ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  17.07.2019 04:39:03

17.07.2019 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2019 podle MPSV


17. července 2019

Na konci června 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 531 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 939 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,59 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem se prakticky nezměnil. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,68 uchazeče o zaměstnání.

Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 531 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 939, tj. 89,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 922 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 189, tj. 3,4 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 694 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 6. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 32,8 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,5 %).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 775 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 58,8 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (715, tj. 40,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 6. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,59 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem se prakticky nezměnil. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,66 %) a Jihočeském kraji (1,74 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,16 %) a Ústeckém (3,83 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2019

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,90 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 69. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,60 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2019

Na konci června 2019 nabízely úřady práceKarlovarském kraji celkem 8 144 volných pracovních míst, z toho 23,8 % pro absolventy a mladistvé a 4,0 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práceStředočeském (10 356) a Plzeňském kraji (10 337). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 697) a Středočeském kraji (1 292).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (1,98) a Ústeckém kraji (1,35). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo Plzeňském (0,22) a Pardubickém kraji a Hlavním městě Praze (shodně 0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je o 0,11 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,57).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,36 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,76 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2019

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 66 okresech, největší v okresech Jeseník (o 9,6 %), Ústí nad Labem (o 9,5 %) a Jindřichův Hradec (o 9,4 %). Naopak meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 11 okresech, největší v okresech Rokycany (o 4,2 %), Plzeň - město (o 3,8 %) a Nymburk (o 2,3 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Sokolov (o 4,3 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 6. 2019

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech E-mail: jana.spackova@czso.cz Tel: 731 439 249

Přílohy


17. července 2019

 

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI 

K 30. 6. 2019 podle MPSV

Na konci června 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 531 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 939 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,59 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem se prakticky nezměnil. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,68 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 531 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 939, tj. 89,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 922 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 189, tj. 3,4 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 694 osob se zdravotním postižením.

 

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 6. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 32,8 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,0 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,5 %). 

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2019

 

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 775 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 58,8 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (715, tj. 40,3 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 30. 6. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,59 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem se prakticky nezměnil. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,66 %) a Jihočeském kraji (1,74 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,16 %) a Ústeckém (3,83 %).

 

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podíl nezaměstnaných v %1)

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

2,57

1,87

2,25

1,74

1,89

2,59

3,83

2,67

1,91

1,66

2,24

3,10

2,49

2,02

4,16

2,82

1,97

2,55

1,99

2,14

2,78

4,49

2,99

2,12

1,87

2,56

3,40

2,78

2,20

4,25

2,32

1,77

1,96

1,49

1,66

2,41

3,20

2,37

1,70

1,46

1,94

2,80

2,21

1,85

4,07

342 510

72 705

56 112

19 352

37 409

8 144 16 554

11 759

14 109

26 130

11 287

26 816

10 874

13 435

17 824

75 823

8 075

10 356

4 979

10 337 1 936

5 164

3 054

3 543

7 134

3 652

6 158

3 123

4 002

4 310

12 942

2 697

1 292 921

924

322

914

638

649

405

520

1 301 555

753 1 051

0,57

0,24

0,39

0,43

0,22

0,68

1,35

0,74

0,53

0,24

0,72

0,98

1,02

0,64

1,98

1) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.                                                                

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 6. 2019

kraj

                                        0,00                   1,00                   2,00                   3,00                   4,00                   5,00

                                                                                                           %                                                                         

 

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,90 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 69. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,60 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce

celkem

z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání

dosažitelní

ženy

absolventi a mladiství

osoby se

zdravotním postižením

s nárokem

na podporu

v nezaměstnanosti

celkem

z toho dosažitelné

celkem

z toho dosažitelní

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

5 531

1 076

1 964

2 491

4 939

947 1 742

2 250

2 922

561 1 021

1 340

2 595

493

903 1 199

189

37

40

112

183

34

39

110

694

152

214

328

1 775

421

715

639

 

Na konci června 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 144 volných pracovních míst, z toho 23,8 % pro absolventy a mladistvé a 4,0 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Středočeském (10 356) a Plzeňském kraji (10 337). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 697) a Středočeském kraji (1 292).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (1,98) a Ústeckém kraji (1,35). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském (0,22) a Pardubickém kraji a Hlavním městě Praze (shodně 0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je o 0,11 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,57).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,36 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,76 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podíl nezaměstnaných v %[1])

Pracovní místa v evidenci

úřadu práce celkem

z toho pro

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce

celkem

ženy

muži

absolventy a mladistvé

osoby se

zdravotním postižením

Karlovarský kraj v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

2,59

1,60

2,36

3,90

2,78

1,69

2,50

4,28

2,41

1,51

2,22

3,54

8 144

2 948

4 294 902

1 936

696

1 073 167

322

246 53

23

0,68

0,36

0,46

2,76

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 66 okresech, největší v okresech Jeseník (o 9,6 %), Ústí nad Labem (o 9,5 %) a Jindřichův Hradec (o 9,4 %). Naopak meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 11 okresech, největší v okresech Rokycany (o 4,2 %), Plzeň - město (o 3,8 %) a Nymburk (o 2,3 %). 

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Sokolov (o 4,3 %).

 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 30. 6. 2019

 

kraj

Kontakt:

 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

 [1] ) Podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let.

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

17.07.2019 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2019 podle MPSV

Diskuze a názory uživatelů na téma: 17.07.2019 Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 6. 2019 podle MPSV

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 11:02  Nidetzký: "Včerejší" inflace není důvodem k obavám Patria (Patria Finance)
St 10:29  Inflace cení tesáky (České ekonomické výhledy) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
St   9:21  Velikonoce 2020: zavřené obchody, volno a velikonoční prázdniny Markéta Höfferová (Kurzy.cz)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies