ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  08.11.2019 00:00:00

Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 – stagnace


 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes sedmnáct milionů hostů, což bylo o 3,1 % více než ve stejném období roku 2018. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 500 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 0,3 %. Byl to vůbec nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Počet hostů se nejvíce zvýšil v Olomouckém kraji (o 8,8 %).

Celkem 63 783 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,9 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvním třem čtvrtletím 2018 zvýšil o 2,2 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, a ani meziroční nárůst jejich počtu nebyl v regionálním srovnání příliš výrazný (pátý nejnižší). Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až třetím čtvrtletí roku 2019 dosáhl 431 278 (87,1 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 0,1 % - na rozdíl od nárůstu o 3,7 % v celé České republice.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2019 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 23,9 % a 20,1 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2019 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 0,3 %. Vysočina tak byla jediným krajem v republice, kde došlo poklesu počtu přenocování, v celé České republice se jejich počet zvýšil o 2,2 %, z regionů byl největší nárůst zaznamenán v Olomouckém kraji (o 7,0 %). Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl nejvíce v Libereckém kraji (o 10,1 %), počet přenocování nerezidentů se snížil v pěti regionech, nejvíce opět v Kraji Vysočina (o 4,2 %). Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když vzrostl o 0,2 %, což je ale o 2,8 procentního bodu méně než v celé České republice a v mezikrajském srovnání jde opět o nejnižší hodnotu.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,5. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,5), nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2019 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

Ani v letošním roce v letních měsících nezanevřeli návštěvníci z Nizozemska, kteří mají letní Vysočinu v oblibě již tradičně. V letošním červenci až září se jich v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje ubytovalo 1 860 (6,8 % zahraničních návštěvníků ve 3. čtvrtletí), proti stejnému období vloni to však představuje úbytek téměř o polovinu.. Počet jejich přenocování přesáhl ve stejném období pět tisíc, což ve 3. čtvrtletí představovalo 8,1 % přenocování zahraničních hostů.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

Přílohy

  • Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita v pdf)
  • Hosté a návštěvnost v HUZ podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (tabulky)
  • Související informace:
  • Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2019 Odkaz [nové okno]
  • Cestovní ruch - časové řady Odkaz [nové okno]
 

8. listopad 2019

Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 – stagnace počtu hostů z tuzemska 

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice přes sedmnáct milionů hostů, což bylo o 3,1 % více než ve stejném období roku 2018. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo téměř 500 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 0,3 %. Byl to vůbec nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Počet hostů se nejvíce zvýšil v Olomouckém kraji (o 8,8 %).

Celkem 63 783 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,9 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvním třem čtvrtletím 2018 zvýšil o 2,2 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, a ani meziroční nárůst jejich počtu nebyl v regionálním srovnání příliš výrazný (pátý nejnižší). Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním až třetím čtvrtletí roku 2019 dosáhl 431 278 (87,1 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 0,1 % - na rozdíl od nárůstu o 3,7 % v celé České republice.

 

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních devíti měsících roku 2019 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 23,9 % a 20,1 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

 

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2019 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině snížil o 0,3 %. Vysočina tak byla jediným krajem v republice, kde došlo poklesu počtu přenocování, v celé České republice se jejich počet zvýšil o 2,2 %, z regionů byl největší nárůst zaznamenán v Olomouckém kraji (o 7,0 %). Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl nejvíce v Libereckém kraji (o 10,1 %), počet přenocování nerezidentů se snížil v pěti regionech, nejvíce opět v Kraji Vysočina (o 4,2 %). Vývoj počtu přenocování domácích hostů byl na Vysočině o něco příznivější, když vzrostl o 0,2 %, což je ale o 2,8 procentního bodu méně než v celé České republice a v mezikrajském srovnání jde opět o nejnižší hodnotu.

 

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,5. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,5), nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2019 (rovněž tradičně) zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0).

 

Ani v letošním roce v letních měsících nezanevřeli návštěvníci z Nizozemska, kteří mají letní Vysočinu v oblibě již tradičně. V letošním červenci až září se jich v hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje ubytovalo 1 860 (6,8 % zahraničních návštěvníků ve 3. čtvrtletí).

Počet jejich přenocování přesáhl ve stejném období počet pěti tisíc, což ve 3. čtvrtletí představovalo 8,1 % přenocování zahraničních hostů.

 

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

   

Počet hostů

   

Index 2019/2018

 

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

Česká republika

17 287 162

8 310 201

8 976 961

103,1

102,6

103,7

v tom kraje:

Hl. m. Praha

5 971 328

5 070 965

900 363

101,7

101,4

103,5

Středočeský

939 767

225 039

714 728

103,2

103,5

103,1

Jihočeský

1 492 937

498 694

994 243

101,9

97,3

104,3

Plzeňský

721 074

249 533

471 541

106,0

106,8

105,6

Karlovarský

915 801

537 803

377 998

105,9

104,4

108,0

Ústecký

528 706

178 029

350 677

102,7

102,6

102,8

Liberecký

878 052

178 442

699 610

104,8

108,3

103,9

Královéhradecký

1 176 941

266 562

910 379

104,0

107,8

102,9

Pardubický

407 528

52 241

355 287

105,8

101,4

106,5

Vysočina

495 061

63 783

431 278

100,3

102,2

100,1

Jihomoravský

1 698 038

597 445

1 100 593

103,9

109,4

101,1

Olomoucký

611 125

118 974

492 151

108,8

105,2

109,7

Zlínský

646 076

103 593

542 483

103,2

104,2

103,0

Moravskoslezský

804 728

169 098

635 630

103,0

102,1

103,2

 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

Počet přenocování

Index 2019/2018

Průměrný počet přenocování  1 hosta v roce 2019

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

celkem

nerezidenti

rezidenti

Česká republika

45 683 392

20 809 990

24 873 402

102,2

101,2

103,0

2,6

2,5

2,8

v tom kraje:

Hl. m. Praha

13 768 927

12 218 743

1 550 184

100,4

100,3

101,3

2,3

2,4

1,7

Středočeský

2 227 017

493 666

1 733 351

101,8

103,2

101,4

2,4

2,2

2,4

Jihočeský

3 874 990

874 038

3 000 952

101,8

96,0

103,6

2,6

1,8

3,0

Plzeňský

1 822 606

509 434

1 313 172

106,3

108,7

105,4

2,5

2,0

2,8

Karlovarský

4 132 311

2 586 435

1 545 876

101,7

99,7

105,3

4,5

4,8

4,1

Ústecký

1 416 177

467 142

949 035

102,3

99,6

103,7

2,7

2,6

2,7

Liberecký

2 734 956

567 275

2 167 681

106,2

110,1

105,2

3,1

3,2

3,1

Královéhradecký

3 816 768

882 750

2 934 018

103,0

107,7

101,7

3,2

3,3

3,2

Pardubický

1 139 178

149 662

989 516

101,4

100,2

101,6

2,8

2,9

2,8

Vysočina

1 245 805

145 772

1 100 033

99,7

95,8

100,2

2,5

2,3

2,6

Jihomoravský

3 468 654

1 045 583

2 423 071

102,4

107,5

100,4

2,0

1,8

2,2

Olomoucký

1 886 708

235 248

1 651 460

107,0

101,3

107,9

3,1

2,0

3,4

Zlínský

1 849 489

232 276

1 617 213

101,0

102,8

100,7

2,9

2,2

3,0

Moravskoslezský

2 299 806

401 966

1 897 840

103,5

99,4

104,4

2,9

2,4

3,0

 

 

 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda

Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě

Tel.: 567 109 062

E-mail: vlastislav.valda@czso.cz

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 – stagnace

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2019 – stagnace

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies