ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  13.09.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2019 podle MPSV


 

13. září 2019

Na konci srpna 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 329 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 774 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,51 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 2,67 uchazeče o zaměstnání.

Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 329 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 774, tj. 89,6 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 916 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 189, tj. 3,5 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 646 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 8. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 26,6 %, a dále osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem (25,9 %).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v srpnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,1 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 900 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 59,6 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (799, tj. 42,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávkynezaměstnanosti k 31. 8. 2019 v našem kraji činila 7 763 .

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 8. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,51 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,90 %) a Jihočeském kraji (1,91 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,24 %) a Ústeckém (3,85 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 8. 2019

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,72 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,61 %), který se umístil na 11. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Na konci srpna 2019 nabízely úřady práceKarlovarském kraji celkem 7 887volných pracovních míst, z toho 21,4 % pro absolventy a mladistvé a 3,9 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 395) a Plzeňském kraji (10 231). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 866) a v Jihomoravském kraji (1 410).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,03) a Ústeckém kraji (1,34). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze a v Pardubickém kraji (shodně 0,26). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je nepatrně více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,34 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,67 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 46 okresech, největší v okresech Plzeň-město (o 4,8 %), Havlíčkův Brod (o 4,4 %), Strakonice a Jindřichův Hradec (shodně o 4,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 31 okresech, největší v okresech Ústí nad Labem (o 7,7 %), Karlovy Vary (o 6,6 %) a Sokolov (o 5,0 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 8. 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249


 

 

Přílohy

 

13. září 2019

 

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI  K 31. 8. 2019 PODLE MPSV

Na konci srpna 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 329 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 774 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,51 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 2,67 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 329 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 774, tj. 89,6 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 916 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 189, tj. 3,5 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 646 osob se zdravotním postižením.

 

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 8. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 26,6 %, a dále osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem (25,9 %).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v srpnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,1 let). 

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

 

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 900 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 59,6 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (799, tj. 42,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 8. 2019 v našem kraji činila 7 763 .

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 8. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,51 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,90 %) a Jihočeském kraji (1,91 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,24 %) a Ústeckém (3,85 %).

 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných v %1)

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

2,72

2,04

2,42

1,91

2,12

2,51

3,85

2,83

2,14

1,90

2,50

3,29

2,60

2,22

4,24

3,10

2,24

2,83

2,28

2,52

2,82

4,63

3,32

2,49

2,28

2,97

3,71

2,98

2,48

4,45

2,36

1,84

2,02

1,55

1,73

2,21

3,11

2,36

1,80

1,54

2,05

2,88

2,22

1,96

4,05

350 564

74 706

58 425

20 365

38 427

7 887 16 743

11 727

14 475

26 776

11 093

27 627

10 708

13 949

17 656

75 598

8 277

11 395

4 791

10 231 1 690

4 734

2 943

3 522

7 021

3 426

6 271

3 122

3 826

4 349

13 160

2 866

1 224

906

1 018 309

837

670

636

397

484

1 410 581

748 1 074

0,58

0,26

0,40

0,43

0,23

0,68

1,34

0,77

0,57

0,26

0,80

1,00

1,06

0,66

2,03

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.

 

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 8. 2019

kraj

 0,00                    1,00                   2,00                    3,00                   4,00                    5,00

%

 

 

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,72 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,61 %), který se umístil na 11. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

celkem

 

z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání

dosažitelní

ženy

absolventi a mladiství

osoby se

zdravotním postižením

s nárokem

na podporu

v nezaměstnanosti

celkem

z toho dosažitelné

celkem

z toho dosažitelní

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

5 329

1 075

1 885

2 369

4 774

950 1 680

2 144

2 916

585 1 026

1 305

2 627

524

921 1 182

189

28

55

106

183

28

54 101

646

139

205

302

1 900

428

799

673

 

Na konci srpna 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 887volných pracovních míst, z toho 21,4 % pro absolventy a mladistvé a 3,9 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 395) a Plzeňském kraji (10 231). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 866) a v Jihomoravském kraji (1 410).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,03) a Ústeckém kraji (1,34). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze a v Pardubickém kraji (shodně 0,26). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je nepatrně více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,34 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,67 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných v %[1])

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

2,51

1,61

2,28

3,72

2,82

1,80

2,55

4,23

2,21

1,42

2,01

3,25

7 887

3 134

3 867 886

1 690

716

820

154

309

236

54

19

0,68

0,34

0,49

2,67

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 46 okresech, největší v okresech Plzeňměsto (o 4,8 %), Havlíčkův Brod (o 4,4 %), Strakonice a Jindřichův Hradec (shodně o 4,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 31 okresech, největší v okresech Ústí nad Labem (o 7,7 %), Karlovy Vary (o 6,6 %) a Sokolov (o 5,0 %).

 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 8. 2019

 

kraj

 

Kontakt:

 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

 [1] ) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.                                                                        

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2019 podle MPSV

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2019 podle MPSV

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies