ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  14.04.2020 09:03:58

ČR - inflace v březnu klesla o 0,1%, meziročně klesl růst na 3,4%

 

Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční pokles cen v oddíle doprava byl způsoben především nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 5,6 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,74 /l) a průměrná cena motorové nafty (29,63 /l) byly nejnižší od srpna 2017, resp. března 2018. Snížení cen v oddíle rekreace a kultura bylo ovlivněno poklesem cen dovolených s komplexními službami o 8,6 %. Z potravin klesly zejména ceny ovoce o 1,2 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny zeleniny o 1,1 %, z čehož ceny brambor byly vyšší o 14,5 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 1,8 %, jogurtů o 4,1 %, vepřového masa o 1,5 %, uzenin o 0,7 %, sýrů a tvarohů o 0,8 %, olejů a tuků o 1,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny vína o 5,6 %, piva o 2,5 % a tabákových výrobků o 0,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,6 %. Vývoj cen v oddíle bydlení byl ovlivněn především vyššími cenami elektřiny o 1,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,6 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů přešly z růstu o 3,6 % v únoru v pokles o 3,3 % v březnu. V oddíle bydlení zmírnil růst cen elektřiny na 8,6 % (z 9,7 % v únoru) a ceny tepla a teplé vody byly nižší o 1,4 % (v únoru o 0,9 %). Meziroční cenový růst zrychlil v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce byly vyšší o 2,3 % (v únoru o 1,1 %) a ceny zeleniny byly vyšší o 6,4 % (v únoru o 2,9 %), přičemž ceny brambor přešly z poklesu o 6,7 % v únoru v růst o 1,2 % v březnu.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny vepřového masa o 22,1 %, uzenin o 14,0 %, ovoce o 16,2 % a cukru o 11,1 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,2 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 % a zemního plynu o 0,4 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 6,2 %, vína o 2,8 %, piva o 3,6 % a tabákových výrobků o 3,2 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 5,7 % a ceny ubytovacích služeb o 4,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,3 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,2 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 3,1 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1)27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 4,4 %) a nejméně v Itálii (o 0,2 %). Na Slovensku cenový růst v únoru zpomalil na 3,1 % z 3,2 % v lednu. Německu byly ceny vyšší o 1,7 % (v lednu o 1,6 %). Podle předběžných výpočtů byla v březnumeziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 3,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2020 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *
 

Od ledna 2020 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2018. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

_____________
 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.
 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  13. 5. 2020


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2020

Přílohy

Archiv:
 • rok 2020 | březen 2020 | únor 2020 | leden 2020
 • rok 2019 | prosinec 2019 | listopad 2019 | říjen 2019 | září 2019 | srpen 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 14.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

14. 4. 2020

Meziroční růst cen v březnu zpomalil

Indexy spotřebitelských ceninflace – březen 2020

Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční pokles cen v oddíle doprava byl způsoben především nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 5,6 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,74 /l) a průměrná cena motorové nafty (29,63 /l) byly nejnižší od srpna 2017, resp. března 2018. Snížení cen v oddíle rekreace a kultura bylo ovlivněno poklesem cen dovolených s komplexními službami o 8,6 %. Z potravin klesly zejména ceny ovoce o 1,2 %.

 

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny zeleniny o 1,1 %, z čehož ceny brambor byly vyšší o 14,5 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 1,8 %, jogurtů o 4,1 %, vepřového masa o 1,5 %, uzenin o 0,7 %, sýrů a tvarohů o 0,8 %, olejů a tuků o 1,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny vína o 5,6 %, piva o 2,5 % a tabákových výrobků o 0,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,6 %. Vývoj cen v oddíle bydlení byl ovlivněn především vyššími cenami elektřiny o 1,7 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,6 %.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů přešly z růstu o 3,6 % v únoru v pokles o 3,3 % v březnu. V oddíle bydlení zmírnil růst cen elektřiny na 8,6 % (z 9,7 % v únoru) a ceny tepla a teplé vody byly nižší o 1,4 % (v únoru o 0,9 %). Meziroční cenový růst zrychlil v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce byly vyšší o 2,3 % (v únoru o 1,1 %) a ceny zeleniny byly vyšší o 6,4 % (v únoru o 2,9 %), přičemž ceny brambor přešly z poklesu o 6,7 % v únoru v růst o 1,2 % v březnu.

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny vepřového masa o 22,1 %, uzenin o 14,0 %, ovoce o 16,2 % a cukru o 11,1 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,2 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 % a zemního plynu o 0,4 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 6,2 %, vína o 2,8 %, piva o 3,6 % a tabákových výrobků o 3,2 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 5,7 % a ceny ubytovacích služeb o 4,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,3 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,7 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,2 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,4 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 3,1 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 4,4 %) a nejméně v Itálii (o 0,2 %). Na Slovensku cenový růst v únoru zpomalil na 3,1 % z 3,2 % v lednu. V Německu byly ceny vyšší o 1,7 % (v lednu o 1,6 %). Podle předběžných výpočtů byla v březnumeziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 3,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2020 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

* * *

 

 

Od ledna 2020 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2018. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

 

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                13. 5. 2020

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání

 [1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.