ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.08.2019 09:04:01

Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2019 - Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se zvýšil o 4,9 %


Ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,9 % a počet přenocování o 3,8 %. Návštěvnost nepřetržitě roste již šestým rokem a dynamika růstu domácích a zahraničních hostů se vyrovnala.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2019 celkem 14,0 milionu nocí, což bylo o 3,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 3,9 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 3,8 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 67 % uskutečnilo v hotelích, 10 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 23 % nocí. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však bezmála 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v Jihočeském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,8 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 4,9 %, resp. o 4,8 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 4,7 % (4,1 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 7,4 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 4,7 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve 13 krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenaly Liberecký a Olomoucký kraj (shodně o 12,4 %) a také Pardubický kraj (o 11,0 %). Návštěvnost se snížila pouze na Vysočině o 1,4 %, z toho pokles rezidentů činil 2,2 %.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně nejvíce z Německa. Němci tvořili necelou pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (571 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 7,7 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (200 tisíc) s meziročním zvýšením o 4,5 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (187 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 4,8 %). Dynamika příjezdů z Číny, v porovnání s loňským dvojciferným zvyšováním, se ve 2. čtvrtletí 2019 snížila a do českých a moravských zařízení v tomto období zavítalo jen o 1,1 % více hostů než loni. Naopak menší návštěvnost byla zjištěna u Velké Británie (-1,3 %) a Jižní Koreje (-4,4 %).

Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 238 tisíc hostů, tj. o 7,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil, o 1,8 %. Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů i nerezidentů. Karlovarský kraj si připsal plus 10,5 % lázeňských hostů.

_________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 29. 7. 2019
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2019
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2019

Přílohy

 • ccru080819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Návštěvnost z ciziny i tuzemska rostla
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

8. 8. 2019

Návštěvnost z ciziny i tuzemska rostla stejným tempem

Cestovní ruch – 2. čtvrtletí 2019

Ve 2. čtvrtletí 2019 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 4,9 % a počet přenocování o 3,8 %. Návštěvnost nepřetržitě roste již šestým rokem a dynamika růstu domácích a zahraničních hostů se vyrovnala.

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2019 celkem 14,0 milionu nocí, což bylo o 3,8 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 3,9 %, rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 3,8 % více nocí než vloni. Z celkového počtu nocí se 67 % uskutečnilo v hotelích, 10 % v penzionech a na kempy, chatové osady či turistické ubytovny připadalo 23 % nocí. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však bezmála 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v Jihočeském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji.

 

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 5,8 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,9 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 4,9 %, resp. o 4,8 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 4,7 % (4,1 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 7,4 % více osob a kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 4,7 % více hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv ve 13 krajích České republiky. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenaly Liberecký a Olomoucký kraj (shodně o 12,4 %) a také Pardubický kraj (o 11,0 %). Návštěvnost se snížila pouze na Vysočině o 1,4 %, z toho pokles rezidentů činil 2,2 %.

 

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně nejvíce z Německa. Němci tvořili necelou pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (571 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 7,7 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (200 tisíc) s meziročním zvýšením o 4,5 %. Na třetím místě se umístili hosté z Polska (187 tisíc příjezdů, meziroční zvýšení o 4,8 %). Dynamika příjezdů z Číny, v porovnání s loňským dvojciferným zvyšováním, se ve 2. čtvrtletí 2019 snížila a do českých a moravských zařízení v tomto období zavítalo jen o 1,1 % více hostů než loni. Naopak menší návštěvnost byla zjištěna u Velké Británie (-1,3 %) a Jižní Koreje (-4,4 %).

 

Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 238 tisíc hostů, tj. o 7,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování se rovněž zvýšil, o 1,8 %. Počet příjezdů i strávených nocí v českých a moravských lázních byl meziročně vyšší u rezidentů i nerezidentů. Karlovarský kraj si připsal plus 10,5 % lázeňských hostů.


 

Poznámky

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.

Termín ukončení sběru dat:                               29. 7. 2019

Termín ukončení zpracování:                            31. 7. 2019

Navazující datová sada:                                     https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr

Termín zveřejnění další RI:                                8. 11. 2019

 

 

 

 

 

Přílohy

Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)

Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)

Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)

Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)

Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)

Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)

Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2019 - Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se zvýšil o 4,9 %

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2019 - Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních se zvýšil o 4,9 %

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 11:26  UBS: Globální ekonomika oživí ve druhé polovině 2020 Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Pá 10:24  Maloobchodní tržby zůstávají vysoké (Analýzy makroindikátorů) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá   9:34  Trhy dnes čekají data z US trhu práce Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies