mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  29.03.2020 22:36:00

COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO!


COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO!

17.03.2020 / 04:09 | Aktualizováno: 29.03.2020 / 22:36

Občan ČR nemůže cestovat do USA, pokud v posledních 14 dnech pobýval na území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, ČLR a Íránu. V ČR je vyhlášen nouzový stav. V článku naleznete odpovědi na otázky týkající se návratu do ČR, pobytu v USA, leteckého tranzitu ap.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Podstatný není formální pobytový status, nýbrž reálný fyzický pobyt.

Opatření platí i pro pobyt v tranzitním prostoru mezinárodního letiště. I ten je považován za fyzický pobyt na území daného státu.

Uvedené opatření se nevztahuje na osoby s povoleným trvalým pobytem v USA a na rodinné příslušníky občanů USA.

Vycestování z území USA zakázáno není.

CELÝ TEXT OPATŘENÍ

Proclamation—Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting 2019 Novel Coronavirus

a jeho doplnění o Velkou Británii a Irsko: Proclamation on the Suspension of Entry as Immigrants and Nonimmigrants of Certain Additional Persons Who Pose a Risk of Transmitting Coronavirus

Ke sdělování oficiálních informací o podmínkách cestování občanů ČR do USA je příslušné Velvyslanectví USA v Praze. Informace na webu našeho velvyslanectví o podmínkách cestování do USA jsou proto určeny jen k základní orientaci.


Vyhlášení nouzového stavu v ČR

Dne 12. března 2020 vyhlásila vláda ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, a to na dobu třiceti dnů.


Cestování občanů ČR do zahraničí a cizinců do ČR je až na výjimky zakázáno. Bližší informace jsou na portálu Ministerstva vnitra.


Vzhledem ke shora uvedeným důvodům důrazně doporučujeme všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD. Pokud se Vám podaří odcestovat z USA předčasně, nezapomeňte svoji registraci zrušit. Pokud naopak zůstanete déle, údaje v DROZDu aktualizujte!

Dále doporučujeme sledovat následující webové stránky:

Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/index.html

https://edit.mzv.cz/preview/774-382878-MZV/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Otázky a odpovědi k vyhlášení nouzového stavu naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Ministerstva zdravotnictví, a to včetně Seznamu rizikových zemí

Ministerstva dopravy


Časté dotazy v souvislosti se zákazem vstupu na území USA

Je možný návrat do ČR?

V současné chvíli návratu z USA do ČR pro občany ČR z formálního hlediska nic nebrání. Občané ČR se do České republiky mohou kdykoliv vrátit.

Při úvahách, jakým způsobem se z USA do ČR vrátit, je nezbytné vzít v úvahu zejména skutečnost, že dochází k významným změnám v letecké dopravě.

Dále je třeba vzít v úvahu, že mimořádná opatření přijímají i jiné státy, a to včetně ČR.

Mám se do ČR vrátit?

Zejména turistům doporučujeme urychlený návrat do ČR. Stále platí, že pokud lze z USA využít komerční lety k přiblížení se k České republice, tzn. lety, kterými se lze dopravit alespoň do Evropy, je nutno využívat tyto lety.

Letecká společnost zrušila let. Jsou lety z Evropy zakázány?

Letecká doprava mezi státy Schengenu a USA nebyla žádným úředním rozhodnutím ze strany USA zakázána ani dočasně přerušena. Zákaz se týká pouze vstupu některých osob. Pokud letecká společnost let zruší, je to její vlastní rozhodnutí.

Informaci o možnostech leteckého spojení naleznete na našem webu v článku Letecké spojení mezi USA a Evropou.

Letecké společnosti se nelze dovolat.

Pokud se leteckou společnost nedaří kontaktovat telefonicky, sledujte její webové stránky a využijte všechny jiné možnosti komunikace (např. e-mail, mobilní aplikace, chat, Facebook, Twitter, atd.).

Pokud se Vám to nepodaří, navštivte osobně přepážku dané letecké společnosti přímo na letišti.

Ocitnu se po návratu do Česka v karanténě?

USA jsou od 23. 3. 2020 uvedeny na seznamu rizikových zemí, který aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR..

Osoby, které se vracejí do ČR z kterékoli země uvedené na seznamu rizikových zemí, se musí podrobit dvoutýdenní preventivní karanténě. Po návratu domů je nezbytné telefonicky neprodleně kontaktovat praktického lékaře, který Vám dá další pokyny a případně vystaví tzv. eNeschopenku.

K dopravě domů nevyužívejte hromadnou dopravu ani taxi. V žádném případě po návratu nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob a chraňte se alespoň improvizovanou rouškou.

V České republice byl vyhlášen nouzový stav a nošení ochranné roušky je povinné.

Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Mám zdravotní potíže. Co mám dělat?


Mám letět, pokud jsem v rizikové skupině (věk nad 60 let, trpím chronickým onemocněním apod.)?

Kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Co mám dělat, pokud mi hrozí vypršení platnosti povoleného pobytu v USA a bude mi zrušen let?

Hrozí-li překročení platnosti povoleného pobytu, je nezbytné předem kontaktovat imigrační orgán U.S. Citizenship and Immigration Services. Příslušné pracoviště lze vyhledat v článku Field offices.

Každý takový případ je posuzován individuálně. Je třeba mít k dispozici původní letenku i potvrzení o zrušení letu. Tyto doklady si proto uchovejte.

Je ovšem současně třeba imigračním úřadům prokázat, že skutečně nemáte možnost před ukončením platnosti ESTA do ČR odcestovat komerčním letem!

Držitelé víz vyplňují on-line tiskopis Form I-539. Současně vyplňte i žádost o osvobození od poplatku, a to pomocí formuláře I-912. Propadlé vízum však již prodloužit nelze.

Schválení v systému ESTA on-line prodloužit nelze. V tomto případě je třeba žádost o prodloužení pobytu adresovat osobně příslušnému obvodnímu řediteli USCIS (District Director), a to na základě institutu SATISFACTORY DEPARTURE (8 CFR § 217.3).

Pobyt lze prodloužit až o 30 dnů. Příslušná pracoviště jsou nyní pro veřejnost zavřena. Žádost však lze podat i e-mailem.

Na telefonním čísle USCIS Customer Service +1-800-375-5283 je údajně možné požádat o vyhledání nejbližšího pracoviště a sjednat termín návštěvy, a to v některých případech i přesto, že dané pracoviště je pro veřejnost uzavřeno. Před hovorem se připravte I-94 Departure record number, které bývá připevněno sponkou k příslušné stránce v pasu. V automatickém telefonním odpovídači lze volit následující sled: Press 1 for “English”, Press 2 for “Otherwise”, Press 7 for “All other information”, Press 2 for “Naturalization or Visitors”, Press 2 for “Non-immigrant aliens, foreign students, and visitors to the US”, Press 2 for “Extend status”, Press 6 to “Talk to a representative about this topic”.

Případně se lze obrátit osobně i na imigrační orgány U.S. Customs and Border Protection. Prostudujte si nejprve kapitolu Často kladené otázky a poté navštivte jejich pracoviště Deferred Inspection Site: Locate a Port of Entry. Případně běžte osobně přímo k pasovým úředníkům na některém z mezinárodních letišť. Při potížích volejte informační linku CBP +1 202-325-8000, +1 877 227 5511 nebo +1 202 325-5120. Volte možnost “Speak to an operator”.

Instrukce k prodloužení ESTA (DOCX, 20 KB)


Vybraná pracoviště Deferred Inspection Sites CBP

CBP New York Deferred Inspection Unit (JFK) - 718 553 3683/4 (pondělí až čtvrtek od 9 do 14 hodin)
Email: i94jfk@cbp.dhs.gov

CBP Chicago Deferred Inspection Site - 312 542 4910 (pondělí až pátek od 8 do 15 hodin)
Email: i94chi@cbp.dhs.gov


Rozhodně však nedoporučujeme zdržovat se na území USA bez platného povolení k pobytu. Riskujete tím, že Vám další vstup na území USA příště nebude povolen. Raději proto území USA včas opusťte.

Finanční prostředky je možné z ČR do USA zasílat prostřednictvím společnosti Western Union.

Současně si zajistěte i prodloužení cestovního pojištění!

Jak prokáži, že jsem v posledních 14 dnech nepobýval v některém z rizikových států?

Zejména razítky v pase. Pokud hodláte cestovat do USA, doporučujeme kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad USA a otázku vstupu na území USA s ním projednat.

Otázku, zda splňujete podmínky pro vstup do USA totiž zjišťují pracovníci leteckých společností již při odbavení na cizím letišti, tedy ještě před příletem do USA. Pokud bude mít letištní personál pochybnosti, zda Vás může k přepravě přijmout, měl by to pak sám řešit s Traveler Communications Center for ESTA. Dostavte se proto k odletu s větším časovým předstihem.

Bude od Vás požadováno vyplnění prohlášení.

Tiskopis prohlášení (PDF, 136 KB)Platí opatření i v případě, že budu v USA pouze přestupovat na jiný letecký spoj a neopustím tranzitní prostor letiště?

Zákaz cestovat platí i v případě leteckého tranzitu.

Do USA můžete cestovat jen v případě, že jste během posledních 14 dnů fyzicky pobýval mimo území států schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Číny a Íránu.

Pokud tedy máte razítky v cestovním pasu potvrzeno, že jste v posledních 14 dnech byl například v některé zemi Jižní Ameriky, tranzitovat letecky přes USA můžete. Musíte ovšem mít souhlas v rámci ESTA či platné vízum.

Doporučujeme však též kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad USA a otázku vstupu na území USA s ním projednat.

Pokud Vám ESTA byla zrušena, pokuste se o ni požádat znovu nebo se obraťte na příslušné velvyslanectví či konzulát USA s žádostí o udělení víza B1 či B2 za účelem tranzitu. Do kolonky adresa v USA uveďte "IN TRANSIT". Další možností je změnit leteckou trasu.

Máte-li potíže s dokazováním délky pobytu mimo rizikové státy, mělo by se touto otázkou zabývat Traveler Communications Center for ESTA. Zkuste volat informační linku +1 202-325-8000 nebo +1 202 325-5120.

Platnost souhlasu ESTA lze kdykoliv ověřit na jejím portálu v záložce CHECK ESTA STATUS.

Pokud máte ESTU pro tranzit platnou, ale letištní personál má pochybnosti, zda Vás může k přepravě přijmout, měl by to sám řešit s Traveler Communications Center for ESTA. Dostavte se proto k odletu s větším časovým předstihem.

Mohu cestovat přes Kanadu?

Vstup turistům na území Kanady je v tuto chvíli zakázán. Letecký transit přes Kanadu je stále možný, avšak je třeba zajistit si předem elektronický souhlas k cestě: Electronic Travel Authorization (eTA).

Do USA jsem přicestoval před pěti dny a v Miami jsem nastoupil na výletní loď, která měla mezipřistání v Mexiku a nyní se vrací do Miami. Od mého odjezdu ze Schengenu však neuplyne požadovaných 14 dnů. Budu mít potíže?

Nebudete. Vstup na území USA by Vám měl být povolen.

Rozhodnutí o výjimce (PDF, 163 KB)

Posádkám a cestujícím na námořních lodích, které původně neměly v USA přistát, ale kterým bylo přistání povoleno, by měl být vstup na území USA povolen na základě institutu Parole to Depart.

V USA studuji v rámci výměnného programu. Co mám dělat?

Sledujte webovou stránku US State Department týkající se výměnných programů.

Dále doporučujeme navštívit tyto stránky:

https://studyinthestates.dhs.gov/2020/03/sevp-stakeholders-read-about-sevp-adaptations-in-response-to-covid-19

https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2003-01.pdf

Případné dotazy doporučujeme dále konzultovat s ICE’s SEVP office.

Poraďte se též s vedením Vaší školy a s českou vysílající organizací. V případě pochybností volte návrat do ČR.


Žiji v České republice, a právě ve středu 11. března dopoledne jsem obdržel souhlas k cestě do USA v rámci systému ESTA. Mohu cestovat?

Cestovat nemůžete. Patrně též obdržíte zprávu, že souhlas byl zrušen.

Platí opatření USA jen pro předchozí pobyt na území schengenského prostoru?

Nikoliv, vstup na území USA není povolen též občanům ČR, kteří v posledních 14 dnech pobývali na území Velké Británie, Irska, Čínské lidové republiky a Íránu.

Regulaci podléhá též cestování cizinců na Americkou Samou.


Jaká je situace ohledně výskytu koronaviru v USA?

Informaci o situaci v USA se věnuje článek na našem webu Koronavirus: Zdravotní situace v USA.


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO!

Diskuze a názory uživatelů na téma: COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO!

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies