Lucie Firlová (Ernst & Young)
Investice  |  29.04.2020 15:37:23

EY M&A Barometr: V České republice se v roce 2019 uzavřelo celkem 282 transakcí, nejčastěji na trhu s nemovitostmi


Celkem 282 uzavřených transakcí vypovídá o velkém apetitu domácích i zahraničních investorů. Rok 2018 byl z pohledu počtu transakcí v ČR rekordní, v loňském roce jsme se dočkali mírného poklesu o 13 %. Trhu dominují transakce v oblasti prodeje nemovitostí a transakce v technologickém sektoru. EY M&A Barometr analyzuje stav a klíčové trendy českého trhu fúzí a akvizic v roce 2019.


Zdroj: EY

„Očekávání pokračující vysoké transakční aktivity se loňském roce potvrdilo. I přes meziroční mírný pokles hodnotíme dění v oblasti fúzí a akvizic velmi kladně. Klíčovým faktorem podporujícím vysokou aktivitu na českém trhu fúzí a akvizic v roce 2019 byl pokračující pozitivní vývoj makroekonomické situace. To se vše změnilo s příchodem globální pandemie Covidu-19, která od března 2020 prakticky zastavila světovou ekonomiku. Dopad na trh fúzí a akvizic alespoň na nejbližší období bude zásadní,“ uvádí Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti EY v České republice.

Příliv zahraničních investorů stále pokračuje

Od roku 2016 lze sledovat opět rostoucí trend v přílivu investorů ze zahraničí, co se týče počtu jednotlivých transakcí. V roce 2019 poměr akvizic realizovaných zahraničními investory vůči celkovému počtu transakcí dosáhl vůbec nejvyšší hodnoty, a to 34 %. Nejaktivnějšími zahraničními investory byli v roce 2019 Němci s celkem 17 uzavřenými transakcemi následováni Američany a Rakušany.

 

Investice do zahraničí

 
 

Počet

 
 

Slovensko

 
 

14

 
 

Polsko

 
 

7

 
 

Německo

 
 

7

 
 

Rumunsko

 
 

6

 
 

Francie

 
 

4

 
 

Velká Británie

 
 

4

 
 

Zahraniční investoři

 
 

Počet

 
 

Německo

 
 

17

 
 

USA

 
 

15

 
 

Rakousko

 
 

11

 
 

Slovensko

 
 

7

 
 

Francie

 
 

5

 
 

Polsko

 
 

4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Zdroj: EY


Největší podíl mají tuzemské transakce

Nejvyšší podíl na celkovém počtu transakcí měly jako v celém sledovaném období znovu transakce domácí. Zajímavostí je, že poměr zahraničních investic a investic směřujících do zahraničí v tomto roce nejvýrazněji převýšil počet domácích transakcí v rámci sledovaného období.

Z deseti největších transakcí uzavřených v tomto roce tři spadají do kategorie domácích transakcí, na dvou se podíleli zahraniční investoři a ve čtyřech případech čeští investoři nakupovali v zahraničí. Do poslední kategorie spadá i největší transakce, kdy Sazka Group a.s. získala 68,19% podíl v řecké společnosti OPAP.

I přes celkový pokles počtu transakcí oproti minulému roku je zřejmé, že se v roce 2019 zvýšil apetit finančních investorů. Ti se podíleli na celkovém počtu transakcí z jedné třetiny a počet jimi uzavřených transakcí tak oproti předchozímu roku vzrostl o více než 20 %.

V rámci deseti největších transakcí však výrazně převládají investoři se strategickým záměrem s účastí českých miliardářů a jejich finančních skupin.

Nejaktivnějším investorem v roce 2019 byla skupina CPI se sedmi transakcemi, následována skupinou ČEZ se šesti dealy. Aktivní byla také IT skupina Solitea s pěti a EPH se čtyřmi transakcemi.

Trhu dominují transakce na trhu s nemovitostmi

Oproti minulému roku první dvě pozice v řazení dle počtu uzavřených transakcí v rámci jednotlivých sektorů zůstaly nezměněné. Na prvních dvou místech zůstávají stále realitní transakce a akvizice technologických firem. Došlo však ke změně relativního zastoupení obou sektorů v rámci celkového počtu transakcí. I přesto, že došlo k cca 5% poklesu (absolutně 25 transakcí) u realitních transakcí, tak hned tři transakce z tohoto sektoru se dostaly do výběru TOP10 za rok 2019. Ve dvou z těchto tří transakcí hráli roli korejští investoři.

U technologických firem jsme naopak zaznamenali o 8 více úspěšně dokončených transakcí. V tomto sektoru můžeme zmínit významnou transakci, kdy došlo k prodeji majoritního podílu ve společnosti Kiwi.com za cca 130 mil. USD a kupujícím byla společnost General Atlantic.

Na předních místech se pak tradičně umístily sektory jako výroba, spotřební zboží a energetika, kde důležitou roli hrají dva z dlouhodobě nejaktivnějších hráčů na trhu fúzí a akvizic, a to ČEZ a EPH. Právě ze sektoru energetiky jsou další dvě největší transakce roku 2019. Za více než 2 mld. USD koupilo konsorcium vedené společností Macquarie Infrastructure and Real Assets, do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation a Allianz Capital Partners, zbývající podíl (50,04 %) a stalo se tak 100% vlastníkem společnosti innogy Grid Holding, a.s. Druhou významnou transakcí byla akvizice 100% podílu ve společnosti Alpiq Generation CZ společností Sev.en Energy vlastněnou Pavlem Tykačem. Hodnota této transakce byla cca 313 mil. USD.

Naopak ke zhruba polovičnímu poklesu aktivity došlo v sektoru médií a zábavního průmyslu. I navzdory tomu se v České republice odehrálo několik zajímavých transakcí v rámci tohoto odvětví. Tou největší je akvizice společnosti Central European Media Enterprises, do které spadá například česká televize Nova, vlastněná skupinou PPF. Tato transakce zahrnuje společnosti z České republiky, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska. Tato transakce dosud nebyla dokončena.

Druhou transakcí je prodej společnosti Warhorse Studio, která vyvinula velice úspěšnou hru Kingdome Come, švédské herní společnosti THQ Nordic, která nákup uskutečnila prostřednictví své rakouské dcery Koch Media. Poslední transakcí, kterou za tento sektor zmíníme, je prodej firmy Beat Games americké společnosti Oculus VR, dceřinou společností Facebooku.

V bankovnictví loni pokračovala konsolidace odvětví. Co se týče počtu transakcí, byl vývoj s předešlým rokem téměř totožný. Avšak hned dvě transakce z nich se zařadily do seznamu deseti největších. První byla akvizice Českomoravské stavební spořitelny, která nyní patří ČSOB. V rámci druhé transakce pak MONETA Money Bank akvírovala Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku.

V rámci ostatních odvětví jsme zaznamenali významnější nárůst v sektoru farmacie a biotechnologie. Zde bychom vybrali transakci, kdy německá společnost STADA Arzneimittel koupila českou společnost Walmark.

Fúze a akvizice po pandemii COVID-19

Hodnocení historických M&A aktivit by bylo bez reflexe aktuální situace neúplné. Podle nejnovějšího průzkumu EY Global Capital Confidence Barometer (realizovaného na skupině více než 2 900 členů top managementů) jsou plány na realizaci divestic nebo akvizici v nejbližších 12 měsících na jedné z nevyšších úrovní – 56 % respondentů očekává, že jejich společnost bude v tomto časovém horizontu aktivní v oblasti M&A. Při výběru cílové společnosti se hodlají investoři zaměřit na její ekonomickou odolnost (38 %), počítají s tím, že ceny společností poklesnou (39 %) nicméně očekávaný pokles ceny není jediným motivem pro nákup společností.

„Je zjevné, že předchozí krize následující po roce 2008 byla poučením a korporátní svět bude mnohem více sledovat M&A situace a aktivně do nich vstupovat. Alespoň tak se dá vykládat aktuální výsledek průzkumu,“ říká Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY a dodává závěrem: „Vývoj po minulé finanční krizi ukázal, že právě to je doba, kdy lze výhodně realizovat kvalitní akvizice. Poučili jsme se z propadu na trhu fúzí a akvizic v letech 2008 až 2012, protože teď při zpětném pohledu vidíme, že to byla příležitost pořídit si kvalitní podniky, které by celé skupině pomohly na oživujícím trhu k rychlejšímu růstu.“

Žebříček TOP 10 největších transakcí se zveřejněnou hodnotou v roce 2019

 

Cílová společnost

 
 

Stát

 
 

Kupující

 
 

Stát

 
 

Odhadovaná hodnota v mil. $

 
 

Organization of Football Prognostics S.A (OPAP) (68.19% Stake)

 
 

Řecko

 
 

Sazka Group, a.s.

 
 

Česká republika

 
 

2 824

 
 

innogy Grid Holding, a.s. (50.04% Stake)

 
 

Česká republika

 
 

Macquarie Infrastructure and Real Assets Inc.

 
 

Austrálie

 
 

2 006

 
 

Central European Media Enterprises Ltd.

 
 

Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko

 
 

PPF Group N.V.

 
 

Česká republika

 
 

1 715

 
 

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (Kladno power plant); Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (Zlin power plant)

 
 

Česká republika

 
 

Sev.en Energy AG

 
 

Česká republika

 
 

313

 
 

Warsaw Financial Centre (WFC)

 
 

Polsko

 
 

CPI Property Group

 
 

Česká republika

 
 

311

 
 

Waltrovka office complex

 
 

Česká republika

 
 

Macquarie Group Ltd.; LB Asset Management Inc.; Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.

 
 

Austrálie, Jižní Korea

 
 

281

 
 

Českomoravská Stavební Spořitelna, a.s.

 
 

Česká republika

 
 

Československá Obchodní Banka, a.s.

 
 

Česká republika

 
 

271

 
 

Knjaz Milos A.D.

 
 

Srbsko

 
 

PepsiCo, Inc.; Karlovarské minerální vody, a.s.

 
 

USA, Česká Republika

 
 

226

 
 

Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.; Wüstenrot hypoteční banka a.s.

 
 

Česká republika

 
 

MONETA Money Bank, a.s.

 
 

Česká republika

 
 

201

 
 

Rustonka office centre

 
 

Česká republika

 
 

White Star Real Estate Sp. z o.o.; Hana Financial Group

 
 

Jižní Korea, Polsko

 
 

182

 

Zdroj: EY M&A Barometr 2019

Pozn.: V roce 2019 společnost EP Global Commerce a.s. získala další podíl ve společnosti Metro AG (12,48 %). První část podílu byla získána v roce 2018 a společně s tímto nově zakoupeným balíkem akcií drželo v roce 2019 EP Global Commerce a.s. v Metro AG celkem 29,9% podíl. Nově získaný podíl byl koupen za 728 mil. USD.

 

EY M&A Barometr vydávaný společností EY analyzuje veřejně dostupné informace pocházející z různých renomovaných databází, jako je Mergermarket, Dealwatch, Capital IQ nebo Zephyr. M&A Barometr zahrnuje dokončené transakce mezi soukromými společnostmi. V analýze se nezohledňují následující transakce: akvizice menšinových podílů pod 15 %, převzetí menšinových podílů většinovým akcionářem, nemovitostní transakce (s výjimkou těch, kde cílem nebo kupujícím je společnost investující do nemovitostí nebo nemovitostní fond), transakce na kapitálových trzích, akvizice licencí, společné podniky (joint-venture), investiční projekty „na zelené louce“, prvotní úpisy akcií na burze, privatizace a vnitrofiremní reorganizace.

Ernst & Young

Ernst & Young je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství.

Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa.

Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.


Více informací na: www.ey.com/cz/cs/home

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

EY M&A Barometr: V České republice se v roce 2019 uzavřelo celkem 282 transakcí, nejčastěji na trhu s nemovitostmi

Diskuze a názory uživatelů na téma: EY M&A Barometr: V České republice se v roce 2019 uzavřelo celkem 282 transakcí, nejčastěji na trhu s nemovitostmi

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies