ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  27.03.2020 00:00:00

Požáry v Libereckém kraji v roce 2019


 

(předběžné výsledky)

V průběhu roku 2019 vzniklo na území Libereckého kraje 924 požárů, přímá škoda na 1 událost dosáhla 61 192 . Při požárech bylo zraněno 97 osob, 5 osob bylo usmrceno.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR v průběhu roku 2019 vzniklo na území Libereckého kraje 924 požárů, jejich počet v porovnání s předchozím rokem poklesl o 274 událostí (tj. o 22,9 %). Přímá škoda způsobená požáry dosáhla hodnoty 56,5 mil.  (meziročně méně o 102,6 mil. , tj. o 64,5 %), uchráněné hodnoty ve výši 333,4 mil.  převýšily přímé škody více téměř šestinásobně.

V celé České republice v loňském roce vzniklo 18 813 požárů, ve srovnání s předchozím rokem o 1 907 událostí (9,2 %) méně. K meziročnímu poklesu počtu požárů došlo v roce 2019 v dalších 11 krajích, pouze v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina jejich počet meziročně vzrostl (o 4,8 %, resp. o 2,9 %). Nejvíce požárů vzniklo ve Středočeském kraji (2 871 požárů, tj. 15,3% podíl na republikovém úhrnu), nejméně v Karlovarském a Zlínském kraji (703 resp., 704 požárů, tj. shodně 3,7% podíl). V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v Libereckém kraji způsobeno 2,1 požárů, což v mezikrajském srovnání představuje 3. nejvyšší pozici. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Ústeckém kraji (2,6 požárů na 1 000 obyvatel), nejnižší ve Zlínském kraji (1,2 ‰). Na 1 000 obyvatel v České republice připadlo 1,8 požárů.

Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla vykázána ve Středočeském kraji (403,4 mil. , tj. 18,2 % z republikové hodnoty 2 216,3 mil. ), nejnižší škoda vznikla v Karlovarském kraji (52,7 mil. , tj. 2,4 %). Podíl Libereckého kraje ve výši 2,6 % byl druhý nejnižší. Nejvyšší přímou škodu na 1 požár vykázal Olomoucký kraj (189 695 ), nejnižší náš kraj (61 192 ).

Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v České republice uchráněny hodnoty v celkové výši 12 352,2 mil. , z toho téměř 28 % v Ústeckém kraji. Uchráněné hodnoty v Libereckém kraji představovaly 2,7 % úhrnu za Českou republiku.

Nejvíce osob bylo v souvislosti s požáry zraněno ve Středočeském kraji (216 osob, tj. 15,6 % z republikového počtu 1 388 zraněných osob), nejméně v Karlovarském kraji (41 osob, 3,0 %). V Libereckém kraji bylo zraněno 97 osob, tj. 7,0 % ze všech zraněných v republice. Z celkového počtu 128 usmrcených osob v České republice v roce 2019 bylo 19 osob (tj. 14,8 %) zaznamenáno ve Středočeském kraji, naopak v Jihomoravském kraji zemřely 4 osoby (3,1 %). V Libereckém kraji přišlo při požárech o život 5 osob (3,9 %), z toho 4 osoby v přímé souvislosti.

Z pohledu okresů Libereckého kraje vzniklo v roce 2019 nejvíce požárů na území okresu Liberec (360 požárů, tj. 39,0 % všech požárů v kraji). Naopak nejméně požárů bylo zaznamenáno v okrese Semily (137 událostí, tj. 14,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel vzniklo nejvíce požárů na území okresu Česká Lípa (2,6 ‰), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou (1,8 ‰). Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla zaznamenána v okrese Semily (16 587 tis. , tj. 29,3 % z celkové škody v kraji) a současně zde byly vykázány nejvyšší uchráněné hodnoty (105 090 tis. , tj. 31,5 % z uchráněných hodnot v  Libereckém kraji).  Nejnižší přímou škodu na 1 požár vykázal okres Liberec (32 516 ), nejvyšší okres Semily (121 073 ). Nejvíce osob se zranilo v okrese Liberec (40 osob, tj. 41,2 % z počtu zraněných v kraji), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou a Semily (shodně 14 osob, 14,4 %). Požáry v okrese Liberec si vyžádaly 4 životy, jedna osoba zemřela v okrese Česká Lípa

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

Přílohy

 

27. 3. 2020

Požáry v Libereckém kraji v roce 2019

(předběžné výsledky)

V průběhu roku 2019 vzniklo na území Libereckého kraje 924 požárů, přímá škoda na 1 událost dosáhla 61 192 Kč. Při požárech bylo zraněno 97 osob, 5 osob bylo usmrceno.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru ČR v průběhu roku 2019 vzniklo na území Libereckého kraje 924 požárů, jejich počet v porovnání s předchozím rokem poklesl o 274 událostí (tj. o 22,9 %). Přímá škoda způsobená požáry dosáhla hodnoty 56,5 mil. Kč (meziročně méně o 102,6 mil. Kč, tj. o 64,5 %), uchráněné hodnoty ve výši 333,4 mil. Kč převýšily přímé škody více téměř šestinásobně.

Požáry v Libereckém kraji

 

V celé České republice v loňském roce vzniklo 18 813 požárů, ve srovnání s předchozím rokem o 1 907 událostí (9,2 %) méně. K meziročnímu poklesu počtu požárů došlo v roce 2019 v dalších 11 krajích, pouze v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina jejich počet meziročně vzrostl (o 4,8 %, resp. o 2,9 %). Nejvíce požárů vzniklo ve Středočeském kraji (2 871 požárů, tj. 15,3% podíl na republikovém úhrnu), nejméně v Karlovarském a Zlínském kraji (703 resp., 704 požárů, tj. shodně 3,7% podíl). V přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v Libereckém kraji způsobeno 2,1 požárů, což v mezikrajském srovnání představuje 3. nejvyšší pozici. Nejvyšší hodnota tohoto ukazatele byla vykázána v Ústeckém kraji (2,6 požárů na 1 000 obyvatel), nejnižší ve Zlínském kraji (1,2 ‰). Na 1 000 obyvatel v České republice připadlo 1,8 požárů.

Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla vykázána ve Středočeském kraji (403,4 mil. Kč, tj. 18,2 % z republikové hodnoty 2 216,3 mil. Kč), nejnižší škoda vznikla v Karlovarském kraji (52,7 mil. Kč, tj. 2,4 %). Podíl Libereckého kraje ve výši 2,6 % byl druhý nejnižší. Nejvyšší přímou škodu na 1 požár vykázal Olomoucký kraj (189 695 Kč), nejnižší náš kraj (61 192 Kč).

Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v České republice uchráněny hodnoty v celkové výši 12 352,2 mil. Kč, z toho téměř 28 % v Ústeckém kraji. Uchráněné hodnoty v Libereckém kraji představovaly 2,7 % úhrnu za Českou republiku. 

Požáry na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2019

Nejvíce osob bylo v souvislosti s požáry zraněno ve Středočeském kraji (216 osob, tj. 15,6 % z republikového počtu 1 388 zraněných osob), nejméně v Karlovarském kraji (41 osob, 3,0 %). V Libereckém kraji bylo zraněno 97 osob, tj. 7,0 % ze všech zraněných v republice. Z celkového počtu 128 usmrcených osob v České republice v roce 2019 bylo 19 osob (tj. 14,8 %) zaznamenáno ve Středočeském kraji, naopak v Jihomoravském kraji zemřely 4 osoby (3,1 %).

V Libereckém kraji přišlo při požárech o život 5 osob (3,9 %), z toho 4 osoby v přímé souvislosti. 

Přímá škoda a uchráněné hodnoty při požárech v Libereckém kraji

Z pohledu okresů Libereckého kraje vzniklo v roce 2019 nejvíce požárů na území okresu Liberec (360 požárů, tj. 39,0 % všech požárů v kraji). Naopak nejméně požárů bylo zaznamenáno v okrese Semily (137 událostí, tj. 14,8 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel vzniklo nejvíce požárů na území okresu Česká Lípa (2,6 ‰), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou (1,8 ‰). Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla zaznamenána v okrese Semily (16 587 tis. Kč, tj. 29,3 % z celkové škody v kraji) a současně zde byly vykázány nejvyšší uchráněné hodnoty (105 090 tis. Kč, tj. 31,5 % z uchráněných hodnot v  Libereckém kraji).  Nejnižší přímou škodu na 1 požár vykázal okres Liberec (32 516 Kč), nejvyšší okres Semily (121 073 Kč). Nejvíce osob se zranilo v okrese Liberec (40 osob, tj. 41,2 % z počtu zraněných v kraji), nejméně v okrese Jablonec nad Nisou a Semily (shodně 14 osob, 14,4 %). Požáry v okrese Liberec si vyžádaly 4 životy, jedna osoba zemřela v okrese Česká Lípa.  

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci  Oddělení informačních služeb tel.: 485 238 811 email: infoservislbc@czso.cz web: www.liberec.czso.cz Přílohy:

Požáry v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje v roce 2019

Pramen: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Požáry

Přímá škoda celkem

Uchráněné hodnoty celkem

(tis. Kč)

Usmrcené osoby

Zraněné osoby

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

18 813

1 998

2 871

1 152

1 082

703 2 124

90,8

89,8

88,9

104,8

90,2

95,3

87,8

1,8

1,5

2,1

1,8

1,8

2,4

2,6

2 216 302

225 422

403 449

149 056

138 971

52 698

228 327

117 807

112 824

140 526

129 389

128 439

74 961

107 498

12 352 214

241 472

1 510 092 378 100

330 606 182 234 3 426 260

128

11

19

8

9

9

11

94

7

16 3

5

6

9

1 388

173

216

73

74

41

142

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa Jablonec n. N.

Liberec

Semily

924

266

161

360

137

77,1

71,7

82,6

80,4

74,5

2,1

2,6

1,8

2,1

1,9

56 542

15 806

12 443

11 706

16 587

61 192

59 421

77 286

32 516

121 073

333 379

87 213

70 695

70 381 105 090

5

1

 -

4

 -

4

 -

 -

4

 -

97

29

14

40

14

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

932

768

965

1 590 980

704 2 020

84,2

82,8

102,9 86,2

98,8

91,5

99,4

1,7

1,5

1,9

1,3

1,6

1,2

1,7

90 363

88 998

111 772

129 845

185 902

132 214

222 745

96 956

115 883

115 826

81 663

189 696

187 804

110 270

1 083 356

1 177 575

845 777

1 127 649 568 695

548 919

598 102

8

8

5 4

5

11

15

6

7

3 3

5

9

11

84

78

44 93

49

61

163

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Požáry v Libereckém kraji v roce 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Požáry v Libereckém kraji v roce 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies