ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  18.02.2020 09:29:56

18.02.2020 Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí ...


18. 2. 2020

Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno téměř pět tisíc stavebních povolení, z toho přibližně tisíc stavebních povolení bylo na novou bytovou výstavbu. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji se meziročně zvýšila o 38 % na 17,8 mld. . Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji dosáhla výše 3 596 tis. a byla pátou nejnižší hodnotou v mezikrajském srovnání.

Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno 4 944 stavebních povolení v orientační hodnotě 17 777 mil. , což bylo 5,7 % ze všech povolení vydaných v ČR. Počet vydaných stavebních povolení se v kraji oproti předchozímu roku zvýšil o 490 (tj. o 11 %), v celé ČR vzrostl o 5 109 (tj. o 6 %). Nárůst počtu stavebních povolení byl zaznamenán ve všech okresech Pardubického kraje.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Počet vydaných stavebních povolení v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 v kraji (4 944) byl nejvyšší od roku 2013. Vyšší počet vydaných stavebních povolení (5 103) byl v kraji naposledy zaznamenán za 1. až 4. čtvrtletí 2012. Pouze za 4. čtvrtletí roku 2019 bylo v kraji vydáno 1 282 stavebních povolení. Vyšší počet stavebních povolení ve 4. čtvrtletí byl v kraji vydán naposledy v roce 2011 (o 154 více).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu bytových a nebytových budov v krajích
v 1. až 4. čtvrtletí 2019

V České republice bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno celkem 18 077 stavebních povolení na novou bytovou výstavbu, z toho 1 065 v Pardubickém kraji (tj. 5,9 %). Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (23,9 % ze všech vydaných SP na novou bytovou výstavbu v ČR), nejméně naopak Praha (1,8 %). Stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu bylo v České republice vydáno 6 555, z toho 436 v Pardubickém kraji (tj. 6,7 %). Také u stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval nejvyšší počet Středočeský kraj (17,9 % ze všech vydaných SP na novou nebytovou výstavbu v ČR), nejnižší pak Praha (1,7 %).

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v České republice v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 výše 414,3 miliard a oproti stejnému období předchozího roku byla o 15,7 % vyšší. V Pardubickém kraji dosáhla celková orientační hodnota staveb hodnoty 17,8 miliardy a meziročně se zvýšila o 38,0 %, což byl třetí nejvyšší nárůst v mezikrajském srovnání. Vyšší nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v Libereckém kraji (54,4 %) a v Praze (53,2 %). Naopak v KrálovéhradeckémPlzeňském kraji se celková orientační hodnota staveb meziročně snížila (o 14,5 %, respektive 22,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v České republice v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 výše 4 802 tis. . Pardubický kraj se zařadil hodnotou 3 596 tis. pod průměr ČR (pátá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání). V rámci kraje měl ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Pardubice (4 937 tis. ), naopak nejnižší okres Chrudim (1 709 tis. ). Okres Svitavy se průměrnou hodnotou na jedno stavební povolení (4 066 tis. ) řadí před okres Ústí nad Orlicí (3 434 tis. ).

 

Přílohy


18. 2. 2020

Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno téměř pět tisíc stavebních povolení, z toho přibližně tisíc stavebních povolení bylo na novou bytovou výstavbu. Předpokládaná hodnota všech povolených staveb v kraji se meziročně zvýšila o 38 % na 17,8 mld. . Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji dosáhla výše 3 596 tis. a byla pátou nejnižší hodnotou v mezikrajském srovnání.

Vydaná stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Vydaná stavební povolení

v tom na stavby

budovy

v tom

na

ochranu

životního prostředí

ostatní

bytové

nebytové

celkem

index

2019

/2018

nová výstavba

změna

dokončených staveb

nová výstavba

změna

dokončených staveb

Česká republika

86 283

106,3

48 010

18 077

13 529

6 555

9 849

12 259

26 014

Pardubický kraj

4 944

111,0

2 820

1 065

711

436

608

692

1 432

v tom okresy:

Chrudim

1 262

116,1

624

196

212

91

125

217

421

Pardubice

1 584

109,7

1 016

445

212

178

181

177

391

Svitavy

942

111,7

475

181

89

67

138

190

277

Ústí nad Orlicí

1 156

107,0

705

243

198

100

164

108

343

V Pardubickém kraji bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno 4 944 stavebních povolení v orientační hodnotě 17 777 mil. , což bylo 5,7 % ze všech povolení vydaných v ČR. Počet vydaných stavebních povolení se v kraji oproti předchozímu roku zvýšil o 490 (tj. o 11 %), v celé ČR vzrostl o 5 109 (tj. o 6 %). Nárůst počtu stavebních povolení byl zaznamenán ve všech okresech Pardubického kraje.

Vydaná stavební povolení v Pardubickém kraji podle čtvrtletí

Počet vydaných stavebních povolení v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 v kraji (4 944) byl nejvyšší od roku 2013. Vyšší počet vydaných stavebních povolení (5 103) byl v kraji naposledy zaznamenán za 1. až 4. čtvrtletí 2012. Pouze za 4. čtvrtletí roku 2019 bylo v kraji vydáno 1 282 stavebních povolení. Vyšší počet stavebních povolení ve 4. čtvrtletí byl v kraji vydán naposledy v roce 2011 (o 154 více).

Vydaná stavební povolení na novou výstavbu bytových a nebytových budov v krajích v 1. až 4. čtvrtletí 2019

V České republice bylo v 1. až 4. čtvrtletí 2019 vydáno celkem 18 077 stavebních povolení na novou bytovou výstavbu, z toho 1 065 v Pardubickém kraji (tj. 5,9 %). Nejvíce vydaných stavebních povolení na novou bytovou výstavbu evidoval Středočeský kraj (23,9 % ze všech vydaných SP na novou bytovou výstavbu v ČR), nejméně naopak Praha (1,8 %). Stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu bylo v České republice vydáno 6 555, z toho 436 v Pardubickém kraji (tj. 6,7 %). Také u stavebních povolení na novou nebytovou výstavbu evidoval nejvyšší počet Středočeský kraj (17,9 % ze všech vydaných SP na novou nebytovou výstavbu v ČR), nejnižší pak Praha (1,7 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Pardubickém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Orientační hodnota staveb

v tom v mil.

Průměrná hodnota

na jedno stavební povolení

(tis. )

budovy

v tom

na

ochranu

životního prostředí

ostatní

bytové

nebytové

celkem

(mil. )

index

2019

/2018

nová výstavba

změna

dokončených staveb

nová výstavba

změna

dokončených staveb

Česká republika

414 320

115,7

258 842

105 378

24 534

72 996

55 934

21 799

133 679

4 802

Pardubický kraj

17 777

138,0

13 081

4 233

1 065

4 809

2 974

876

3 820

3 596

v tom okresy:

Chrudim

2 157

78,0

1 616

698

293

224

401

83

458

1 709

Pardubice

7 820

164,9

6 164

1 891

363

2 541

1 369

304

1 352

4 937

Svitavy

3 830

190,5

2 542

662

182

1 104

594

386

902

4 066

Ústí nad Orlicí

3 970

118,1

2 759

982

227

940

610

103

1 108

3 434

Celková orientační hodnota staveb, která představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v České republice v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 výše 414,3 miliard a oproti stejnému období předchozího roku byla o 15,7 % vyšší. V Pardubickém kraji dosáhla celková orientační hodnota staveb hodnoty 17,8 miliardy a meziročně se zvýšila o 38,0 %, což byl třetí nejvyšší nárůst v mezikrajském srovnání. Vyšší nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenán pouze v Libereckém kraji (54,4 %) a v Praze (53,2 %). Naopak v Královéhradeckém a Plzeňském kraji se celková orientační hodnota staveb meziročně snížila (o 14,5 %, respektive 22,1 %).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Pardubickém kraji a jeho okresech  v 1. až 4. čtvrtletí

             2013           

 2014          

 2015

 2016              

 2017          

 2018

 2019

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla v České republice v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 výše 4 802 tis. . Pardubický kraj se zařadil hodnotou 3 596 tis. pod průměr ČR (pátá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání). V rámci kraje měl ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Pardubice (4 937 tis. ), naopak nejnižší okres Chrudim (1 709 tis. ). Okres Svitavy se průměrnou hodnotou na jedno stavební povolení (4 066 tis. ) řadí před okres Ústí nad Orlicí (3 434 tis. ). 

Více informací naleznete pod odkazy:

Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky časové řady

Veřejná databáze ČSÚ Stavebnictví, byty

Kontakt:

Bc. et Bc. Aleš Trpík

Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích

Tel.: 466 743 480

E-mail: ales.trpik@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

18.02.2020 Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí ...

Diskuze a názory uživatelů na téma: 18.02.2020 Stavební povolení v Pardubickém kraji v 1. až 4. čtvrtletí ...

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 15:43  Okénko trhu - T. Holub k zákonu o ČNB Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Čt 15:28  Okénko trhu - Americké žádosti o podporu opět poblíž rekordu Markéta Höfferová (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies