ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  03.06.2020 08:14:26

03.06.2020 Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019


Jihomoravském kraji se v roce 2019 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o téměř 7 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o 0,7 dne. Denně stonalo v průměru 23,4 tisíc osob.

Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 evidováno v průměru celkem 507,4 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 4,3 tisíc (o 0,9 %) osob více než v roce 2018. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkemJihomoravském kraji meziročně vzrostl o 6,9 tisíc na 197,2 tisíc, tj. o 3,6 %. K nárůstu došlo ve všech krajích, nejvýrazněji ve Zlínském (o 6,3 %), nejméně v Karlovarském (o 0,6 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 176,0 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,3 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,3 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 16,8 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně zvýšil o 6,3 tisíc, tj. o 3,7 %.

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019Jihomoravském kraji 38,87 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2018 to bylo 37,83 nově hlášených případů, tj. nárůst o 2,7 %. Hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst nejvyšší (o 5,5 %), v Plzeňském nejnižší (o 0,8 %). Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se zvýšil i ve všech okresech Jihomoravského kraje, nejvíce v okrese Břeclav (o 4,7 %), nejméně v okrese Vyškov (o 0,5 %). Nejméně případů na 100 pojištěnců bylo hlášeno v okrese Brno-město (34,58 případů), nejvíce v okrese Břeclav (47,35 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (41,68 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,45 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,57 případů na 100 pojištěnců).

Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 denně v průměru 23 401 práce neschopných osob (o 1 176 osob více než v roce 2018), z toho 20 089 osob pro nemoc, 688 pro pracovní úraz a 2 625 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně prodloužila o 0,7 dne na 43,3 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v hl. městě Praze a v Libereckém kraji (38,8 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,5 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnostiJihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 38,4 dne v Brně-městě až 52,6 dne v okrese Blansko. Pracovní neschopnost pro nemoc v okrese Blansko trvala v průměru 51,3 dne, pro pracovní úraz 56,3 dne, pro ostatní úraz 61,6 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v okresech Jihomoravského kraje roce 2019 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,418 % v roce 2018 na 4,612 % v roce 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnostiJihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje hl. město Praha s hodnotou 3,560 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,750 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,639 % v okrese Brno-město po 6,674 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech Jihomoravského kraje
roce 2019

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115


3. 6. 2020

Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019

V Jihomoravském kraji se v roce 2019 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o téměř 7 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o 0,7 dne. Denně stonalo v průměru 23,4 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 evidováno v průměru celkem 507,4 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 4,3 tisíc (o 0,9 %) osob více než v roce 2018. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl o 6,9 tisíc na 197,2 tisíc, tj. o 3,6 %. K nárůstu došlo ve všech krajích, nejvýrazněji ve Zlínském (o 6,3 %), nejméně v Karlovarském (o 0,6 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 176,0 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,3 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,3 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 16,8 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně zvýšil o 6,3 tisíc, tj. o 3,7 %.  

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2019 v Jihomoravském kraji 38,87 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2018 to bylo 37,83 nově hlášených případů, tj. nárůst o 2,7 %. Hodnota ukazatele meziročně vzrostla ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl nárůst nejvyšší (o 5,5 %), v Plzeňském nejnižší (o 0,8 %). Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se zvýšil i ve všech okresech Jihomoravského kraje, nejvíce v okrese Břeclav (o 4,7 %), nejméně v okrese Vyškov (o 0,5 %). Nejméně případů na 100 pojištěnců bylo hlášeno v okrese Brno-město (34,58 případů), nejvíce v okrese Břeclav (47,35 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (41,68 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,45 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,57 případů na 100 pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2019 denně v průměru 23 401 práce neschopných osob (o 1 176 osob více než v roce 2018), z toho 20 089 osob pro nemoc, 688 pro pracovní úraz a 2 625 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně prodloužila o 0,7 dne na 43,3 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v hl. městě Praze a v Libereckém kraji (38,8 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,5 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 38,4 dne v Brně-městě až 52,6 dne v okrese Blansko. Pracovní neschopnost pro nemoc v okrese Blansko trvala v průměru 51,3 dne, pro pracovní úraz 56,3 dne, pro ostatní úraz 61,6 dne.

 

 

 

 

 

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v okresech Jihomoravského kraje v roce 2019

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,418 % v roce 2018 na 4,612 % v roce 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje hl. město Praha s hodnotou 3,560 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,750 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,639 % v okrese Brno-město po 6,674 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech Jihomoravského kraje v roce 2019

 

 

 

Poznámka:

 

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení

 

Kontakt:

Ing. Milada Jonášová Krajská správa ČSÚ v Brně e-mail: milada.jonasova@czso.cz  tel.: 542 528 115

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

03.06.2020 Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 03.06.2020 Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.









Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies