ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  13.01.2020 09:00:00

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2019


Ve 4. čtvrtletí 2019 vzrostly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2019 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2019 o 3,0 %, což je o 0,2 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí 2019.

Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019 ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení, odívání a obuv. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny ovoce o 8,6 %, masa o 2,5 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,6 %, nealkoholických nápojů o 0,9 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny tepla a teplé vody o 0,1 %, elektřiny o 1,2 %, ceny zemního plynu se nezměnily. Ceny nájemného z bytu se zvýšily o 0,4 %. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 4,9 % a ceny obuvi o 3,1 %. Zvyšování cen pokračovalo v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 1,4 %. Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 17,1 %. V oddíle doprava došlo k poklesu cen pohonných hmot a olejů o 1,0 %, ceny automobilů se snížily o 0,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 2,1 %. Průměrný meziměsíční přírůstek úhrnného indexu spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019 byl 0,3 %, ve 3. čtvrtletí to bylo 0,0 %.

 Indexy spotřebitelských cen (předchozí čtvrtletí = 100)

 

2018

2019

ODDÍL

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

ÚHRN

100,2

101,2

100,7

100,6

100,4

Potraviny a nealkoholické nápoje

100,7

101,8

101,0

100,0

101,4

Alkoholické nápoje, tabák

100,4

102,0

99,3

100,2

100,4

Odívání a obuv

103,0

96,3

102,3

97,0

104,3

Bydlení, voda, energie, paliva

101,0

102,3

101,1

100,6

100,9

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

100,3

100,1

100,5

100,5

100,9

Zdraví

99,8

101,2

101,6

100,4

99,3

Doprava

99,2

99,0

101,9

99,8

99,8

Pošty a telekomunikace

99,9

99,5

99,6

99,5

98,0

Rekreace a kultura

95,7

103,0

98,7

104,5

96,0

Vzdělávání

101,3

100,1

100,0

101,2

102,5

Stravování a ubytování

101,0

100,9

101,2

101,3

101,1

Ostatní zboží a služby

100,8

101,2

101,0

100,6

100,3

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2019 proti 4. čtvrtletí 2018 o 3,0 %, tedy o 0,2 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí. Tento vývoj ovlivnilo zejména zrychlení cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a zpomalení poklesu cen v oddíle odívání a obuv. Dále na zvyšování cenové hladiny působil růst cen v oddílech bytové vybavení, zařízení domácnosti, stravování a ubytování, rekreace a kultura.

 

Změny ve vývoji cen ve 4. čtvrtletí 2019 se promítly do meziročního růstu tržních cen o 2,6 %, stejně jako ve 3. čtvrtletí 2019. Růst regulovaných cen ve 4. čtvrtletí 2019 zrychlil na 5,3 % ze 4,3 % ve 3. čtvrtletí 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší vliv na růst hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení. Ceny elektřiny se zvýšily o 11,2 % a ceny zemního plynu o 3,3 % (ve 3. čtvrtletí o 3,6 %). Ceny nájemného z bytu vzrostly o 3,8 %, vodného a stočného shodně o 2,6 % a tepla a teplé vody o 4,3 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 4,0 % (ve 3. čtvrtletí o 4,9 %).

 

 

 

 

 

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny masa o 7,6 %, z toho ceny vepřového masa o 12,1 %. Ceny ryb vzrostly o 3,4 %. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce se ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšily o 0,9 %, z toho ceny jogurtů o 4,5 % a ceny sýrů a tvarohů o 1,9 %. Ceny vajec meziročně klesly o 7,3 % a polotučného trvanlivého mléka o 0,6 %. Ceny olejů a tuků byly nižší o 5,4 %, z toho ceny másla o 10,6 %. Ceny cukru vzrostly o 7,6 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 14,8 %). Ceny chleba byly vyšší o 4,5 % a ceny mouky a jiných obilovin o 3,6 %. Ceny ovoce se zvýšily o 10,7 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 6,3 %). Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 0,8 %, přičemž ceny kávy byly nižší o 1,2 %.

Ceny zeleniny byly vyšší o 6,0 % (ve 3. čtvrtletí o 26,1 %), z toho ceny brambor se zvýšily o 15,5 % (ve 3. čtvrtletí o 48,2 %).

 

 

* Sezónní potraviny zahrnují ryby a mořské plody, ovoce a zeleninu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oddíle doprava vzrostly ceny dopravních služeb o 2,2 % a ceny automobilů o 0,6 %. Ceny pohonných hmot a olejů se snížily o 3,2 % (ve 3. čtvrtletí pokles o 2,1 %). Cena benzínu Natural 95 byla v prosinci 31,76 a cena nafty 31,63 .

 

 

 

 

 

V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,9 % a ubytovacích služeb o 3,3 % (ve 3. čtvrtletí o 2,5 %).

 

V oddíle rekreace a kultura došlo k nárůstu cen dovolených s komplexními službami o 6,2 % (ve 3. čtvrtletí o 7,0 %).

 

V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny finančních služeb o 3,9 % (ve 3. čtvrtletí o 5,6 %). Ceny zboží a služeb pro osobní péči vzrostly o 3,1 % (ve 3. čtvrtletí o 3,4 %).

 

V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 0,9 %. Ceny lihovin vzrostly o 3,4 %, vína o 1,6 % a piva o 4,2 %.

 

 

 

 

 

Výše uvedené pohyby spotřebitelských cen se projevily v růstu cen zboží úhrnem o 2,7 % a cen služeb o 3,7 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU28

Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle údajů Eurostatu v říjnu 1,1 % a v listopadu 1,3 %. V ČR byly meziroční hodnoty HICP v říjnu 2,6 % a v listopadu 3,0 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziročně o 3,2 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že HICP v ČR byl od dubna 2019 vyšší než v EU, přičemž rozdíl v hodnotách za ČR a EU se postupně zvyšoval. V listopadu byl meziroční přírůstek HICP ve všech státech EU kladný, přičemž se jeho hodnoty pohybovaly od 0,2 % v Itálii a Portugalsku do 3,8 % v Rumunsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj indexu spotřebitelských cen v roce 2019

 

Průměrná míra inflace v roce 2019 dosáhla 2,8 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v roce 2018. Nejnižší meziroční růst zaznamenaly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2019 (o 2,7 %), v ostatních čtvrtletích byl růst cen mírně rychlejší (ve 2. a 3. čtvrtletí shodně 2,8 %, ve 4. čtvrtletí 3,0 %). Vývoj inflace v roce 2019 ovlivnil zejména růst cen v oddíle bydlení a vyšší ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V menší míře na zvyšování inflace působil též růst cen v oddílech stravování a ubytování, ostatní zboží a služby.

 

Protisměrně, tj. na snižování cenové hladiny, působil vývoj cen v oddíle odívání a obuv.

 

Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše se projevil zvýšením cen služeb o 3,7 %, ceny zboží úhrnem se zvýšily o 2,3 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl jednotlivých oddílů spotřebního koše na celkové úrovni cenové hladiny v roce 2019 ilustruje rozklad úhrnného přírůstku indexu spotřebitelských cen.

 

 

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2019

v procentních bodech

 

ODDÍL

 

ÚHRN

2,8

 

 

Potraviny a nealkoholické nápoje

0,5

Alkoholické nápoje, tabák

0,2

Odívání a obuv

-0,1

Bydlení, voda, energie, paliva

1,4

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

0,1

Zdraví

0,1

Doprava

0,0

Pošty a telekomunikace

0,0

Rekreace a kultura

0,1

Vzdělávání

0,0

Stravování a ubytování

0,2

Ostatní zboží a služby

0,3

 

 

Na zvyšování meziročního cenového růstu působily především ceny v oddíle bydlení. Ceny nájemného z bytu se zvýšily o 3,7 %, elektřiny o 10,6 %, zemního plynu o 3,2 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, tepla a teplé vody o 4,7 %. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 5,1 %.

 

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 3,5 %, z toho ceny chleba o 3,3 %. Ceny masa byly vyšší o 3,6 %, z toho ceny vepřového masa o 5,2 %. Ceny vajec se snížily o 11,5 %, másla o 5,3 %, polotučného trvanlivého mléka o 1,2 %. Ceny jogurtů byly vyšší o 2,6 %, sýrů a tvarohů o 2,9 %. Ceny ovoce se snížily o 3,9 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 19,6 %, z toho ceny brambor o 48,2 %.

 

Na zvýšení cen v oddíle stravování a ubytování měly vliv především stravovací služby, jejichž ceny byly vyšší o 4,4 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 2,8 %.

 

Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, ze kterých se zvýšily zejména ceny služeb kadeřnických salónů a zařízení osobní péče o 5,5 % a ceny pojištění o 4,5 %. Ceny finančních služeb vzrostly o 5,0 %.

 

Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák nastal v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků o 1,9 %, lihovin o 3,2 %, vína o 0,8 %, piva o 3,4 %.

V oddíle doprava došlo k poklesu cen pohonných hmot a olejů o 0,5 %. Ceny automobilů vzrostly o 0,9 %. Ceny dopravních služeb se snížily o 4,7 %.

 

V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 2,6 %, zatímco ceny obuvi vzrostly o 2,4 %.

 

 

 

Vývoj indexu spotřebitelských cen v členění dle oddílů ECOICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexy spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019 a v roce 2019

 

 

 

 

Zpracovali: pracovníci Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Trexler

Oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ

E-mail: jiri.trexler@czso.cz

Tel.: 274 054 137

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Označení stránky: vývoj cen pohonných hmot v roce 2018


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies