ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  04.12.2019 00:00:00

Mzdy v 3. čtvrtletí a průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 ve Zlínském kraji


 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 2 029  na 30 136 . Procentní nárůst 7,2 % byl mírně vyšší než na republikové úrovni (6,9 %), přesto je průměrná hrubá mzda v kraji druhou nejnižší mezi kraji.

3. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců v 3. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl o 0,1 %, ve Zlínském kraji poklesl o 0,6 %. Kraj se tak zařadil mezi 11 krajů, ve kterých meziročně počet zaměstnanců (přepočteno na plně zaměstnané) klesl. K nárůstu došlo pouze ve třech krajích, přitom největší byl v Hl. m. Praze (o 2,3 %). V absolutním vyjádření představoval úbytek počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji 1,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji v 3. čtvrtletí dosáhl 209,1 tis. přepočtených osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 3. čtvrtletí 2019

V 3. čtvrtletí 2019 činila v kraji průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji 30 136  a meziročně vzrostla o 7,2 %. Proti stejnému období minulého roku se zvýšila o 2 029 . Mezi kraji se nárůst pohyboval od 1 833  (Jihočeský kraj) po 2 428  (Středočeský kraj).

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji (7,2 %) byl ve srovnání s ostatními kraji čtvrtý nejvyšší. Nejrychleji rostly průměrné mzdy ve Středočeském kraji (7,7 %), naopak nejpomaleji v Hl. m. Praze (5,9 %).

Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 29 941 . Ve Zlínském kraji činila průměrná hrubá měsíční mzda 30 136 , byla tedy jen o 195  vyšší než minimum mezi kraji. Do celorepublikového průměru, který dosáhl 33 697 , schází v kraji 3 561 . Nejvyšší průměrná mzda je v Hl. m. Praze, a to 41 720 . S odstupem 7 662  následuje Středočeský krajprůměrnou mzdou 34 058 .

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna (3. Q 2019/3. Q 2018) Průměrná mzda v 3. čtvrtletí 2019

 

1. až 3. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) vzrostl proti stejnému období minulého roku pouze v pěti krajích, přitom ve Zlínském kraji byl nárůst nejmenší, představoval 0,1 %. Nejvíce vzrostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 2,6 %. Nejvýrazněji poklesl počet zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 1,7 %.

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2018 zvýšil o 0,2 tis. na 209,9 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji patří dlouhodobě mezi nejnižší mezi kraji. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 29 654 . Je to o 2 033  více než ve stejném období roku 2018. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, je jen o 319  vyšší než minimum mezi kraji zjištěné v Karlovarském kraji (29 335 ). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 41 891 . S odstupem 7 647 následoval Středočeský kraj, ve kterém byla průměrná hrubá mzda 34 244 . Na úrovni republiky představovala průměrná hrubá mzda 33 429 . Proti ní je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 590 , proti maximu dosaženém v Hl. m. Praze o 12 237 .

Průměrné mzdy na republikové úrovni vzrostly o 7,2 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 6,3 % (Hl. m. Praha) po 7,9 % (Královéhradecký kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 7,4 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Zvýšení průměrné hrubé mzdy proti stejnému období roku 2018 vyjádřeno v korunách dosáhlo ve Zlínském kraji 2 033 . Mezi kraji se pohybovalo v rozmezí od 1 840  (Kraj Vysočina) po 2 485  (Hl. m. Praha).

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nominální změna                                                                       Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

  • Související informace:

Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019

Veřejná databáze ČSÚ - Mzdy a náklady práce

Přílohy

 

4. 12. 2019

Průměrná mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2019 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 2 029 na 30 136 . Procentní nárůst 7,2 % byl mírně vyšší než na republikové úrovni (6,9 %), přesto je průměrná hrubá mzda v kraji druhou nejnižší mezi kraji.

3. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců v 3. čtvrtletí na úrovni republiky meziročně vzrostl pouze o 0,1 %, ve Zlínském kraji poklesl o 0,6 %. Kraj se tak zařadil mezi 11 krajů, ve kterých meziročně počet zaměstnanců (přepočteno na plně zaměstnané) klesl. K nárůstu došlo pouze ve třech krajích, přitom největší byl v Hl. m. Praze (o 2,3 %). V absolutním vyjádření představoval úbytek počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji 1,2 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané).

Průměrný počet zaměstnanců v kraji v 3. čtvrtletí dosáhl 209,1 tis. přepočtených osob, což představuje 5,1 % z celorepublikového celku.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR 

            v 3. čtvrtletí 2019

 

V 3. čtvrtletí 2019 činila v kraji průměrná mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v kraji 30 136 a meziročně vzrostla o 7,2 %. Proti stejnému období minulého roku se zvýšila o 2 029 . Mezi kraji se nárůst pohyboval od 1 833 (Jihočeský kraj) po 2 428 (Středočeský kraj).  

Meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v kraji (7,2 %) byl ve srovnání s ostatními kraji čtvrtý nejvyšší. Nejrychleji rostly průměrné mzdy ve Středočeském kraji (7,7 %), naopak nejpomaleji v Hl. m. Praze (5,9 %).

Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 29 941 . Ve Zlínském kraji činila průměrná hrubá měsíční mzda 30 136 , byla tedy jen o 195 vyšší než minimum mezi kraji. Do celorepublikového průměru, který dosáhl 33 697 , schází v kraji 3 561 . Nejvyšší průměrná mzda je v Hl. m. Praze, a to 41 720 . S odstupem 7 662 následuje Středočeský kraj s průměrnou mzdou 34 058 .

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance ve 3. čtvrtletí 2019 (přepočteno              na plně zaměstnané)

 

 Nominální změna (3. Q 2019/3. Q 2018) Průměrná mzda v 3. čtvrtletí 2019   

 

1. až 3. čtvrtletí 2019

Počet zaměstnanců (přepočtené počty) vzrostl proti stejnému období minulého roku pouze v pěti krajích, přitom ve Zlínském kraji byl nárůst nejmenší, představoval 0,1 %. Nejvíce vzrostl počet zaměstnanců v Hl. m. Praze, kde došlo k nárůstu o 2,6 %. Nejvýrazněji poklesl počet zaměstnanců v Karlovarském kraji, a to o 1,7 %.

 

Průměrný počet zaměstnanců v kraji se proti stejnému období roku 2018 zvýšil o 0,2 tis. na 209,9 tis. osob. Na celkovém počtu zaměstnanců v ČR se kraj podílel 5,1 %.

Průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji patří dlouhodobě mezi nejnižší mezi kraji. Ve sledovaném období dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců výše 29 654 . Je to o 2 033 více než ve stejném období roku 2018. Mezi kraji je to druhá nejnižší hodnota, je jen o 319 vyšší než minimum mezi kraji zjištěné v Karlovarském kraji (29 335 ). Naopak nejvyšší průměrná mzda byla v Hl. m. Praze, a to 41 891 . S odstupem 7 647 následoval Středočeský kraj, ve kterém byla průměrná hrubá mzda 34 244 . Na úrovni republiky představovala průměrná hrubá mzda 33 429 . Proti ní je průměrná mzda ve Zlínském kraji nižší o 4 590 , proti maximu dosaženém v Hl. m. Praze o 12 237

Průměrné mzdy na republikové úrovni vzrostly o 7,2 %, mezi kraji se nárůst pohyboval v rozmezí od 6,3 % (Hl. m. Praha) po 7,9 % (Královéhradecký kraj). Ve Zlínském kraji došlo k nárůstu o 7,4 %. 

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR 

            v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Zvýšení průměrné hrubé mzdy proti stejnému období roku 2018 vyjádřeno v korunách dosáhlo ve Zlínském kraji 2 033 . Mezi kraji se pohybovalo v rozmezí od 1 840 (Kraj Vysočina) po 2 485 (Hl. m. Praha).

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v 1. až 3. čtvrtletí 2019             (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Nominální změna                                               Průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019

(1. až 3. čtvrtletí 2019/1. až 3. čtvrtletí 2018)    

 

 

Kontakt:

 

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně e -mail: infoservis-zl@czso.cz tel.: 577 004 935


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Mzdy v 3. čtvrtletí a průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 ve Zlínském kraji

Diskuze a názory uživatelů na téma: Mzdy v 3. čtvrtletí a průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 ve Zlínském kraji

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies