ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  13.01.2020 00:00:00

Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti v Libereckém kraji


 

NezaměstnanostLibereckém kraji se  ke konci roku 2019 zvýšila z listopadových 2,66 % na 2,95 %. Ve srovnání s koncem roku 2018 však podíl nezaměstnaných poklesl, a to o 0,24 procentních bodů.

Podíl nezaměstnanýchLibereckém kraji se ke konci roku 2019 ve srovnání s údajem k 30. 11. 2019 zvýšil o 0,28 procentních bodů (p. b.) na 2,95 %, přičemž se o 0,08 p. b pohybuje nad republikovým průměrem (2,87 %). Meziměsíčně vzrostla jak nezaměstnanost žen (o 0,19 p. b. na 3,09 %), tak nezaměstnanost mužů (o 0,37 p. b. na 2,80 %). Meziročně došlo v Libereckém kraji k poklesu podílu nezaměstnaných o 0,24 p. b., k 31. 12. 2018 činila hodnota 3,18 %.

Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila také ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýrazněji v okrese Semily (o 0,47 p. b.).  Tento okres také vykázal s 3,35% podílem nezaměstnaných nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy našeho kraje a umístil se na 58. místě mezi 77 okresy České republiky. Nezaměstnanost v okrese Česká Lípa vzrostla o 0,30 p. b. na 2,41 %. Přes toto navýšení je to nejnižší hodnota mezi okresy kraje (23. příčka uvedeného žebříčku). Podíl nezaměstnaných v okrese Liberec se meziměsíčně zvýšil o 0,26 p. b. na 3,14 % (tj. 52. místo mezi okresy v republice). Nejnižší zvýšení o 0,17 p. b. vykázal okres Jablonec nad Nisou, podíl nezaměstnaných zde k 31. 12. 2019 činil 2,87 % (47. pozice žebříčku). Republikový meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,10% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 6,71 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. Zvýšení republikové hodnoty představovalo 0,28 p. b., mezi kraji nejvyšší nárůst vykázal Olomoucký kraj (o 0,43 p. b.). Nejnižší a pouze nepatrný nárůst o 0,03 p. b. zaregistrovalo Hlavní město Praha, kterému s 1,90% nezaměstnaností přísluší první místo mezi kraji. Na poslední pozici mezikrajského žebříčku se zařadil s 4,44% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 4. nejvyšší.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2019 evidováno 9 341 uchazečů o zaměstnání, tj. o 737 osob (8,6 %) více než k 30. 11. 2019. Přírůstek jde především na vrub nezaměstnaným mužům, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 549 osob (14,0 %) na 4 457 osob. Počet nezaměstnaných žen vzrostl o 188 osob (4,0 %) na 4 884 osob a podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných představoval 52,3 %. Ve struktuře nezaměstnaných dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let představovali 88,8 %, 15,1 % představovaly osoby se zdravotním postižením, podíl absolventů a mladistvých představoval 4,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 729 uchazečů, tedy dvě pětiny všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla částky 7 838  a o 313  se pohybovala pod republikovým průměrem (8 151 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnáníLibereckém kraji dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší.

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práceLibereckém kraji se rozrostla meziměsíčně o 201 pozic (1,7 %) na 11 850 míst. V průběhu prosince letošního roku bylo 1 848 míst nově nahlášeno, 63 obsazeno, 1 634 zrušeno a 50 uvolněno. Absolventi a mladiství si své zaměstnání mohli vybírat z 2 650 pozic (tj. 22,4 % z celkového počtu volných míst), osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 647 volných míst (5,5 % z celkového počtu). Nejvíce požadovanou profesí v kraji byli opět montážní dělníci výrobků a zařízení (2 021 pozic, tj. 17,1 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,79 uchazečů o zaměstnání. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,24 uchazečů v Hlavním městě Praze do 2,29 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejnižší, v celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,63 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,66 uchazečů (33. příčka republikového meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,38 uchazečů (57. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,07 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,47 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

13. 1. 2020

Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se ke konci roku 2019 zvýšila z listopadových 2,66 % na 2,95 %. Ve srovnání s koncem roku 2018 však podíl nezaměstnaných poklesl, a to o 0,24 procentních bodů.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %) Pramen: Ministerstvo práce a sociálních vě

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se ke konci roku 2019 ve srovnání s údajem k 30. 11. 2019 zvýšil o 0,28 procentních bodů (p. b.) na 2,95 %, přičemž se o 0,08 p. b pohybuje nad republikovým průměrem (2,87 %). Meziměčně vzrostla jak nezaměstnanost žen (o 0,19 p. b. na 3,09 %), tak nezaměstnanost mužů (o 0,37 p. b. na 2,80 %). Meziročně došlo v Libereckém kraji k poklesu podílu nezaměstnaných o 0,24 p. b., k 31. 12. 2018 činila hodnota 3,18 %. Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

(k poslednímu dni sledovaného měsíce)

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                             

Meziměčně se nezaměstnanost zvýšila také ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýrazněji v okrese Semily (o 0,47 p. b.).  Tento okres také vykázal s 3,35% podílem nezaměstnaných nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy našeho kraje a umístil se na 58. místě mezi 77 okresy České republiky. Nezaměstnanost v okrese Česká Lípa vzrostla o 0,30 p. b. na 2,41 %. Přes toto navýšení je to nejnižší hodnota mezi okresy kraje (23. příčka uvedeného žebříčku). Podíl nezaměstnaných v okrese Liberec se meziměčně zvýšil o 0,26 p. b. na 3,14 % (tj. 52. místo mezi okresy v republice). Nejnižší zvýšení o 0,17 p. b. vykázal okres Jablonec nad Nisou, podíl nezaměstnaných zde k 31. 12. 2019 činil 2,87 % (47. pozice žebříčku). Republikový meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,10% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 6,71 %. 

Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2019

Meziměční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. Zvýšení republikové hodnoty představovalo 0,28 p. b., mezi kraji nejvyšší nárůst vykázal Olomoucký kraj (o 0,43 p. b.). Nejnižší a pouze nepatrný nárůst o 0,03 p. b. zaregistrovalo Hlavní město Praha, kterému s 1,90% nezaměstnaností přísluší první místo mezi kraji. Na poslední pozici mezikrajského žebříčku se zařadil s 4,44% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 4. nejvyšší. 

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2019

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2019 evidováno 9 341 uchazečů o zaměstnání, tj. o 737 osob (8,6 %) více než k 30. 11. 2019. Přírůstek jde především na vrub nezaměstnaným mužům, jejich počet se meziměčně zvýšil o 549 osob (14,0 %) na 4 457 osob. Počet nezaměstnaných žen vzrostl o 188 osob (4,0 %) na 4 884 osob a podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných představoval 52,3 %. Ve struktuře nezaměstnaných dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let představovali 88,8 %, 15,1 % představovaly osoby se zdravotním postižením, podíl absolventů a mladistvých představoval 4,6 %. 

Průměrná výše měční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2019

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 729 uchazečů, tedy dvě pětiny všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla částky 7 838 Kč a o 313 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 151 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší. 

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2019

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Libereckém kraji se rozrostla meziměčně o 201 pozic (1,7 %) na 11 850 míst. V průběhu prosince letošního roku bylo 1 848 míst nově nahlášeno, 63 obsazeno, 1 634 zrušeno a 50 uvolněno. Absolventi a mladiství si své zaměstnání mohli vybírat z 2 650 pozic (tj. 22,4 % z celkového počtu volných míst), osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 647 volných míst (5,5 % z celkového počtu). Nejvíce požadovanou profesí v kraji byli opět montážní dělníci výrobků a zařízení (2 021 pozic, tj. 17,1 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,79 uchazečů o zaměstnání. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,24 uchazečů v Hlavním městě Praze do 2,29 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejnižší, v celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,63 uchazečů

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti                a podle krajů k 31. 12. 2019

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,66 uchazečů (33. příčka republikového meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,38 uchazečů (57. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,07 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,47 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

Tabulková příloha

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k  31. 12. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věČR

     
 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)[1])

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1

pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

215 532

17 955

23 592

10 537

9 811

5 799

22 637

109,2

101,6

106,8

118,6

112,4

107,9

105,9

196 285

16 298

21 357 9 474

8 737 5 225 20 604

108 718

9 402

12 456 5 224

5 045 2 965 12 477

81 579

6 675

9 651

4 899

4 216

1 866

6 997

2,87

1,90

2,44

2,31

2,33

2,74

3,90

2,93

2,00

2,61

2,30

2,43 2,86 4,42

2,81

1,79

2,27

2,32

2,23 2,64

3,41

340 957

74 905

59 039

19 385

37 876

7 074

15 691

100,7

100,2

103,2

96,8

101,2

95,7

103,5

0,63

0,24

0,40

0,54 0,26

0,82

1,44

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa Jablonec n. N.

Liberec

Semily

9 341

108,6

8 293

4 884

3 729

2,95

3,09

2,80

11 850

101,7

0,79

1 894

110,4

1 613

1 025

836

2,41

2,61

2,21

2 394

101,9

0,79

1 802

105,8

1 635

980

654

2,87

3,16

2,59

1 305

95,0

1,38

4 017

106,5

3 496

2 100

1 510

3,14

3,28

3,01

6 070

104,9

0,66

1 628

115,4

1 549

779

729

3,35

3,28

3,41

2 081

97,4

0,78

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

9 076

7 930 9 642 29 087

12 818

10 000

37 307

111,1

117,3 116,2

109,6

115,2

112,9

107,1

8 233

7 317 8 802 26 469

11 859

9 066

34 551

4 397

3 891 4 644

14 592 6 359 4 724 17 658

3 949

3 892 4 501

10 891 5 320

4 397

10 596

2,38

2,20 2,70

3,48

2,94

2,43

4,44

2,33

2,20 2,67

3,54 2,94 2,34

4,26

2,42 2,19

2,72

3,42 2,95

2,51

4,62

14 686

24 582 10 615

27 149

9 652 12 140

16 313

101,0

102,8

100,8

99,8

93,5

100,4

98,7

0,62

0,32

0,91

1,07

1,33

0,82

2,29

Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení

uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom:

umístění celkem z toho úřadem práce

vyřazení[2]) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let

ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro:

osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let

ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

8 604

1 915

1 178

673

187

251

254 9 341

8 293

4 884

4 272

1 415

426

11 649

1 848

63

1 634

50

11 850

647

2 650

3 729

3 561

1 960

498

29

1 716

471

293

158

39

74

61 1 894

1 613

1 025860

357

100

2 350

193

39

136

26

2 394

69

486

836

790

493

143 6

1 704

337

239

143

43

51

45 1 802

1 635 980

887

223

76

1 373

186

 -

260

6

1 305

73

203

654

632

359

82

1

3 773

729

485

269

96 112

104 4 017

3 496

2 100

1 791 572

163

5 789

1 161

24

872

16

6 070

436

1 334

1 510

1 430 780

176

14

1 411

378

161

103

9

14

44 1 628

1 549779

734

263

87

2 137

308

 -

366

2

2 081

69

627

729

709

328

97

8

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 12.  2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věČR

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu[3])

(%)

Pořadí

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

Česká republika

2,87

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

1,10

1.

Svitavy

2,67

40.

Rychnov nad Kněžnou

1,34

2.

Strakonice

2,69

41.

Praha-západ

1,43

3.

Tábor

2,74

42.

Pelhřimov

1,49

4.

Jihlava

2,78

43.

Benešov

1,62

5.

Tachov

2,85

44.

Mladá Boleslav

1,65

6.

Žďár nad Sázavou

2,85

45.

Jičín

České Budějovice Ústí nad Orlicí

1,78 1,78

1,84

7.

8.

9.

Frýdek-Místek

2,85

46.

Jablonec n. Nisou

2,87

47.

Litoměřice

2,92

48.

Plzeň-jih

1,86

10.

Vsetín

2,97

49.

Praha

1,90

11.

Nový Jičín

2,97

50.

Jindřichův Hradec

Cheb

Písek

1,93 1,93

1,95

12.

13.

14.

Mělník

3,06

51.

Liberec

3,14

52.

Kutná Hora

3,16

53.

Prostějov

1,96

15.

Náchod

3,23

54.

Vyškov

2,02

16.

Nymburk

3,24

55.

Pardubice

2,04

17.

Kladno

3,25

56.

Zlín

Domažlice

Uherské Hradiště

2,05 2,12

2,25

18.

19. 20.

Přerov

3,34

57.

Semily

3,35

58.

Šumperk

3,39

59.

Plzeň-město

2,27

21.

Břeclav

3,43

60.

Plzeň-sever

2,36

22.

Třebíč

Kolín

Příbram

3,44

3,44

3,48

61.

62. 63.

Česká Lípa

2,41

23.

Brno-venkov

2,41

24.

Havlíčkův Brod

2,45

25.

Český Krumlov

3,63

64.

Klatovy

2,46

26.

Brno-město

3,71

65.

Chrudim

2,48

27.

Sokolov

3,79

66.

Trutnov

2,49

28.

Ústí nad Labem

4,02

67.

Rakovník

2,51

29.

Děčín

4,12

68.

Rokycany

2,52

30.

Louny

4,32

69.

Hradec Králové

2,52

31.

Most

4,58

70.

Prachatice

2,54

32.

Hodonín

4,70

71.

Beroun

2,56

33.

Chomutov

4,85

72.

Blansko

2,56

34.

Jeseník

4,95

73.

Karlovy Vary

2,58

35.

Ostrava-město

5,10

74.

Opava

2,60

36.

Znojmo

5,15

75.

Olomouc

2,62

37.

Bruntál

5,64

76.

Kroměříž

2,62

38.

Karviná

6,71

77.

Teplice

2,64

39.

     

Meziměční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (prosinec 2019/listopad 2019)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věČR

 

Meziměční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

 

Meziměční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

Česká republika

9,2

 x

     

v tom okresy: Praha

1,6

1.

Plzeň-jih

11,6

40.

Brno-město

2,4

2.

Rakovník

11,7

41.

Kladno

2,6

3.

Nový Jičín

11,8

42.

Praha-východ

3,0

4.

Šumperk

12,5

43.

Ostrava-město

3,1

5.

Uherské Hradiště

12,7

44.

Praha-západ

3,2

6.

Jičín

12,8

45.

Mladá Boleslav

3,5

7.

Kroměříž

12,8

46.

Chomutov

3,7

8.

Příbram

13,2

47.

Karviná

4,0

9.

Kutná Hora

13,2

48.

Most

4,5

10.

Havlíčkův Brod

13,5

49.

Ústí nad Labem

4,6

11.

Cheb

14,0

50.

Teplice

4,6

12.

Opava

14,1

51.

Sokolov

5,2

13.

Olomouc

Přerov

Tábor

14,2

14,6

14,9

52.

53.

54.

Jablonec n. Nisou

5,8

14.

Děčín

6,0

15.

Beroun

6,1

16.

Domažlice

14,9

55.

Liberec

6,5

17.

Semily

15,4

56.

Louny

6,5

18.

Litoměřice

15,4

57.

Nymburk

6,6

19.

Žďár nad Sázavou

15,5

58.

Mělník

6,7

20.

Náchod

15,8

59.

Trutnov

6,8

21.

Tachov

15,9

60.

Brno-venkov

6,9

22.

Český Krumlov

16,2

61.

Vyškov

7,0

23.

Hodonín

16,5

62.

Kolín

7,2

24.

Pelhřimov

16,6

63.

Plzeň-město

7,6

25.

Vsetín

16,9

64.

Karlovy Vary

7,7

26.

Znojmo

17,2

65.

Rychnov nad Kněžnou

8,7

27.

Třebíč

17,3

66.

Zlín

8,9

28.

Jihlava

17,4

67.

Pardubice

8,9

29.

Strakonice

18,2

68.

Prostějov

9,3

30.

Písek

18,8

69.

Rokycany

9,6

31.

Bruntál

19,4

70.

Blansko

10,2

32.

Břeclav

22,1

71.

Benešov

10,4

33.

Klatovy

Chrudim

Svitavy

23,1 25,5

29,2

72.

73.

74.

Česká Lípa

10,4

34.

Frýdek-Místek

10,4

35.

České Budějovice

10,5

36.

Jindřichův Hradec

34,9

75.

Hradec Králové

10,5

37.

Jeseník

35,6

76.

Plzeň-sever

10,8

38.

Prachatice

37,3

77.

Ústí nad Orlicí

11,2

39.

     

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věČR

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika

0,63

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

Tachov

0,07

0,13

1. 2.

     

Příbram

0,80

40.

Kutná Hora

0,83

41.

Domažlice

0,16

3.

Kolín

0,85

42.

Pardubice

0,18

4.

Uherské Hradiště

0,86

43.

Plzeň-jih

0,18

5.

Vsetín

0,87

44.

Mladá Boleslav

0,18

6.

Chomutov

0,88

45.

Pelhřimov

0,22

7.

Rakovník

0,89

46.

Praha

0,24

8.

Teplice

0,93

47.

Rychnov nad Kněžnou

0,25

9.

Brno-město

0,93

48.

Plzeň-město

0,31

10.

Kladno

0,97

49.

Jičín

0,32

11.

Náchod

1,01

50.

Ústí nad Orlicí

0,34

12.

Trutnov

1,17

51.

Rokycany

0,36

13.

Strakonice

1,19

52.

Český Krumlov

0,39

14.

Olomouc

1,25

53.

Beroun

0,43

15.

Louny

1,31

54.

Písek

0,43

16.

Nový Jičín

1,37

55.

Cheb

Plzeň-sever

Brno-venkov

0,43

0,44

0,45

17.

18. 19.

Havlíčkův Brod

1,38

56.

Jablonec n. Nisou

1,38

57.

Kroměříž

1,41

58.

Praha-západ

0,46

20.

Třebíč

1,56

59.

České Budějovice

0,50

21.

Břeclav

1,63

60.

Klatovy

0,50

22.

Přerov

1,64

61.

Benešov

0,51

23.

Žďár nad Sázavou

1,66

62.

Nymburk

0,51

24.

Opava

1,68

63.

Prachatice

0,52

25.

Litoměřice

1,74

64.

Tábor

0,54

26.

Šumperk

1,79

65.

Mělník

0,57

27.

Ostrava-město

1,81

66.

Zlín

0,59

28.

Most

1,94

67.

Prostějov

0,60

29.

Frýdek-Místek

2,00

68.

Karlovy Vary

0,62

30.

Ústí nad Labem

2,42

69.

Hradec Králové

0,66

31.

Blansko

2,46

70.

Svitavy

0,66

32.

Bruntál Děčín

Znojmo

2,51

2,52 2,65

71.

72.

73.

Liberec

0,66

33.

Vyškov

0,68

34.

Chrudim

0,72

35.

Hodonín

2,66

74.

Jihlava

0,77

36.

Sokolov

3,33

75.

Jindřichův Hradec

0,77

37.

Jeseník

Karviná

3,41

5,47

76. 77.

Semily

0,78

38.

Česká Lípa

0,79

39.

     

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 12. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

2 021

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

986

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

940

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

804

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

563

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

425

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

424

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

419

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

413

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

373

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

345

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

302

834

Obsluha pojízdných zařízení

243

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

224

911

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech

162

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

156

753

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

149

513

Číšníci, servírky a barmani

145

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

144

322

Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

138

 [1] ) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel

    ve věku 15–64 let v %                                                                                                                                                            

[2] ) podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.                                                                                                         

[3] ) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

     ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %                                                                                                      

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti v Libereckém kraji

Diskuze a názory uživatelů na téma: Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti v Libereckém kraji

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies