ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.09.2019 00:00:00

Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019 - Více zemřelých než narozených


 

Více zemřelých než narozených, mírná převaha přistěhovalých nad vystěhovalými. Taková je bilance ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2019. Od počátku roku se stav obyvatel snížil o 180 na 582 741 osob. Proti stejnému období minulého roku výrazně vzrostl počet přistěhovalých (o 16,3 %), počet vystěhovalých o 7,1 %. Mimo manželství se narodilo 42,8 % dětí.

 

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 180 osob na 582 741. Počet zemřelých meziročně klesl o 0,9 % na 3 184 osob, počet živě narozených klesl o 6,8 % na 2 815 osob. I nadále převyšoval počet zemřelých počet narozených a došlo k úbytku obyvatel ve výši 369 osob. Kraj se tak zařadil mezi deset krajů, ve kterých došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou. Přírůstek byl zaznamenán jen v Hl. m. Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji, v Libereckém kraji se počet obyvatel nezměnil. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (2,3 osob na tis. obyvatel), následoval ÚsteckýMoravskoslezský kraj s hodnotou 1,9. Za nimi se řadil Zlínský kraj s úbytkem 1,3 osob na tis. obyvatel.

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. pololetí 2019 se podle předběžných údajů živě narodilo 2 815 dětí, z toho 1 497 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 46,4 % dětí, jako druhé 39,2 % a jako třetí a další v pořadí 14,4 %. Mimo manželství se narodilo 1 204 dětí, tedy o 57 méně než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 42,8 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 40,8 % (Hl. m. Praha) po 63,4 % (Ústecký kraj), přitom v 5 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl třetí nejnižší.

Počet zemřelých klesl proti stejnému období minulého roku o 30 osob na 3 184 osob. V přepočtu je to 11,0 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná se o hodnotu ležící uprostřed mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,3 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (11,7 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 1 641 mužů a 1 543 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80 až 89 let a 12,4 % mělo 90 a více let.

 

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí

 

Meziročně klesl počet sňatků o 1,2 %. Od počátku roku bylo uzavřeno 1 146 manželství, tedy o 14 manželství méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 4,0 sňatků na tis. obyvatel a je to stejně jako v Karlovarském kraji nejnižší hodnota mezi kraji. Rozdíly mezi kraji nejsou výrazné, nejvyšší hodnota byla zjištěna v Jihomoravském kraji, a to 4,5 sňatků na tis. obyvatel.

V 80,4 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 83,5 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 70,9 % z celkového počtu sňatků.

V 1. pololetí roku 2019 se rozvedlo 600 manželství, z toho v 380 případech (63,3 %) se jednalo o manželství s nezletilými dětmi. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet rozvodů o 3,4 %. Na tis. obyvatel připadá 2,1 rozvodů a je to po Hl. m. Praze druhá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší je v Libereckém kraji, 2,8 na tis. obyvatel.

Počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 16,3 %, počet vystěhovalých o 7,1 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 2 394 osob, vystěhovalých 2 205 osob. Migrační přírůstek tedy představuje 189 osob.

Výrazně vzrostl počet přistěhovalých ze zahraničí, a to o 42,8%. Ze zahraničí se přistěhovalo 928 osob, do zahraničí se vystěhovalo 332 osob, tedy o 278 více než ve stejném období minulého roku v případě přistěhovalých a o 98 více u vystěhovalých. Saldo zahraniční migrace činilo 596 osob, saldo migrace v rámci republiky bylo záporné, představovalo -407 osob. V přepočtu na obyvatele připadlo na tis. obyvatel 8,3 přistěhovalých a 7,6 vystěhovalých.

Kromě Moravskoslezského kraje byl přírůstek obyvatel stěhováním zaznamenán ve všech krajích republiky. Ve Zlínském kraji představoval přírůstek obyvatel v důsledku stěhování 189 osob, tedy 0,7 na tis. obyvatel.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2019

 

Výsledkem přirozené měny a migrace bylo snížení počtu obyvatel kraje o 180 osob. V přepočtu je to -0,6 obyvatel na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Přírůstek byl zaznamenán v devíti krajích a pohyboval se v rozmezí od 0,5 (Královéhradecký kraj) po 11,5 (Středočeský kraj) osob na tis. obyvatel.

Pouze ve třech okresech Zlínského kraje došlo v 1. pololetí roku 2019 k úbytku obyvatel. Pohyboval se v intervalu od -0,2 (okres Zlín) po -3,0 (okres Kroměříž). V okrese Vsetín došlo k nárůstu, a to o 1,0 osob na 1 tis. obyvatel.

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2019

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

 

Přílohy

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019 (komentář v PDF)
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech
 

11. 9. 2019

Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2019

Více zemřelých než narozených, mírná převaha přistěhovalých nad vystěhovalými. Taková je bilance ve Zlínském kraji v 1. pololetí roku 2019. Od počátku roku se stav obyvatel snížil o 180 na 582 741 osob. Proti stejnému období minulého roku výrazně vzrostl počet přistěhovalých (o 16,3 %), počet vystěhovalých o 7,1 %. Mimo manželství se narodilo 42,8 % dětí.

 

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 180 osob na 582 741. Počet zemřelých meziročně klesl o 0,9 % na 3 184 osob, počet živě narozených klesl o 6,8 % na 2 815 osob. I nadále převyšoval počet zemřelých počet narozených a došlo k úbytku obyvatel ve výši 369 osob. Kraj se tak zařadil mezi deset krajů, ve kterých došlo k úbytku obyvatel přirozenou měnou. 

Přírůstek byl zaznamenán jen v Hl. m. Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji, v Libereckém kraji se počet obyvatel nezměnil. Nejvyšší úbytek přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (2,3 osob na tis. obyvatel), následoval Ústecký a Moravskoslezský kraj s hodnotou 1,9. Za nimi se řadil Zlínský kraj s úbytkem 1,3 osob na tis. obyvatel. 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

 

V 1. pololetí 2019 se podle předběžných údajů živě narodilo 2 815 dětí, z toho 1 497 chlapců.

Jako první dítě v pořadí se narodilo 46,4 % dětí, jako druhé 39,2 % a jako třetí a další v pořadí 14,4 %. Mimo manželství se narodilo 1 204 dětí, tedy o 57 méně než ve stejném období minulého roku. Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 42,8 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 40,8 % (Hl. m. Praha) po 63,4 % (Ústecký kraj), přitom v 5 ze 14 krajů přesahuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl třetí nejnižší. 

Počet zemřelých klesl proti stejnému období minulého roku o 30 osob na 3 184 osob. V přepočtu je to 11,0 osob na 1 tis. obyvatel a mezi kraji se jedná se o hodnotu ležící uprostřed mezi kraji. Nejnižší byla zjištěna v Hl. m. Praze (9,3 osob na tis. obyvatel), nejvyšší v Moravskoslezském a Karlovarském kraji (11,7 osob na tis. obyvatel). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 1 641 mužů a 1 543 žen. Zhruba jedna třetina zemřelých byla ve věku 80 až 89 let a 12,4 % mělo 90 a více let.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 

 

 

Meziročně klesl počet sňatků o 1,2 %. Od počátku roku bylo uzavřeno 1 146 manželství, tedy o 14 manželství méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu to je 4,0 sňatků na tis. obyvatel a je to stejně jako v Karlovarském kraji nejnižší hodnota mezi kraji. Rozdíly mezi kraji nejsou výrazné, nejvyšší hodnota byla zjištěna v Jihomoravském kraji, a to 4,5 sňatků na tis. obyvatel.

V 80,4 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 83,5 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 70,9 % z celkového počtu sňatků. 

V 1. pololetí roku 2019 se rozvedlo 600 manželství, z toho v 380 případech (63,3 %) se jednalo o manželství s nezletilými dětmi. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet rozvodů o 3,4 %. Na tis. obyvatel připadá 2,1 rozvodů a je to po Hl. m. Praze druhá nejnižší hodnota v mezikrajském srovnání. Nejvyšší je v Libereckém kraji, 2,8 na tis. obyvatel. 

Počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 16,3 %, počet vystěhovalých o 7,1 %. Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 2 394 osob, vystěhovalých 2 205 osob.

Migrační přírůstek tedy představuje 189 osob. 

Výrazně vzrostl počet přistěhovalých ze zahraničí, a to o 42,8%. Ze zahraničí se přistěhovalo 928 osob, do zahraničí se vystěhovalo 332 osob, tedy o 278 více než ve stejném období minulého roku v případě přistěhovalých a o 98 více u vystěhovalých. Saldo zahraniční migrace činilo 596 osob, saldo migrace v rámci republiky bylo záporné, představovalo -407 osob. V přepočtu na obyvatele připadlo na tis. obyvatel 8,3 přistěhovalých a 7,6 vystěhovalých. 

Kromě Moravskoslezského kraje byl přírůstek obyvatel stěhováním zaznamenán ve všech krajích republiky. Ve Zlínském kraji představoval přírůstek obyvatel v důsledku stěhování 189 osob, tedy 0,7 na tis. obyvatel.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. pololetí 2019

 

 

Výsledkem přirozené měny a migrace bylo snížení počtu obyvatel kraje o 180 osob. V přepočtu je to -0,6 obyvatel na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny v Karlovarském, Ústeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Přírůstek byl zaznamenán v devíti krajích a pohyboval se v rozmezí od 0,5 (Královéhradecký kraj) po 11,5 (Středočeský kraj) osob na tis. obyvatel.

 

Pouze ve třech okresech Zlínského kraje došlo v 1. pololetí roku 2019 k úbytku obyvatel. Pohyboval se v intervalu od -0,2 (okres Zlín) po -3,0 (okres Kroměříž). V okrese Vsetín došlo k nárůstu, a to o 1,0 osob na 1 tis. obyvatel.

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

 

 

Graf 3 Přistěhovalí a vystěhovalí v okresech Zlínského kraje v 1. pololetí 2019

 

 

Kontakt:

 

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně e -mail: infoservis-zl@czso.cz tel.: 577 004 935

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

11.09.2019 Demografický vývoj v kraji v 1. pololetí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 11.09.2019 Demografický vývoj v kraji v 1. pololetí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies