ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.09.2019 09:03:34

11.09.2019 Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2019


Kód: 130080-19
Informace o produktu
Kód: 130080-19
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Pohyb obyvatelstva
Poznámka: Data za 4Q: + 7 dní (z důvodů pozdějšího ukončení zpracování ve srovnání s předchozími čtvrtletími).
Anotace: Nejnovější údaje o demografickém vývoji v ČR (předběžné výsledky).
Územní členění: Stát
Kontakt: michaela.nemeckova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 73. kalendářní den po období
Datum vydání: 12.06.2019, 11.09.2019, 12.12.2019, 20.03.2020
Rok: 2019

Na konci června měla Česká republika téměř 10,67 milionu obyvatel. Od počátku roku vzrostl počet obyvatel o 18,8 tisíce. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace. Živě narozených dětí bylo o 2,1 tisíce méně než zemřelých osob. Sňatků opět meziročně přibylo.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem navýšil o 18,8 tisíce na necelých 10,67 milionu. Veškerý růst zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo činilo 20,9 tisíce osob. Přirozená měna naopak působila ve směru úbytku obyvatelstva, když počet živě narozených dětí byl o 2,1 tisíce nižší než počet zemřelých osob.

Během prvního pololetí se podle předběžných údajů živě narodilo 54,7 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než ve stejném období roku 2018. Téměř 25,9 tisíce dětí se narodilo prvorodičkám, 21,0 tisíce dětí bylo druhorozených a u 7,9 tisíce dětí šlo o třetí či další živě narozené dítě matky. Meziročně nižší byl počet dětí jak u vdaných, tak u nevdaných žen. Podíl dětí narozených mimo manželství, který v roce 2018 poprvé po dvaceti letech klesl, se meziročně dále snížil ze 48,6 % v 1. pololetí roku 2018 na letošních 48,2 %. Nejvíce dětí, více jak jednu pětinu, porodily ženy ve věku 29 až 31 let. U prvorodiček převažovaly (z 34 %) ženy ve věku 27–30 let.

V období měsíců leden až červen podle předběžných údajů zemřelo 56,8 tisíce obyvatel Česka, o 1,6 tisíce méně než v prvním pololetí předchozího roku. Nejvyšší byl počet zemřelých v lednu (10,4 tisíce), zatímco v roce 2018 to bylo v březnu. Mezi zemřelými bylo 28,9 tisíce mužů a 27,9 tisíce žen. Nejvíce zemřelých, 9,6 tisíce, bylo ve věku 85–89 let. Tato věková skupina převažovala také u zemřelých žen, zatímco u zemřelých mužů bylo nejvíce 70–74letých. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 151 dětí, resp. 28 z deseti tisíc živě narozených.

Podle předběžných údajů se v prvním pololetí letošního roku konalo 22,4 tisíce sňatků, o necelých 0,6 tisíce více než v témže období roku 2018. Téměř polovina z nich, 10,5 tisíce, připadla na měsíc červen. Dvě třetiny párů snoubenců tvořili dosud svobodný muž a svobodná žena (14,7 tisíce sňatků). Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovaly páry dvou rozvedených osob (3,2 tisíce). Z pohledu věku při uzavření manželství byli mezi ženichy nejpočetnější 30–34letí a mezi nevěstami 25–29leté.

Podle dosud dostupných údajů nabylo do konce června právní moci 12,2 tisíce rozsudků o rozvodu, meziročně o 0,2 tisíce méně. V šedesáti procentech rozvedených manželství žily nezletilé děti, těchto dětí bylo celkem 11,5 tisíce. Naopak 4,9 tisíce rozvodů se dotýkalo manželů bez nezletilých dětí. Většina mužů a žen, čtyři pětiny, se rozváděla poprvé.

Zahraničním stěhováním se zvětšila populace České republiky během prvního pololetí o 20,9 tisíce osob. Hodnota salda byla meziročně vyšší o 2,7 tisíce. Ze zahraničí se do České republiky přistěhovalo 34,1 tisíce osob, naopak 13,2 tisíce osob se z ní vystěhovalo. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2018 zesílily oba proudy migrace. Zahraničnímu stěhování nadále dominují občané Ukrajiny. Převažovali jak mezi přistěhovalými, tak vystěhovalými, měli i nejvyšší saldo stěhování (8,6 tisíce). Druhé nejvyšší bylo saldo s občany Slovenska (2,1 tisíce), na dalších místech pak s občany Ruska (1,1 tisíce) a Rumunska (1,1 tisíce). Bilance zahraničního stěhování českých občanů byla záporná (-0,6 tisíce).

_______________________
Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 2. září 2019

Navazující datová sada: 130062-19 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2019
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI: 12. prosinec 2019

Přílohy

 • coby091119.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Tiskové sdělení: Zahraničnímu stěhování vévodí občané Ukrajiny
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2019 | 1. pololetí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | rok 2018 | 1. - 3. čtvrtletí 2018 | 1. pololetí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | rok 2017 | 1. - 3. čtvrtletí 2017 | 1. pololetí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | rok 2016 | 1. - 3. čtvrtletí 2016 | 1. pololetí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | rok 2015 | 1. - 3. čtvrtletí 2015 | 1. - 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | rok 2014 | 1. - 3. čtvrtletí 2014 | 1. - 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | rok 2013 | 1. až 3. čtvrtletí 2013 | 1. až 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 1. až 4. čtvrtletí 2012 | 1. až 3. čtvrtletí 2012 | 1. až 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 1. až 4. čtvrtletí 2011 | 1. až 3. čtvrtletí 2011 | 1. až 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | rok 2010 | 1. až 3. čtvrtletí 2010 | 1. pololetí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.11. 9. 2019

Zahraničnímu stěhování vévodí občané Ukrajiny

Pohyb obyvatelstva – 1. pololetí 2019

Na konci června měla Česká republika téměř 10,67 milionu obyvatel. Od počátku roku vzrostl počet obyvatel o 18,8 tisíce. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace. Živě narozených dětí bylo o 2,1 tisíce méně než zemřelých osob. Sňatků opět meziročně přibylo.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem navýšil o 18,8 tisíce na necelých 10,67 milionu. Veškerý růst zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo činilo 20,9 tisíce osob. Přirozená měna naopak působila ve směru úbytku obyvatelstva, když počet živě narozených dětí byl o 2,1 tisíce nižší než počet zemřelých osob.

Během prvního pololetí se podle předběžných údajů živě narodilo 54,7 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než ve stejném období roku 2018. Téměř 25,9 tisíce dětí se narodilo prvorodičkám, 21,0 tisíce dětí bylo druhorozených a u 7,9 tisíce dětí šlo o třetí či další živě narozené dítě matky. Meziročně nižší byl počet dětí jak u vdaných, tak u nevdaných žen. Podíl dětí narozených mimo manželství, který v roce 2018 poprvé po dvaceti letech klesl, se meziročně dále snížil ze 48,6 % v 1. pololetí roku 2018 na letošních 48,2 %. Nejvíce dětí, více jak jednu pětinu, porodily ženy ve věku 29 až 31 let. U prvorodiček převažovaly (z 34 %) ženy ve věku 27–30 let.

V období měsíců leden až červen podle předběžných údajů zemřelo 56,8 tisíce obyvatel Česka, o 1,6 tisíce méně než v prvním pololetí předchozího roku. Nejvyšší byl počet zemřelých v lednu (10,4 tisíce), zatímco v roce 2018 to bylo v březnu. Mezi zemřelými bylo 28,9 tisíce mužů a 27,9 tisíce žen. Nejvíce zemřelých, 9,6 tisíce, bylo ve věku 85–89 let. Tato věková skupina převažovala také u zemřelých žen, zatímco u zemřelých mužů bylo nejvíce 70–74letých. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 151 dětí, resp. 28 z deseti tisíc živě narozených.

Podle předběžných údajů se v prvním pololetí letošního roku konalo 22,4 tisíce sňatků, o necelých 0,6 tisíce více než v témže období roku 2018. Téměř polovina z nich, 10,5 tisíce, připadla na měsíc červen. Dvě třetiny párů snoubenců tvořili dosud svobodný muž a svobodná žena (14,7 tisíce sňatků). Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovaly páry dvou rozvedených osob (3,2 tisíce). Z pohledu věku při uzavření manželství byli mezi ženichy nejpočetnější 30–34letí a mezi nevěstami 25–29leté.

Podle dosud dostupných údajů nabylo do konce června právní moci 12,2 tisíce rozsudků o rozvodu, meziročně o 0,2 tisíce méně. V šedesáti procentech rozvedených manželství žily nezletilé děti, těchto dětí bylo celkem 11,5 tisíce. Naopak 4,9 tisíce rozvodů se dotýkalo manželů bez nezletilých dětí. Většina mužů a žen, čtyři pětiny, se rozváděla poprvé.

Zahraničním stěhováním se zvětšila populace České republiky během prvního pololetí o 20,9 tisíce osob. Hodnota salda byla meziročně vyšší o 2,7 tisíce. Ze zahraničí se do České republiky přistěhovalo 34,1 tisíce osob, naopak 13,2 tisíce osob se z ní vystěhovalo. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2018 zesílily oba proudy migrace. Zahraničnímu stěhování nadále dominují občané Ukrajiny. Převažovali jak mezi přistěhovalými, tak vystěhovalými, měli i nejvyšší saldo stěhování (8,6 tisíce). Druhé nejvyšší bylo saldo s občany Slovenska (2,1 tisíce), na dalších místech pak s občany Ruska (1,1 tisíce) a Rumunska (1,1 tisíce). Bilance zahraničního stěhování českých občanů byla záporná (-0,6 tisíce).

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2019 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:       Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz

Kontaktní osoba:                                           Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Metoda získání dat:                                      Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv

Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR

Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)

Termín ukončení sběru dat:                        2. září 2019

Navazující datová sada:                              130062-19 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2019

                                                                         https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI:                         12. prosinec 2019

Přílohy:

Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

11.09.2019 Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 11.09.2019 Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá   9:34  Fed dodal třetí injekci likvidity do trhu Research (J&T BANKA)
Pá   9:30  Japonská inflace stále hluboko pod cílem BoJ X-Trade Brokers (XTB)
Pá   9:20  Rozbřesk: O patáliích Fedu a ECB a vyčkávání na ČNB Patria (Patria Finance)
Pá   9:08  Likviditní problémy mezibankovního trhu vzbuzují obavy Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies