ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  10.09.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2019


 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji vykázaný ke konci srpna letošního roku se meziměsíčně nezměnil a dosáhl 2,83 %. Beze změny zůstal také počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (0,77 uchazečů).

Podíl nezaměstnanýchLibereckém kraji v srpnu 2019 zůstal na úrovni předchozího měsíce, činil 2,83 % a pouze o 0,11 p. b. se pohyboval nad republikovou hodnotou (2,72 %). Nepatrně nižší hodnotu ve srovnání s koncem července 2019 zaznamenala nezaměstnanost mužů (- 0,05 p. b. na 2,36 %), naopak nezaměstnanost žen o stejnou hodnotu vzrostla (+0,05 p. b. na 3,32 %).

Nepatrně lepší meziměsíční výsledky vykázaly 2 okresy našeho kraje. V okrese Jablonec nad Nisou představoval pokles 0,06 p. b. a podíl nezaměstnaných zde dosáhl 2,95 %. V okrese Liberec nezaměstnanost poklesla o 0,03 p. b. na 3,08 %, avšak se stále jedná o nejvyšší hodnotu mezi okresy Libereckého kraje. Naopak mírný nárůst podílu nezaměstnaných zaznamenal okres Česká Lípa (+0,06 p. b. na 2,20 %) a Jablonec nad Nisou (+0,05 p. b. na 2,95 %). V rámci 77 okresů České republiky vede meziokresní žebříček s 1,19% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho okres Karviná s 6,61% podílem nezaměstnaných. Okres Česká Lípa se v tomto srovnání zařadil na 28. místo, okres Jablonec nad Nisou na 56. místo, okres Semily na 57. místo a okresu Liberec náležela 59. příčka.

Nezaměstnanost se meziměsíčně nezměnila ani v  České republice a také v JihomoravskémOlomouckém kraji. Ve 3 regionech nezaměstnanost poklesla, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (o 0,12 p. b.). Zvýšila se naopak v 8 krajích, a to v intervalu od 0,02 procentních bodů v kraji Pardubickém a Zlínském do 0,07 procentních bodů v Plzeňském kraji. Nejnižší hodnota nezaměstnanosti byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,90 %), naopak nejvyšší v kraji Moravskoslezském (4,24 %). Liberecký kraj se umístil na 4. nejhorší pozici.

K 31. 8. 2019 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 016 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 61 osob (0,7 %) méně než na konci července 2019. Počet nezaměstnaných mužů se meziměsíčně se snížil o 2,2 % na 3 823 osob, naopak počet nezaměstnaných žen vzrostl o 0,5 % na 5 193 osob (tj. 57,6 % z celkového počtu uchazečů). Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 7 966 osob, tedy 88,4 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,8 %, absolventi a mladiství představovali 4,3 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 686 uchazečům (40,9 % z jejich celkového počtu) a činila v průměru 8 041 , tj. o 166  pod průměrnou hodnotou za Českou republiku (8 207 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší.

K 31. 8. 2019 bylo v Libereckém kraji k dispozici 11 727 volných pracovních míst pozic, tj. o 71 pozic (0,6 %) méně než k 31. 7. 2019. Pro osoby se zdravotním postižením bylo vhodných 670 pozic (tj. 5,7 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 2 943 míst (25,1 %). Dlouhodobě nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 963 pozic, tj. 16,7 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místoLibereckém kraji připadlo 0,77 uchazečů, stejně, tedy jako v červenci 2019. Mezi kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,03 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,68 uchazečů. Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,29 uchazečů. Mezi 77 okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,47 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

10. 9. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji vykázaný ke konci srpna letošního roku se meziměsíčně nezměnil a dosáhl 2,83 %. Beze změny zůstal také počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (0,77 uchazečů). 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

 Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou  Liberec Semily

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %) Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji v srpnu 2019 zůstal na úrovni předchozího měsíce, činil 2,83 % a pouze o 0,11 p. b. se pohyboval nad republikovou hodnotou (2,72 %). Nepatrně nižší hodnotu ve srovnání s koncem července 2019 zaznamenala nezaměstnanost mužů (- 0,05 p. b. na 2,36 %), naopak nezaměstnanost žen o stejnou hodnotu vzrostla (+0,05 p. b. na 3,32 %). 

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

0

Nepatrně lepší meziměsíční výsledky vykázaly 2 okresy našeho kraje. V okrese Jablonec nad Nisou představoval pokles 0,06 p. b. a podíl nezaměstnaných zde dosáhl 2,95 %. V okrese Liberec nezaměstnanost poklesla o 0,03 p. b. na 3,08 %, avšak se stále jedná o nejvyšší hodnotu mezi okresy Libereckého kraje. Naopak mírný nárůst podílu nezaměstnaných zaznamenal okres Česká Lípa (+0,06 p. b. na 2,20 %) a Jablonec nad Nisou (+0,05 p. b. na 2,95 %). V rámci

77 okresů České republiky vede meziokresní žebříček s 1,19% nezaměstnaností okres Prahavýchod, uzavírá ho okres Karviná s 6,61% podílem nezaměstnaných. Okres Česká Lípa se v tomto srovnání zařadil na 28. místo, okres Jablonec nad Nisou na 56. místo, okres Semily na 57. místo a okresu Liberec náležela 59. příčka.

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

 

 

Nezaměstnanost podle krajů k 31. 8. 2019

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                     

Nezaměstnanost se meziměsíčně nezměnila ani v  České republice a také v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Ve 3 regionech nezaměstnanost poklesla, nejvýrazněji v Karlovarském kraji (o 0,12 p. b.). Zvýšila se naopak v 8 krajích, a to v intervalu od 0,02 procentních bodů v kraji Pardubickém a Zlínském do 0,07 procentních bodů v Plzeňském kraji. Nejnižší hodnota nezaměstnanosti byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,90 %), naopak nejvyšší v kraji Moravskoslezském (4,24 %). Liberecký kraj se umístil na 4. nejhorší pozici. 

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 8. 2019

 

K 31. 8. 2019 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 016 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 61 osob (0,7 %) méně než na konci července 2019. Počet nezaměstnaných mužů se meziměsíčně se snížil o 2,2 % na 3 823 osob, naopak počet nezaměstnaných žen vzrostl o 0,5 % na 5 193 osob (tj. 57,6 % z celkového počtu uchazečů). Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 7 966 osob, tedy 88,4 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,8 %, absolventi a mladiství představovali 4,3 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 686 uchazečům (40,9 % z jejich celkového počtu) a činila v průměru 8 041 , tj. o 166 pod průměrnou hodnotou za Českou republiku (8 207 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší. 

K 31. 8. 2019 bylo v Libereckém kraji k dispozici 11 727 volných pracovních míst pozic, tj. o 71 pozic (0,6 %) méně než k 31. 7. 2019. Pro osoby se zdravotním postižením bylo vhodných 670 pozic (tj. 5,7 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 2 943 míst (25,1 %).

Dlouhodobě nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 963 pozic, tj. 16,7 % z celkového počtu volných pozic). 

Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů

k 31. 8. 2019

 

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 8. 2019

 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti               a podle krajů k 31. 8. 2019

 Do 3 měsíců

 3–6 měsíců

 6–9 měsíců

 9–12 měsíců

12–24 měsíců  Nad 24 měsíců

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,77 uchazečů, stejně, tedy jako v červenci 2019. Mezi kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,03 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,68 uchazečů. Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,29 uchazečů. Mezi 77 okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,47 uchazečů). 

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 


 

 

     Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

 

 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)[1])

Pracovní místa v evidenci úřadů

práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1 pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

celkem

index

srpen

2019/ červenec

2019

dosažitelní ve věku

15–64 let

ženy

s podporou

v nezaměstnanosti

celkem

ženy

muži

celkem

index

srpen

2019/ červenec

2019

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

204 789

19 089

23 319 8 831

8 973

5 329 22 369

99,8

101,0

100,8

100,8

102,5 95,4

97,7

186 327

17 425

21 206 7 839

7 955

4 774 20 355

113 858

10 403

13 396 5 164

5 192

2 916 12 995

77 462

7 743

9 802

4 044

4 053

1 900

6 859

2,72

2,04

2,42

1,91

2,12

2,51

3,85

3,10

2,24

2,83

2,28

2,52

2,82

4,63

2,36

1,84

2,02

1,55

1,73

2,21

3,11

350 564

74 706

58 425

20 365

38 427

7 887 16 743

101,2

100,6

103,9

104,3

101,2 99,6

99,0

0,58

0,26

0,40

0,43

0,23

0,68

1,34

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

9 016

99,3

7 966

5 193

3 686

2,83

3,32

2,36

11 727

99,4

0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 758

101,2

1 476

1 027

770

2,20

2,60

1,82

2 394

99,6

0,73

1 852

97,7

1 683

1 063

744

2,95

3,46

2,46

1 435

94,5

1,29

3 947

98,4

3 423

2 288

1 545

3,08

3,63

2,54

5 789

101,0

0,68

1 459

101,8

1 384

815

627

2,98

3,41

2,58

2 109

98,4

0,69

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

8 213

6 877

8 865 27 584

11 357

9 183 35 784

101,3

100,7

101,5 99,8

99,3

100,7 99,0

7 413

6 328

8 157 25 053

10 482

8 288 33 086

4 632

3 979

5 079

15 172 6 403

4 976 18 358

3 717

3 513

3 935

9 715

4 343

4 098 10 054

2,14

1,90

2,50

3,29

2,60

2,22

4,24

2,49

2,28

2,97

3,71

2,98

2,48

4,45

1,80

1,54

2,05

2,88

2,22

1,96

4,05

14 475

26 776

11 093

27 627

10 708

13 949

17 656

102,0

102,3

99,2 101,0

100,3 98,7

97,2

0,57

0,26

0,80

1,00

1,06

0,66

2,03


Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení

uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

9 077

1 521

1 582

951

272

294

337 9 016

7 966

5 193

4 583

1 425

384

11 798

2 387

104

2 445

91

11 727

670 2 943

3 686

3 518

2 217

508

21

1 737 374

353

212 53

59

82 1 758

1 476

1 027856

346

80

2 403

334

50

343

50

2 394

100

482

770

709

501

141 5

1 896 280

324

201 61

67

56 1 852

1 683

1 063 975

226

73

1 518

163

0

259

13

1 435

61

274

744

722

418

87

4

4 011 623

687

408

141

132

147 3 947

3 423

2 288

1 986 565

150

5 733

1 427

53

1 346

28

5 789

440 1 567

1 545

1 474 941

179 7

1 433 244

218

130 17

36

52 1 459

1 384815

766

288

81

2 144

463

1

497

 -

2 109

69

620

627

613

357

101 5

1)

 podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

 

 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

Česká republika

2,72

 x

 

 

 

v tom okresy:

Praha-východ

1,19

1.

Beroun

2,46

40.

Jindřichův Hradec

1,25

2.

Tachov

2,48

41.

Rychnov nad Kněžnou

1,29

3.

Náchod

2,51

42.

Pelhřimov

1,45

4.

Tábor

2,53

43.

Prachatice

1,57

5.

Litoměřice

2,57

44.

Písek

1,57

6.

Český Krumlov

2,58

45.

Praha-západ

1,57

7.

Vsetín

2,60

46.

Plzeň-jih

1,60

8.

Břeclav

2,61

47.

Benešov

1,61

9.

Frýdek-Místek

2,66

48.

Cheb

1,61

10.

Teplice

2,68

49.

České Budějovice

1,70

11.

Jihlava

2,72

50.

Mladá Boleslav

1,71

12.

Nový Jičín

2,75

51.

Ústí nad Orlicí

1,75

13.

Žďár nad Sázavou

2,77

52.

Klatovy

1,78

14.

Mělník

2,87

53.

Jičín

1,81

15.

Kutná Hora

2,89

54.

Domažlice Pardubice

Prostějov Chrudim

Vyškov

Zlín

1,86

1,87

1,90

1,94

1,97

1,98

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Třebíč

2,92

55.

Jablonec n. Nisou

2,95

56.

Semily

2,98

57.

Přerov

3,03

58.

Liberec

3,08

59.

Šumperk

3,09

60.

Uherské Hradiště

2,03

22.

Příbram

3,19

61.

Praha

2,04

23.

Jeseník

3,21

62.

Svitavy

2,12

24.

Nymburk

3,27

63.

Plzeň-sever

2,17

25.

Kladno

3,38

64.

Havlíčkův Brod

2,17

26.

Kolín

3,41

65.

Trutnov

2,20

27.

Děčín

Sokolov

Brno-město

3,70

3,72

4,03

66.

67.

68.

Česká Lípa

2,20

28.

Blansko

2,24

29.

Karlovy Vary

2,28

30.

Znojmo

4,08

69.

Opava

2,28

31.

Hodonín

4,10

70.

Plzeň-město

2,32

32.

Ústí nad Labem

4,20

71.

Olomouc

2,32

33.

Louny

4,32

72.

Kroměříž

2,37

34.

Bruntál

4,66

73.

Rakovník

2,40

35.

Most

4,79

74.

Hradec Králové

2,42

36.

Chomutov

4,87

75.

Rokycany

2,42

37.

Ostrava-město

5,12

76.

Strakonice

2,45

38.

Karviná

6,61

77.

Brno-venkov

2,46

39.

 

 

 

1)

 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání      ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky

(srpen 2019/červenec 2019)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

Česká republika

-0,2

 x

 

 

 

v tom okresy:

Ústí nad Labem

-7,7

1.

Klatovy

0,4

40.

Karlovy Vary

-6,6

2.

Prachatice

0,5

41.

Sokolov

-5,0

3.

Děčín

0,6

42.

Teplice

-3,0

4.

Bruntál

0,6

43.

Litoměřice

-2,7

5.

Plzeň-sever

0,8

44.

Most

-2,6

6.

Vsetín

Plzeň-jih

Hradec Králové

0,8

0,8

0,8

45.

46.

47.

Jablonec n. Nisou

-2,3

7.

Kroměříž

-2,0

8.

Frýdek-Místek

-2,0

9.

Rakovník

0,9

48.

Přerov

-1,9

10.

Vyškov

0,9

49.

Písek

-1,8

11.

Rychnov nad Kněžnou

1,0

50.

Benešov

-1,7

12.

Praha

1,0

51.

Chrudim

-1,6

13.

Tachov

Praha-západ

1,0

1,0

52. 53.

Liberec

-1,6

14.

Opava

Jeseník

-1,6

-1,4

15. 16.

Česká Lípa

1,2

54.

Nymburk

1,3

55.

České Budějovice

-1,4

17.

Jihlava

1,4

56.

Jičín

-1,3

18.

Mladá Boleslav

1,6

57.

Karviná

-1,2

19.

Beroun

1,7

58.

Louny

-1,2

20.

Břeclav

1,7

59.

Olomouc Blansko

Ostrava-město

-1,1

-1,1

-1,0

21.

22.

23.

Žďár nad Sázavou

1,7

60.

Semily

1,8

61.

Rokycany

1,8

62.

Prostějov

-0,9

24.

Šumperk

1,9

63.

Brno-město

-0,9

25.

Znojmo

2,0

64.

Třebíč

-0,8

26.

Náchod

2,2

65.

Hodonín

-0,6

27.

Mělník

2,3

66.

Příbram

-0,5

28.

Český Krumlov

2,6

67.

Svitavy

-0,4

29.

Pelhřimov

2,6

68.

Brno-venkov

-0,2

30.

Trutnov

2,7

69.

Zlín

-0,1

31.

Praha-východ

3,1

70.

Nový Jičín

0,1

32.

Domažlice

3,4

71.

Kolín

0,1

33.

Uherské Hradiště

3,8

72.

Cheb

0,1

34.

Ústí nad Orlicí

4,1

73.

Kutná Hora

0,1

35.

Jindřichův Hradec

4,3

74.

Tábor

0,2

36.

Strakonice

4,3

75.

Kladno

0,2

37.

Havlíčkův Brod

4,4

76.

Chomutov

0,3

38.

Plzeň-město

4,8

77.

Pardubice

0,4

39.

 

 

 

 

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k

31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika

0,58

 x

 

 

 

v tom okresy:

Praha-východ

Tachov

Domažlice

0,08

0,10

0,13

1.

2.

3.

Uherské Hradiště

0,73

40.

Česká Lípa

0,73

41.

Jihlava

0,74

42.

Pardubice

0,15

4.

Příbram

0,74

43.

Plzeň-jih

0,18

5.

Náchod

0,76

44.

Mladá Boleslav

0,20

6.

Strakonice

0,80

45.

Pelhřimov

0,21

7.

Kladno

0,84

46.

Rychnov nad Kněžnou

0,23

8.

Teplice

0,87

47.

Praha

0,26

9.

Chomutov

0,89

48.

Prachatice

0,26

10.

Rakovník

0,93

49.

Ústí nad Orlicí

0,29

11.

Olomouc

0,95

50.

Plzeň-město

0,30

12.

Nový Jičín

1,01

51.

Český Krumlov

0,30

13.

Havlíčkův Brod

1,03

52.

Praha-západ

0,33

14.

Brno-město

1,05

53.

Cheb

0,34

15.

Trutnov

1,07

54.

Klatovy

0,37

16.

Kolín

1,08

55.

Písek

0,38

17.

Břeclav

1,09

56.

Rokycany

Jičín

Plzeň-sever

0,38

0,40

0,43

18.

19.

20.

Kroměříž

1,20

57.

Jablonec nad Nisou

1,29

58.

Louny

1,30

59.

Brno-venkov

0,43

21.

Třebíč

1,35

60.

Beroun

0,44

22.

Žďár nad Sázavou

1,36

61.

České Budějovice

0,45

23.

Přerov

1,39

62.

Svitavy

0,47

24.

Opava

1,39

63.

Tábor

0,47

25.

Šumperk

1,40

64.

Benešov

0,48

26.

Litoměřice

1,48

65.

Karlovy Vary

0,49

27.

Frýdek-Místek

1,58

66.

Zlín

0,51

28.

Děčín

1,61

67.

Nymburk

0,54

29.

Ostrava-město

1,76

68.

Chrudim

0,56

30.

Blansko

1,84

69.

Prostějov

0,56

31.

Most

1,99

70.

Jindřichův Hradec

0,57

32.

Bruntál

2,04

71.

Vsetín

0,60

33.

Hodonín

2,06

72.

Hradec Králové

0,60

34.

Znojmo

2,13

73.

Mělník

0,62

35.

Jeseník

2,24

74.

Kutná Hora

0,65

36.

Ústí nad Labem

2,30

75.

Vyškov

0,67

37.

Sokolov

Karviná

2,67

5,47

76. 77.

Liberec

0,68

38.

Semily

0,69

39.

 

 

 

 

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 8. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

1 963

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

1 082

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

821

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

796

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

630

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

446

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

428

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

359

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

353

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

340

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

265

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

251

834

Obsluha pojízdných zařízení

230

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

212

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

188

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

171

753

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

170

513

Číšníci, servírky a barmani

158

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

158

741

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

156

 [1] ) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 8. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies