ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  04.12.2019 00:00:00

Vývoj průměrných mezd v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019


 

Průměrná měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o necelých 1 900  a dosáhla částky 31 331 . Také průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla, a to o 2 013  na 31 031 .

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 částky 31 331  (přepočteno na plně zaměstnané osoby). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 se hodnota zvýšila o 1 889 , tedy nominálně o 6,4 %. Spotřebitelské ceny v České republice se v tomto období vzrostly o 2,8 %, reálný růst průměrné mzdy v našem kraji tak činil 3,5 %.

Průměrná mzdaLibereckém kraji se o 2 366  pohybovala pod republikovým průměrem (33 697 ) a mezi kraji byla 5. nejvyšší. Více než republikový průměr pobírali pouze zaměstnanci v Hlavním městě Praze (41 720 ) a ve Středočeském kraji (34 058 ). Naopak hranici 30. tis. nepřekročila mzdaKarlovarském kraji (29 941 , tj. o 3 756  pod republikovým průměrem).

Meziročně vyšší průměrnou mzdu zaznamenaly také všechny ostatní regiony České republiky. Relativně i absolutně nejvyšší přírůstek byl vykázán u mzdy ve Středočeském kraji (+7,7 %, resp. +2 428 ). Nejnižší relativní přírůstek byl dosažen v Hlavním městě Praze (+5,9 %), absolutně nejméně mzdy vzrostly v Jihočeském kraji, a to o 1 833 .

Opačný směrem než průměrná mzda se v našem kraji vyvíjela zaměstnanost. Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 146,7 tis. osob, tj. meziročně o 1,4 tis. osob (0,9 %) méně. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se snížil také v dalších deseti krajích – absolutně nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji (-4,6 tis. osob, -1,0 %), relativně v Karlovarském kraji (-2,0 %,
-1,8 tis. osob). Ve třech krajích se naopak počet zaměstnanců zvýšil, v obou směrech nejvíce v Hlavním městě Praze (+19,0 tis. osob, +2,3 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 průměrná mzdaLibereckém kraji dosáhla hodnoty 31 031  a meziroční mzdový nárůst za toto období přestavoval 2 013  (6,9 %). S ohledem na 2,8% navýšení spotřebitelských cen v České republice však mzda reálně vzrostla o 4,0 %. Ve srovnání s ostatními kraji byla mzda ¨v našem kraji 6. nejvyšší, o 2 398  zaostala za republikovým průměrem (33 429 ).

Meziroční nárůst průměrné mzdy opět zaznamenaly také všechny ostatní kraje. Absolutní přírůstek se pohyboval v rozmezí od 1 840  v Kraji Vysočina do 2 485   v Hlavním městě Praze. V relativním vyjádření se průměrná mzda nejvíce zvýšila v Královéhradeckém kraji (+7,9 %), nejméně v Hlavním městě Praze (+6,3 %). Pomyslný žebříček krajů podle výše průměrné mzdy vede se 41 891  Hlavní město Praha, na jeho opačném konci se umístil Karlovarský kraj s částkou 29 335 . Republikový průměr překročila mzda v Hlavním městě Praze (o 8 462 ) a ve Středočeském kraji (o 815 ). V 1. až 3. čtvrtletí 2019 méně než 30 tis.  pobírali zaměstnanci ve 3 krajích, a to v Pardubickém, Zlínském a v Karlovarském kraji. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhl 147,4 tis. osob, přičemž zaměstnanost meziročně poklesla  o 0,5 tis. osob (0,3 %).

Metodické vysvětlivky

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Přílohy

  • Vývoj průměrných mezd ve 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. až 3. čtvrtletí 2019/1. až 3. čtvrtletí 2018)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (3. čtvrtletí 2019/3. čtvrtletí 2018)
 

4. 12. 2019

Vývoj průměrných mezd ve 3. čtvrtletí 2019 

(předběžné výsledky)

Průměrná měčnominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o necelých 1 900 Kč a dosáhla částky 31 331 Kč. Také průměrná mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2019 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostla, a to o 2 013 Kč na 31 031 Kč.

Průměrná hrubá měčnominální mzda dosáhla v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 částky 31 331 Kč (přepočteno na plně zaměstnané osoby). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 se hodnota zvýšila o 1 889 Kč, tedy nominálně o 6,4 %. Spotřebitelské ceny v České republice se v tomto období vzrostly o 2,8 %, reálný růst průměrné mzdy v našem kraji tak činil 3,5 %. 

Průměrná hrubá měčmzda podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019                 

(přepočtené osoby)

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

Průměrná mzda v Libereckém kraji se o 2 366 Kč pohybovala pod republikovým průměrem (33 697 Kč) a mezi kraji byla 5. nejvyšší. Více než republikový průměr pobírali pouze zaměstnanci v Hlavním městě Praze (41 720 Kč) a ve Středočeském kraji (34 058 Kč). Naopak hranici 30. tis. nepřekročila mzda v Karlovarském kraji (29 941 Kč, tj. o 3 756 Kč pod republikovým průměrem). 

Meziročně vyšší průměrnou mzdu zaznamenaly také všechny ostatní regiony České republiky. Relativně i absolutně nejvyšší přírůstek byl vykázán u mzdy ve Středočeském kraji (+7,7 %, resp. +2 428 Kč). Nejnižší relativní přírůstek byl dosažen v Hlavním městě Praze (+5,9 %), absolutně nejméně mzdy vzrostly v Jihočeském kraji, a to o 1 833 Kč

Opačný směrem než průměrná mzda se v našem kraji vyvíjela zaměstnanost. Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 146,7 tis. osob, tj. meziročně o 1,4 tis. osob (0,9 %) méně. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se snížil také v dalších deseti krajích – absolutně nejvýrazněji v Moravskoslezském kraji (-4,6 tis. osob, -1,0 %), relativně v Karlovarském kraji (-2,0 %,  -1,8 tis. osob). Ve třech krajích se naopak počet zaměstnanců zvýšil, v obou směrech nejvíce v Hlavním městě Praze (+19,0 tis. osob, +2,3 %). 

Nominální a reálná změna průměrných hrubých měčních mezd  (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (3. čtvrtletí 2019/3. čtvrtletí 2018)

V 1. až 3. čtvrtletí 2019 průměrná mzda v Libereckém kraji dosáhla hodnoty 31 031 Kč a meziroční mzdový nárůst za toto období přestavoval 2 013 Kč (6,9 %). S ohledem na 2,8% navýšení spotřebitelských cen v České republice však mzda reálně vzrostla o 4,0 %. Ve srovnání s ostatními kraji byla mzda ¨v našem kraji 6. nejvyšší, o 2 398 Kč zaostala za republikovým průměrem (33 429 Kč). 

Průměrná hrubá měčmzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

Nominální a reálná změna průměrných hrubých měčních mezd (v přepočtu na plně zaměstnané) podle krajů (1. až 3. čtvrtletí 2019/1. až 3. čtvrtletí 2018)

nominální

 změna                                                                           reálná změna

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy opět zaznamenaly také všechny ostatní kraje. Absolutní přírůstek se pohyboval v rozmezí od 1 840 Kč v Kraji Vysočina do 2 485 Kč  v Hlavním městě Praze. V relativním vyjádření se průměrná mzda nejvíce zvýšila v Královéhradeckém kraji (+7,9 %), nejméně v Hlavním městě Praze (+6,3 %). Pomyslný žebříček krajů podle výše průměrné mzdy vede se 41 891 Kč Hlavní město Praha, na jeho opačném konci se umístil Karlovarský kraj s částkou 29 335 Kč

Vývoj průměrné měčmzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích

Republikový průměr překročila mzda v Hlavním městě Praze (o 8 462 Kč) a ve Středočeském kraji (o 815 Kč). V 1. až 3. čtvrtletí 2019 méně než 30 tis. Kč pobírali zaměstnanci ve 3 krajích, a to v Pardubickém, Zlínském a v Karlovarském kraji. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhl 147,4 tis. osob, přičemž zaměstnanost meziročně poklesla  o 0,5 tis. osob (0,3 %). 

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

Metodické vysvětlivky:

https://www.czso.cz/csu/czso/1-pmz_m

 

 

Tabulkové přílohy:

Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

Průměrná měčmzda zaměstnance

v tis.

přírůstek (úbytek) proti

3. čtvrtletí 2018

v Kč

přírůstek (úbytek) proti

3. čtvrtletí 2018

v tis.

%

v tis.

%

Česká republika[1])

4 075,3

5,4

0,1

33 697

2 163

6,9

z toho kraje:

Hl. m. Praha

842,2

19,0

2,3

41 720

2 308

5,9

Středočeský

411,4

-0,5

-0,1

34 058

2 428

7,7

Jihočeský

222,6

-1,5

-0,7

30 704

1 833

6,3

Plzeňský

213,0

-1,8

-0,9

33 019

2 181

7,1

Karlovarský

88,1

-1,8

-2,0

29 941

1 965

7,0

Ústecký

249,8

-1,0

-0,4

31 172

2 053

7,0

Liberecký

146,7

-1,4

-0,9

31 331

1 889

6,4

Královéhradecký

203,9

2,2

1,1

31 310

2 207

7,6

Pardubický

184,4

-0,4

-0,2

30 377

1 849

6,5

Vysočina

174,3

-1,4

-0,8

30 945

1 859

6,4

Jihomoravský

468,8

0,8

0,2

32 547

2 012

6,6

Olomoucký

224,6

-1,0

-0,5

30 709

2 015

7,0

Zlínský

209,1

-1,2

-0,6

30 136

2 029

7,2

Moravskoslezský

433,6

-4,6

-1,0

30 712

2 089

7,3

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 3. čtvrtletí 2019 (přepočtené osoby)

(předběžné výsledky, podle místa pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

Průměrná měčmzda zaměstnance

v tis.

přírůstek (úbytek) proti

1. až 3. čtvrtletí 2018

v Kč

přírůstek (úbytek) proti

1.až 3. čtvrtletí 2018

v tis.

%

v tis.

%

Česká republika[2])

4 081,5

19,4

0,5

33 429

2 233

7,2

z toho kraje:

Hl. m. Praha

841,3

21,5

2,6

41 891

2 485

6,3

Středočeský

412,1

0,7

0,2

34 244

2 458

7,7

Jihočeský

222,8

-0,6

-0,3

30 215

2 009

7,1

Plzeňský

214,0

-0,9

-0,4

32 432

2 083

6,9

Karlovarský

88,6

-1,5

-1,7

29 335

1 962

7,2

Ústecký

250,3

-0,5

-0,2

30 746

2 075

7,2

Liberecký

147,4

-0,5

-0,3

31 031

2 013

6,9

Královéhradecký

204,4

2,6

1,3

31 304

2 280

7,9

Pardubický

184,6

-0,1

-0,1

29 844

1 917

6,9

Vysočina

174,6

-0,9

-0,5

30 501

1 840

6,4

Jihomoravský

469,1

2,7

0,6

32 111

2 096

7,0

Olomoucký

224,7

-0,3

-0,2

30 048

2 084

7,5

Zlínský

209,9

0,2

0,1

29 654

2 033

7,4

Moravskoslezský

434,9

-2,9

-0,7

30 207

2 095

7,5

 [1] ) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR                                                                            

[2] ) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR                                                                            


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Vývoj průměrných mezd v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Vývoj průměrných mezd v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies