ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  03.09.2019 00:00:00

Průměrná mzda v Jihočeském kraji vzrostla v 1. pololetí 2019 meziročně o 2 094 Kč na 29 965 Kč.


 

Průměrná hrubá měsíční mzdaJihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2019 v přepočtu na plně zaměstnané 29 965  (zpracováno podle skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 094 , tj. 7,5 %.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství celé České republiky činila v 1. pololetí 2019 33 297 , v meziročním srovnání činil přírůstek 2 272 , ve srovnání s 1. pololetí 2018 se průměrná mzda v ČR zvýšila nominálně o 7,3 %. Spotřebitelské ceny se v ČR zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně tedy mzda vzrostla o 4,4 %.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2019 a její nárůst proti stejnému období předchozího roku v krajích ČR

(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané)

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2019 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na sedmou příčku a na pátou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 332 a proti průměru za hlavní město Praha dosahoval rozdíl 12 tisíc . V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v hlavním městě Praze, ale v relativních hodnotách to bylo v Královéhradeckém kraji. V hlavním městě opět zůstávají nejvyšší průměrné mzdy, i když jejich reálný nárůst byl v 1. pololetí 2019 v ČR druhý nejnižší. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšují mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě je to výrazně více (o 26 %).

V současné době je zaznamenána nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách, počty zaměstnaných osob jsou na historickém vrcholu. Zrcadlově k rekordně nízké nezaměstnanosti docházelo k nárůstu počtu volných pracovních míst na druhé straně. Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je neobyčejně silný, což nejvýrazněji ukazují evidence úřadů práce.

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20191)

Graf 2 Průměrná měsíční mzdaJihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2015 až 2019

V 1. pololetí 2019 bylo v celé ČR zaměstnáno o téměř 26 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku, přičemž naprostá většina zaměstnanců přibyla v hlavním městě Praze (23,2 tis.). V relativním vyjádření byl v ČR nárůst počtu zaměstnaných osob jen o 0,6 %. V osmi krajích, včetně Jihočeského, došlo již k nepatrnému snížení počtu zaměstnanců; v absolutních hodnotách nejvíce v Moravskoslezském kraji, v relativních pak v Karlovarském kraji.

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzdaJihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2019 činila 30 740 . Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2018 nominálně vzrostla o 7,5 %, absolutně o 2 141 . Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, v relativních hodnotách nejvýrazněji v Moravskoslezském (o 7,8 %), Jihočeský kraj se umístil na třetí nejvyšší pozici (v absolutních hodnotách na šesté). Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření polepšil, ve stejném období předchozího roku byl na deváté příčce v mezikrajském srovnání.

V celé České republice dosáhla ve 2. čtvrtletí 2019 průměrná měsíční mzda 34 105  (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 7,2 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen (+2,8 %) vzrostla reálně o 4,3 %.

Medián mezd (29 127 ) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, u mužů dosáhl hodnoty 31 764 , u žen byl 26 375 .

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo jen v pěti krajích, kdy naprostá většina nových zaměstnanců byla zaměstnána v hlavním městě Praze (+22,1 tis.). V relativním vyjádření se tedy nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v Praze (+2,7 %). Jen čtyři kraje zaznamenaly nepatrné zvýšení zaměstnaných, v ostatních již docházelo k úbytku, včetně Jihočeského kraje (-0,6 tis.).

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20191)

 

Přílohy

 • Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2019 meziročně o 2 094 - komentář v pdf
 • Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 2019
 • Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 2019
 • Další informace naleznete v "Rychlé informaci":
 • Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2019
 • Navazující analýza:
 • Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2019
 •  

  Kontakt:
  Ing. Petra Dolejšová
  Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
  e-mail: petra.dolejsova@czso.cz
  tel.: 386 718 440

 

3. září 2019

 

Mzdy v Jihočeském kraji vzrostly v 1. pololetí 2019 meziročně o 2 094

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji dosáhla podle předběžných výsledků v 1. pololetí 2019 v přepočtu na plně zaměstnané 29 965 (zpracováno podle skutečného pracoviště zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku činil přírůstek mzdy 2 094 , tj. 7,5 %.

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. pololetí 2019 a její nárůst proti stejnému období   předchozího roku v krajích ČR 

 

(pracovištní metoda, přepočteno na plně zaměstnané) 

 Průměrná mzda                                                    Meziroční nárůst průměrné mzdy

 0           10 000      20 000      30 000      40 000

V mezikrajském srovnání přírůstku mzdy v 1. pololetí 2019 se podle absolutní hodnoty řadí Jihočeský kraj na sedmou příčku a na pátou podle relativní hodnoty. Z pohledu absolutní výše průměrných mezd zaostáváme proti průměru za celou republiku o 3 332 a proti průměru za hlavní město Praha dosahoval rozdíl 12 tisíc . V rámci celé ČR mzdy rostly ve všech krajích, nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy v absolutních číslech byl zaznamenán v hlavním městě Praze, ale v relativních hodnotách to bylo v Královéhradeckém kraji. V hlavním městě opět zůstávají nejvyšší průměrné mzdy, i když jejich reálný nárůst byl v 1. pololetí 2019 v ČR druhý nejnižší. Tradičně v Praze a také ve Středočeském kraji převyšují mzdy průměr České republiky, kdy v hlavním městě je to výrazně více (o 26 %).

 

 

Tab. 1 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 20191)

(předběžné výsledky)

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců

Průměrná měsíční mzda

v tis.

rozdíl proti 1.pololetí 2018

v

rozdíl proti 1.pololetí 2018

 v tis.

 v %

 v

 v %

přepočteno na plně zaměstnané

Česká republika2) v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

4 084,3

841,3

412,3

222,9

214,4

88,8 250,6

147,7

204,6

184,7

174,7

469,1

224,6

210,3

435,4

26,0

23,2

1,2

-0,2

-0,5

-1,4

-0,2

-0,1

2,7

0,0

-0,7

3,5

-0,2

0,8

-2,1

0,6

2,8

0,3

-0,1

-0,3

-1,6

-0,1

-0,1

1,3

0,0

-0,4

0,8

-0,1

0,4

-0,5

33 297

41 964

34 337

29 965

32 165

29 031

30 529

30 890

31 300

29 579

30 268

31 926

29 702

29 411

29 961

2 272

2 561

2 473

2 094

2 060

1 957

2 083

2 084

2 316

1 952

1 819

2 171

2 104

2 034

2 105

7,3

6,5

7,8

7,5

6,8

7,2

7,3

7,2

8,0

7,1

6,4

7,3

7,6

7,4

7,6

1)podle místa skutečného pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců

2)zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR                                                                     

 

V současné době je zaznamenána nejvyšší zaměstnanost, vrcholí poptávka po pracovních silách, počty zaměstnaných osob jsou na historickém vrcholu. Zrcadlově k rekordně nízké nezaměstnanosti docházelo k nárůstu počtu volných pracovních míst na druhé straně. Nárůst poptávky podniků po pracovní síle je neobyčejně silný, což nejvýrazněji ukazují evidence úřadů práce. V 1. pololetí 2019 bylo v celé ČR zaměstnáno o téměř 26 tisíc osob více než ve stejném období předchozího roku, přičemž naprostá většina zaměstnanců přibyla v hlavním městě Praze (23,2 tis.). V relativním vyjádření byl v ČR nárůst počtu zaměstnaných osob jen o 0,6 %. V osmi krajích, včetně Jihočeského, došlo již k nepatrnému snížení počtu zaměstnanců; v absolutních hodnotách nejvíce v Moravskoslezském kraji, v relativních pak v Karlovarském kraji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Průměrná měsíční mzda v Jihočeském kraji podle čtvrtletí v letech 2015 až 2019 

 

Počty zaměstnanců a průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2019

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji v samotném 2. čtvrtletí 2019 činila 30 740 . Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2018 nominálně vzrostla o 7,5 %, absolutně o 2 141 . Mzda vzrostla ve všech krajích ČR, v relativních hodnotách nejvýrazněji v Moravskoslezském (o 7,8 %), Jihočeský kraj se umístil na třetí nejvyšší pozici (v absolutních hodnotách na šesté). Jihočeský kraj si podle procentního vyjádření polepšil, ve stejném období předchozího roku byl na deváté příčce v mezikrajském srovnání.

V celé České republice dosáhla ve 2. čtvrtletí 2019 průměrná měsíční mzda 34 105 (přepočtené počty zaměstnanců). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla nominálně o 7,2 %, v důsledku zvýšení spotřebitelských cen (+2,8 %) vzrostla reálně o 4,3 %.

 

Medián mezd (29 127 ) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, u mužů dosáhl hodnoty 31 764 , u žen byl 26 375 .

 

K nárůstu počtu zaměstnanců došlo jen v pěti krajích, kdy naprostá většina nových zaměstnanců byla zaměstnána v hlavním městě Praze (+22,1 tis.). V relativním vyjádření se tedy nejvíc zvýšil počet zaměstnanců v Praze (+2,7 %). Jen čtyři kraje zaznamenaly nepatrné zvýšení zaměstnaných, v ostatních již docházelo k úbytku, včetně Jihočeského kraje (-0,6 tis.).

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v ČR a krajích ve 2. čtvrtletí 20191)

(předběžné výsledky)

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců

Průměrná měsíční mzda

v tis.

rozdíl proti 2. čtvrtletí 2018

v

rozdíl proti 2. čtvrtletí 2018

 v tis.

 v %

 v

 v %

přepočteno na plně zaměstnané

Česká republika2) v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

4 095,2

844,2

413,7

223,7

214,9

88,9 251,0

148,0

204,8

185,3

175,3

470,6

225,3

210,7

435,9

20,7

22,1

0,9

-0,6

-0,5

-1,6

-0,6

-0,4

2,4

0,0

-0,9

3,1

-0,6

0,3

-3,0

0,5

2,7

0,2

-0,3

-0,2

-1,7

-0,2

-0,2

1,2

0,0

-0,5

0,7

-0,3

0,2

-0,7

34 105

42 297

36 153

30 740

32 986

29 691

31 220

31 709

32 587

30 271

31 048

32 582

30 442

30 288

30 818

2 290

2 490

2 500

2 141

2 069

1 979

2 133

2 070

2 290

1 991

1 891

2 250

2 044

2 094

2 233

7,2

6,3

7,4

7,5

6,7

7,1

7,3

7,0

7,6

7,0

6,5

7,4

7,2

7,4

7,8

1)podle místa skutečného pracoviště, včetně podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců

2)zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR                                                                   

 

 

Další informace naleznete v "Rychlé informaci": Průměrné mzdy 2. čtvrtletí 2019 a v navazující analýze: Vývoj českého trhu práce 2. čtvrtletí 2019 

 

Kontakt:

Ing. Petra Dolejšová

Oddělení informačních služeb a správy registrů, KS České Budějovice Tel.: 386 718 440

e-mail: petra.dolejsova@czso.cz 

 


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Průměrná mzda v Jihočeském kraji vzrostla v 1. pololetí 2019 meziročně o 2 094 Kč na 29 965 Kč.

Diskuze a názory uživatelů na téma: Průměrná mzda v Jihočeském kraji vzrostla v 1. pololetí 2019 meziročně o 2 094 Kč na 29 965 Kč.

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies