ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.10.2019 10:00:00

Počet uchazečů o zaměstnání se v září mírně snížil - nezaměstnanost


 

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v září 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně nepatrně snížil podíl nezaměstnaných osob (o 1,5 %), zvýšil se však počet volných pracovních míst. Ke konci měsíce září 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 701 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2019

K 30. 9. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 701 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 671. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 7 %. Meziročně největší relativní snížení zaznamenal okres Tábor, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 10,5 %, v absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů v okrese České Budějovice – oproti září 2018 to bylo o 266 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů je patrné nejvíce v okrese Písek, kdy bylo evidováno o 32 uchazečů více oproti stejnému období minulého roku. Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání v kraji snížily téměř ve všech okresech, celkem o 130 osob (1,5 %). Určité zvýšení však bylo zaznamenáno v okresech Český KrumlovJindřichův Hradec.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,2 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v září 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 557 osob a 2 687 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 930 uchazečů, přičemž 867 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 42,3 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci opět ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 55,9 %, nicméně došlo k meziměsíčnímu snížení počtu žen

o 2,6 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (57,8 %), nejnižší v okrese Prachatice (52,4 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 7,1 % a lidé se zdravotním postižením 18,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji činil 1,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v září 2019 Jihočeský kraj na první pozici s Pardubickým krajem. Naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob byl na konci září 2019 v České republice stejný jako v měsíci srpnu a měl hodnotu 2,7 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

Ke konci září 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 20 600 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 1,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 9,4 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrost o 26,5 %. K meziročnímu snížení počtu volných pracovních míst došlo v okrese Jindřichův Hradec (-13,5 %).

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2019 

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. září 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče (5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s předchozím rokem je patrné snížení (k 30. 9. 2018 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v září 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místoMoravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

Graf 2 Uchazeči o zaměstnáníJihočeském kraji podle věku

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci měsíce září 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 273), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 14,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 41,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 41,2 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnáníJihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. září 2019, nejvíce osob s výučním listem. Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,4 %.

Graf 4 Uchazeči o zaměstnáníJihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

Více než polovina nezaměstnaných uchazečů (51,4 %) byla k 30. 9. 2019 evidována na jihočeských úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zvýšení především v kategorii 3 až 6 měsíců o 5 %. Naopak se daří snižovat dlouhodobé kategorie nezaměstnanosti (nad 12 měsíců), celkem o 37,9 %.

Přílohy

 

10. října 2019

 

Počet uchazečů o zaměstnání se v září mírně snížil

Podle statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se v září 2019 v Jihočeském kraji meziměsíčně nepatrně snížil podíl nezaměstnaných osob (o 1,5 %), zvýšil se však počet volných pracovních míst. Ke konci měsíce září 2019 bylo na jihočeských úřadech práce evidováno celkem 8 701 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob byl 1,9 %.

Tab. 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2019

 

 

Uchazeči ke konci

minulého měsíce

Uchazeči ke stejnému období

minulého roku

Uchazeči ke konci

sledovaného měsíce

z toho

Volná pracovní místa

Podíl nezaměstnaných osob (%)1)

ženy

absolventi a mladiství

s podporou

v nezaměstnanosti

celkem

ženy

muži

Jihočeský kraj

České Budějovice

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Prachatice Strakonice

Tábor

8 831

2 353

1 148 806

802 628 1 315

1 779

9 352

2 572 1 313 861

762 605 1 298

1 941

8 701

2 306

1 176 825

794 626 1 236

1 738

4 865

1 278 659 477

457 328 699

967

618

173 60 58

61 55 79 132

3 678

1 051 434 346

346 262 503

736

20 600 5 500 4 033 1 411

2 3282 202 1 510

3 616

1,9 1,7 2,6 1,3

1,5 1,5 2,3

2,5

2,1 1,8 3,1 1,5 1,8 1,6 2,6 2,8

1,6 1,5 2,2 1,0

1,3 1,5 2,0

2,2

1) podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 ze všech obyvatel ve stejném věku

 

 

K 30. 9. 2019 bylo v Jihočeském kraji registrováno 8 701 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných celkem 7 671. Oproti stejnému období minulého roku se počet nezaměstnaných osob snížil o 7 %. Meziročně největší relativní snížení zaznamenal okres Tábor, ve kterém se počty uchazečů o zaměstnání snížily o 10,5 %, v absolutním porovnání ubylo nejvíce uchazečů v okrese České Budějovice – oproti září 2018 to bylo o 266 nezaměstnaných méně. Meziroční zvýšení počtu uchazečů je patrné nejvíce v okrese Písek, kdy bylo evidováno o 32 uchazečů více oproti stejnému období minulého roku. Meziměsíčně se počty uchazečů o zaměstnání v kraji snížily téměř ve všech okresech, celkem o 130 osob (1,5 %). Určité zvýšení však bylo zaznamenáno v okresech Český Krumlov a Jindřichův Hradec.

Dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří jsou schopni do pracovního poměru bezprostředně nastoupit při nabídce vhodného pracovního místa, tvořili z celkového počtu nezaměstnaných 88,2 %. Ze statistických údajů MPSV vyplývá, že se v září 2019 v Jihočeském kraji nově zaregistrovalo 2 557 osob a 2 687 uchazečům byla evidence ukončena, případně z ní byli vyřazeni. Nové zaměstnání našlo 1 930 uchazečů, přičemž 867 osob získalo nové zaměstnání díky úřadům práce. Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo 42,3 % uchazečů o zaměstnání.

Mezi nezaměstnanými v kraji převažovaly v tomto měsíci opět ženy. Ty se na celkovém počtu všech nezaměstnaných podílely 55,9 %, nicméně došlo k meziměsíčnímu snížení počtu žen  o 2,6 procentního bodu (p. b.). V rámci meziokresního srovnání byl zaznamenán nejvyšší podíl nezaměstnaných žen v okrese Jindřichův Hradec (57,8 %), nejnižší v okrese Prachatice (52,4 %) z celkového počtu nezaměstnaných v daném okrese.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 7,1 % a lidé se zdravotním postižením 18,4 %.

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let) v Jihočeském kraji činil 1,9 %. V rámci mezikrajského srovnání byl v září 2019 Jihočeský kraj na první pozici s Pardubickým krajem. Naopak nejvyšší podíl uvedl tradičně kraj Moravskoslezský (4,2 %). Podíl nezaměstnaných osob byl na konci září 2019 v České republice stejný jako v měsíci srpnu a měl hodnotu 2,7 %.

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji a České republice podle pohlaví ke konci jednotlivých měsíců

 

 

Ke konci září 2019 nabízely jihočeské úřady práce celkem 20 600 volných pracovních míst. V porovnání s minulým měsícem se v kraji jejich počet zvýšil o 1,2 %. Meziročně pak bylo zaznamenáno zvýšení o 9,4 %. Meziroční nárůst lze sledovat téměř ve všech okresech kraje. Nejzřetelněji se nárůst projevil v okrese Písek, kde počet volných pracovních míst meziročně vzrost o 26,5 %. K meziročnímu snížení počtu volných pracovních míst došlo v okrese Jindřichův Hradec (-13,5 %).

 

 

 

 

 

Mapa Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2019

 

 

 

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. září 2019 v Jihočeském kraji 0,4 uchazeče

(5. nejnižší počet mezi kraji); v porovnání s předchozím rokem je patrné snížení

(k 30. 9. 2018 – 0,5 uchazeče o zaměstnání na jedno volné pracovní místo). V mezikrajském srovnání bylo v září 2019 nejvíce uchazečů na 1 volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji (2,0), naopak nejméně uchazečů o práci bylo evidováno v Plzeňském kraji (0,2).

 

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci měsíce září 2019 lidé ve věku 55 až 59 let (1 273), kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 14,6 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v Jihočeském kraji 41,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných 41,2 let).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání 

 

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli na jihočeských úřadech práce evidováni k 30. září 2019, nejvíce osob s výučním listem. Ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 37,4 %.

 

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

Více než polovina nezaměstnaných uchazečů (51,4 %) byla k 30. 9. 2019 evidována na jihočeských úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zvýšení především v kategorii 3 až 6 měsíců o 5 %. Naopak se daří snižovat dlouhodobé kategorie nezaměstnanosti (nad 12 měsíců), celkem o 37,9 %.

 

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce naleznete na integrovaném portálu 

MPSV 

 

Kontakt:

Ing. Petra Dolejšová

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích e-mail: petra.dolejsova@czso.cz tel.: 386 718 440

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Počet uchazečů o zaměstnání se v září mírně snížil - nezaměstnanost

Diskuze a názory uživatelů na téma: Počet uchazečů o zaměstnání se v září mírně snížil - nezaměstnanost

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 11:49  Němci přece jen rozhazují (tedy ... šetří míň než dřív) Research (Česká spořitelna)
Čt 11:39  Evropská komise kárá, radí, informuje Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies