ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.09.2019 00:00:00

Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019 - Počet obyvatel se opět snížil


11. září 2019

 

Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

 

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci 1. pololetí roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 794 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 6. 2019 celkem 294 794 obyvatel, z toho 149 157, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

 

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019  (předběžné výsledky)

 

Stav na počátku období

1. ledna 2019

 

Střední stav

 

Stav ke konci období

30. června 2019

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Kraj celkem

294 896

145 674

149 222

294 789

145 611

149 178

294 794

145 637

149 157

v tom okresy:

Cheb

91 540

45 126

46 414

91 572

45 133

46 439

91 633

45 183

46 450

Karlovy Vary

115 014

56 548

58 466

114 956

56 527

58 429

114 891

56 491

58 400

Sokolov

88 342

44 000

44 342

88 261

43 951

44 310

88 270

43 963

44 307

 

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 102 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-333), tj. převahou zemřelých nad narozenými. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel ve dvou okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 123). K nárůstu počtu obyvatel došlo v okrese Cheb, kde přibylo 93 obyvatel. 

 

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019  (předběžné výsledky)

 

Narození celkem

 

 

 

v tom

 

 

 

 

 

živě naroze

 

 

mrtvě narození

celkem

z toho chlapci

pořadí dítět

e

v manželství

mimo

manželství

1

2

3+

celkem

z toho chlapci

Kraj celkem

1 385

1 376

726

648

474

254

550

826

9

4

v tom okresy:

Cheb

408

405

210

187

144

74

161

244

3

1

Karlovy Vary

528

524

277

273

165

86

225

299

4

3

Sokolov

449

447

239

188

165

94

164

283

2

-

 

 

Od 1. ledna do 30. června roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 376 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 18,5 % již doma čekali více než dva sourozenci. 

 

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 826, tj. 60,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,4 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,3 % všech živě narozených dětí).

 

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

(předběžné údaje)

 

Celkem

z toho

muži

 

Zemřelí ve věkové skupině

 

Kojenecká úmrtnost

1)

Novorozenecká

úmrtnost

2)

do 1 roku

z toho 

do 28 dnů

 

1–14

15–39

40–59

60–69

70–79

80–89

90+

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

1 709

540

646

523

896

284

344

268

4

-

1

3

3

-

1

2

2

1

-

1

32

4

15

13

164

62

55

47

312

100

109

103

509

167

186

156

499

144

200

155

187

62

80

45

2,9

-

1,9

6,7

2,2

-

1,9

4,5

1) zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených

2) zemřelí do 28 dnů na 1 000 živě narozených   

 

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 56 836 osob, což bylo o 1 558 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 96 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 709. V kraji zemřelo 896 mužů a 813 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (29,8 % všech zemřelých v kraji). 

 

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

 

 

V 1. pololetí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 592 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (35,8 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 359 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 189 manželů, tj. 52,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

 

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019  (předběžné výsledky)

 

Rozvody celkem

z toho

1. rozvod

Rozvedená manželství s nezletilými dětmi

na návrh

ženy

společný

návrh

muže

ženy

celkem

v tom s počtem dětí

1

2

3 a více

Kraj celkem

359

118

189

264

278

194

108

79

7

v tom okresy:

Cheb

123

35

70

94

96

71

43

23

5

Karlovy Vary

132

39

75

91

102

71

39

31

1

Sokolov

104

44

44

79

80

52

26

25

1

 

V 1. pololetí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 34 118 osob a 13 176 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 985 obyvatel, z toho byli 51,6 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 55,0 % přistěhovalo z jiných krajů ČR a zbývajících 45,0 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 754 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 73,4 % všech vystěhovaných a do ciziny 26,6 %.

 

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

 

Sňatky

Rozvody

Živě narození

Zemřelí

Přirozený přírůstek/ú bytek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek/ úbytek stěhováním

Celkový

přírůstek/ úbytek

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

 

 

Absolutní údaje

 

 

592

183

212

197

359

123

132

104

1 376

405

524

447

1 709

540

646

523

-333

-135

-122 -76

1 985

965

1 077 685

1 754

737

1 078 681

231

228

-1

4

-102

93

-123 -72

 

 

Relativní údaje  (na 1 000 obyvatel středního stavu)

 

 

4,0

4,0

3,7

4,5

2,5

2,7

2,3

2,4

9,4

8,9

9,2 10,2

11,7

11,9

11,3

11,9

-2,3

-3,0

-2,1

-1,7

13,6

21,3

18,9

15,7

12,0

16,2

18,9

15,6

1,6

5,0

-0,0

0,1

-0,7

2,0

-2,2

-1,6

 

 

 

 

 

 

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

 

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2019

(předběžné výsledky)

 

Stav na počátku období

1. ledna 2019

 

Střední stav

 

Stav ke konci období

30. června 2019

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 649 800

5 244 194

5 405 606

10 657 263

5 249 452

5 407 811

10 668 641

5 256 848

5 411 793

v tom kraje:

Hl. m. Praha

1 308 632

638 009

670 623

1 311 230

639 611

671 619

1 315 076

641 886

673 190

Středočeský

1 369 332

676 696

692 636

1 373 265

678 853

694 412

1 377 179

681 052

696 127

Jihočeský

642 133

317 268

324 865

642 421

317 502

324 919

643 176

318 005

325 171

Plzeňský

584 672

290 226

294 446

585 948

290 996

294 952

587 410

291 890

295 520

Karlovarský

294 896

145 674

149 222

294 789

145 611

149 178

294 794

145 637

149 157

Ústecký

820 789

407 395

413 394

820 571

407 393

413 178

820 481

407 422

413 059

Liberecký

442 356

217 791

224 565

442 581

217 985

224 596

442 943

218 201

224 742

Královéhradecký

551 021

271 591

279 430

551 038

271 671

279 367

551 165

271 827

279 338

Pardubický

520 316

257 948

262 368

520 690

258 281

262 409

521 199

258 693

262 506

Vysočina

509 274

253 061

256 213

509 349

253 155

256 194

509 411

253 280

256 131

Jihomoravský

1 187 667

582 516

605 151

1 188 422

583 096

605 326

1 189 479

583 756

605 723

Olomoucký

632 492

309 620

322 872

632 212

309 535

322 677

632 156

309 584

322 572

Zlínský

582 921

285 883

297 038

582 663

285 829

296 834

582 741

285 942

296 799

Moravskoslezský

1 203 299

590 516

612 783

1 202 084

589 934

612 150

1 201 431

589 673

611 758

 

Kontakt:

 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019 - Počet obyvatel se opět snížil

Diskuze a názory uživatelů na téma: Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019 - Počet obyvatel se opět snížil

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies