ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  08.11.2019 00:00:00

Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019


 

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což představuje meziroční navýšení o 6,0 %. Na celkové návštěvnosti se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl mezi kraji. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v Plzeňském kraji celkem 1 822 606 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,5 noci a průměrnou délku pobytu 3,5 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2019

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 338 243 osob, z toho 29,1 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 70,9 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,1 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 8,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 42 076, což bylo 42,7 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 649, tj. 6,8 %) a Slovenska (5 278, tj. 5,4 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR, výjimkou byl Kraj Vysočina, kde došlo k mírnému poklesu celkové návštěvnosti. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Olomoucký, kam přijelo o 9,2 % osob více, dále kraje Plzeňský (o 7,1 %) a Středočeský, kdy byl zaznamenán třetí nejvyšší nárůst o 6,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2019 strávili celkem 974 913 nocí, což bylo o 9,1 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 představuje nárůst o 6,0 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. až 3. čtvrtletí o 6,8 % víc. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 5,6 %, kteří tvořili 65,4 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 34,6 % hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 35 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 zařadily kraje JihomoravskýJihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,4 %) a Kraj Vysočina (2,9 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2018 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Kraji Vysočina, kde počet turistů stoupl pouze o 0,3 %, na rozdíl od kraje Olomouckého, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 8,8 % hodnoty za stejné období předchozího roku. Plzeňský region byl na druhém nejvyšším místě, kde došlo k nárůstu počtu hostů, a to o 6,0 %.

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 822 606 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 6,3 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,5 noci a průměrná doba pobytu na 3,5 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2018 je průměrný počet přenocování srovnatelný. V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2018 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, kromě Kraje Vysočina (pokles o 0,3 %). Nejvýraznější zvýšení vykazovaly kraje Olomoucký (7,0 %) a Plzeňský s (6,3 %). S průměrnou dobou pobytu 3,5 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se mírně pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,5 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,0 dní).

Z celkového počtu 249,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 116 049, tedy o 9,9 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, k dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko nebo Rakousko.

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz
 

 

 

Přílohy

  • Rychlá informace - Cestovní ruch 3. čtvrtletí 2019 Odkaz [nové okno]
  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (kartogram)
 

8. 11. 2019

Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což představuje meziroční navýšení o 6,0 %. Na celkové návštěvnosti se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl mezi kraji. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v Plzeňském kraji celkem 1 822 606 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,5 noci a průměrnou délku pobytu 3,5 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.

 

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2019

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 338 243 osob, z toho 29,1 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 70,9 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,1 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 8,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 40 076, což bylo 42,7 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 649, tj. 6,8 %) a Slovenska (5 278, tj. 5,4 %).

 

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR, výjimkou byl Kraj Vysočina, kde došlo k mírnému poklesu celkové návštěvnosti. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Olomoucký, kam přijelo o 9,2 % osob více, dále kraje Plzeňský (o 7,1 %) a Středočeský, kdy byl zaznamenán třetí nejvyšší nárůst o 6,0 %.

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2019 strávili celkem 974 913 nocí, což bylo o 9,1 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,5 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,5 dne.

 

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 představuje nárůst o 6,0 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. až 3. čtvrtletí o 6,8 % víc. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 5,6 %, kteří tvořili 65,4 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 34,6 % hostů.

 

 

 

Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

(přeběžné údaje)

 

1.-3. čtvrtletí

2016

1.-3. čtvrtletí

2017

1.-3. čtvrtletí

2018

1.-3. čtvrtletí

2019

Rozdíl

2019-2016

Index    

2019/2016

Hosté celkem

533 020

598 200

680 302

721 074

188 054

135,3

nerezidenti

178 738

194 652

233 670

249 533

70 795

139,6

rezidenti

354 282

403 548

446 632

471 541

117 259

133,1

Přenocování

1 472 780

1 533 976

1 714 711

1 822 606

349 826

123,8

nerezidenti

385 227

395 504

468 477

509 434

124 207

132,2

rezidenti

1 087 553

1 138 472

1 246 234

1 313 172

225 619

120,7

Průměrný počet přenocování

2,8

2,6

2,5

2,5

-0,2

x

nerezidenti

2,2

2,0

2,8

2,0

-0,1

x

rezidenti

3,1

2,8

2,0

2,8

-0,3

x

Průměrná doba pobytu (dny)

3,8

3,6

3,5

3,5

-0,2

x

nerezidenti

3,2

3,0

3,8

3,0

-0,1

x

rezidenti

4,1

3,8

3,0

3,8

-0,3

x

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí

Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 35 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,4 %) a Kraj Vysočina (2,9 %).

 

 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

   

Hosté

   

Přenocování

 

Průměrný počet přenocování

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

Česká republika

17 287 162

8 310 201

8 976 961

45 683 392

20 809 990

24 873 402

2,6

2,5

2,8

v tom kraje:

Hl. město Praha

5 971 328

5 070 965

900 363

13 768 927

12 218 743

1 550 184

2,3

2,4

1,7

Středočeský

939 767

225 039

714 728

2 227 017

493 666

1 733 351

2,4

2,2

2,4

Jihočeský

1 492 937

498 694

994 243

3 874 990

874 038

3 000 952

2,6

1,8

3,0

Plzeňský

721 074

249 533

471 541

1 822 606

509 434

1 313 172

2,5

2,0

2,8

Karlovarský

915 801

537 803

377 998

4 132 311

2 586 435

1 545 876

4,5

4,8

4,1

Ústecký

528 706

178 029

350 677

1 416 177

467 142

949 035

2,7

2,6

2,7

Liberecký

878 052

178 442

699 610

2 734 956

567 275

2 167 681

3,1

3,2

3,1

Královéhradecký

1 176 941

266 562

910 379

3 816 768

882 750

2 934 018

3,2

3,3

3,2

Pardubický

407 528

52 241

355 287

1 139 178

149 662

989 516

2,8

2,9

2,8

Vysočina

495 061

63 783

431 278

1 245 805

145 772

1 100 033

2,5

2,3

2,6

Jihomoravský

1 698 038

597 445

1 100 593

3 468 654

1 045 583

2 423 071

2,0

1,8

2,2

Olomoucký

611 125

118 974

492 151

1 886 708

235 248

1 651 460

3,1

2,0

3,4

Zlínský

646 076

103 593

542 483

1 849 489

232 276

1 617 213

2,9

2,2

3,0

Moravskoslezský

804 728

169 098

635 630

2 299 806

401 966

1 897 840

2,9

2,4

3,0

 

 

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až

3. čtvrtletím 2018 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Kraji Vysočina, kde počet turistů stoupl pouze o 0,3 %, na rozdíl od kraje Olomouckého, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 8,8 % hodnoty za stejné období předchozího roku.

Plzeňský region byl na druhém nejvyšším místě, kde došlo k nárůstu počtu hostů, a to o 6,0 %.

 

 

Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních

 

 

 

 

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 822 606 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 6,3 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,5 noci a průměrná doba pobytu na 3,5 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2018 je průměrný počet přenocování srovnatelný. V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2018 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, kromě Kraje Vysočina (pokles o 0,3 %). Nejvýraznější zvýšení vykazovaly kraje Olomoucký (7,0 %) a Plzeňský s (6,3 %). S průměrnou dobou pobytu 3,5 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se mírně pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,5 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,0 dní).

 

 

 

 

Z celkového počtu 249,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 116 049, tedy o 9,9 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, k dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko nebo Rakousko.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000  0

 Hosté celkem

 Nerezidenti

 Hosté ze SRN

 

 

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

 

Hosté

Přenocování

Průměrná doba pobytu

počet

index 2019/2018

(%)    

počet nocí

index 2019/2018

(%)    

1.-3. čtvrtletí  

2019

 1.-3. čtvrtletí   

2018

Celkem

721 074

106,0

1 822 606

106,3

3,5

3,5

v tom:

rezidenti (ČR)

471 541

105,6

1 313 172

105,4

3,8

3,8

nerezidenti

249 533

106,8

509 434

108,7

3,0

3,0

z toho:

Německo

116 049

109,9

241 476

112,4

3,1

3,0

Čína

15 885

101,0

17 426

100,9

2,1

2,1

Slovensko

13 148

116,4

28 701

134,0

3,2

2,9

Polsko

9 238

104,4

18 517

109,8

3,0

2,9

Rakousko

7 572

96,8

14 753

105,9

2,9

2,8

Ostatní asijské země

6 249

119,6

9 154

119,1

2,5

2,5

Itálie

5 879

129,5

13 735

128,9

3,3

3,3

Nizozemsko

5 761

91,5

15 789

90,2

3,7

3,8

Francie

5 566

106,6

12 483

115,9

3,2

3,1

Rusko

5 418

114,7

11 583

116,7

3,1

3,1

Tchaj-wan (čínská provincie)

5 172

93,1

5 369

94,1

2,0

2,0

Jižní Korea

4 959

88,9

5 511

89,8

2,1

2,1

Belgie

4 568

148,6

10 037

114,8

3,2

3,8

Spojené království

3 997

96,2

9 382

96,4

3,3

3,3

Spojené státy americké

3 805

93,9

7 835

93,5

3,1

3,1

 

 

 

 

Další informace o cestovním ruchu v 1. až 3. čtvrtletí 2019 naleznete na internetových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-3-ctvrtleti-2019.

 

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová

Krajská správa ČSÚ v Plzni

Tel.: 377 612 145

E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies