Mfcr.cz (MFČR)
Z domova  |  08.01.2020 14:18:47

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019


  • Tabulka č. 1 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb. v roce 2019
  • Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
  • Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2019 celkem (v )
v
Název politické strany nebo politického hnutí stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvek na činnost celkem příspěvek na podporu činnosti politického institutu příspěvky celkem
počet poslanců poslanci počet senátorů senátoři počet zast.krajů zastupitelé krajů počet zast. hl. m. Prahy zast. hl.m.Prahy
Tabulka č. 1 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb. v roce 2019
ANO 2011 *) 10 000 000 78 70 200 000 7/6 5 475 000 176 44 000 000 12 3 000 000 132 675 000 13 267 500 145 942 500
Česká pirátská strana 10 000 000 22 19 800 000 1 900 000 5 1 250 000 13 3 250 000 35 200 000   35 200 000
ČSSD 10 000 000 15 13 500 000 13 11 700 000 125 31 250 000 0 0 66 450 000 6 645 000 73 095 000
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 3 750 000 0 0 750 000   750 000
Hnutí pro Prahu 11 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000   900 000
Hradecký demokratický klub 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000   250 000
JIHOČEŠI 2012 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 1 000 000   1 000 000
Karlovarská občanská alternativa 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000   500 000
KDU - ČSL 10 000 000 10 9 000 000 13 11 700 000 61 15 250 000 0 0 45 950 000 4 595 000 50 545 000
KSČM 10 000 000 15 13 500 000 0 0 86 21 500 000 0 0 45 000 000 3 803 571 48 803 571
Marek Hilšer do Senátu" 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000   900 000
Nestraníci 0 0 0 1 900 000 1 250 000 0 0 1 150 000   1 150 000
Občané patrioti 0 0 0 1 900 000 2 500 000 0 0 1 400 000   1 400 000
Občané pro Budějovice 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000   250 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000   900 000
ODS 10 000 000 25 22 500 000 15 13 500 000 76 19 000 000 14 3 500 000 68 500 000 6 850 000 75 350 000
Ostravak 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000   900 000
politické hnutí Změna 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000   500 000
ProOlomouc 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000   250 000
SENÁTOR 21 0 0 0 2 1 800 000 0 0 0 0 1 800 000   1 800 000
Severočeši.cz 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000   900 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 900 000   900 000
SNK Evropští demokraté 0 0 0 0 0 6 1 500 000 0 0 1 500 000   1 500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ***) 10 000 000 6 5 400 000 9/10 8 775 000 38 9 500 000 4 1 000 000 34 675 000   34 675 000
Starostové a osobnosti pro Moravu 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000   250 000
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 2 1 800 000 18 4 500 000 0 0 6 300 000   6 300 000
Svobodní 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000   500 000
Strana soukromníků České republiky 0 0 0 1 900 000 3 750 000 0 0 1 650 000   1 650 000
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI **) 0 0 0 0 0 15 3 682 639 0 0 3 682 639   3 682 639
Strana zelených 0 0 0 3 2 700 000 5 1 250 000 0 0 3 950 000   3 950 000
Svoboda a přímá demokracie (SPD) **) 10 000 000 22 19 800 000 0 0 19 4 817 361 0 0 34 617 361   34 617 361
TOP 09 10 000 000 7 6 300 000 3 2 700 000 19 4 750 000 9 2 250 000 26 000 000 2 600 000 28 600 000
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 500 000   500 000
„Žít Brno" 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 250 000   250 000
Celkem 90 000 000 200 180 000 000 77/77 69 150 000 675 168 750 000 52 13 000 000 520 900 000 37 761 071 558 661 071

*) Dne 29. ledna 2019 zanikl mandát senátorky Zuzany Baudyšové zvolené za politické hnutí ANO 2011 v roce 2014 ve volebním obvodu č. 24 - Praha 9.
**) Ve splátce příspěvku na činnost za 1. čtvrtletí 2019 byla provedena úprava výše příspěvku na mandát v návaznosti na sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina ohledně rezignace člena zastupitelstva kraje genmjr. v.v. Ing. Hynka Blaška dne 23. 9. 2018 navrženého politickou stranou Strana Práv Občanů a nového člena zastupitelstva kraje, kterým se stal dne 24. 9. 2018 kandidát navržený politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) Michal Suchý. Jednalo se o změnu v rámci Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů.
***) V doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24 – Praha 9 byl dne 13. 4. 2019 zvolen senátorem pan David Smoljak, kterého navrhlo politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.

Podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů:

Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů.
Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 . Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje. 

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 .

Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.

 

Název politické strany, politického hnutí, koalice počet platných hlasů % z celkového počtu platných hlasů příspěvek v
Tabulka č. 2 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
ANO 2011 502 343 21,1891 15 070 290
ANO, vytrollíme europarlament 37 046 1,5626 1 111 380
HLAS 56 449 2,3810 1 693 470
Česká pirátská strana 330 844 13,9552 9 925 320
Česká strana sociálně demokratická 93 664 3,9508 2 809 920
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 x) 276 220 11,6511 8 286 600
Komunistická strana Čech a Moravy 164 624 6,9439 4 938 720
KDU-ČSL 171 723 7,2434 5 151 690
Občanská demokratická strana 344 885 14,5474 10 346 550
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 216 718 9,1413 6 501 540
Celkem 2 194 516 92,5658 65 835 480

Podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se hradí příspěvek na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím, které ve volbách do Evropského parlamentu získaly nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas se hradí ze státního rozpočtu 30 .
x) STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 je koalice politické strany TOP 09 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Na základě jejich dohody byl příspěvek na úhradu volebních nákladů vyplacen politické straně TOP 09 ve výši 4 143 300 a politickému hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve výši 4 143 300 .

 

Název politické strany /politického hnutí příspěvek na činnost x) příspěvek na podporu činnosti politického institutu x) příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu xx) příspěvky vyplacené v roce 2019 celkem
Tabulka č. 3 - Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2019 celkem (v )
ANO 2011 132 675 000 13 267 500 15 070 290 161 012 790
ANO, vytrollíme europarlament     1 111 380 1 111 380
Česká pirátská strana 35 200 000   9 925 320 45 125 320
ČSSD 66 450 000 6 645 000 2 809 920 75 904 920
HLAS     1 693 470 1 693 470
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 750 000     750 000
Hnutí pro Prahu 11 900 000     900 000
Hradecký demokratický klub 250 000     250 000
JIHOČEŠI 2012 1 000 000     1 000 000
Karlovarská občanská alternativa 500 000     500 000
KDU - ČSL 45 950 000 4 595 000 5 151 690 55 696 690
KSČM 45 000 000 3 803 571 4 938 720 53 742 291
Marek Hilšer do Senátu" 900 000     900 000
Nestraníci 1 150 000     1 150 000
Občané patrioti 1 400 000     1 400 000
Občané pro Budějovice 250 000     250 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 900 000     900 000
ODS 68 500 000 6 850 000 10 346 550 85 696 550
Ostravak 900 000     900 000
politické hnutí Změna 500 000     500 000
ProOlomouc 250 000     250 000
SENÁTOR 21 1 800 000     1 800 000
Severočeši.cz 900 000     900 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 900 000     900 000
SNK Evropští demokraté 1 500 000     1 500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ xxx) 34 675 000   4 143 300 38 818 300
Starostové a osobnosti pro Moravu 250 000     250 000
Starostové pro Liberecký kraj 6 300 000     6 300 000
Svobodní 500 000     500 000
Strana soukromníků České republiky 1 650 000     1 650 000
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 682 639     3 682 639
Strana zelených 3 950 000     3 950 000
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 34 617 361   6 501 540 41 118 901
TOP 09 xxx) 26 000 000 2 600 000 4 143 300 32 743 300
VÝCHODOČEŠI 500 000     500 000
„Žít Brno" 250 000     250 000
Celkem 520 900 000 37 761 071 65 835 480 624 496 551

x) Podle § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
xx) Podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
xxx) Koalici STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09, která je koalicí politické strany TOP 09 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, byl příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu ve výši 8 286 600 vyplacen na základě jejich dohody ve výši 4 143 300 politické straně TOP 09 a ve výši 4 143 300 politickému hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím celkem v roce 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Označení stránky: příspěvky politickým stranám 2016


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies