ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  06.09.2019 09:05:14

ČR - průmysl v červenci rostl jen o 0,1% r/r


 


Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,2 %.

Průmyslová produkce1 v červenci 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,1 %.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 13,6 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 22,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 12,0 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,24 p. b., pokles o 5,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,23 p. b., pokles o 7,2 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 5,6 % (v červenci 2019 bylo o dva pracovní dny více než v červenci 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v červenci 2019 meziročně vzrostly o 9,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,2 %.

Hodnota nových zakázek2 v červenci 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,4 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,0 p. b., růst o 18,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +2,0 p. b., růst o 71,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 10,8 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,3 p. b., pokles o  18,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3průmyslu se v červenci 2019 meziročně snížil o 0,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2019 meziročně vzrostla o 6,9 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2019 dne 12. 9. 2019.

_________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanostiprůmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  29. 8. 2019
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2019

Přílohy

Archiv:
  • rok 2019 | červenec 2019 | červen 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
  • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 9. 2019

Průmyslová produkce zůstala na úrovni loňského července

Průmysl – červenec 2019

Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,2 %.

 

Průmyslová produkce1v červenci 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,1 %.K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 13,6 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 22,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,2 p. b., pokles o 12,0 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,24 p. b., pokles o 5,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,23 p. b., pokles o 7,2 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 5,6 % (v červenci 2019 bylo o dva pracovní dny více než v červenci 2018).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v červenci 2019 meziročně vzrostly o 9,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,2 %.

 

Hodnota nových zakázek2 v červenci 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,4 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,0 p. b., růst o 18,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +2,0 p. b., růst o 71,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 10,8 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,3 p. b., pokles o 18,2 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3v průmyslu se v červenci 2019 meziročně snížil o 0,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2019 meziročně vzrostla o 6,9 %.

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2019 dne 12. 9. 2019.

 

Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.

3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               29. 8. 2019

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                7. 10. 2019

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - průmysl v červenci rostl jen o 0,1% r/r

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - průmysl v červenci rostl jen o 0,1% r/r

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies