ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  05.11.2019 00:00:00

Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2019

 

Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2019 meziročně snížil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 8 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o 4 dny. Denně stonalo v průměru 24,2 tisíc osob.

Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2019 evidováno v průměru celkem 505,4 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 5,6 tisíc (o 1,1 %) osob více než v 1. pololetí roku 2018. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem meziročně v Jihomoravském kraji poklesl o 8,0 tisíc na 99,7 tisíc, tj. o 7,4 %, což byl po krajích KarlovarskémJihočeském 3. nejvýraznější pokles mezi kraji. V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 89,0 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,3 % všech případů pracovní neschopnosti), 2,2 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 8,5 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně snížil o 8,1 tisíc, tj. o 8,4 %.

Na 100 pojištěnců připadlo v 1. pololetí 2019Jihomoravském kraji 19,72 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v 1. pololetí 2018 to bylo 21,54 nově hlášených případů. Meziroční pokles o 8,5 % byl mezi kraji 2. nejvyšší po Jihočeském kraji. Hodnota ukazatele meziročně poklesla ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl pokles nejnižší (o 3,5 %). Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se snížil i ve všech okresech Jihomoravského kraje, nejvíce v okrese Vyškov (o 12,5 %), nejméně v okrese Břeclav (o 4,3 %). Nejméně případů bylo hlášeno v okrese Brno-město (17,63 případů), nejvíce v okrese Břeclav (24,00 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (21,12 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (0,73 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (2,28 případů na 100 pojištěnců).

Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2019 denně v průměru 24 219 práce neschopných osob (o 455 osob více než ve stejném období roku 2018), z toho 20 868 osob pro nemoc, 707 pro pracovní úraz a 2 644 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně prodloužila o 4 dny na 44,0 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Libereckém kraji (38,6 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,3 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnostiJihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 39,1 dne v Brně-městě až 52,9 dne v okrese Hodonín. Pracovní neschopnost pro nemoc v okrese Hodonín trvala v průměru 51,3 dne, pro pracovní úraz 64,2 dne, pro ostatní úraz 64,4 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2019 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,754 % v 1. pololetí 2018 na 4,792 % v 1. pololetí 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnostiJihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje Hl. m. Praha s hodnotou 3,624 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,965 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,809 % v okrese Brno-město po 6,886 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2019 v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka: 
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: milada.jonasova@czso.cz
Tel.: 542 528 115

Přílohy

 

4. 11.2019

Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v 1. pololetí 2019

V Jihomoravském kraji se v 1. pololetí 2019 meziročně snížil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 8 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o 4 dny. Denně stonalo v průměru 24,2 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2019 evidováno v průměru celkem 505,4 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 5,6 tisíc (o 1,1 %) osob více než v 1. pololetí roku 2018. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Hl. městem Prahou. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem meziročně v Jihomoravském kraji poklesl o 8,0 tisíc na 99,7 tisíc, tj. o 7,4 %, což byl po krajích Karlovarském a Jihočeském 3. nejvýraznější pokles mezi kraji. V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 89,0 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (89,3 % všech případů pracovní neschopnosti), 2,2 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 8,5 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně snížil o 8,1 tisíc, tj.  o 8,4 %. 

Na 100 pojištěnců připadlo v 1. pololetí 2019 v Jihomoravském kraji 19,72 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v 1. pololetí 2018 to bylo 21,54 nově hlášených případů. Meziroční pokles o 8,5 % byl mezi kraji 2. nejvyšší po Jihočeském kraji. Hodnota ukazatele meziročně poklesla ve všech krajích, ve Zlínském kraji byl pokles nejnižší (o 3,5 %). Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100  pojištěnců se snížil i ve všech okresech Jihomoravského kraje, nejvíce v okrese Vyškov (o 12,5 %), nejméně v okrese Břeclav (o 4,3 %). Nejméně případů bylo hlášeno v okrese Brno-město (17,63 případů), nejvíce v okrese Břeclav (24,00 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (21,12 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (0,73 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (2,28 případů na 100  pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2019 denně v průměru 24 219 práce neschopných osob (o 455 osob více než ve stejném období roku 2018), z toho 20 868 osob pro nemoc, 707 pro pracovní úraz a 2 644 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v kraji meziročně prodloužila o 4 dny na 44,0 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Libereckém kraji (38,6 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (49,3 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 39,1 dne v Brně-městě až 52,9 dne v okrese Hodonín. Pracovní neschopnost pro nemoc v okrese Hodonín trvala v průměru 51,3 dne, pro pracovní úraz 64,2 dne, pro ostatní úraz 64,4 dne.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,754 % v 1. pololetí 2018 na 4,792 % v 1. pololetí 2019. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz.

 

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2019 v okresech Jihomoravského kraje

 

Ukazatel zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje Hl. m. Praha s hodnotou 3,624 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,965 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,809 % v okrese Brno-město po 6,886 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2019 v okresech Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

 

Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení

 

Kontakt:

Ing. Milada Jonášová Krajská správa ČSÚ v Brně e-mail: milada.jonasova@czso.cz 

tel.: 542 528 115

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.