ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  05.06.2020 09:04:16

ČR - maloobchod v dubnu meziročně klesl o 10,9%


Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu snížily reálně o 10,9 %, bez očištění o 10,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 4,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1)po očištění o sezónní vlivy snížily v dubnu reálně o 4,8 %, přičemž tržby za pohonné hmoty klesly o 2,3 %, za potraviny o 3,7 % a za nepotravinářské zboží o 6,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2020 i 2019) snížily o 10,9 %2), v tom za potraviny klesly o 3,4 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 10,6 %2). Tržby za potraviny klesly o 2,8 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

Úplné nebo částečné uzavření prodejen v dubnu omezilo prodej v prodejnách s nepotravinářským zbožím i s potravinami. Nejvýraznější meziroční pokles tržeb ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se projevil v prodejnách s oděvy a obuví (o 81,1 %) a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 55,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 28,3 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 11,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 9,6 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly výraznější pokles (o 40,9 %) než nespecializované prodejny s převahou potravin (o 0,4 %). Naopak významně vzrostly tržby internetového a zásilkového prodeje3) (o 47,5 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potřeb pro domácnost. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 20,0 % a meziročněočištěné o kalendářní vlivy se snížily o 43,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 43,4 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 32,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 46,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznáníDPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

________________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíce leden až březen 2020 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 5. 2020
Termín ukončení zpracování: 2. 6. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2020

Přílohy

 • cmal060520.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Prodej v kamenných prodejnách klesl a v internetových obchodech posílil
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2020 | duben 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
 • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

5. 6. 2020

Prodej v kamenných prodejnách klesl a v internetových obchodech posílil

Maloobchod – duben 2020

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu snížily reálně o 10,9 %, bez očištění o 10,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 4,8 %.

 

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1)po očištění o sezónní vlivy snížily v dubnu reálně o 4,8 %, přičemž tržby za pohonné hmoty klesly o 2,3 %, za potraviny o 3,7 % a za nepotravinářské zboží o 6,4 %.

 

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2020 i 2019) snížily o 10,9 %2), v tom za potraviny klesly o 3,4 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

 

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 10,6 %2). Tržby za potraviny klesly o 2,8 %2), za nepotravinářské zboží o 15,3 % a za pohonné hmoty o 17,2 %.

 

Úplné nebo částečné uzavření prodejen v dubnu omezilo prodej v prodejnách s nepotravinářským zbožím i s potravinami. Nejvýraznější meziroční pokles tržeb ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se projevil v prodejnách s oděvy a obuví (o 81,1 %) a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 55,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 28,3 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 11,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 9,6 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly výraznější pokles (o 40,9 %) než nespecializované prodejny s převahou potravin (o 0,4 %). Naopak významně vzrostly tržby internetového a zásilkového prodeje3) (o 47,5 %).

 

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,0 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a potřeb pro domácnost. Naopak klesly ceny výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 20,0 % a meziročněočištěné o kalendářní vlivy se snížily o 43,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 43,4 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 32,2 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 46,4 %.

 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

 

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.

Data za měsíce leden až březen 2020 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021. 

1)CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2)Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.

3)CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.

4)CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz   

Metoda získání dat:                                             přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12

Termín ukončení sběru dat: 28. 5. 2020

Termín ukončení zpracování:                            2. 6. 2020

Navazující výstupy:                                              Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI:                                8. 7. 2020

 

Přílohy

Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)

Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)

Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny

Graf Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.