hranice - dovoz z vybraných států Excel PDF
5.6 Pohyb zboží přes hranice s Čínou Excel PDF
5.7 Pohyb zboží přes hranice s Ruskou federací Excel PDF
5.8 Pohyb zboží přes hranice se Spojeným královstvím Excel PDF
5.9 Pohyb zboží přes hranice se Spojenými státy
Excel PDF
6.1 Pohyb zboží přes hranice podle tříd SITC Excel PDF
6.2 Pohyb zboží přes hranice podle tříd SITC a teritoriálního hlediska Excel PDF
6.3 Pohyb zboží přes hranice - vývoz podle oddílů SITC Excel PDF
6.4 Pohyb zboží přes hranice - dovoz podle oddílů SITC
Excel PDF
7.1 Pohyb zboží přes hranice - dlouhodobý vývoj Excel PDF
Archiv:
 • rok 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
 • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | leden až prosinec 2011 | leden až listopad 2011 | leden až říjen 2011 | leden až září 2011 | leden až srpen 2011 | leden až červenec 2011 | leden až červen 2011 | leden až květen 2011 | leden až duben 2011 | leden až březen 2011 | leden až únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | leden až prosinec 2010 | leden až listopad 2010 | leden až říjen 2010 | leden až září 2010 | leden až srpen 2010 | leden až červenec 2010 | leden až červen 2010 | leden až květen 2010 | leden až duben 2010 | leden až březen 2010 | leden až únor 2010 | leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.Metodické vysvětlivky

statistiky pohybu zboží přes hranice

Statistika pohybu zboží přes hranice vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Zdrojem informací statistiky pohybu zboží přes hranice jsou data získávaná celními orgány. Od roku 2004 zajišťuje jejich sběr a prvotní kontrolu Celní správa České republiky, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění dat provádí Český statistický úřad.

Statistika pohybu zboží přes hranice je založena na dvou systémech, a to na sběru dat systémem Intrastat, který sleduje pohyb zboží uvnitř Evropské unie, a na využití některých údajů z Jednotných správních dokumentů pro Extrastat, který zaznamenává vývoz a dovoz zboží s nečlenskými státy EU. Součástí zpracování dat za Intrastat jsou i matematicko-statistické dopočty, kterými se kompenzuje ztráta informací v důsledku non-response a zavedení statistických prahů.

V souladu se závaznými předpisy EU je zjišťování údajů o vývozu a dovozu legislativně upraveno celním zákonem č. 242/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pravidla provádění Intrastatu stanoví nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje za vývoz jsou sestavovány podle země určení, údaje za dovoz podle země původu.

Výsledky statistiky pohybu zboží přes hranice se publikují u vývozu v hodnotách FOB (Vyplaceně na palubu lodi) a v dovozu v hodnotách CIF (Náklady, pojištění a přepravné). Hodnota FOB při vývozu je vlastní hodnota zboží a přímé obchodní náklady spojené s dopravou na hranice ČR (statistická hodnota). Hodnota CIF při dovozu je vlastní hodnota zboží a zahraniční přímé obchodní náklady spojené s dopravou na hranici ČR (statistická hodnota).

_____________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány již jen údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace: https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Počínaje zveřejněním dat za únor 2020 (6. 4. 2020) se mění způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se zbožím i pohybu zboží přes hranice. Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty budou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data budou publikována vždy v září následujícího roku.

_____________________

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2018 jsou definitivní. Údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 a 2020 jsou předběžné.

Všechny publikované údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány, čímž mohou vznikat rozdíly.

EU27_2020 (Evropská unie) - 27 členských států:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. Spojené království opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020.

Eurozóna19:

Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

Sousední státy:

Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

08.06.2020 Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - duben 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: 08.06.2020 Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - duben 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies