ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  10.12.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 11. 2019


 

NezaměstnanostLibereckém kraji se meziměsíčně téměř nezměnila a činila 2,66 %. V evidencích úřadů práce sídlících na území našeho kraje bylo zapsáno 8 604 osob bez práce a 11 649 volných pracovních pozic, v přepočtu na jedno volné pracovní místo tak připadlo 0,74 uchazečů.

K 30. listopadu 2019 dosáhl podíl nezaměstnanýchLibereckém kraji 2,66 %. Meziměsíčně se jeho hodnota nepatrně snížila pouze o 0,01 procentního bodu (p. b.), o 0,07 p. b. se však stále pohybuje nad průměrem za Českou republiku (2,59 %). Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost žen, a to o 0,09 p. b. na 2,90 %. Nezaměstnanost mužů se naopak zvýšila o  0,07 p. b. na 2,43 %.

Podíl nezaměstnaných poklesl také ve třech okresech kraje – nejvýrazněji v okrese Jablonec nad Nisou (-0,06 p. b.), mírně v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou (shodně -0,01 p. b.). Naopak v okrese Semily podíl nezaměstnaných vzrostl, a to o 0,06 p. b. V celorepublikovém okresním žebříčku se z našich regionů nejlépe umístil s 2,11% nezaměstnaností okres Česká Lípa (27. příčka), následoval okres Jablonec nad Nisou (2,70% nezaměstnanost, 50. pozice), okres Semily s 2,87 % obsadil 57. pozici, okres Liberec s 2,88 % následující  58. příčku. Podíl nezaměstnaných se v rámci 77 okresů České republiky pohyboval v rozmezí od 1,06 % v okrese Praha-východ do 6,39 % v okrese Karviná.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ještě ve třech dalších krajích České republiky, a to v Hl. městě Praze, ve Středočeském a v Karlovarském kraji. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji, stejně, jako v celé České republice, nezaměstnanost zůstala na úrovni měsíce října. V osmi krajích se podíl nezaměstnaných zvýšil, nejvýrazněji v Jihočeském kraji (+0,07 p. b.). Nejnižší nezaměstnanost ke konci listopadu 2019 registrovaly úřady prácePardubickém kraji (1,84 %), nejvyšší v Moravskoslezském kraji (4,10 %). Podíl nezaměstnaných za Liberecký region byl 4. nejvyšší.

V evidencích úřadů práce sídlících na území Libereckého kraje bylo zapsáno celkem 8 604 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 40 osob (0,5 %) více než na konci předchozího měsíce. Počet registrovaných žen byl meziměsíčně nižší o 71 osob (1,5 %), 4 696 nezaměstnaných žen k 30. 11. 2019 tak představovalo  54,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Počet mužů se zvýšil o 111 osob (2,9 %) na 3 908 osob. Mezi dosažitelné ve věku 15–64 let bylo zařazeno 7 489 osob (meziměsíčně o 22 osob a 0,3 % méně), tedy 87,0 % uchazečů. Zastoupení osob se zdravotním postižením mezi nezaměstnanými vzrostl oproti konci října o 0,3 p. b. na 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých naopak poklesl o 0,9 p. b. na 5,6 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 370 registrovaných nezaměstnaných (39,2 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 8 001  a byla o 208  nižší než republikový průměr (8 209 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnáníLibereckém kraji byl v rámci mezikrajského srovnání nejnižší a dosáhl 41,8 let.

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v kraji k 30. 11. 2019 představovala 11 649 pozic. Meziměsíčně to znamená mírné snížení této nabídky, a to o 148 míst (1,3 %). V průběhu listopadu tak bylo 2 583 míst nově nahlášeno, 75 obsazeno, 2 753 zrušeno a 97 uvolněno. Přímo pro absolventy a mladistvé bylo určeno 2 627 míst (22,6 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením 653 míst (5,6 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (2 017 pozic, tj. 17,3 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v našem kraji připadlo 0,74 uchazečů, tj. mezi ostatními kraji 6. nejvyšší hodnota. V rámci krajů nejvíce uchazečů o jednu pozici usiluje v Moravskoslezském kraji (2,11 uchazečů), nejméně v Plzeňském kraji (0,23 uchazečů). V průměru za Českou republiku na jedno volné místo ve sledovaném období připadlo 0,58 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec a Semily, ve kterých na jedno místo připadlo 0,65, resp. 0,66 uchazečů (tj. 36. a 37. příčka mezi 77 okresy České republiky). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,24 uchazečů (57. pozice). Prvenství v rámci republikového meziokresního srovnání patřilo okresu Praha-východ (0,07 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,19 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

10. 12. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 11. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se meziměsíčně téměř nezměnila a činila 2,66 %. V evidencích úřadů práce sídlících na území našeho kraje bylo zapsáno 8 604 osob bez práce a 11 649 volných pracovních pozic, v přepočtu na jedno volné pracovní místo tak připadlo 0,74 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

 Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou  Liberec Semily

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                                        

K 30. listopadu 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji 2,66 %. Meziměsíčně se jeho hodnota nepatrně snížila pouze o 0,01 procentního bodu (p. b.), o 0,07 p. b. se však stále pohybuje nad průměrem za Českou republiku (2,59 %). Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost žen, a to o 0,09 p. b. na 2,90 %. Nezaměstnanost mužů se naopak zvýšila o 0,07 p. b. na 2,43 %.

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

 Uchazeči-ženy

 Uchazeči-muži

 Podíl nezaměstnaných žen

 Podíl nezaměstnaných mužů

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                             

Podíl nezaměstnaných poklesl také ve třech okresech kraje – nejvýrazněji v okrese Jablonec nad Nisou (-0,06 p. b.), mírně v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou (shodně -0,01 p. b.). Naopak v okrese Semily podíl nezaměstnaných vzrostl, a to o 0,06 p. b. V celorepublikovém okresním žebříčku se z našich regionů nejlépe umístil s 2,11% nezaměstnaností okres Česká Lípa (27. příčka), následoval okres Jablonec nad Nisou (2,70% nezaměstnanost, 50. pozice), okres Semily s 2,87 % obsadil 57. pozici, okres Liberec s 2,88 % následující 58. příčku. Podíl nezaměstnaných se v rámci 77 okresů České republiky pohyboval v rozmezí od 1,06 % v okrese Praha-východ do 6,39 % v okrese Karviná

Nezaměstnanost podle krajů k 30. 11. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

 Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

 

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ještě ve třech dalších krajích České republiky, a to v Hl. městě Praze, ve Středočeském a v Karlovarském kraji. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji, stejně, jako v celé České republice, nezaměstnanost zůstala na úrovni měsíce října. V osmi krajích se podíl nezaměstnaných zvýšil, nejvýrazněji v Jihočeském kraji (+0,07 p. b.). Nejnižší nezaměstnanost ke konci listopadu 2019 registrovaly úřady práce v Pardubickém kraji (1,84 %), nejvyšší v Moravskoslezském kraji (4,10 %). Podíl nezaměstnaných za Liberecký region byl 4. nejvyšší. 

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 11. 2019

V evidencích úřadů práce sídlících na území Libereckého kraje bylo zapsáno celkem 8 604 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 40 osob (0,5 %) více než na konci předchozího měsíce. Počet registrovaných žen byl meziměsíčně nižší o 71 osob (1,5 %), 4 696 nezaměstnaných žen k 30. 11. 2019 tak představovalo 54,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Počet mužů se zvýšil o 111 osob (2,9 %) na 3 908 osob. Mezi dosažitelné ve věku 15–64 let bylo zařazeno 7 489 osob (meziměsíčně o 22 osob a 0,3 % méně), tedy 87,0 % uchazečů. Zastoupení osob se zdravotním postižením mezi nezaměstnanými vzrostl oproti konci října o 0,3 p. b. na 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých naopak poklesl o 0,9 p. b. na 5,6 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 370 registrovaných nezaměstnaných (39,2 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 8 001 a byla o 208 nižší než republikový průměr (8 209 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji byl v rámci mezikrajského srovnání nejnižší a dosáhl 41,8 let. 

Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 11. 2019

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 11. 2019

 

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v kraji k 30. 11. 2019 představovala 11 649 pozic. Meziměsíčně to znamená mírné snížení této nabídky, a to o 148 míst (1,3 %). V průběhu listopadu tak bylo 2 583 míst nově nahlášeno, 75 obsazeno, 2 753 zrušeno a 97 uvolněno. Přímo pro absolventy a mladistvé bylo určeno 2 627 míst (22,6 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením 653 míst (5,6 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (2 017 pozic, tj. 17,3 % z celkového počtu volných pozic). 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti               a podle krajů k 30. 11. 2019

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v našem kraji připadlo 0,74 uchazečů, tj. mezi ostatními kraji 6. nejvyšší hodnota. V rámci krajů nejvíce uchazečů o jednu pozici usiluje v Moravskoslezském kraji (2,11 uchazečů), nejméně v Plzeňském kraji (0,23 uchazečů). V průměru za Českou republiku na jedno volné místo ve sledovaném období připadlo 0,58 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec a Semily, ve kterých na jedno místo připadlo 0,65, resp. 0,66 uchazečů (tj. 36. a 37. příčka mezi 77 okresy České republiky). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,24 uchazečů (57. pozice). Prvenství v rámci republikového meziokresního srovnání patřilo okresu Praha-východ (0,07 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,19 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

 

 

Tabulkové přílohy:

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k  30. 11. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

     
 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)1)

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1

pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

197 289

17 666

22 089 8 886

8 732

5 372 21 370

100,4

98,2

98,8 103,4

102,1 99,7

99,9

177 276

15 994

19 815 7 801

7 603

4 751 19 290

104 493

9 272

12 063 4 924

4 771

2 808 12 038

71 467

6 773

8 898

3 908

3 684

1 711

6 432

2,59

1,87

2,26

1,90

2,03

2,50

3,65

2,79

1,97

2,51

2,13

2,26

2,66

4,24

2,40

1,76

2,02

1,69

1,80

2,34

3,09

338 670

74 722

57 190

20 024

37 422

7 388 15 155

100,4

103,4

100,9

98,2 100,6

101,2 93,1

0,58

0,24

0,39

0,44

0,23

0,73

1,41

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

8 604

100,5

7 489

4 696

3 370

2,66

2,90

2,43

11 649

98,7

0,74

                     

1 716

101,5

1 412

959

718

2,11

2,32

1,90

2 350

103,6

0,73

1 704

97,2

1 539

939

643

2,70

3,00

2,42

1 373

103,2

1,24

3 773

100,7

3 207

2 062

1 414

2,88

3,14

2,64

5 789

97,6

0,65

1 411

102,8

1 331

736

595

2,87

3,05

2,71

2 137

94,3

0,66

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

8 171

6 759

8 301 26 532

11 128

8 861 34 818

100,9

102,4

101,2

101,2

101,3

101,2

100,0

7 292

6 121

7 43223 811

10 115

7 881 31 881

4 232

3 607

4 465

13 994 5 997

4 506 17 120

3 386

3 171

3 531

9 249

4 249

3 761

9 344

2,11

1,84

2,28

3,13

2,51

2,11

4,10

2,21

2,02

2,54

3,36

2,73

2,21

4,08

2,00

1,67

2,03

2,90

2,30

2,02

4,11

14 534

23 919

10 529

27 191

10 327

12 096

16 524

100,7

101,7

101,0

100,5

100,5 92,4

98,7

0,56

0,28

0,79

0,98

1,08

0,73

2,11

1) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel     ve věku 15–64 let v %

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 11. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

8 564

1 823

1 783

1 115 325

333

335 8 604

7 489

4 696

4 007

1 369

484

11 797

2 583

75

2 753

97

11 649

653 2 627

3 370

3 160

1 931

477

28

1 690 410

384

222

73

105

57 1 716

1 412959

765

327

139

2 268

445

33

377

47

2 350

84

470

718

652

449

119 7

1 753 297

346

222 85

66

58 1 704

1 539 939

842

214

78

1 330

229

 -

186

 -

1 373

74

224

643

618

369

84

1

3 748 823

798

490

145

130

178 3 773

3 207

2 062

1 716 565

175

5 932

1 444

42

1 595

50

5 789

427 1 381

1 414

1 316 797

180

12

1 373 293

255

181 22

32

42 1 411

1 331736

684

263

92

2 267

465

 -

595

 -

2 137

68

552

595

574

316

94

8

1)

 podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

 

 

 

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 11. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

Česká republika

2,59

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

1,06

1.

Karlovy Vary

2,33

40.

Rychnov nad Kněžnou

1,21

2.

Tábor

2,35

41.

Pelhřimov

1,26

3.

Beroun

2,39

42.

Jindřichův Hradec

1,36

4.

Tachov

2,41

43.

Praha-západ

1,39

5.

Žďár nad Sázavou

2,42

44.

Benešov

1,45

6.

Vsetín

2,50

45.

Jičín

1,52

7.

Litoměřice

2,50

46.

České Budějovice

1,59

8.

Teplice

2,50

47.

Mladá Boleslav

1,59

9.

Frýdek-Místek

2,56

48.

Písek

Plzeň-jih

Ústí nad Orlicí

1,60

1,62

1,63

10.

11.

12.

Nový Jičín

2,63

49.

Jablonec n. Nisou

2,70

50.

Kutná Hora

2,74

51.

Cheb

1,67

13.

Náchod

2,74

52.

Prostějov

1,74

14.

Břeclav

2,75

53.

Prachatice

1,77

15.

Mělník

2,85

54.

Domažlice

1,83

16.

Třebíč

2,87

55.

Pardubice

Zlín

Vyškov Praha

1,85

1,86

1,86

1,87

17.

18.

19.

20.

Přerov

2,87

56.

Semily

2,87

57.

Liberec

2,88

58.

Šumperk

2,97

59.

Klatovy

1,91

21.

Nymburk

3,02

60.

Chrudim

1,93

22.

Příbram

3,04

61.

Uherské Hradiště

1,95

23.

Český Krumlov

3,07

62.

Svitavy

2,01

24.

Kladno

3,15

63.

Plzeň-město

2,08

25.

Kolín

3,16

64.

Plzeň-sever

2,08

26.

Jeseník

Sokolov

Brno-město

3,48

3,56

3,60

65.

66.

67.

Česká Lípa

2,11

27.

Havlíčkův Brod

2,11

28.

Strakonice

2,22

29.

Ústí nad Labem

3,81

68.

Opava

2,22

30.

Děčín

3,87

69.

Rakovník

2,23

31.

Hodonín

3,96

70.

Brno-venkov

2,23

32.

Louny

4,01

71.

Hradec Králové

2,24

33.

Most

4,34

72.

Rokycany

2,26

34.

Znojmo

4,35

73.

Kroměříž

2,27

35.

Chomutov

4,66

74.

Olomouc

2,27

36.

Bruntál

4,66

75.

Blansko

2,29

37.

Ostrava-město

4,90

76.

Jihlava

2,33

38.

Karviná

6,39

77.

Trutnov

2,33

39.

     

1)

 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání      ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (listopad 2019/říjen 2019)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

Česká republika

0,4

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

-4,0

1.

Teplice

0,6

40.

Jičín

Benešov

-3,4

-3,4

2. 3.

Opava

0,6

41.

Liberec

0,7

42.

Jablonec nad Nisou

-2,8

4.

Blansko

Prostějov

0,7

1,0

43. 44.

Rychnov nad Kněžnou

-2,8

5.

Ústí nad Orlicí

-2,8

6.

Pelhřimov

1,1

45.

Rakovník

-2,3

7.

Domažlice

1,1

46.

Brno-město

-2,2

8.

Tachov

1,2

47.

Hradec Králové

-2,2

9.

Šumperk

1,2

48.

Chomutov

-1,9

10.

Karlovy Vary

1,2

49.

Praha-západ

Sokolov

Praha

-1,8

-1,8

-1,8

11.

12.

13.

Beroun

1,3

50.

Česká Lípa

1,5

51.

Uherské Hradiště

1,6

52.

Most

-1,7

14.

Litoměřice

1,7

53.

Mělník

-1,6

15.

Vsetín

1,8

54.

Nymburk

-1,5

16.

Nový Jičín

1,9

55.

Plzeň-město

-1,4

17.

Kroměříž

2,4

56.

Žďár nad Sázavou

Mladá Boleslav

Louny

-1,3

-1,2

-1,1

18.

19.

20.

Pardubice

2,7

57.

Semily

2,8

58.

Havlíčkův Brod

3,1

59.

České Budějovice

-1,1

21.

Bruntál

3,2

60.

Kladno

-1,0

22.

Trutnov

3,3

61.

Brno-venkov

-1,0

23.

Třebíč

3,3

62.

Příbram

-0,9

24.

Hodonín

3,5

63.

Ostrava-město

-0,9

25.

Plzeň-sever

3,6

64.

Tábor

-0,7

26.

Děčín

3,6

65.

Zlín

-0,7

27.

Plzeň-jih

4,5

66.

Kolín

-0,6

28.

Svitavy

5,2

67.

Rokycany

-0,6

29.

Chrudim

5,3

68.

Frýdek-Místek

-0,4

30.

Náchod

6,4

69.

Karviná

-0,4

31.

Znojmo

6,9

70.

Ústí nad Labem

-0,4

32.

Písek

7,4

71.

Strakonice

-0,2

33.

Jindřichův Hradec

8,0

72.

Vyškov

0,0

34.

Jeseník

8,5

73.

Jihlava

0,2

35.

Břeclav

9,1

74.

Cheb

0,2

36.

Prachatice

11,3

75.

Přerov

0,4

37.

Český Krumlov

11,5

76.

Olomouc

0,5

38.

Klatovy

11,6

77.

Kutná Hora

0,6

39.

     

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 11. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika

0,58

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

Tachov

0,07

0,11

1. 2.

     

Česká Lípa

0,73

40.

Kutná Hora

0,74

41.

Domažlice

0,14

3.

Uherské Hradiště

0,76

42.

Pardubice

0,17

4.

Vsetín

0,77

43.

Plzeň-jih

0,18

5.

Rakovník

0,78

44.

Mladá Boleslav

0,19

6.

Kolín

0,83

45.

Pelhřimov

0,19

7.

Náchod

0,84

46.

Rychnov nad Kněžnou

0,23

8.

Teplice

0,87

47.

Praha

0,24

9.

Brno-město

0,90

48.

Plzeň-město

0,28

10.

Strakonice

0,97

49.

Ústí nad Orlicí

0,30

11.

Chomutov

0,98

50.

Jičín

0,30

12.

Kladno

0,98

51.

Rokycany

0,32

13.

Olomouc

1,01

52.

Český Krumlov

0,33

14.

Trutnov

1,08

53.

Prachatice

0,35

15.

Havlíčkův Brod

1,15

54.

Cheb

0,36

16.

Nový Jičín

1,15

55.

Písek

Plzeň-sever

Klatovy

0,37

0,40

0,41

17.

18.

19.

Louny

1,22

56.

Jablonec n. Nisou

1,24

57.

Břeclav

1,24

58.

České Budějovice

0,42

20.

Kroměříž

1,25

59.

Beroun

0,42

21.

Přerov

1,31

60.

Brno-venkov

0,43

22.

Žďár nad Sázavou

1,34

61.

Praha-západ

0,45

23.

Třebíč

1,34

62.

Benešov

0,45

24.

Opava

1,46

63.

Tábor

0,47

25.

Litoměřice

1,47

64.

Nymburk

0,49

26.

Šumperk

1,49

65.

Svitavy

0,51

27.

Frýdek-Místek

1,73

66.

Prostějov

0,52

28.

Ostrava-město

1,78

67.

Zlín

0,54

29.

Most

1,89

68.

Jindřichův Hradec

0,54

30.

Bruntál

2,08

69.

Karlovy Vary

0,55

31.

Blansko

2,14

70.

Mělník

0,56

32.

Znojmo

2,23

71.

Chrudim

0,58

33.

Ústí nad Labem

2,28

72.

Hradec Králové

0,60

34.

Děčín

2,40

73.

Vyškov

0,65

35.

Jeseník

Hodonín

2,42

2,43

74. 75.

Liberec

0,65

36.

Semily

0,66

37.

Sokolov

Karviná

3,01

5,19

76. 77.

Jihlava

0,70

38.

Příbram

0,72

39.

     

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 11. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

2 017

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

974

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

898

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

803

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

591

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

420

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

401

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

398

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

382

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

351

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

289

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

285

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

233

834

Obsluha pojízdných zařízení

221

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

183

911

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech

162

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

153

513

Číšníci, servírky a barmani

153

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

148

753

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

147

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 11. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 11. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies