ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  09.10.2019 14:00:00

V září se podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji nepatrně snížil


 

 

Devátý měsíc přinesl mírný pokles podílu nezaměstnaných osob a nepatrný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci úřadu práce došlo k přírůstku počtu pracovních míst.

 

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci září celkem 8 219 uchazečů o zaměstnání, tj. o 6 osob více než v srpnu. Okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou zaznamenaly nárůst počtu uchazečů v evidenci úřadu práce oproti srpnu, naproti tomu v okresech Náchod a Jičín jejich počet poklesl.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Hradec Králové. V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Rychnov nad Kněžnou (50 osob, tj. 7,8 %). V okrese Trutnov vzrostl počet uchazečů meziročně o 35 osob (1,9 %), v okrese Jičín o 14 osob (1,4 %) a v okrese Náchod o 4 osoby (0,2 %).

Během září bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 2 355 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (662 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 28,7 %, což je meziroční nárůst o 3,9 procentních bodů.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 90,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný pokles oproti srpnu (90,3 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 54,2 %, podíl absolventů a mladistvých byl 8,0 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 20 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 40,6 %.

 

Podíl nezaměstnaných osob během září v Královéhradeckém kraji zaznamenal pokles o 0,01 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,13 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,5 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v září nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,90 %, ženy 2,37 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,5 procentního bodu.

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. V září (rovněž jako v měsíci srpnu) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Jihočeský, Pardubický, Hlavní město PrahaPlzeňský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v MoravskoslezskémÚsteckém kraji.

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,54 %) a Hradec Králové (2,35 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V září hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,29 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (lépe dopadl již pouze okres Praha–východ a Jindřichův Hradec).

Na konci září úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 579 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 104 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde na 1 uchazeče 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce.

V průběhu devátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 327 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (828 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (297 míst).

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanostiKrálovéhradeckém v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: vera.varmuzova@czso.cz

tel.: 495 762 317

 

Přílohy

 

9. 10. 2019

V září se podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji nepatrně snížil

Devátý měsíc přinesl mírný pokles podílu nezaměstnaných osob a nepatrný nárůst počtu uchazečů o  zaměstnání. V evidenci úřadu práce došlo k přírůstku počtu pracovních míst.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly na konci září celkem 8 219 uchazečů o zaměstnání, tj. o 6 osob více než v srpnu. Okresy Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou zaznamenaly nárůst počtu uchazečů v evidenci úřadu práce oproti srpnu, naproti tomu v okresech Náchod a Jičín jejich počet poklesl.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet uchazečů o zaměstnání ve všech okresech Královéhradeckého kraje s výjimkou okresu Hradec Králové.

V absolutním i relativním měřítku nejvíce uchazečů o zaměstnání přibylo v okrese Rychnov nad Kněžnou (50 osob, tj. 7,8 %). V okrese Trutnov vzrostl počet uchazečů meziročně o 35 osob (1,9 %), v okrese Jičín o 14 osob (1,4 %) a v okrese Náchod o 4 osoby (0,2 %).

Během září bylo na úřadech práce Královéhradeckého kraje nově evidováno 2 355 uchazečů o zaměstnání, nejvíce v okrese Hradec Králové (662 osob). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 28,7 %, což je meziroční nárůst o 3,9 procentních bodů.

 

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného místa), tvořili 90,0 % z celkového počtu nezaměstnaných osob, což je mírný pokles oproti srpnu (90,3 %). Podíl žen mezi evidovanými uchazeči o práci činil 54,2 %, podíl absolventů a mladistvých byl 8,0 % a osoby se zdravotním postižením tvořily téměř 20 %. Ze všech uchazečů evidovaných na úřadu práce pobíralo podporu v nezaměstnanosti 40,6 %.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Pramen: MPSV ČR

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

Královéhradecký kraj

8 397

8 115

8 101

8 968

9 654

9 449

8 849

8 101

7 736

7 518

8 109

8 213

8 219

Hradec Králové

3 054

2 886

2 773

3 041

3 251

3 215

3 024

2 855

2 708

2 615

2 817

2 840

2 773

Jičín

989

965

986

1 033

1 135

1 101

1 015

961

965

957

1 035

1 022

1 003

Náchod

1 888

1 869

1 940

2 273

2 471

2 427

2 237

1 909

1 748

1 686

1 816

1 856

1 892

Rychnov n. Kn.

644

629

652

720

814

774

730

644

627

592

691

698

694

Trutnov

1 822

1 766

1 750

1 901

1 983

1 932

1 843

1 732

1 688

1 668

1 750

1 797

1 857

Podíl nezaměstnaných osob*)

Pramen: MPSV ČR                                                                                                                                                                v %

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

Královéhradecký kraj

2,16

2,06

2,05

2,31

2,50

2,43

2,26

2,06

1,95

1,91

2,09

2,14

2,13

Hradec Králové

2,57

2,39

2,28

2,55

2,76

2,71

2,53

2,36

2,21

2,16

2,38

2,42

2,35

Jičín

1,71

1,62

1,65

1,78

1,96

1,88

1,74

1,66

1,66

1,66

1,81

1,81

1,76

Náchod

2,49

2,47

2,55

3,04

3,33

3,25

2,97

2,52

2,28

2,24

2,43

2,51

2,54

Rychnov n. Kn.

1,14

1,10

1,17

1,31

1,48

1,39

1,31

1,15

1,11

1,08

1,28

1,29

1,29

Trutnov

2,26

2,17

2,13

2,33

2,41

2,34

2,21

2,08

2,02

1,99

2,13

2,20

2,29

Pracovní místa v evidenci úřadu práce ke konci sledovaného měsíce

Pramen: MPSV ČR

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

Královéhradecký kraj

13 018

13 437

13 024

12 848

12 721

12 974

13 342

13 423

13 750

14 109

14 196

14 475

14 579

Hradec Králové

4 162

4 319

4 167

4 033

4 188

4 387

4 596

4 690

4 689

4 892

5 016

4 707

4 916

Jičín

2 298

2 365

2 229

2 237

1 983

1 901

1 885

2 025

2 097

2 214

2 291

2 560

2 645

Náchod

2 226

2 354

2 231

2 123

2 140

2 149

2 223

2 232

2 417

2 553

2 499

2 450

2 421

Rychnov n. Kn.

2 501

2 546

2 598

2 655

2 791

2 828

2 911

2 743

2 835

2 731

2 733

3 071

2 739

Trutnov

1 831

1 853

1 799

1 800

1 619

1 709

1 727

1 733

1 712

1 719

1 657

1 687

1 858

 

Podíl nezaměstnaných osob během září v Královéhradeckém kraji zaznamenal pokles o 0,01 procentního bodu, dosáhl hodnoty 2,13 %. Ve srovnání s průměrem celé ČR byl podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji o 0,5 procentního bodu nižší. Z genderového pohledu na krajské úrovni byla v září nezaměstnanost mužů opět významně nižší než nezaměstnanost žen (muži 1,90 %, ženy 2,37 %). V republikovém průměru byl také podíl nezaměstnaných mužů nižší než u žen, a to o 0,5 procentního bodu. 

V mezikrajském srovnání patří Královéhradecký kraj již dlouhou dobu mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. V září (rovněž jako v měsíci srpnu) se kraj umístil na 5. místě. Nižšího podílu nezaměstnaných osob dosáhly již jen kraje Jihočeský, Pardubický, Hlavní město Praha a Plzeňský. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají v Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Z pohledu okresů Královéhradeckého kraje nejvyššího podílu nezaměstnaných osob dosáhl okres Náchod (2,54 %) a Hradec Králové (2,35 %). Naopak Rychnov nad Kněžnou se dlouhodobě řadí k okresům s nejnižší nezaměstnaností v rámci kraje, ale i celé České republiky. V září hodnota ukazatele nezaměstnanosti v tomto okrese činila 1,29 %, což bylo v rámci všech okresů ČR 3. místo (lépe dopadl již pouze okres Praha–východ a Jindřichův Hradec). 

Na konci září úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly 14 579 pracovních míst, což ve srovnání s měsícem předchozím znamenalo nárůst o 104 pracovních pozic. Z dlouhodobého pohledu pokračoval trend, kdy počet volných pracovních míst převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. V Královéhradeckém kraji připadlo v průměru 0,6 uchazeče na 1 evidované pracovní místo. Pouze v okrese Trutnov se počet volných pracovních míst téměř shodoval s počtem uchazečů o zaměstnání. Připadlo zde na 1 uchazeče 1 volné pracovní místo v evidenci úřadu práce

V průběhu devátého měsíce roku bylo na úřadech práce v kraji nově hlášeno 2 327 pracovních míst, nejvíce se jich nabízelo v nejlidnatějším okrese Hradec Králové (828 míst). Naopak nejméně jich bylo nově evidováno v okrese Náchod (297 míst).

 

Více informací naleznete ve statistikách nezaměstnanosti na stránkách MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost. 

 

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové e-mail: vera.varmuzova@czso.cz tel.: 495 762 317

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

V září se podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji nepatrně snížil

Diskuze a názory uživatelů na téma: V září se podíl nezaměstnaných v Královéhradeckém kraji nepatrně snížil

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies