ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  04.12.2019 00:00:00

Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019


 

4. 12. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 částky 30 709 . Nominálně průměrná mzda vzrostla o 7,0 %, tj. o 2 015 . V 1. až 3. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá mzda v kraji činila 30 048 , což bylo proti srovnatelnému období roku 2018 o 2 084 více. Nominální růst tak dostáhl 7,5 %.

3. čtvrtletí 2019

Podle předběžných výsledků dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá měsíční mzda*) zaměstnanců pracujících v podnicích na území Olomouckého kraje částky 30 709 (přepočteno na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2018 vzrostla o 2 015 , tj. o 7,0 %.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 20191)
(předběžné údaje)

V mezikrajském srovnání byla mzda pátá nejnižší (po krajích Jihočeském, Pardubickém, Zlínském a Karlovarském). Ve srovnání s republikovým průměrem byla mzda v kraji o 2 988 nižší. Nominální růst byl mezi kraji šestý nejvyšší a republikový růst převýšil o 0,1 procentního bodu.

Vývoj reálné mzdy byl ovlivněn vývojem cenové úrovně vyjádřené indexem spotřebitelských cen (inflace). Ve 3. čtvrtletí činila míra inflace 2,8 % (index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzdaOlomouckém kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 4,1 %. Reálný růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší ve Středočeském kraji. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 4,0 %.

Subjekty v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly 224,6 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Počet zaměstnanců se meziročně snížil o půl procenta. Ke snížení počtu zaměstnaných došlo ve všech krajích s výjimkou Hl. m. Prahy a krajů KrálovéhradeckéhoJihomoravského


1. až 3. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na plně zaměstnané dosáhla v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 výše 30 048 a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 2 084 (o 7,5 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Olomouckém kraji 4. nejnižší, index mezd byl však 3. nejvyšší.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20191)
(předběžné údaje)

Nejvyšší průměrné mzdy byly vypláceny zaměstnancům v Praze a Středočeském kraji, naopak nejnižší průměrné mzdy náležely zaměstnancům v krajích Karlovarském, Zlínském a Pardubickém.

Vzhledem k inflačnímu růstu v České republice v 1. až 3. čtvrtletí 2019 o 2,8 % se reálná mzda v Olomouckém kraji zvýšila o 4,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji po přepočtu na plně zaměstnané činil 224,7 tis. osob. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se snížil o 0,3 tis. osob, tj. o 0,2 %.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Přílohy

 

4. 12. 2019

Průměrné mzdy v Olomouckém kraji  ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 částky 30 709 . Nominálně průměrná mzda vzrostla o 7,0 %, tj. o 2 015 . V 1. až 3. čtvrtletí

2019 průměrná hrubá mzda v kraji činila 30 048 , což bylo proti srovnatelnému období roku 2018 o 2 084 více. Nominální růst tak dostáhl 7,5 %. 

 

3. čtvrtletí 2019

Podle předběžných výsledků dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá měsíční mzda*) zaměstnanců pracujících v podnicích na území Olomouckého kraje částky 30 709 (přepočteno na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2018 vzrostla o 2 015 , tj. o 7,0 %. 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 20191)

(předběžné údaje)

 

Průměrný evidenční počet

zaměstnanců

(tis. osob)

přírůstek (úbytek) proti

3. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá

měsíční mzda

()

přírůstek (úbytek) proti

3. čtvrtletí 2018

v tis.

v %

v

v %

Česká republika 2)

4 075,3

5,4

0,1

33 697

2 163

6,9

z toho kraje:

           

Hl. m. Praha

842,2

19,0

2,3

41 720

2 308

5,9

Středočeský

411,4

-0,5

-0,1

34 058

2 428

7,7

Jihočeský

222,6

-1,5

-0,7

30 704

1 833

6,3

Plzeňský

213,0

-1,8

-0,9

33 019

2 181

7,1

Karlovarský

88,1

-1,8

-2,0

29 941

1 965

7,0

Ústecký

249,8

-1,0

-0,4

31 172

2 053

7,0

Liberecký

146,7

-1,4

-0,9

31 331

1 889

6,4

Královéhradecký

203,9

2,2

1,1

31 310

2 207

7,6

Pardubický

184,4

-0,4

-0,2

30 377

1 849

6,5

Vysočina

174,3

-1,4

-0,8

30 945

1 859

6,4

Jihomoravský

468,8

0,8

0,2

32 547

2 012

6,6

Olomoucký

224,6

-1,0

-0,5

30 709

2 015

7,0

Zlínský

209,1

-1,2

-0,6

30 136

2 029

7,2

Moravskoslezský

433,6

-4,6

-1,0

30 712

2 089

7,3

1) Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".

2) Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem.             

 

V mezikrajském srovnání byla mzda pátá nejnižší (po krajích Jihočeském, Pardubickém, Zlínském a Karlovarském). Ve srovnání s republikovým průměrem byla mzda v kraji o 2 988 nižší. Nominální růst byl mezi kraji šestý nejvyšší a republikový růst převýšil o 0,1 procentního bodu.

Vývoj reálné mzdy byl ovlivněn vývojem cenové úrovně vyjádřené indexem spotřebitelských cen (inflace). Ve 3. čtvrtletí činila míra inflace 2,8 % (index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Olomouckém kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 4,1 %. Reálný růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší ve Středočeském kraji. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 4,0 %. 

 

Subjekty v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly 224,6 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Počet zaměstnanců se meziročně snížil o půl procenta. Ke snížení počtu zaměstnaných došlo ve všech krajích s výjimkou Hl. m. Prahy a krajů Královéhradeckého a Jihomoravského.  

 

1. až 3. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na plně zaměstnané dosáhla v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 výše 30 048 a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 2 084 (o 7,5 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Olomouckém kraji 4. nejnižší, index mezd byl však 3. nejvyšší. 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20191)

(předběžné údaje)

 

Průměrný evidenční počet

zaměstnanců

(tis. osob)

přírůstek (úbytek) proti

1. až 3. čtvrtletí 2018

Průměrná hrubá

měsíční mzda

()

přírůstek (úbytek) proti

1. až 3. čtvrtletí 2018

v tis.

v %

v

v %

Česká republika 2)

4 081,5

19,4

0,5

33 429

2 233

7,2

z toho kraje:

           

Hl. m. Praha

841,3

21,5

2,6

41 891

2 485

6,3

Středočeský

412,1

0,7

0,2

34 244

2 458

7,7

Jihočeský

222,8

-0,6

-0,3

30 215

2 009

7,1

Plzeňský

214,0

-0,9

-0,4

32 432

2 083

6,9

Karlovarský

88,6

-1,5

-1,7

29 335

1 962

7,2

Ústecký

250,3

-0,5

-0,2

30 746

2 075

7,2

Liberecký

147,4

-0,5

-0,3

31 031

2 013

6,9

Královéhradecký

204,4

2,6

1,3

31 304

2 280

7,9

Pardubický

184,6

-0,1

-0,1

29 844

1 917

6,9

Vysočina

174,6

-0,9

-0,5

30 501

1 840

6,4

Jihomoravský

469,1

2,7

0,6

32 111

2 096

7,0

Olomoucký

224,7

-0,3

-0,2

30 048

2 084

7,5

Zlínský

209,9

0,2

0,1

29 654

2 033

7,4

Moravskoslezský

434,9

-2,9

-0,7

30 207

2 095

7,5

1)

 Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".

2)

 Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem.            Nejvyšší průměrné mzdy byly vypláceny zaměstnancům v Praze a Středočeském kraji, naopak nejnižší průměrné             mzdy    náležely            zaměstnancům v krajích            Karlovarském, Zlínském a Pardubickém.

Vzhledem k inflačnímu růstu v České republice v 1. až 3. čtvrtletí 2019 o 2,8 % se reálná mzda v Olomouckém kraji zvýšila o 4,6 %.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji po přepočtu na plně zaměstnané činil 224,7 tis. osob. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se snížil o 0,3 tis. osob, tj. o 0,2 %. 

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

                                                         (přepočteno na plně zaměstnané)

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci. 

 

 

Kontakt:

Kateřina Káňová

Oddělení informačních služeb

Tel.: 585 731 512

E-mail: katerina.kanova@czso.cz 

 

__________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

 

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. 


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies