ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.11.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2019


 

NezaměstnanostLibereckém kraji meziměsíčně nepatrně poklesla na 2,67 %, přesto se jedná se o 4. nejvyšší hodnotu v rámci mezikrajského srovnání.

Podíl nezaměstnanýchLibereckém kraji k 31. 10. 2019 dosáhl 2,67 %, stále se však o 0,08 p. b. pohybuje nad republikovým průměrem (2,59 %). Ve srovnání s koncem září 2019 se hodnota ukazatele nepatrně snížila o 0,07 p. b. a dostala se úroveň června 2019. Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost mužů i žen – v prvním případě o 0,02 p. b. na 2,36 %, ve druhém o 0,12 p. b. na 2,99 %.

V rámci Libereckého kraje byl mírný meziměsíční pokles podílu nezaměstnaných vykázán také ve všech jeho okresech. Nejvýrazněji se hodnota ukazatele snížila v okrese Semily (o 0,10 p. b. na 2,81 %). Nejnižší pokles ve výši -0,06 p. b. vykázaly dva okresy – Česká Lípa (nezaměstnanost k 31. 10. letošního roku 3,12 %) a Liberec (2,89 %). V okrese Jablonec nad Nisou byl zjištěn 0,08 bodový pokles a podíl nezaměstnaných zde činil 2,76 %. Mezi 77 okresy České republiky bylo pořadí okresů následující: 27. místo Česká Lípa, 54. místo okres Jablonec nad Nisou, 56. místo okres Semily a 57. místo okres Liberec. Meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,13% nezaměstnaností, dlouhodobě ho uzavírá okres Karviná s 6,43 %.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných registrovaly téměř také ostatní kraje České republiky s výjimkou Karlovarského kraje, ve kterém podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,03 p. b. na 2,53 %. Pokles se pohyboval v intervalu od -0,03 p. b. do -0,12 p .b. Prvenství v mezikrajském srovnání patří s 1,81% nezaměstnaností Pardubickému kraji, mezikrajský žebříček uzavírá s 4,10 % Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 4. nejvyšší.

Úřady práceLibereckém kraji k 31. 10. 2019 registrovaly celkem 8 564 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 224 osob (2,5 %) méně než na konci předchozího měsíce. Počet nezaměstnaných žen meziměsíčně poklesl o 175 osob (3,5 %) a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil 55,7 %. Počet mužů bez zaměstnání byl nižší o 49 osob (1,3 %). Mezi dosažitelné bylo zařazeno 7 511 osob (meziměsíčně méně o 204 osob, tj. o 2,6 %), tedy 87,7 % uchazečů. Podíl osob se zdravotním postižením meziměsíčně vzrostl o 0,3 p. b. na 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých poklesl o 0,1 p. b. na 6,5 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 257 registrovaných nezaměstnaných (38,0 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 8 067  a o 222  se pohybovala pod republikovým průměrem (8 289 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnáníLibereckém kraji dosáhl 41,3 let a byl mezi regiony nejnižší.

V nabídce volných pracovních míst evidovaných úřady práceLibereckém kraji bylo k 31. 10. 2019 k dispozici 11 797 pozic, tj. meziměsíčně o 298 míst (2,6 %) více. Během října bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 427 míst, 60 míst bylo uvolněno, 96 míst obsazeno a 2 093 zrušeno. Absolventům a mladistvým mohlo být nabídnuto 2 760 míst (23,4 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením pak 668 míst (5,7 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (2 049 pozic, tj. 17,4 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,73 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,08 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší. V celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,58 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,61 uchazečů (35. příčka mezi 77 okresy České republiky). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,32 uchazečů (60. místo). Prvenství v rámci meziokresního srovnání patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,23 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

11. 11. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji meziměsíčně nepatrně poklesla na 2,67 %, přesto se jedná se o 4. nejvyšší hodnotu v rámci mezikrajského srovnání. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

 Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou  Liberec Semily

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %) Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 10. 2019 dosáhl 2,67 %, stále se však o 0,08 p. b. pohybuje nad republikovým průměrem (2,59 %). Ve srovnání s koncem září 2019 se hodnota ukazatele nepatrně snížila o 0,07 p. b. a dostala se úroveň června 2019. Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost mužů i žen – v prvním případě o 0,02 p. b. na 2,36 %, ve druhém o 0,12 p. b. na 2,99 %.

V rámci Libereckého kraje byl mírný meziměsíční pokles podílu nezaměstnaných vykázán také ve všech jeho okresech. Nejvýrazněji se hodnota ukazatele snížila v okrese Semily, a to o 0,10 p. b. na 2,81 %. Nejnižší pokles ve výši -0,06 p. b. vykázaly dva okresy – Česká Lípa (nezaměstnanost k 31. 10. letošního roku 3,12 %) a Liberec (2,89 %). V okrese Jablonec nad Nisou byl zjištěn 0,08 bodový pokles a podíl nezaměstnaných zde činil 2,76 %. Mezi 77 okresy

České republiky bylo pořadí okresů následující: 27. místo Česká Lípa, 54. místo okres Jablonec nad Nisou, 56. místo okres Semily a 57. místo okres Liberec. Meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,13% nezaměstnaností, dlouhodobě ho uzavírá okres Karviná s 6,43 %.  Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných registrovaly téměř také ostatní kraje České republiky,  pokles se pohyboval v intervalu od -0,03 p. b. do -0,12 p .b. Výjimkou byl Karlovarský kraj, ve kterém podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,03 p. b. na 2,53 %. Prvenství v mezikrajském srovnání patří s 1,81% nezaměstnaností Pardubickému kraji, mezikrajský žebříček uzavírá s 4,10 % Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 4. nejvyšší. 

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

 15 000                                                 (k poslednímu dni sledovaného měsíce)                                                    10,00

 Uchazeči-ženy

 Uchazeči-muži

 Podíl nezaměstnaných žen

 Podíl nezaměstnaných mužů

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Nezaměstnanost podle krajů k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

Úřady práce v Libereckém kraji k 31. 10. 2019 registrovaly celkem 8 564 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 224 osob (2,5 %) méně než na konci předchozího měsíce. Počet nezaměstnaných žen meziměsíčně poklesl o 175 osob (3,5 %) a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných činil 55,7 %. Počet mužů bez zaměstnání byl nižší o 49 osob (1,3 %). Mezi dosažitelné bylo zařazeno 7 511 osob (meziměsíčně méně o 204 osob, tj. o 2,6 %), tedy 87,7 % uchazečů. 

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 10. 2019

 

Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 10. 2019

Podíl osob se zdravotním postižením meziměsíčně vzrostl o 0,3 p. b. na 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých poklesl o 0,1 p. b. na 6,5 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 257 registrovaných nezaměstnaných (38,0 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 8 067 a o 222 se pohybovala pod republikovým průměrem (8 289 ).

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,3 let a byl mezi regiony nejnižší. 

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 10. 2019

 

V nabídce volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Libereckém kraji bylo k 31. 10. 2019 k dispozici 11 797 pozic, tj. meziměsíčně o 298 míst (2,6 %) více. Během října bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 427 míst, 60 míst bylo uvolněno, 96 míst obsazeno a 2 093 zrušeno. Absolventům a mladistvým mohlo být nabídnuto 2 760 míst (23,4 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením pak 668 míst (5,7 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (2 049 pozic, tj. 17,4 % z celkového počtu volných pozic). 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti               a podle krajů k 31. 10. 2019

 Do 3 měsíců

 3–6 měsíců

 6–9 měsíců

 9–12 měsíců

12–24 měsíců  Nad 24 měsíců

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,73 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,08 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší. V celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,58 uchazečů. 

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,61 uchazečů (35. příčka mezi 77 okresy České republiky). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,32 uchazečů (60. místo). Prvenství v rámci meziokresního srovnání patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,23 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 


Tabulkové přílohy: 

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k  31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

     
 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)1)

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1

pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

196 518

17 985

22 366 8 592

8 553

5 389 21 384

97,3

97,1

96,7

98,7

98,8

101,0 97,2

177 076

16 335

20 167 7 536

7 461

4 815 19 311

105 393

9 553

12 335 4 768

4 719

2 834 12 124

69 127

6 894

8 815

3 620

3 513

1 718

6 191

2,59

1,91

2,30

1,84

1,99

2,53

3,65

2,82

2,04

2,58

2,06

2,24

2,73

4,27

2,36

1,78

2,04

1,63

1,74

2,34

3,07

337 453

72 231

56 696

20 391

37 206

7 304 16 280

97,7

95,4

101,1 99,0

94,6

96,9

96,7

0,58

0,25

0,39

0,42

0,23

0,74

1,31

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

8 564

97,5

7 511

4 767

3 257

2,67

2,99

2,36

11 797

102,6

0,73

                     

1 690

97,2

1 421

937

684

2,12

2,36

1,89

2 268

100,3

0,75

1 753

98,0

1 571

963

632

2,76

3,05

2,47

1 330

97,1

1,32

3 748

97,8

3 215

2 118

1 382

2,89

3,27

2,52

5 932

104,5

0,63

1 373

96,2

1 304

749

559

2,81

3,14

2,51

2 267

103,3

0,61

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

8 100

6 600

8 203 26 228

10 981

8 760 34 813

98,6

96,9

95,6

97,1

96,5

95,5

97,8

7 247

6 029

7 41623 516

10 024

7 804 31 904

4 294

3 596

4 503

13 992 5 975

4 551 17 382

3 261

3 068

3 353

8 724

4 018

3 625

9 070

2,09

1,81

2,27

3,09

2,49

2,09

4,10

2,27

2,03

2,58

3,35

2,74

2,24

4,15

1,93

1,60

1,98

2,83

2,24

1,95

4,04

14 428

23 530

10 427

27 050

10 278

13 097

16 738

99,0

96,9

98,6 101,7

100,8 93,8

95,4

0,56

0,28

0,79

0,97

1,07

0,67

2,08

1) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel     ve věku 15–64 let v %

 

 

 

 

 

Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

8 788

1 836

2 060

1 325 358

356

379 8 564

7 511

4 767

4 130

1 365

556

11 499

2 427

96

2 093

60

11 797

668 2 760

3 257

3 082

1 914

465

26

1 739 423

472

305 90

97

70 1 690

1 421937

777

312

159

2 261

306

46

290

37

2 268

98

445

684

634

428

114 6

1 788 359

394

254 89

62

78 1 753

1 571 963

859

224

101

1 370

200

2

240

2

1 330

77

218

632

599

360

86

1

3 834 782

868

546

156

153

169 3 748

3 215

2 118

1 789 562

201

5 674

1 482

47

1 196

19

5 932

417 1 448

1 382

1 303 820

171

11

1 427 272

326

220 23

44

62 1 373

1 304749

705

267

95

2 194

439

1

367

2

2 267

76

649

559

546

306

94

8

1)

 podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

 

 

 

 

 

 

 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

Česká republika

2,59

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

1,13

1.

Jihlava

2,36

40.

Rychnov nad Kněžnou

1,26

2.

Tábor

2,37

41.

Pelhřimov

1,26

3.

Beroun

2,38

42.

Jindřichův Hradec

1,27

4.

Tachov

2,39

43.

Praha-západ

1,42

5.

Litoměřice

2,44

44.

Písek

1,49

6.

Vsetín

2,46

45.

Prachatice

1,51

7.

Žďár nad Sázavou

2,49

46.

Benešov

1,53

8.

Teplice

2,49

47.

Plzeň-jih

1,56

9.

Břeclav

2,50

48.

Mladá Boleslav

1,61

10.

Náchod

2,56

49.

České Budějovice

1,61

11.

Nový Jičín

2,56

50.

Jičín

1,62

12.

Frýdek-Místek

2,57

51.

Cheb

1,66

13.

Český Krumlov

2,71

52.

Klatovy

Prostějov

Ústí nad Orlicí

Domažlice Pardubice

Chrudim

1,68

1,70

1,71

1,79

1,81

1,85

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kutná Hora

2,73

53.

Jablonec n. Nisou

2,76

54.

Třebíč

2,78

55.

Semily

2,81

56.

Liberec

2,89

57.

Mělník

2,89

58.

Zlín

1,86

20.

Přerov

2,90

59.

Vyškov

1,86

21.

Šumperk

2,98

60.

Praha

1,91

22.

Příbram

3,09

61.

Svitavy

1,92

23.

Nymburk

3,10

62.

Uherské Hradiště

1,93

24.

Jeseník

3,15

63.

Plzeň-sever

2,00

25.

Kolín

3,18

64.

Havlíčkův Brod

2,06

26.

Kladno

Sokolov

Brno-město

3,19

3,67

3,69

65.

66.

67.

Česká Lípa

2,12

27.

Plzeň-město

2,13

28.

Kroměříž

2,21

29.

Děčín

3,71

68.

Opava

2,23

30.

Hodonín

3,84

69.

Trutnov

2,24

31.

Ústí nad Labem

3,85

70.

Strakonice

2,25

32.

Znojmo

4,03

71.

Brno-venkov

2,25

33.

Louny

4,06

72.

Olomouc

2,25

34.

Most

4,41

73.

Rokycany

2,27

35.

Bruntál

4,50

74.

Rakovník

2,28

36.

Chomutov

4,77

75.

Blansko

2,28

37.

Ostrava-město

4,94

76.

Hradec Králové

2,31

38.

Karviná

6,43

77.

Karlovy Vary

2,33

39.

     

1)

 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání      ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (říjen 2019/září 2019)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

Česká republika

-2,7

 x

     

v tom okresy: Jihlava

Nový Jičín

-7,4

-6,3

1. 2.

     

Česká Lípa

-2,8

40.

Chrudim

-2,8

41.

Jičín

-6,2

3.

Brno-město

-2,8

42.

Vyškov

-5,9

4.

České Budějovice

-2,6

43.

Kroměříž

-5,6

5.

Tábor

-2,6

44.

Vsetín

-5,4

6.

Písek

-2,5

45.

Pelhřimov

-5,4

7.

Břeclav

-2,4

46.

Kolín

Mladá Boleslav

Přerov

-5,3

-5,1

-5,1

8.

9.

10.

Pardubice

-2,3

47.

Liberec

-2,2

48.

Karviná

-2,1

49.

Tachov Louny

Klatovy

-4,9

-4,9

-4,9

11.

12.

13.

Rokycany

-2,0

50.

Jablonec nad Nisou

-2,0

51.

Třebíč

-1,9

52.

Prostějov

-4,8

14.

Příbram

-1,8

53.

Frýdek-Místek

-4,7

15.

Mělník

-1,7

54.

Uherské Hradiště

-4,3

16.

Hradec Králové

-1,7

55.

Brno-venkov

-4,3

17.

Opava

-1,5

56.

Žďár nad Sázavou

-4,2

18.

Trutnov

-1,5

57.

Teplice

-4,2

19.

Strakonice

-1,4

58.

Kladno

-4,1

20.

Plzeň-jih

-1,2

59.

Havlíčkův Brod

-4,0

21.

Ostrava-město

-1,0

60.

Benešov

-4,0

22.

Rychnov nad Kněžnou

-0,9

61.

Svitavy

-4,0

23.

Bruntál

-0,8

62.

Most

-4,0

24.

Prachatice

-0,6

63.

Kutná Hora

-3,8

25.

Ústí nad Labem

Znojmo

Nymburk

-0,5

-0,4

-0,2

64.

65.

66.

Semily

-3,8

26.

Rakovník

-3,7

27.

Ústí nad Orlicí

-3,7

28.

Sokolov

-0,2

67.

Beroun

-3,7

29.

Domažlice

0,1

68.

Chomutov

-3,5

30.

Děčín

0,1

69.

Praha-západ

-3,5

31.

Plzeň-sever

0,2

70.

Litoměřice

-3,4

32.

Jeseník

0,7

71.

Hodonín

-3,3

33.

Plzeň-město

0,8

72.

Olomouc

-3,3

34.

Jindřichův Hradec

1,1

73.

Praha-východ

-3,2

35.

Náchod

1,2

74.

Zlín

-3,0

36.

Cheb

1,6

75.

Šumperk

-2,9

37.

Karlovy Vary

2,1

76.

Blansko

-2,9

38.

Český Krumlov

2,4

77.

Praha

-2,9

39.

     

 

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika

0,58

 x

     

v tom okresy:

Praha-východ

0,08

1.

Kutná Hora

0,70

40.

Tachov

Domažlice Pardubice

0,12

0,13

0,17

2.

3.

4.

Uherské Hradiště

0,72

41.

Česká Lípa

0,75

42.

Příbram

0,75

43.

Plzeň-jih

0,18

5.

Náchod

0,79

44.

Pelhřimov

0,19

6.

Teplice

0,83

45.

Mladá Boleslav

0,19

7.

Rakovník

0,90

46.

Praha

0,25

8.

Chomutov

0,92

47.

Rychnov nad Kněžnou

0,25

9.

Brno-město

0,93

48.

Plzeň-město

0,29

10.

Kolín

0,93

49.

Český Krumlov

0,29

11.

Strakonice

0,94

50.

Ústí nad Orlicí

0,30

12.

Olomouc

1,00

51.

Prachatice

0,31

13.

Kladno

1,02

52.

Rokycany

0,31

14.

Trutnov

1,02

53.

Písek

0,34

15.

Nový Jičín

1,08

54.

Jičín

0,35

16.

Havlíčkův Brod

1,10

55.

Cheb

0,37

17.

Louny

1,16

56.

Praha-západ

0,39

18.

Kroměříž

1,18

57.

Klatovy

0,39

19.

Břeclav

1,24

58.

České Budějovice

Brno-venkov Plzeň-sever

0,42

0,43

0,43

20.

21.

22.

Přerov

1,30

59.

Jablonec n. Nisou

1,32

60.

Třebíč

1,33

61.

Beroun

0,44

23.

Litoměřice

1,38

62.

Tábor

0,46

24.

Žďár nad Sázavou

1,39

63.

Benešov

0,48

25.

Šumperk

1,45

64.

Svitavy

0,49

26.

Opava

1,50

65.

Jindřichův Hradec

0,51

27.

Frýdek-Místek

1,72

66.

Zlín

0,52

28.

Ostrava-město

1,76

67.

Nymburk

0,52

29.

Most

1,86

68.

Prostějov

0,53

30.

Děčín

1,87

69.

Chrudim

0,54

31.

Bruntál

1,98

70.

Karlovy Vary

0,55

32.

Blansko

2,11

71.

Hradec Králové

0,57

33.

Znojmo

2,16

72.

Mělník

0,58

34.

Hodonín

Ústí nad Labem

2,18

2,27

73. 74.

Semily

0,61

35.

Liberec

0,63

36.

Jeseník

Sokolov

2,59

2,97

75. 76.

Vsetín

0,64

37.

Vyškov

0,66

38.

Karviná

5,23

77.

Jihlava

0,70

39.

     

 

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 10. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

2 049

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

1 054

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

818

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

774

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

612

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

421

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

415

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

399

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

362

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

339

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

310

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

278

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

252

834

Obsluha pojízdných zařízení

226

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

172

513

Číšníci, servírky a barmani

162

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

155

753

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

149

741

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

147

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

146

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 10. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies