ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.06.2020 09:19:12

08.06.2020 Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy...


Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2020 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 1 064 kusů, tj. o 0,5 %. K datu šetření tak bylo chováno 218 641 kusů skotu, což je 15,6 % republikového stáda. V rámci celé ČR byly stavy skotu sníženy o 1 % a k omezení chovu skotu došlo ve většině krajů. K mírnému rozšíření chovu skotu došlo pouze v Olomouckém (+289 kusů) a Moravskoslezském kraji (+624). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá situace se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat a až teprve od roku 2014 je zaznamenán vzestupný trend, který se zastavil v letošním roce. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno v Jihočeském kraji. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu 40,1 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu také mírně snížil, a to o 260 kusů, v celé České republice byl však zaznamenán pokles o 4 621 kusů. Nejnižší stavy krav jsou evidovány Karlovarském kraji.

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření zvýšily o 6 852 kusů, tj. o 2,2 %. V celé republice byl chov prasat omezen o 2,9 %. Nejvíce vzrostly stavy prasat v Moravskoslezském kraji, a to téměř o patnáct procent. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 319 055 kusů prasat, což je 21,3 % z celkových stavů České republiky. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 5,7 %, takže celkem bylo chováno 18 142 kusů.

Počet chovaných ovcí zůstal na úrovni předchozího roku. K 1. 4. 2019 bylo chováno 13 653 ovcí, což představuje 6,7 procent z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno téměř 29 tisíc kusů.

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 2 769 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně zvýšily o 76 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o 9,6 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském kraji, následují kraje JihočeskýVysočina.

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2019 v Kraji Vysočina 1 890 zvířat a proti minulému soupisu se rozšířilo o 130 kusů. Jedná se o pátý nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (8 668 kusů) a Jihočeském kraji (5 006 kusů). Mírně se snížil počet koní v ÚsteckémKarlovarském kraji, výrazněji Zlínském kraji (-221 kusů) a ve všech ostatních krajích koní přibylo.

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina snížily o 2,6 %. V chovech se tak nacházelo 391 125 kusů drůbeže, což představuje pouze 1,7 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (96 %). Počet slepic se meziročně snížil o 531 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 60 998 slepic.


 

 


 


 

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

Přílohy


8. června 2020

Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy skotu v republice 

Podle soupisu hospodářských zvířat provedeného k 1. dubnu 2020 stavy skotu na Vysočině meziročně mírně poklesly, rozšířen byl chov prasat.

Stavy skotu se v Kraji Vysočina meziročně snížily o 1 064 kusů, tj. o 0,5 %. K datu šetření tak bylo chováno 218 641 kusů skotu, což je 15,6 % republikového stáda. V rámci celé ČR byly stavy skotu sníženy o 1 % a k omezení chovu skotu došlo ve většině krajů. K mírnému rozšíření chovu skotu došlo pouze v Olomouckém (+289 kusů) a Moravskoslezském kraji (+624). V Kraji Vysočina byl dokumentován dlouhodobý pokles početních stavů skotu, a to nepřetržitě již od roku 1999. Tato nepříznivá situace se zastavila až v roce 2011, kdy se začal počet chovaného skotu mírně zvyšovat a až teprve od roku 2014 je zaznamenán vzestupný trend, který se zastavil v letošním roce. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce skotu chováno v Jihočeském kraji. V Kraji Vysočina představuje podíl krav z celkového stáda skotu 40,1 %. Počet chovaných krav se od předchozího soupisu také mírně snížil, a to o 260 kusů, v celé České republice byl však zaznamenán pokles o 4 621 kusů. Nejnižší stavy krav jsou evidovány Karlovarském kraji.

 

Stavy prasat se v Kraji Vysočina od minulého šetření zvýšily o 6 852 kusů, tj. o 2,2 %. V celé republice byl chov prasat omezen o 2,9 %. Nejvíce vzrostly stavy prasat v Moravskoslezském kraji, a to téměř o patnáct procent. K rozhodnému okamžiku bylo v Kraji Vysočina chováno 319 055 kusů prasat, což je 21,3 % z celkových stavů České republiky. Nejméně prasat bylo chováno v Karlovarském kraji, zdejší chovy tvoří pouze jednu setinu početních stavů ČR. Podíl prasnic ve stádu prasat představoval na Vysočině 5,7 %, takže celkem bylo chováno 18 142 kusů.

 

Počet chovaných ovcí zůstal na úrovni předchozího roku. K 1. 4. 2019 bylo chováno 13 653 ovcí, což představuje 6,7 procent z celkového chovu v republice. Nejpočetnější stádo ovcí se nachází v Jihočeském kraji, kde je chováno téměř 29 tisíc kusů. 

 

Podle provedeného soupisu bylo v Kraji Vysočina chováno 2 769 koz (včetně kozlů), jejich stavy se meziročně zvýšily o 76 kusů. Z úhrnu republiky se jedná o 9,6 %. V mezikrajském srovnání jsou nejpočetnější stavy koz evidovány ve Středočeském kraji, následují kraje Jihočeský a Vysočina

 

Stádo koní tvořilo k 1. 4. 2019 v Kraji Vysočina 1 890 zvířat a proti minulému soupisu se rozšířilo o 130 kusů. Jedná se o pátý nejmenší počet chovaných koní v rámci krajů ČR, nejvíce koní nalezneme ve Středočeském (8 668 kusů) a Jihočeském kraji (5 006 kusů). Mírně se snížil počet koní v Ústeckém a Karlovarském kraji, výrazněji Zlínském kraji (-221 kusů) a ve všech ostatních krajích koní přibylo.

 

Proti soupisu z předchozího roku se stavy drůbeže v Kraji Vysočina snížily o 2,6 %. V chovech se tak nacházelo 391 125 kusů drůbeže, což představuje pouze 1,7 procenta z drůbeže chované v celé České republice. V převážné většině se jednalo o chovy kura domácího (96 %). Počet slepic se meziročně snížil o 531 kusů, takže v rozhodném okamžiku bylo na Vysočině chováno 60 998 slepic.

 

Stavy hospodářských zvířat v Kraji Vysočina

Ukazatel

Počty hospodářských zvířat k 1. 4. v kusech

Česká republika index v %

Podíl kraje Vysočina na ČR v %

2019

2020

Rozdíl (+,-)

Index (%)

2019

2020

 Skot celkem

z toho jalovice od 1 do 2 let            jalovice nad 2 roky            krávy

 Prasata celkem z toho prasnice            prasničky            selata

 Ovce celkem

 Kozy a kozli celkem

 Koně celkem

 Drůbež celkem  kur domácí

219 705

33 246

7 990

87 913

312 203

18 019

9 025 90 969

13 648 2 693

1 760 397 488

375 387

218 641

34 675

7 346

87 653

319 055

18 142

8 563 95 099

13 653 2 769

1 890 391 125

368 248

-1 064 1 429

-644

-260

6 852

123

-462

4 130

5

76

130

-6 363

-7 139

99,5

104,3 91,9

99,7 102,2

100,7

94,9 104,5

100,0

102,8

107,4 98,4

98,1

99,0

103,3 92,9

99,2

97,1

96,5

106,0 94,8

95,6

99,0 103,2

105,5

106,8

15,5

16,6

10,9

14,9

20,2

19,8

22,6

18,1 6,4

9,2

4,8

1,7

1,7

15,6

16,7

10,8

15,0

21,3

20,7

20,2

19,9 6,7

9,6

5,0

1,6

1,6

 

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2020 podle krajů

Území, kraj

Skot

z toho

krávy

Prasata

z toho prasnice

Ovce

Drůbež

z toho slepice

 Česká republika

1 404 117

585 897

1 499 307

87 710

203 612

24 247 371

8 502 347

 Hl. m. Praha + Středočeský

148 749

59 912

315 113

18 018

22 029

5 263 908

1 874 150

 Jihočeský

219 914

90 923

85 091

6 739

28 602

1 868 818

364 227

 Plzeňský

161 706

69 105

112 189

6 517

16 449

2 836 786

1 220 568

 Karlovarský

43 021

20 187

16 435

41

12 599

248 519

183 710

 Ústecký

41 484

17 568

108 400

6 750

12 879

489 405

11 339

 Liberecký

48 729

20 583

19 005

1 335

14 465

75 173

3 480

 Královéhradecký

101 233

41 512

56 489

3 255

16 477

2 749 059

1 548 361

 Pardubický

113 308

45 165

163 130

9 664

11 034

4 239 613

1 790 299

 Vysočina

218 641

87 653

319 055

18 142

13 653

391 125

60 998

 Jihomoravský

64 374

26 335

126 594

6 023

8 869

4 037 396

763 933

 Olomoucký

93 149

39 396

68 370

4 306

8 992

424 757

127 964

 Zlínský

63 062

28 385

71 531

4 710

21 083

677 390

102 545

 Moravskoslezský

86 747

39 173

37 905

2 210

16 481

945 422

450 773

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Ing. Miloslav Witz

Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě

Tel.: 567 109 081

E-mail: miloslav.witz@czso.cz

 

 

Podrobné údaje:

Soupis hospodářských zvířat - k 1. 4. 2020

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

08.06.2020 Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy...

Diskuze a názory uživatelů na téma: 08.06.2020 Na Vysočině jsou největší chovy prasat a druhé největší chovy...

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 11:37  Dobré zprávy z amerického trhu práce Research (Česká spořitelna)
Pá 10:42  Která odvětví průmyslu už covid přemohla? Research (Česká spořitelna)
Pá 10:10  ČNB podle očekávání ponechala sazby beze změny Research (J&T BANKA)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies