ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  04.12.2019 00:00:00

Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019


 

Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 3. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 7 %. Reálně se mzda v kraji zvýšila o 4,1 %. Počet zaměstnanců meziročně poklesl o 0,4 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 31 172 , v porovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšila o 7,0 % (o 2 053 ). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší nárůst byl ve Středočeském a Královéhradeckém kraji (+7,7 resp. 7,6 %). Naproti tomu nejpomaleji rostla mzda v Praze (+5,9 %), přesto jsou platy v hlavním městě dlouhodobě nejvyšší. Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za pražskými zaměstnanci o více než čtvrtinu (o 10 548 , tj. o 25,3 %). Tempo růstu nominální mzdyÚsteckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,1 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 525 (o 7,5 %). Zvýšení průměrné mzdy v korunách bylo v kraji šesté nejvyšší po Středočeském kraji, Praze, Královéhradeckém, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Nejméně vzrostly mzdyJihočeském kraji (o 1 833 ).

Růst spotřebitelských cen[1] ve 3. čtvrtletí letošního roku o 2,8 % vedl k výraznějšímu rozdílu mezi nominální a reálnou mzdou. Meziročně se reálné mzdy za celou Českou republiku zvýšily o 4,0 %, nárůst zaznamenali ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 3. čtvrtletí zvýšila o 4,1 %. V porovnání s ostatními kraji byl procentní nárůst reálné mzdy sedmý nejvyšší.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku došlo v oblasti zaměstnanosti v Ústeckém kraji, stejně jako ve většině krajů republiky, k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo pouze ve třech krajích – v hlavním městě Praze, v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Subjekty s pracovištěm na území Ústeckého kraje zaměstnávaly v období července až září celkem 249,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 1 tis. osob, tj. 0,4 %. Procentní pokles v Ústeckém kraji byl mezi kraji s poklesem zaměstnanců třetí nejnižší. Nejvyšší relativní pokles zaznamenali v Karlovarském kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 3. čtvrtletí 2019 podílel 6,1 %.

Za tři čtvrtletí roku 2019 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 7,2 %, reálně se kupní síla obyvatel kraje, vzhledem k  růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 2,8 %, zvýšila o 4,3 %. V Ústeckém kraji, stejně jako ve většině ostatních krajů, poklesla meziročně zaměstnanost.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 30 746 , což představuje meziročně nárůst o 2 075 , tj. o zmíněných 7,2 %. Procentní růst průměrné mzdy za celou ČR byl stejný jako v Ústeckém kraji. V přepočtu na plně zaměstnané byloÚsteckém kraji zaměstnáno celkem 250,3 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 0,5 tis. osob, tj. o 0,2 % méně.

 

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji od roku 2010 ukazuje následující graf.

 
 

Poznámka:
Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Všechny údaje jsou zpětně přepočteny podle nové metody.

 

 [1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027


 

 

Přílohy

  • Více informací naleznete v
  • Rychlých informacích Odkaz [nové okno]
  • Mzdy 3_Q_2019.xlsx
  • Mzdy 1_až_3_Q_2019.xlsx
  • Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Stručná informace - Mzdy 3. čtvrtletí 2019
 

4. prosinec 2019

Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Proti stejnému období předchozího roku vzrostla ve 3. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců o 7 %. Reálně se mzda v kraji zvýšila o 4,1 %. Počet zaměstnanců meziročně poklesl o 0,4 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 v přepočtu na plně zaměstnané osoby částky 31 172 , v porovnání se stejným obdobím roku 2018 se zvýšila o 7,0 % (o 2 053 ). K růstu nominální mzdy došlo ve všech krajích republiky, nejvyšší nárůst byl ve Středočeském a Královéhradeckém kraji (+7,7 resp. 7,6 %). Naproti tomu nejpomaleji rostla mzda v Praze (+5,9 %), přesto jsou platy v hlavním městě dlouhodobě nejvyšší. Průměrná mzda zaměstnanců Ústeckého kraje zaostávala za pražskými zaměstnanci o více než čtvrtinu (o 10 548 , tj. o 25,3 %). Tempo růstu nominální mzdy v Ústeckém kraji bylo proti průměru republiky vyšší o 0,1 p. b. Republiková průměrná mzda byla proti mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 525 (o 7,5 %). Zvýšení průměrné mzdy v korunách bylo v kraji šesté nejvyšší po Středočeském kraji, Praze, Královéhradeckém, Plzeňském a Moravskoslezském kraji. Nejméně vzrostly mzdy v Jihočeském kraji (o 1 833 ).

 

Růst spotřebitelských cen[1] ve 3. čtvrtletí letošního roku o 2,8 % vedl k výraznějšímu rozdílu mezi nominální a reálnou mzdou. Meziročně se reálné mzdy za celou Českou republiku zvýšily o 4,0 %, nárůst zaznamenali ve všech krajích. Reálná kupní síla obyvatel Ústeckého kraje se za uplynulé 3. čtvrtletí zvýšila o 4,1 %. V porovnání s ostatními kraji byl procentní nárůst reálné mzdy sedmý nejvyšší.

 

Průměrná měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

 

Ve 3. čtvrtletí letošního roku došlo v oblasti zaměstnanosti v Ústeckém kraji, stejně jako ve většině krajů republiky, k meziročnímu poklesu počtu zaměstnanců. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo pouze ve třech krajích – v hlavním městě Praze, v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Subjekty s pracovištěm na území Ústeckého kraje zaměstnávaly v období července až září celkem 249,8 tis. osob (přepočteno na plně zaměstnané), proti stejnému období loňského roku to představovalo pokles o 1 tis. osob, tj. 0,4 %. Procentní pokles v Ústeckém kraji byl mezi kraji s poklesem zaměstnanců třetí nejnižší. Nejvyšší relativní pokles zaznamenali v Karlovarském kraji. Z hlediska počtu zaměstnanců se Ústecký kraj dlouhodobě řadí na 5. nejvyšší příčku mezi kraji a na celkovém počtu zaměstnanců České republiky se ve 3. čtvrtletí 2019 podílel 6,1 %.

 

Meziroční růst zaměstnanců podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019

(osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

 

 

Za tři čtvrtletí roku 2019 došlo k růstu průměrné nominální mzdy v kraji o 7,2 %, reálně se kupní síla obyvatel kraje, vzhledem k  růstu spotřebitelských cen za uvedené období o 2,8 %, zvýšila o 4,3 %. V Ústeckém kraji, stejně jako ve většině ostatních krajů, poklesla meziročně zaměstnanost.

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtený počet zaměstnanců dosáhla v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku v Ústeckém kraji 30 746 , což představuje meziročně nárůst o 2 075 , tj. o zmíněných 7,2 %. Procentní růst průměrné mzdy za celou ČR byl stejný jako v Ústeckém kraji. V přepočtu na plně zaměstnané bylo v Ústeckém kraji zaměstnáno celkem 250,3 tis. osob. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 0,5 tis. osob, tj. o 0,2 % méně.

 

Meziroční růst mezd a zaměstnanců podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

 nominální mzda     

reálná mzda

 

zaměstnancizaměstnanci

 

 

 

Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v přepočtu na plně zaměstnané osoby v Ústeckém kraji od roku 2010 ukazuje následující graf.

 

Průměrná měsíční mzda v Ústeckém kraji v jednotlivých čtvrtletích v letech 2010 až 2019

 

 

Poznámka:

Do roku 2011 byla průměrná mzda zjišťována podnikovou metodou, vykazující jednotka byla zařazena do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Nyní je územní třídění provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, tzv. pracovištní metodou, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. Všechny údaje jsou zpětně přepočteny podle nové metody.

 

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

Tel.: 605 452 027

E-mail: ruzena.funkova@czso.cz

 [1] Jedná se o index spotřebitelských cen za celou ČR. 


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Průměrná mzda a počet zaměstnanců v Ústeckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies