ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  03.09.2019 00:00:00

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšila na 36 153 Kč


 

3. 9. 2019

Ve 2. čtvrtletí 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 36 153  a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 500  (o 7,4 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2019 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 36 153 , což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 500  více (o 7,4 %).

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019

 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 210  a o 0,2 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Nejvyšší relativní přírůstek zaznamenaly kraje Moravskoslezský (o 7,8 %), Královéhradecký (o 7,6 %) a Jihočeský (o 7,5 %). Středočeský kraj obsadil spolu s kraji JihomoravskýmZlínským 4.–6. místo (nárůst shodně o 7,4 %). V absolutním vyjádření vykázal Středočeský kraj nejvyšší nárůst mezi kraji (o 2 500 ). Nejméně narostla průměrná mzda v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 6,3 %) a v absolutním vyjádření v Kraji Vysočina (o 1 891 ).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2019 o 2 048  vyšší než průměrná mzda v celé České republice (34 105 ), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (42 297 ). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (29 691 ), kde jako v jediném z krajů nepřesáhla mzda hranici 30 000 .

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2019*) (předběžné údaje)

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce 

Navazující datová sada: publikace 110024-19: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2019 bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 13. 9. 2019

 

Kontakt:

Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@czso.cz[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.

 

Přílohy

  •   Celý text v pdf
  •   Tabulka
 

 

 

KOMENTÁŘ 

3. 9. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2019

Ve 2. čtvrtletí 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 36 153   a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 2 500 (o 7,4 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Ve 2. čtvrtletí 2019 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda1 (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 36 153 , což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2 500 více (o 7,4 %). 

 

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2019

(pracovištní metoda)                                                                                                                                         (předběžné údaje)

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců

v tis.

přírůstek (úbytek) proti

2. čtvrtletí 2018

v

přírůstek (úbytek) proti

2. čtvrtletí 2018

v tis.

%

v

 %

Česká republika1)

4 095,2

20,7

0,5

34 105

2 290

7,2

podle kraje:

Hl. m. Praha

844,2

22,1

2,7

42 297

2 490

6,3

Středočeský

413,7

0,9

0,2

36 153

2 500

7,4

Jihočeský

223,7

-0,6

-0,3

30 740

2 141

7,5

Plzeňský

214,9

-0,5

-0,2

32 986

2 069

6,7

Karlovarský

88,9

-1,6

-1,7

29 691

1 979

7,1

Ústecký

251,0

-0,6

-0,2

31 220

2 133

7,3

Liberecký

148,0

-0,4

-0,2

31 709

2 070

7,0

Královéhradecký

204,8

2,4

1,2

32 587

2 290

7,6

Pardubický

185,3

0,0

0,0

30 271

1 991

7,0

Vysočina

175,3

-0,9

-0,5

31 048

1 891

6,5

Jihomoravský

470,6

3,1

0,7

32 582

2 250

7,4

Olomoucký

225,3

-0,6

-0,3

30 442

2 044

7,2

Zlínský

210,7

0,3

0,2

30 288

2 094

7,4

Moravskoslezský

435,9

-3,0

-0,7

30 818

2 233

7,8

1) zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem                     

 

 

  

1 Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“. 

 

Český statistický úřad  |  Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj  |  Na padesátém 81  |  100 82 Praha 10

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: 

www.czso.cz  |  www.stredocesky.czso.cz www.stoletistatistiky.cz  |  tel.: 274 054 175, e-mail: infoservisstc@czso.cz 

 1

 

 

KOMENTÁŘ 

Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 210 a o 0,2 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Nejvyšší relativní přírůstek zaznamenaly kraje Moravskoslezský (o 7,8 %), Královéhradecký (o 7,6 %) a Jihočeský (o 7,5 %). Středočeský kraj obsadil spolu s kraji Jihomoravským a Zlínským 4.–6. místo (nárůst shodně o 7,4 %). V absolutním vyjádření vykázal Středočeský kraj nejvyšší nárůst mezi kraji (o 2 500 ). Nejméně narostla průměrná mzda v relativním vyjádření v hl. m. Praze (o 6,3 %) a v absolutním vyjádření v Kraji Vysočina (o 1 891 ). 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 2. čtvrtletí 2019 o 2 048 vyšší než průměrná mzda v celé České republice (34 105 ), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji (a průměrnou republikovou) převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (42 297 ). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (29 691 ), kde jako v jediném z krajů nepřesáhla mzda hranici 30 000

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 2. čtvrtletí 2019*) 

40 000

35 000

25 000

20 000

10 000 5 000

 

 

Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce  

Navazující datová sada: publikace 110024-19: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2019  bude zveřejněna v Katalogu produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/mzdy-a-naklady-prace dne 13. 9. 2019

 

Kontakt: Mgr. Iva Šnejdová

oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj

T 274 054 175

E infoservisstc@czso.cz 

 

Český statistický úřad  |  Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj  |  Na padesátém 81  |  100 82 Praha 10

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: 

www.czso.cz  |  www.stredocesky.czso.cz www.stoletistatistiky.cz  |  tel.: 274 054 175, e-mail: infoservisstc@czso.cz 

 2


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšila na 36 153 Kč

Diskuze a názory uživatelů na téma: Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšila na 36 153 Kč

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies