ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  09.04.2020 00:00:00

Důchody v Libereckém kraji v roce 2019


 

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2019 některý z důchodůLibereckém kraji pobíralo celkem 123,5 tis. osob, tj.  279 příjemců na 1 000 obyvatel kraje. Průměrná měsíční výše důchodu (bez ohledu na typ důchodu) dosáhla částky 12 854  a meziročně se zvýšila o 1 024  (8,7 %).

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení v prosinci roku 2019 v Libereckém kraji pobíralo některý z důchodů celkem 123 543 osob (meziročně více o 24 osob), z toho 72 621 žen (tj. 58,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel kraje připadlo 278 příjemců, tj. 6. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvíce příjemců důchodů z tohoto pohledu bylo registrováno v Královéhradeckém kraji (292 příjemců), nejméně v Hlavním městě Praze (228 příjemců). 

Téměř 83 % z celkového počtu osob pobírajících důchodLibereckém kraji tvořili starobní důchodci, jejich počet meziročně vzrostl o 178 osob na 102 114 osob. Plný starobní důchod bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem pobíralo 78 099 osob (63,2 % z celkového počtu příjemců), plný starobní důchod se souběhem 23 847 osob. Starobní poměrný důchod (po dosažení určené kratší doby pojištění a také bez souběhu) byl vyplácen 131 osobám, se souběhem s pozůstalostním důchodem 37 osobám.

Počet příjemců předčasných starobních důchodů se meziročně zvýšil o 486 osob (1,9 %) na 26 429 osob. Zatímco v roce 2011 v našem kraji pobíralo předčasný starobní důchod 20,4 % starobních důchodců, ke konci roku loňského roku 25,9 % (tj. 4. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání). Nejnižší zastoupení příjemců předčasných starobních důchodů vykázalo Hlavní město Praha (13,7 %), nejvyšší Kraj Vysočina (33,8 %). Z hlediska pohlaví ve všech krajích vykazovali vyšší zastoupení předčasných starobních důchodců muži, které se pohybovalo od 14,8 % v hlavním městě do 37,0 % v Kraji Vysočina. V Libereckém kraji dosáhl podíl mužů 27,9 %, tj.  3. nejnižší pozice mezi kraji. V případě žen nejnižší podíl opět vykázalo Hlavní Město Praha (13,0 %), nejvyšší Kraj Vysočina (31,5 %) a náš kraj se s podílem 24,6 % umístil na 4. nejnižší pozici.

Vdovský důchod v prosinci 2019 pobíralo celkem 21 135 žen (meziročně o 243 osob méně), z toho 20 355 žen pobíralo kombinovaný vdovský důchod. Vdovecký důchod byl vyplácen 4 079 mužům (meziročně o 20 příjemců méně), z toho 3 866 mužům byl vyplácen kombinovaný vdovecký důchod. Některý z invalidních důchodů sólo pobíralo v kraji v úhrnu 18 491 osob (8 985 mužů a 9 506 žen), tj. ve srovnání s koncem roku 2018 o 16 osob méně. Nejčastěji se jednalo o příjemce invalidního důchodu 3. stupně (7 667 osob, tj. 41,5 % uvedeného počtu), meziročně jejich počet poklesl o 134 osob  (-1,7 %). Naopak o 83 osob na 7 451 osob (40,3 % příjemců invalidních důchodů) vzrostl počet příjemců důchodu pro invaliditu 1. stupně.  Zbývajících 3 373 příjemců (meziročně více o 35 osob) pobíralo důchod pro invaliditu 2. stupně. Invalidní důchod společně se souběhem s vdovských nebo vdoveckým důchodem pobíralo 337 osob. Nárok na sirotčí důchod mělo 1 608 osob (meziročně o 35 osob méně). 

Bez ohledu na typ důchodu dosáhla průměrná měsíční výše důchoduLibereckém kraji v prosinci 2019 částky 12 854 , meziročně se zvýšila o 1 024  (8,7 %). Průměrný důchod mužů činil 13 642 , ženy pobíraly částku 12 301 .

Ve srovnání s průměrem České republiky (12 996 ) byl důchod vyplácený příjemcům v Libereckém kraji o 142  nižší a mezi kraji 7. nejvyšší. S celkovou průměrnou výší důchodu 14 027  dominovalo Hlavní město Praha, naopak v Ústeckém kraji činila průměrná výše vypláceného důchodu 12 639 . Nejvyšší průměrný důchod mezi okresy Libereckého kraje pobírali příjemci v okrese Jablonec nad Nisou (12 929 ), nejnižší pak v okrese Česká Lípa (12 679 ).

Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v prosinci 2019 dosáhla v Libereckém kraji hodnoty 13 349  (meziročně o 1 048  více, tj. o 8,5 %). Z pohledu okresů kraje pobírali nejvyšší důchod senioři z okresu Jablonec nad Nisou (13 425 ), nejnižší v okrese Semily (13 236 ). Nejvyšší sólo starobní důchod v mezikrajském srovnání pobírali penzisté v Hlavním městě Praze (14 384 ), nejnižší v Karlovarském kraji (13 066 ).

Vdovecký důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) meziročně vzrostl o 1 321  na 16 269 , vdovský důchod se navýšil o 1 212  na 14 453 . Invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně bez souběhu v prosinci 2019 dosáhl částky 11 839  (meziroční nárůst o 821 ), 2. stupně 7 894  (+716 ) a 1. stupně 6 825  (+630 ). Sirotčí důchod byl vyplácen v průměrné výši 6 975 , tj. ve srovnání s prosincem 2018 více o 668 .

Další informace jsou k dispozici ve Veřejné databázi.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Přílohy

 

8. 4. 2020

Důchody v Libereckém kraji v roce 2019 

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2019 některý z důchodů v Libereckém kraji pobíralo celkem 123,5 tis. osob, tj.  279 příjemců na 1 000 obyvatel kraje. Průměrná měční výše důchodu (bez ohledu na typ důchodu) dosáhla částky 12 854 Kč a meziročně se zvýšila o 1 024 Kč (8,7 %). 

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení v prosinci roku 2019 v Libereckém kraji pobíralo některý z důchodů celkem 123 543 osob (meziročně více o 24 osob), z toho 72 621 žen (tj. 58,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel kraje připadlo 278 příjemců, tj. 6. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvíce příjemců důchodů z tohoto pohledu bylo registrováno v Královéhradeckém kraji (292 příjemců), nejméně v Hlavním městě Praze (228 příjemců).  

Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu v Libereckém kraji

Téměř 83 % z celkového počtu osob pobírajících důchod v Libereckém kraji tvořili starobní důchodci, jejich počet meziročně vzrostl o 178 osob na 102 114 osob. Plný starobní důchod bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem pobíralo 78 099 osob (63,2 % z celkového počtu příjemců), plný starobní důchod se souběhem 23 847 osob. Starobní poměrný důchod (po dosažení určené kratší doby pojištění a také bez souběhu) byl vyplácen 131 osobám, se souběhem s pozůstalostním důchodem 37 osobám. 

Počet příjemců předčasných starobních důchodů se meziročně zvýšil o 486 osob (1,9 %) na 26 429 osob. Zatímco v roce 2011 v našem kraji pobíralo předčasný starobní důchod 20,4 % starobních důchodců, ke konci roku loňského roku 25,9 % (tj. 4. nejnižší hodnota v rámci mezikrajského srovnání). Nejnižší zastoupení příjemců předčasných starobních důchodů vykázalo Hlavní město Praha (13,7 %), nejvyšší Kraj Vysočina (33,8 %). Z hlediska pohlaví ve všech krajích vykazovali vyšší zastoupení předčasných starobních důchodců muži, které se pohybovalo od 14,8 % v hlavním městě do 37,0 % v Kraji Vysočina. V Libereckém kraji dosáhl podíl mužů 27,9 %, tj.  3. nejnižší pozice mezi kraji. V případě žen nejnižší podíl opět vykázalo Hlavní Město Praha (13,0 %), nejvyšší Kraj Vysočina (31,5 %) a náš kraj se s podílem 24,6 % umístil na 4. nejnižší pozici.

Průměrný důchod celkem a průměrný plný starobní důchod podle krajů v prosinci 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vě

Průměrný plný starobní důchod

 Průměrný důchod celkem                                                                 (bez součástí)

   

Vdovský důchod v prosinci 2019 pobíralo celkem 21 135 žen (meziročně o 243 osob méně), z toho 20 355 žen pobíralo kombinovaný vdovský důchod. Vdovecký důchod byl vyplácen 4 079 mužům (meziročně o 20 příjemců méně), z toho 3 866 mužům byl vyplácen kombinovaný vdovecký důchod. Některý z invalidních důchodů sólo pobíralo v kraji v úhrnu 18 491 osob (8 985 mužů a 9 506 žen), tj. ve srovnání s koncem roku 2018 o 16 osob méně. Nejčastěji se jednalo o příjemce invalidního důchodu 3. stupně (7 667 osob, tj. 41,5 % uvedeného počtu), meziročně jejich počet poklesl o 134 osob  (-1,7 %). Naopak o 83 osob na 7 451 osob (40,3 % příjemců invalidních důchodů) vzrostl počet příjemců důchodu pro invaliditu 1. stupně.  Zbývajících 3 373 příjemců (meziročně více o 35 osob) pobíralo důchod pro invaliditu 2. stupně. Invalidní důchod společně se souběhem s vdovských nebo vdoveckým důchodem pobíralo 337 osob. Nárok na sirotčí důchod mělo 1 608 osob (meziročně o 35 osob méně).  

Počet příjemců plného starobního důchodu (sólo) a jeho průměrná výše podle pohlaví v Libereckém kraji

Bez ohledu na typ důchodu dosáhla průměrná měční výše důchodu v Libereckém kraji v prosinci 2019 částky 12 854 Kč, meziročně se zvýšila o 1 024 Kč (8,7 %). Průměrný důchod mužů činil 13 642 Kč, ženy pobíraly částku 12 301 Kč

Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle krajů v roce 2019

Ve srovnání s průměrem České republiky (12 996 Kč) byl důchod vyplácený příjemcům v Libereckém kraji o 142 Kč nižší a mezi kraji 7. nejvyšší. S celkovou průměrnou výší důchodu 14 027 Kč dominovalo Hlavní město Praha, naopak v Ústeckém kraji činila průměrná výše vypláceného důchodu 12 639 Kč. Nejvyšší průměrný důchod mezi okresy Libereckého kraje pobírali příjemci v okrese Jablonec nad Nisou (12 929 Kč), nejnižší pak v okrese Česká Lípa (12 679 Kč).

Podíl příjemců předčasných starobních důchodů podle pohlaví v Libereckém kraji

 

Průměrná měční výše plného starobního důchodu (bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v prosinci 2019 dosáhla v Libereckém kraji hodnoty 13 349 Kč (meziročně o 1 048 Kč více, tj. o 8,5 %). Z pohledu okresů kraje pobírali nejvyšší důchod senioři z okresu Jablonec nad Nisou (13 425 Kč), nejnižší v okrese Semily (13 236 Kč). Nejvyšší sólo starobní důchod v mezikrajském srovnání pobírali penzisté v Hlavním městě Praze (14 384 Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (13 066 Kč). 

Příjemci starobního důchodu ve věku 100 let a více podle pohlaví a krajů 

Vdovecký důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) meziročně vzrostl o 1 321 Kč na 16 269 Kč, vdovský důchod se navýšil o 1 212 Kč na 14 453 Kč. Invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně bez souběhu v prosinci 2019 dosáhl částky 11 839 Kč (meziroční nárůst o 821 Kč), 2. stupně 7 894 Kč (+716 Kč) a 1. stupně 6 825 Kč (+630 Kč). Sirotčí důchod byl vyplácen v průměrné výši 6 975 Kč, tj. ve srovnání s prosincem 2018 více o 668 Kč.

 

Další informace jsou k dispozici ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30850

 

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci  Oddělení informačních služeb

tel.: 485 238 811 email: infoservislbc@czso.cz web: www.liberec.czso.cz Přílohy:

Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví v Libereckém kraji (stav v prosinci)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení                                                                                                                 osoby

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Příjemci důchodů celkem v tom pobírající důchod: starobní z toho předčasný podíl v %

v tom:

starobní plný celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

starobní poměrný celkem1,2) z toho sólo (bez souběhu)

invalidní pro invaliditu třetího stupně celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

invalidní pro invaliditu druhého stupně celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

invalidní pro invaliditu prvního stupně celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

vdovský sólo (bez souběhu) vdovecký sólo (bez souběhu) sirotčí

Příjemci důchodů v tom pobírající důchod: starobní z toho předčasný podíl v %

v tom:

starobní plný celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

starobní poměrný celkem1,2) z toho sólo (bez souběhu)

invalidní pro invaliditu třetího stupně celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

invalidní pro invaliditu druhého stupně celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

invalidní pro invaliditu prvního stupně celkem1) z toho sólo (bez souběhu)

vdovecký sólo (bez souběhu) sirotčí

Celkem 

 

121 604

97 818 19 984

20,4

97 614

73 021

204

103

10 132

9 612

2 675

2 642

7 382

7 278

1 258

304 2 035

121 696

98 193 21 000

21,4

98 014

73 440

179

98

9 497

9 021

2 953

2 910

7 491

7 378

1 221

301 2 040

121 879

98 647 21 952

22,3

98 479

73 994

168

95

9 133

8 699

3 099

3 055

7 538

7 418

1 156

300 2 006

122 174

99 495 22 981

23,1

99 332

74 968

163

98

8 663

8 276

3 203

3 165

7 496

7 382

1 115

281 1 921

122 718

100 630

23 915

23,8

100 473

76 210

157

95

8 382

8 043

3 177

3 132

7 396

7 300

1 018

255 1 860

123 540

101 662

24 737

24,3

101 501

77 228

161

105

8 326

8 022

3 230

3 183

7 348

7 258 963

254 1 757

123 548

101 867

25 431

25,0

101 704

77 601

163

112

8 224

7 935

3 299

3 254

7 396

7 309 884

230 1 648

123 519

101 936

25 943

25,5

101 769

77 771

167

121

8 057

7 801

3 381

3 338

7 451

7 368 837

214 1 643

123 543

102 114

26 429

25,9

101 946

78 099

168

131

7 887

7 667

3 416

3 373

7 525

7 451 780

213 1 608

Muži

 

48 166

36 630

8 309

22,7

36 584

32 904

46

42

5 171

5 070

1 440

1 432

3 645

3 621

304 976

48 575

37 167

8 830

23,8

37 120

33 404

47

43

4 906

4 807

1 592

1 583

3 595

3 571

301 1 014

48 910

37 683

9 290

24,7

37 636

33 916

47

42

4 749

4 663

1 611

1 600

3 557

3 535

300 1 010

49 157

38 253

9 742

25,5

38 199

34 515

54

49

4 512

4 440

1 659

1 648

3 500

3 480 281 952

49 646

38 979 10 205

26,2

38 927

35 200

52

47

4 391

4 323

1 651

1 638

3 443

3 425 255 927

50 254

39 755 10 550

26,5

39 699

35 941

56

51

4 371

4 316

1 645

1 632

3 372

3 357 254 857

50 588

40 222 10 913

27,1

40 160

36 360

62

58

4 308

4 253

1 661

1 650

3 358

3 339 230 809

50 666

40 498

11 143

27,5

40 423

36 622

75

71

4 169

4 124

1 680

1 666

3 292

3 271 214 813

50 922

40 862

11 387

27,9

40 783

36 982

79

76

4 092

4 053

1 668

1 659

3 287

3 273 213 800

Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví v Libereckém kraji (stav v prosinci)

Dokončení

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení                                                                                                                 osoby

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Příjemci důchodů

     

Ženy

       

73 438

73 121

72 969

73 017

73 072

73 286

72 960

72 853

72 621

v tom pobírající důchod:

starobní

61 188

61026

60964

61242

61651

61 907

61 645

61 438

61 252

z toho předčasný

11 675

12 170

12 662

13 239

13 710

14 187

14 518

14 800

15 042

podíl v %

19,1

19,9

20,8

21,6

22,2

22,9

23,6

24,1

24,6

v tom:

starobní plný celkem[1])

61 030

60 894

60 843

61 133

61 546

61 802

61 544

61 346

61 163

z toho sólo (bez souběhu)

40 117

40 036

40 078

40 453

41 010

41 287

41 241

41 149

41 117

starobní poměrný celkem1,2)

158

132

121

109

105

105

101

92

89

z toho sólo (bez souběhu)

61

55

53

49

48

54

54

50

55

invalidní pro invaliditu třetího stupně celkem1)

4 961

4 591

4 384

4 151

3 991

3 955

3 916

3 888

3 795

z toho sólo (bez souběhu)

4 542

4 214

4 036

3 836

3 720

3 706

3 682

3 677

3 614

invalidní pro invaliditu druhého stupně celkem1)

1 235

1 361

1 488

1 544

1 526

1 585

1 638

1 701

1 748

z toho sólo (bez souběhu)

1 210

1 327

1 455

1 517

1 494

1 551

1 604

1 672

1 714

invalidní pro invaliditu prvního stupně celkem1)

3 737

3 896

3 981

3 996

3 953

3 976

4 038

4 159

4 238

z toho sólo (bez souběhu)

3 657

3 807

3 883

3 902

3 875

3 901

3 970

4 097

4 178

vdovský sólo (bez souběhu)

1 258

1 221

1 156

1 115

1 018

963

884

837

780

sirotčí

1 059

1 026

996

969

933

900

839

830

808

1) včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým

2) po dosažení určené kratší doby pojiště 

Průměrné výše důchodů v Libereckém kraji (stav v prosinci příslušného roku)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení                                                                                                                    v Kč

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Průměrná měční výše důchodu celkem

10 200

10 377

10 538

10 626

10 877

10 970

11 319

11 830

12 854

v tom:

starobní důchod (sólo) plný1)

10 489

10 708

10 900

11 005

11 269

11 381

11 750

12 301

13 349

starobní důchod (sólo) poměrný1)

4 453

4 393

4 411

4 326

4 249

4 163

4 223

4 339

5 104

invalidní důchod (sólo)1) pro invaliditu 3. stupně

9 999

10 129

10 199

10 193

10 346

10 339

10 617

11 018

11 839

pro invaliditu 2. stupně

6 784

6 664

6 627

6 622

6 716

6 731

6 893

7 178

7 894

pro invaliditu 1. stupně

6 039

5 942

5 941

5 887

5 909

5 865

5 988

6 195

6 825

vdovský důchod sólo

6 734

6 877

7 014

7 050

7 198

7 220

7 456

7 810

8 559

vdovský důchod kombinovaný

11 437

11 660

11 839

11 936

12 201

12 283

12 668

13 241

14 453

vdovecký důchod sólo

5 881

6 010

6 235

6 412

6 545

6 574

6 823

7 160

7 804

vdovecký důchod kombinovaný

12 715

13 001

13 227

13 368

13 686

13 803

14 278

14 948

16 269

sirotčí důchod

5 371

5 475

5 617

5 677

5 824

5 852

6 030

6 307

6 975

Průměrné výše důchodů podle okresů Libereckého kraje v roce 2019 (stav v prosinci)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení                                                                                                               v Kč

 

v tom

invalidní důchod

 (sólo)1)

Liberecký kraj v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

12 854

12 679

12 929

12 919

12 855

13 349

13 367

13 425

13 347

13 236

5 104

5 185

5 213

5 014

5 061

11 839

11 899

11 756

11 711

12 108

7 894

7 954

7 918

7 787

7 984

6 825

6 941

6 878

6 725

6 727

8 559

8 437

8 719

8 651

8 342

14 453

14 360

14 614

14 502

14 294

7 804

7 588

7 809

7 893

7 881

16 269

16 451

16 421

16 241

15 964

6 975

6 728

7 071

7 055

7 050

1) bez souběhu s vdovským na vdoveckým (sólo)                                                                                                                  

Průměrné výše důchodů podle krajů v roce 2019 (stav v prosinci)

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení                                                                                                               v Kč

 

v tom

invalidní důchod (sólo)[2])

Česká republika v tom kraj:

Hl. m. Praha

Středočeský Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

12 996

14 027

13 156

12 896

12 950

12 710

12 639

13 487

14 384

13 669

13 380

13 423

13 066

13 299

5 244

5 308

5 419

5 080

5 249

5 065

5 301

11 905

11 620

12 007

11 899

12 122

11 622

11 683

7 923

7 789

7 969

7 909

7 965

7 783

7 805

6 851

6 701

6 864

6 870

6 819

6 659

6 691

8 866

8 948

8 945

8 642

8 793

8 514

8 702

14 464

15 762

14 469

14 402

14 418

14 312

14 411

7 898

8 090

8 120

7 957 7 844

7 548

7 495

16 496

17 679

16 564

16 259

16 380

16 200

16 403

7 058

7 266

7 251

7 064

7 092

6 646

6 628

Liberecký

12 854

13 349

5 104

11 839

7 894

6 825

8 559

14 453

7 804

16 269

6 975

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

12 949

12 784

12 814 12 749

12 738

12 831

13 007

13 334

13 238

13 231 13 331

13 108

13 261

13 553

5 870

5 230

5 028 5 334

5 125

5 145

4 982

11 979

11 999

12 095

11 903

11 773

12 141

11 928

7 949

7 979

8 1807 945

7 861

8 057

7 883

6 896

6 870

7 0206 875

6 800

6 959

6 949

8 664

8 714

8 759

8 723

8 655

8 783 9 343

14 398

14 254

14 167 14 315

14 164

14 159

14 218

7 974

8 060

8 030

7 843

7 899

8 016

7 674

16 210

16 091 15 996

16 279

15 960

16 196

16 996

7 083

7 124

7 250

7 012

6 997

7 228

7 002

Průměrný měční starobní důchod (sólo) plný*) podle okresů ČR v prosinci 2019

Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení

 

Průměrný starobní důchod

Pořadí

 

Průměrný starobní důchod

Pořadí

Česká republika

13 487

x

Havlíčkův Brod

13 323

39.

v tom okres:

   

Olomouc

13 316

40.

Hlavní město Praha

14 384

1.

Trutnov

13 307

41.

Praha-západ

14 136

2.

Rychnov nad Kněžnou

13 299

42.

Mladá Boleslav

13 984

3.

Chomutov

13 295

43.

Praha-východ

13 886

4.

Uherské Hradiště

13 295

44.

Karviná

13 883

5.

Blansko

13 254

45.

Brno-město

Kladno

Ostrava-město

13 793

13 783 13 766

6.

7.

8.

Písek

13 249

46.

Semily

13 236

47.

Sokolov

13 227

48.

Plzeň-město

13 764

9.

Tachov

13 217

49.

České Budějovice

13 738

10.

Prachatice

13 206

50.

Hradec Králové

13 719

11.

Ústí nad Orlicí

13 197

51.

Frýdek-Místek

13 626

12.

Chrudim

13 189

52.

Most

13 615

13.

Nový Jičín

13 188

53.

Mělník

13 579

14.

Louny

13 178

54.

Rakovník

13 551

15.

Kroměříž

13 169

55.

Příbram

13 539

16.

Jihlava

13 168

56.

Beroun

13 506

17.

Hodonín

13 163

57.

Ústí nad Labem

13 491

18.

Vyškov

13 114

58.

Žďár nad Sázavou

13 485

19.

Karlovy Vary

13 099

59.

Kolín

13 481

20.

Jičín

13 093

60.

Rokycany

13 452

21.

Český Krumlov

13 090

61.

Brno-venkov

13 442

22.

Přerov

13 084

62.

Tábor

13 436

23.

Domažlice

Vsetín

Svitavy

13 081

13 078

13 052

63.

64. 65.

Jablonec nad Nisou

13 425

24.

Zlín

13 419

25.

Pardubice

13 417

26.

Prostějov

13 050

66.

Nymburk

13 415

27.

Klatovy

13 048

67.

Plzeň-jih

13 407

28.

Jindřichův Hradec

13 026

68.

Benešov

13 392

29.

Náchod

12 997

69.

Plzeň-sever

13 389

30.

Šumperk

12 943

70.

Teplice

13 368

31.

Břeclav

Děčín

Cheb

12 925

12 883

12 871

71. 72. 73.

Česká Lípa

13 367

32.

Pelhřimov

13 361

33.

Strakonice

13 358

34.

Třebíč

Bruntál

Jeseník

12 857

12 799

12 703

74.

75. 76.

Liberec

13 347

35.

Kutná Hora

13 346

36.

Opava

13 336

37.

Znojmo

12 460

77.

Litoměřice

13 326

38.

     

*) bez souběhu s vdovským na vdoveckým (sólo)                                                                                                                 [1] ) bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým                                                                                                                           

[2] ) bez souběhu s vdovským na vdoveckým (sólo)                                                                                                                 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Důchody v Libereckém kraji v roce 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Důchody v Libereckém kraji v roce 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies