ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  09.08.2019 00:00:00

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2019


 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji, zjištěný ke konci července letošního roku, se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,16 procentních bodů na 2,83 %. Podobně se však nezaměstnanost vyvíjí dlouhodobě a jedná se o projev její sezónnosti.

Vyšší hodnotu ve srovnání s 30. 6. 2019 zaznamenala také nezaměstnanost obou pohlaví. Nezaměstnanost mužů meziměsíčně nepatrně vzrostla o 0,04 p. b. na 2,41 %, nezaměstnanost žen se zvětšila o 0,28 p. b. na 3,27 %. Podíl nezaměstnaných se zvýšil také ve všech okresech kraje. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v okrese Semily, a to o 0,20 p. b. na 2,93 % (v rámci 77 okresů České republiky 55. příčka). Nejvyšší nezaměstnanost v kraji vykázal na konci července 2019 okres Liberec (3,11 % a 60. příčka), následoval okres Jablonec nad Nisou s 3,02% nezaměstnaností (58. místo). Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi okresy Libereckého kraje byl zaznamenán v okrese Česká Lípa, který se umístil s 2,14% podílem na 27. místě žebříčku. Celorepublikový meziokresní žebříček vede s 1,16% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho okres Karviná s 6,70% podílem nezaměstnaných.

Stejně jako v Libereckém kraji vzrostla nezaměstnanost také ve všech ostatních regionech. Nejvýraznější nárůst vykázal Pardubický kraj (+0,22 p. b.), ve kterém však byla současně zaznamenána nejnižší hodnota nezaměstnanosti (1,88 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla opět zjištěna v Moravskoslezském kraji (4,28 %). Liberecký kraj obsadil 4. nejhorší pozici. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,18 %), mužů pak Jihočeský kraj (1,53 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,68 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,08 %).

K 31. 7. 2019 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 077 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 430 osob (5,0 %) více než na konci června 2019. Počet nezaměstnaných mužů vzrostl o 53 osob (1,4 %), zatímco počet žen se navýšil o 377 osob (7,9 %). S ohledem na tuto skutečnost také vzrostlo zastoupení žen mezi uchazeči, a to o 1,5 p. b. na 56,9 %. Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 7 976 osob, tedy 87,9 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,9 % (meziměsíčně o 0,3 p. b. méně), absolventi a mladiství 4,0 % (meziměsíčně o 0,2 p. b. méně) uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 628 nezaměstnaných, což představuje 40,0 % evidovaných osob. Průměrný měsíční nárok činil 7 962 , tj. o 160 pod úrovní průměru za Českou republiku (8 122 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnáníLibereckém kraji dosáhl 42,2 let. Mezi kraji byl nejnižší, o 0,9 roku se pohyboval pod průměrem za Českou republiku.

V nabídce volných pracovních míst přibylo v průběhu letošního července pouze 39 volných pozic a úřady práceLibereckém kraji tak evidovaly 11 798 pracovních příležitostí. Osobám se zdravotním postižením bylo určeno 597 míst (5,1 % všech míst), absolventům a mladistvým 2 860 pozic (24,2 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 948 pozic, tj. 16,5 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo k 31. 7. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,77 uchazečů o zaměstnání a byla to 6. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nepříznivější situace v rámci kraje z pohledu tohoto ukazatele panovala v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,67 uchazečů, naopak v okrese Jablonec nad Nisou to bylo 1,25 nezaměstnaných. Napříč kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 1,99 uchazečů  v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,09 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,53 uchazečů).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

x. 8. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji, zjištěný ke konci července letošního roku, se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,16 procentních bodů na 2,83 %. Podobně se však nezaměstnanost vyvíjí dlouhodobě a jedná se o projev její sezónnosti. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

 Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou  Liberec Semily

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %) Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Vyšší hodnotu ve srovnání s 30. 6. 2019 zaznamenala také nezaměstnanost obou pohlaví. Nezaměstnanost mužů meziměsíčně nepatrně vzrostla o 0,04 p. b. na 2,41 %, nezaměstnanost žen se zvětšila o 0,28 p. b. na 3,27 %. Podíl nezaměstnaných se zvýšil také ve všech okresech kraje. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v okrese Semily, a to o 0,20 p. b. na 2,93 % (v rámci 77 okresů České republiky 55. příčka). Nejvyšší nezaměstnanost v kraji vykázal na konci července 2019 okres Liberec (3,11 % a 60. příčka), následoval okres Jablonec nad Nisou s 3,02% nezaměstnaností (58. místo). Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi okresy Libereckého kraje byl zaznamenán v okrese Česká Lípa, který se umístil s 2,14% podílem na 27. místě žebříčku. Celorepublikový meziokresní žebříček vede s 1,16% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho okres Karviná s 6,70% podílem nezaměstnaných.

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých

měsících

 

Stejně jako v Libereckém kraji vzrostla nezaměstnanost také ve všech ostatních regionech. Nejvýraznější nárůst vykázal Pardubický kraj (+0,22 p. b.), ve kterém však byla současně zaznamenána nejnižší hodnota nezaměstnanosti (1,88 %). Nejvyšší nezaměstnanost byla opět zjištěna v Moravskoslezském kraji (4,28 %). Liberecký kraj obsadil 4. nejhorší pozici. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,18 %), mužů pak Jihočeský kraj (1,53 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,68 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,08 %).

Nezaměstnanost podle krajů k 31. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                     

K 31. 7. 2019 registrovaly úřady práce na území Libereckého kraje celkem 9 077 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 430 osob (5,0 %) více než na konci června 2019. Počet nezaměstnaných mužů vzrostl o 53 osob (1,4 %), zatímco počet žen se navýšil o 377 osob (7,9 %). S ohledem na tuto skutečnost také vzrostlo zastoupení žen mezi uchazeči, a to o 1,5 p. b. na 56,9 %. Do skupiny dosažitelných bylo zařazeno 7 976 osob, tedy 87,9 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,9 % (meziměsíčně o 0,3 p. b. méně), absolventi a mladiství 4,0 % (meziměsíčně o 0,2 p. b. méně) uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 628 nezaměstnaných, což představuje 40,0 % evidovaných osob. Průměrný měsíční nárok činil 7 962 , tj. o 160 pod úrovní průměru za Českou republiku (8 122 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,2 let. Mezi kraji byl nejnižší, o 0,9 roku se pohyboval pod průměrem za Českou republiku. 

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 7. 2019 

V nabídce volných pracovních míst přibylo v průběhu letošního července pouze 39 volných pozic a úřady práce v Libereckém kraji tak evidovaly 11 798 pracovních příležitostí. Osobám se zdravotním postižením bylo určeno 597 míst (5,1 % všech míst), absolventům a mladistvým 2 860 pozic (24,2 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 948 pozic, tj. 16,5 % z celkového počtu volných pozic).

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 7. 2019

 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti               a podle krajů k 31. 7. 2019

 Do 3 měsíců

 3–6 měsíců

 6–9 měsíců

 9–12 měsíců

12–24 měsíců

Nad 24 měsíců

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na jedno volné pracovní místo k 31. 7. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,77 uchazečů o zaměstnání a byla to 6. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nepříznivější situace v rámci kraje z pohledu tohoto ukazatele panovala v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,67 uchazečů, naopak v okrese Jablonec nad Nisou to bylo 1,25 nezaměstnaných. Napříč kraji

České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,23 uchazečů v Plzeňském kraji do 1,99 uchazečů  v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,09 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,53 uchazečů). 

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

Tabulkové přílohy:

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 7. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

 

 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)[1])

Pracovní místa v evidenci úřadů

práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1 pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

celkem

index

červenec

2019/ červen

2019

dosažitelní ve věku

15–64 let

ženy

s podporou

v nezaměstnanosti

celkem

ženy

muži

celkem

index

červenec

2019/ červen

2019

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

205 120

18 895

23 139 8 757

8 755

5 587 22 906

104,8

106,3

105,5

106,4

106,2

101,0

102,3

186 198

17 195

20 989 7 754

7 689

5 019 20 821

113 583

10 183

13 264 5 121

5 024

3 055 13 193

76 517

7 472

9 597

3 940

3 889

1 975

6 958

2,72

2,01

2,39

1,89

2,05

2,63

3,93

3,08

2,18

2,80

2,26

2,41

2,95

4,68

2,37

1,84

2,01

1,53

1,70

2,33

3,23

346 563

74 296

56 229

19 530

37 989

7 922 16 915

101,2

102,2

100,2

100,9

101,6

97,3 102,2

0,59

0,25

0,41

0,45

0,23

0,71

1,35

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

9 077

1 737

1 896

4 011

1 433

105,0

103,9

104,8

105,1

106,2

7 976

1 434

1 720

3 461

1 361

5 168

1 005

1 070

2 307786

3 628

739

755

1 536 598

2,83

2,14

3,02

3,11

2,93

3,27

2,49

3,47

3,62

3,29

2,41

1,79

2,58

2,62

2,59

11 798

2 403

1 518

5 733

2 144

100,3

87,8

97,4 102,2

115,6

0,77

0,72

1,25

0,70

0,67

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

8 109

6 832

8 736 27 628

11 432

9 123 36 144

107,9

110,3

108,1

105,3

103,5

106,8

102,2

7 268

6 266

8 007 25 069

10 513

8 209 33 423

4 576

3 926

4 966

15 185 6 420

4 962 18 540

3 676

3 459

3 885

9 629

4 314

4 064 10 031

2,09

1,88

2,45

3,29

2,60

2,19

4,28

2,43

2,24

2,89

3,71

2,98

2,46

4,50

1,77

1,54

2,03

2,89

2,24

1,93

4,08

14 196

26 178

11 179

27 362

10 680

14 126

18 163

100,6

100,2

99,0

102,0

98,2 105,1

101,9

0,57

0,26

0,78

1,01

1,07

0,65

1,99

 

Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 7. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení

uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

8 647

1 978

1 548

847

263

395

306 9 077

7 976

5 168

4 519

1 439

365

11 759

2 588

151

2 502

104

11 798

597 2 860

3 628

3 435

2 163

508

15

1 671 445

379

212 81

92

75 1 737

1 434

1 005822

348

73

2 736

262

70

570

45

2 403

81

467

739

669

459

141 4

1 810 401

315

170 67

86

59 1 896

1 720

1 070 976

233

77

1 558

252

1

293

2

1 518

60

285

755

728

433

91

3

3 817 836

642

342

94 165

135 4 011

3 461

2 307

1 980 563

146

5 611

1 612

78

1 455

43

5 733

392 1 533

1 536

1 451 934

181 6

1 349 296

212

123 21

52

37 1 433

1 361 786

741

295

69

1 854

462

2

184

14

2 144

64

575

598

587

337

95

2

1)

 podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

 

 

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červenec 2019/červen 2019)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

Česká republika

4,8

 x

 

 

 

v tom okresy:

Jeseník

-4,2

1.

Praha-západ

5,6

40.

Děčín

-0,8

2.

Rokycany

5,6

41.

Cheb

-0,2

3.

Brno-město

5,7

42.

Domažlice

-0,1

4.

Plzeň-sever

5,9

43.

Sokolov

0,1

5.

Břeclav

6,1

44.

Teplice

0,2

6.

Strakonice

6,1

45.

Karviná Bruntál

Přerov

0,3

1,1

1,3

7.

8.

9.

Žďár nad Sázavou

6,2

46.

Semily

6,2

47.

Praha

6,3

48.

Mělník

1,8

10.

Nymburk

6,4

49.

Ostrava-město

1,9

11.

Příbram

6,6

50.

Prachatice

2,0

12.

Třebíč

6,6

51.

Most

2,2

13.

Písek

6,8

52.

Prostějov

2,3

14.

Kolín

7,0

53.

Kladno

2,8

15.

Plzeň-jih

7,1

54.

Louny

2,8

16.

Brno-venkov

7,5

55.

Karlovy Vary

2,8

17.

Nový Jičín

7,5

56.

Znojmo

2,9

18.

Náchod

7,7

57.

Chomutov

2,9

19.

Hradec Králové

7,7

58.

Český Krumlov

2,9

20.

České Budějovice

7,8

59.

Tachov

3,4

21.

Pelhřimov

8,0

60.

Kroměříž

3,6

22.

Praha-východ

Plzeň-město

Jičín

8,0

8,0

8,2

61.

62.

63.

Česká Lípa

3,9

23.

Ústí nad Labem

4,0

24.

Opava

4,0

25.

Klatovy

8,2

64.

Vsetín

4,1

26.

Havlíčkův Brod

8,4

65.

Hodonín

4,1

27.

Šumperk

8,7

66.

Beroun

4,3

28.

Uherské Hradiště

8,9

67.

Mladá Boleslav

4,3

29.

Pardubice

9,1

68.

Olomouc

4,4

30.

Tábor

9,2

69.

Jindřichův Hradec

4,5

31.

Kutná Hora

9,2

70.

Frýdek-Místek

4,5

32.

Svitavy

9,4

71.

Rakovník

4,7

33.

Zlín

10,4

72.

Litoměřice

4,7

34.

Ústí nad Orlicí

Benešov

Jihlava

Chrudim

Rychnov n. K.

10,5

11,8

12,0

13,3

16,7

73.

74.

75.

76.

77.

Jablonec nad Nisou

4,8

35.

Trutnov

4,9

36.

Liberec

5,1

37.

Vyškov

5,1

38.

Blansko

5,4

39.

 

 

 

 

 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 7. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

Česká republika

2,72

 x

 

 

 

v tom okresy:

Praha-východ

1,16

1.

Karlovy Vary

2,45

40.

Jindřichův Hradec

1,18

2.

Tachov

2,45

41.

Rychnov nad Kněžnou

1,28

3.

Brno-venkov

2,46

42.

Pelhřimov

1,40

4.

Tábor

2,51

43.

Praha-západ

1,55

5.

Český Krumlov

2,52

44.

Prachatice

1,56

6.

Vsetín

2,55

45.

Plzeň-jih

1,57

7.

Břeclav

2,56

46.

Písek

1,59

8.

Litoměřice

2,62

47.

Cheb

1,60

9.

Jihlava

2,67

48.

Benešov

1,63

10.

Frýdek-Místek

2,71

49.

Ústí nad Orlicí

1,67

11.

Žďár nad Sázavou

2,72

50.

Mladá Boleslav

1,69

12.

Nový Jičín

2,75

51.

České Budějovice

1,72

13.

Teplice

2,75

52.

Klatovy

1,75

14.

Mělník

2,79

53.

Domažlice

Jičín

Pardubice

1,76

1,81

1,84

15.

16.

17.

Kutná Hora

2,87

54.

Semily

2,93

55.

Třebíč

2,93

56.

Prostějov

Uherské Hradiště

Vyškov

Chrudim

Zlín

1,93

1,93

1,96

1,96

1,98

18.

19.

20.

21.

22.

Šumperk

3,00

57.

Jablonec n. Nisou

3,02

58.

Přerov

3,05

59.

Liberec

3,11

60.

Příbram

3,21

61.

Praha

2,01

23.

Jeseník

3,23

62.

Havlíčkův Brod

2,06

24.

Nymburk

3,24

63.

Svitavy

2,13

25.

Kladno

3,36

64.

Trutnov

2,13

26.

Kolín

Děčín

Sokolov

3,39

3,67

3,93

65.

66.

67.

Česká Lípa

2,14

27.

Plzeň-sever

2,15

28.

Plzeň-město

2,19

29.

Znojmo

3,98

68.

Blansko

2,26

30.

Brno-město

4,07

69.

Opava

2,31

31.

Hodonín

4,09

70.

Strakonice

2,34

32.

Louny

4,36

71.

Olomouc

2,35

33.

Ústí nad Labem

4,59

72.

Rokycany

2,35

34.

Bruntál

4,63

73.

Rakovník

2,38

35.

Chomutov

4,85

74.

Hradec Králové

2,38

36.

Most

4,91

75.

Beroun

2,39

37.

Ostrava-město

5,16

76.

Náchod

2,43

38.

Karviná

6,70

77.

Kroměříž

2,43

39.

 

 

 

1)

 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání      ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 7. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika

0,59

 x

 

 

 

v tom okresy:

Praha-východ

Tachov

0,09

0,10

1. 2.

 

 

 

Liberec

0,70

40.

Jihlava

0,71

41.

Domažlice Pardubice

Plzeň-jih

0,14

0,15

0,18

3.

4.

5.

Příbram

0,72

42.

Česká Lípa

0,72

43.

Náchod

0,73

44.

Mladá Boleslav

0,19

6.

Strakonice

0,76

45.

Pelhřimov

0,20

7.

Teplice

0,83

46.

Rychnov nad Kněžnou

0,25

8.

Chomutov

0,88

47.

Praha

0,25

9.

Olomouc

0,92

48.

Prachatice

0,27

10.

Havlíčkův Brod

0,92

49.

Ústí nad Orlicí

0,28

11.

Rakovník

0,94

50.

Plzeň-město

0,28

12.

Kolín

0,97

51.

Český Krumlov

0,31

13.

Kladno

1,02

52.

Cheb

0,35

14.

Břeclav

1,04

53.

Klatovy

0,37

15.

Nový Jičín

1,04

54.

Praha-západ

0,39

16.

Trutnov

1,06

55.

Písek

0,40

17.

Brno-město

1,06

56.

Rokycany

Beroun

Brno-venkov

0,41

0,42

0,44

18.

19.

20.

Kroměříž

1,24

57.

Jablonec n. Nisou

1,25

58.

Louny

1,33

59.

Plzeň-sever

0,44

21.

Třebíč

1,34

60.

Jičín

0,45

22.

Opava

1,35

61.

Svitavy

0,48

23.

Žďár nad Sázavou

1,36

62.

České Budějovice

0,48

24.

Šumperk

1,38

63.

Zlín

0,48

25.

Přerov

1,48

64.

Benešov

0,49

26.

Litoměřice

1,51

65.

Karlovy Vary

0,51

27.

Frýdek-Místek

1,57

66.

Tábor

0,52

28.

Děčín

1,65

67.

Nymburk

0,52

29.

Ostrava-město

1,68

68.

Jindřichův Hradec

0,52

30.

Blansko

1,90

69.

Chrudim

0,55

31.

Bruntál

1,97

70.

Hradec Králové

0,56

32.

Hodonín

2,10

71.

Prostějov

0,59

33.

Most

2,14

72.

Mělník

0,64

34.

Znojmo

2,22

73.

Vsetín

0,64

35.

Jeseník

2,23

74.

Kutná Hora

0,65

36.

Ústí nad Labem

2,40

75.

Uherské Hradiště

0,66

37.

Sokolov

Karviná

2,73

5,53

76. 77.

Semily

0,67

38.

Vyškov

0,70

39.

 

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 7. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

1 948

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

1 015

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

801

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

791

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

699

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

493

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

434

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

370

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

347

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

341

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

280

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

280

834

Obsluha pojízdných zařízení

224

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

223

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

181

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

180

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

179

513

Číšníci, servírky a barmani

150

754

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

144

741

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

144

 

 [1] ) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 7. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies