Jan Berka (Roklen24)
Okénko BIG EXPERT  |  05.03.2020 16:17:45

(Ne)efektivní centrální banky a trhy věřící v silnější euro / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 2. 3. 2020


Výhled globální ekonomiky se zhoršuje. Už ho nezatěžují obchodní spory, do hry se vložila sířící se epidemie koronaviru negativně ovlivňující ekonomickou aktivitu. S odpovědí přichází nositelé hospodářské politiky, avšak troufám si říci, že ne každé z jejich opatření bude mít kýžený efekt. Výsledkem toho je rostoucí volatilita devizových trhů překopávající trendy, které bylo možné od začátku roku vypozorovat.

Nejvíce pozornosti upoutal americký Fed, který poprvé do roku 2008 sáhl po mimořádném snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů. Ještě předtím sazby snížila australská centrální banka, o něco později pak hongkongská a kanadská. A tím výčet podle odhadu trhů nekončí. Přidat by se měly další měnové autority, včetně ECB či Bank of England. Dokonce i samotný Fed by měl v osekávání úroků pokračovat, a to dokonce opět v tomto měsíci, konkr. 18. března, na kdy je naplánované "oficiální" zasedání měnového výboru.

Faktem je, že ekonomické dopady koronaviru nelze stále přesně kvantifikovat. Ano, viděli jsme výsledky čínských předstihových indikátorů, stále však čekáme na tvrdá data nejen z Číny, ale zejména z ostatních zemí, s důrazem na Evropu.

Na základě toho lze konstatovat, že například Fed reagoval mimořádným cutem na vývoj a zejména očekávání trhů. Centrální banky berou tržní predikce na vědomí, ale primárně se rozhodují na základě prognózy vývoje ekonomiky. V případě Spojených států je však provázanost reálného hospodářství s finančními trhy natolik silná, že pouhý pohled na padající tržní inflační očekávání či posun výnosové křivky je dostatečným důvodem k zásahu založenému na argumentaci "materiálního vlivu koronaviru na výhled americké ekonomiky".

Akce ze strany centrálních bank však podle nás patří do skupiny těch, u kterých dopady nemusí být tak efektivní. To se dá vysvětlit nejen tím, že snížení sazeb se v ekonomice projeví až se zpožděním, především jde ale o samotnou povahu koronaviru jakožto nabídkového šoku, byť postupně se transformujícího (nejen přes finanční trhy) do hrozby šoku poptávkového.

Snížení úrokových sazeb sice přispěje k uvolnění dluhových nákladů firem, avšak nijak výrazně nepřispěje ke zlepšení narušení peněžních toků plynoucího například z přerušení dodavatelských řetězců či z oslabené poptávky po produkovaných výrobcích a službách. V tomto směru podle nás lepe fungují cílená opatření například ve formě speciálních úvěrů, levnějších či dostupnějších, určených pro nejvíce zasažené sektory. Podobně by měla zafungovat i cílená fiskální podpora. Vůbec nejideálnější by pak byla kombinace obou stimulů, tedy měnového a fiskálního, umocněná fungující vakcínou proti koronaviru.

Zaměříme-li se na devizové trhy, v posledních dnech je patrný nárůst volatility. A roste přitom i ta očekávaná. Ukazatele implikované volatility se odlepily od svých historických minim a pod vahou aktuálního dění se o kus přiblížily ke svým pětiletým průměrům. Co z toho plyne? Rostoucí volatilita představuje riziko například u strategii carry trade, která je založená právě na předpokladu minimálních výkyvů. A tato situace bude podle nás trvat do doby, dokud nepřevládne představa, že centrální banky zaujmou méně aktivistický přístup, na což se bude nutně vázat nejen uklidnění finančních trhů, zejména těch rizikovějších, ale především alespoň stabilizace ekonomického výhledu.

Ostře sledovaným párem, především z titulu padajících tržních sazeb a zásahu Fedu, je eurodolar. Do doby, než začala eskalovat epidemie koronaviru, trhy sázely na silnější zelené bankovky. Hlavním argumentem byl úrokový diferenciál či ne příliš optimistický výhled evropské ekonomiky, ale i obliba eura jakožto financovací měny u již zmiňované strategie carry trade. S nástupem tržní paniky se však zvedla poptávka po bezpečných aktivech, a to zejména po amerických dluhopisech. To vedlo k poklesu jejich výnosů o takové velikosti, která již byla dostatečná na to, aby oproti předchozím obdobím mnohem výrazněji ovlivnila kurz dolaru (dříve vysoké americké výnosy oproti evropským v podstatě "otupovaly" potenciální kurzové reakce plynoucí z úrokového diferenciálu). Vedle toho došlo v souvislosti s vyšší volatilitou a celkově převládající risk-off náladou i k zahájení procesu vyvazování carry obchodů, zejména těch financovaných eurem. Podle informací agentury Bloomberg pak svou trochou přispěly i buy-stop příkazy obchodníků shortujících euro. Výsledkem toho byla sílící evropská měna na úkor té americké.

Otázkou je, mohou eurové zisky ještě dále pokračovat? Opční trhy jsou přesvědčeny, že mohou. Jejich argumentace je založena na tom, že Fed bude dále pokračovat v procesu snižování sazeb, zatímco ECB má v tomto směru mnohem více svázané ruce, především vinou již záporných sazeb.

I přesto, že odhady trhů pro letošní rok předpokládají pokles evropských sazeb o zhruba 20 bazických bodů, v případě USA je i po nedávném snížení o 50 bazických bodů očekáván další pokles o bezmála 85 bazických bodů. Vzhledem k velikosti posunu americké výnosové křivky, potažmo očekávanému strmějšímu propadu spreadu amerických a evropských dluhopisů, je predikována mnohem citlivější reakce ze strany dolaru, a to směrem ke slabším hodnotám. To potvrzuje například zajišťovací strategie risk reversal EURUSD, která se v tenorech od jednoho týdne až po jeden rok posunula ve prospěch call opcí, a to na nejvyšší hodnoty od začátku roku 2018.

A na jaké úrovně jsou sázky vypsány? Podle dat Depository Trust & Clearing Corporation bylo za poslední měsíc nejvíce call sázek (objem více než 7 miliard euro) vsazeno na hodnotu 1,1200 EURUSD. V případě jejího proražení je pak druhý největší objem callů (necelých 5 miliard euro) umístěn na 1,1500 EURUSD, což jsou eurová maxima dosažená naposledy v lednu 2019.

Z tohoto pohledu jsou rizika nakloněná směrem ke slabšímu dolaru. Potenciální ztráty by však mohly být omezenějšího charakteru. Tomu nahrávají samotné predikce trhu ohledně amerických sazeb. Pokud Fed přistoupí k dalšímu snižování, vzhledem k tomu, že je již očekáváno, nemusela by být kurzová reakce až tak silná. Otázkou ale je, jak moc silná bude poptávka po amerických bondech plynoucí z titulu zájmu o bezpečná aktiva. Právě ta by totiž případný pokles tržních sazeb mohla výrazně umocnit.

Ve prospěch dolaru by pak v rámci EURUSD mohl sehrát předchozí proces vyvazování eurových carry. Podle indexu Deutsche Bank Currency Carry EUR Excess Return, který v podstatě reflektuje carry transakce za použití eura, jsme se dostali na minima z roku 2018. Fakt, že objem eurových carry za poslední dobu takto spadl, by mohl představovat potenciální brzdu další poptávky po společné evropské měně plynoucí z vyvazování z carry tradů.

Z technického pohledu eurodolar aktuálně testuje rezistenci těsně pod 1,1200 EURUSD. V nejbližších dnech, budou-li americké tržní sazby stále padat, věříme, že by i přes mírnou překoupenost EURUSD (dle indikátoru RSI) mohla tato hranice padnout. Pokud by poté došlo na další akomodaci americké měnové politiky, otevřel by se prostor minimálně pro posun k další hodnotě odporu kolem 1,1265 EURUSD, případně až k ročním maximům na 1,1413 EURUSD. Podle dat agentury Bloomberg (ke čtvrtku 5. března), která vychází z výpočtů z opčního trhu, dosahuje pravděpodobnost toho, že se eurodolar bude nacházet v době za jeden měsíc nad úrovní 1,1200 EURUSD, zhruba 48 %, za dva měsíce pak 50 % U překonání 1,1300 EURUSD za měsíc činí to samé číslo 29,5 % a za dva měsíce necelých 35 %.Disclaimer: Tento text má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Jan Berka, Roklen Holding

 


Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 3. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Hodn.
28. 2.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX
977,11
1 060
1 070
 8,53
950 - 1 120
6
1
Dow Jones (US)
25 409,36
27 491
27 200
 8,19
25 950 - 29 985
7
0
NASDAQ C.(US)
8 567,37
8 815
9 000
 2,89
7 950 - 9 926
4
3
FTSE 100 (VB)
6 580,61
7 094
7 000
 7,80
6 700 - 7 557
7
0
DAX (Něm.)
11 890,35
12 717
12 500
 6,95
11 950 - 14 018
7
0
Nikkei 225 (Jap.)
21 142,96
22 287
22 200
 5,41
20 650 - 24 160
6
1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Hodn.
28. 2.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX
977,11
1 056
1 080
 8,12
940 - 1 135
6
1
Dow Jones (US)
25 409,36
27 218
26 900
 7,12
24 500 - 30 279
5
2
NASDAQ C.(US)
8 567,37
8 579
8 990
 0,14
7 050 - 10 023
4
3
FTSE 100 (VB)
6 580,61
7 240
7 300
 10,02
6 500 - 7 631
6
1
DAX (Něm.)
11 890,35
12 587
12 200
 5,86
11 200 - 14 156
5
2
Nikkei 225 (Jap.)
21 142,96
21 607
21 300
 2,19
20 000 - 24 397
4
3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

  • Jan Němeček - BH Securities
  • Petr Pelc - CYRRUS
  • Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
  • Jiří Zendulka - Kurzy.cz
  • Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
  • Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

 

Jan Berka

FX analytik skupiny Roklen

Ve skupině Roklen začínal v roce 2014 jako editor finančního portálu Roklen24. Později se vypracoval na pozici hlavního editora a analytika devizových trhů. Ke své práci využívá zejména fundamentální analýzu, okrajově technickou.
Roklen

Investiční skupina Roklen propojuje finanční svět s moderními technologiemi. Provozuje ekonomický portál Roklen24, online směnárnu měn RoklenFx a crowdfundingovou platformu Fundlift spojující rostoucí firmy s investory.

Více na Roklen.cz.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

(Ne)efektivní centrální banky a trhy věřící v silnější euro / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 2. 3. 2020

Diskuze a názory uživatelů na téma: (Ne)efektivní centrální banky a trhy věřící v silnější euro / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 2. 3. 2020

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Okénko BIG EXPERT:

21.02.2020  Stav globální ekonomiky připomíná čínského civilistu nakaženého koronavirem Ing. Libor Stoklásek, MBA (Grant Capital)
21.02.2020  Buy the dip mentalita stále ve hře Jaroslav Brychta (XTB)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies