ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  10.09.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019


 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v srpnu letošního roku nepatrně meziměsíčně snížil o 0,09 procentních bodů na hodnotu 3,85 %. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou, i tak je však nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky. V pěti okresech kraje bylo v srpnu evidováno méně nezaměstnaných, v okrese Děčín a Chomutov nezaměstnanost nepatrně stoupla.

K 31. 8. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,85 %, tj. o 0,09 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci července 2019. V porovnání se srpnem loňského roku nezaměstnanost v srpnu letošního roku v kraji poklesla o 0,81 p. b., od ledna letošního roku pak do konce srpna došlo k poklesu o 0,89 p. b. V případě mužů nezaměstnanost poklesla o 0,12 p. b. a dosáhla hodnoty 3,11 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal téměř na hodnotě z července, když bylo dosaženo hodnoty 4,63 % (snížení o 0,05 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil v pěti okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,79 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší jak v rámci našeho kraje, tak v rámci okresů ČR, v srpnu letošního roku však bylo nejvíce nezaměstnaných evidováno v okrese Chomutov (4,87 %). Okres Most se tak opět o jedno místo posunul a vylepšil tak svou pozici, když se umístil na 74. pozici v rámci ČR (ze 77 okresů). Nejlepší pozici v meziokresním srovnání ČR dosáhl okres Litoměřice (44. pozice ze 47. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila v pětačtyřiceti okresech a ve dvou stagnovala, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,19 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,61 %). Nejvýrazněji poklesla nezaměstnanost v našem okrese Ústí nad Labem (snížení o 0,39 p. b.) a v Karlovarském okrese Sokolov (pokles o 0,20 p. b.).

V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,24% podíl nezaměstnaných). Stejně jako v Ústeckém kraji poklesla nezaměstnanost ještě v pěti regionech. Nejvýraznější snížení vykázal Karlovarský kraj (-0,13 p. b.), nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo opět dosaženo v Pardubickém kraji (1,90 %). Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,24 %), mužů pak Pardubický kraj (1,54 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,63 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,05 %).

K 31. 8. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 369 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 355 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 537 osob, kdy ke snížení došlo v pěti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ústí  (o 297 osob), nejméně v okrese Louny (snížení o 32 osob). V okrese Děčín a Chomutov se počet osob bez práce v srpnu zvýšil o 19, resp. o 12 osob. Na úřadech práce v kraji bylo v srpnu nově zaregistrováno celkem 3 388 osob (proti červenci se tento počet snížil celkem o 662 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 925 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červenci letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (2 993 osob, tj. 13,4 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 636 osob, tj. 11,8 %), k této věkové skupině se pak 11% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 465 osob). Průměrný věk nezaměstnaných v srpnu zůstal na červencové hodnotě 42,4 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 239 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,1 %, resp. 27,8 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,7 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci srpna poklesl na 16 743 (tj. o 172 míst méně než tomu bylo na konci července); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,34 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,87, resp. 0,89 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,30 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

 

 Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz 

tel.: 472 706 121

 

Přílohy

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na
  • Integrovaném portálu MPSV
  • Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab.1_NezamKraje_0819.xlsx
  • Tab.2_podilokresy_0819.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0819.xlsx
 

10. září 2019 

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se v srpnu letošního roku nepatrně meziměsíčně snížil o 0,09 procentních bodů na hodnotu 3,85 %. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou, i tak je však nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky. V pěti okresech kraje bylo v srpnu evidováno méně nezaměstnaných, v okrese Děčín a Chomutov nezaměstnanost nepatrně stoupla.

K 31. 8. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,85 %, tj. o 0,09 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci července 2019. V porovnání se srpnem loňského roku nezaměstnanost v srpnu letošního roku v kraji poklesla o 0,81 p. b., od ledna letošního roku pak do konce srpna došlo k poklesu o 0,89 p. b. V případě mužů nezaměstnanost poklesla o 0,12 p. b. a  dosáhla hodnoty 3,11 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal téměř na hodnotě z července, když bylo dosaženo hodnoty 4,63 % (snížení o 0,05 p. b.).

 

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil v pěti okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,79 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší jak v rámci našeho kraje, tak v rámci okresů ČR, v srpnu letošního roku však bylo nejvíce nezaměstnaných evidováno v okrese Chomutov (4,87 %). Okres Most se tak opět o jedno místo posunul a vylepšil tak svou pozici, když se umístil na 74. pozici v rámci ČR (ze 77 okresů). Nejlepší pozici v meziokresním srovnání ČR dosáhl okres Litoměřice (44. pozice ze 47. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně zvýšila v pětačtyřiceti okresech a ve dvou stagnovala, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána opět v okrese Praha-východ (1,19 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,61 %). Nejvýrazněji poklesla nezaměstnanost v našem okrese Ústí nad Labem (snížení o 0,39 p. b.) a v Karlovarském okrese Sokolov (pokles o 0,20 p. b.).

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. srpnu 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

 

Evidovaní uchazeči        o zaměstnání

 

Volná pracovní místa hlášená úřadům práce

Uchazeči na

1 volné pracovní místo

Podíl nezaměstnaných osob (v %)1)

celkem

z toho

dosažitelní ve věku 15-64 let

celkem

muži

ženy

Česká republika Ústecký kraj v tom okresy:   Děčín

  Chomutov

  Litoměřice

  Louny

  Most

  Teplice

  Ústí nad Labem

204 789 22 369

3 377

4 256

2 184

2 748

3 793

2 471

3 540

186 327 20 355

3 027

4 018

1 964

2 415

3 506

2 240

3 185

350 564 16 743

2 100

4 778

1 472

2 111

1 908

2 834

1 540

0,58

1,34

1,61

0,89

1,48

1,30

1,99

0,87

2,30

2,72

3,85

3,70

4,87

2,57

4,32

4,79

2,68

4,20

2,36

3,11

3,06

3,88

1,98

3,50

3,65

2,19

3,71

3,10

4,63

4,38

5,94

3,21

5,19

6,02

3,21

4,69

1) podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let / počet obyvatel      ve věku 15-64 let v %

 

V rámci srovnání krajů patří Ústeckému kraji nadále předposlední příčka hned za Moravskoslezským krajem (4,24% podíl nezaměstnaných). Stejně jako v Ústeckém kraji poklesla nezaměstnanost ještě v pěti regionech. Nejvýraznější snížení vykázal Karlovarský kraj

(-0,13 p. b.), nejlepší hodnoty podílu nezaměstnaných bylo opět dosaženo v Pardubickém kraji (1,90 %). Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,24 %), mužů pak Pardubický kraj (1,54 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna opět v Ústeckém kraji (4,63 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,05 %).

 

K 31. 8. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 369 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 355 (91 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 537 osob, kdy ke snížení došlo v pěti okresech našeho kraje, nejvíce v okrese Ústí  (o 297 osob), nejméně v okrese Louny (snížení o 32 osob). V okrese Děčín a Chomutov se počet osob bez práce v srpnu zvýšil o 19, resp. o 12 osob. Na úřadech práce v kraji bylo v srpnu nově zaregistrováno celkem 3 388 osob (proti červenci se tento počet snížil celkem o 662 osob), z jejich evidence naopak odešlo 3 925 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červenci letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku 55-59 let (2 993 osob, tj. 13,4 % uchazečů), druhou nejpočetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 636 osob, tj. 11,8 %), k této věkové skupině se pak 11% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 465 osob). Průměrný věk nezaměstnaných v srpnu zůstal na červencové hodnotě 42,4 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 239 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,1 %, resp. 27,8 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,7 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci srpna poklesl na 16 743 (tj. o 172 míst méně než tomu bylo na konci července); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,34 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,87, resp. 0,89 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,30 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

        Ústecký kraj               

Děčín                       

Chomutov                  

Litoměřice

       Louny                      

Most                         

Teplice                      

Ústí nad Labem

 * podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu stejného věku                                             Zdroj: MPSV

 

 

 

 

 

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem email: infoservisul@czso.cz     

tel.: 472 706 121

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies