ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.07.2019 12:00:00

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019


 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se od počátku roku neustále snižuje. K 30. 6. 2019 dosáhl 2,67 % a meziměsíčně se snížil nepatrně o 0,08 procentních bodů. Úřady práce evidovaly 11 759 volných pracovních míst, v přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo 0,74 uchazečů.

Ve srovnání s republikovým průměrem (2,57 %) byla nezaměstnanost v našem regionu vyšší o 0,11 p. b. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti květnu 2019 snížil o 0,12 p. b. na 2,37 %, podíl žen poklesl o 0,03 p. b. na 2,99 %.

Snížení podílu nezaměstnaných bylo vykázáno také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější pokles oproti minulému měsíci byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,15 p. b. na 2,73 %, a v rámci 77 okresů České republiky mu příslušela 56. příčka. Okres Jablonec nad Nisou se s 2,85 % nezaměstnaností umístil na 58. místě, okres Liberec s 2,95 % na 59. místě a na 29. příčce se umístil okres Česká Lípa (2,03 %). Nejlépe se v tomto žebříčku umístil okres Praha-východ s podílem nezaměstnaných ve výši 1,06 %, poslední místo patří okresu Karviná (6,67 %).

Meziměsíčně nižší hodnotu ukazatele zaznamenaly také téměř všechny ostatní kraje. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,05 p. b. na 1,89 % a Hlavní město Praha, ve kterém nezaměstnanost zůstala na předchozího měsíce. Nejvýrazněji podíl nezaměstnaných poklesl v Ústeckém kraji (o 0,22 p. b.). V případě mezikrajského srovnání se na prvním místě s podílem nezaměstnaných ve výši 1,66 % umístil Pardubický kraj, druhá příčka patřila Jihočeskému kraji (1,74 %), třetí Hlavnímu městu Praze (1,87 %). Poslední příčka s 4,16% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázal Pardubický kraj (1,87 %, resp. 1,46 %), naopak nejvyšší nezaměstnanost v případě žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,49 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,07 %).

K 30. 6. 2019 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 8 647 neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve srovnání s koncem května jejich počet poklesl o 293 osob (3,3 %). Snížil se jak počet mužů (o 205 osob, tj. 5,0 %) na 3 856 uchazečů, tak žen (o 88 osob, tj. 1,8 %) na 4 791 uchazeček. Ve struktuře nezaměstnaných převažovaly ženy z 55,4 %. V průběhu června letošního roku se na úřadech práce nově zaregistrovalo 1 484 osob. Evidence byla ukončena nebo z ní bylo vyřazeno 1 777 uchazečů, přičemž uplatnění na trhu práce našlo 1 024 z nich (z toho 312 osob prostřednictvím úřadů práce).

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 7 536 osob, tedy 87,2 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 16,2 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,2 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 273 uchazečům (37,9 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 766 , tj. o 245 pod úrovní průměru za Českou republiku (8 011 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,4 let. Mezi kraji byl nejnižší, o  1 rok se pohyboval pod průměrem za Českou republiku.

Ke konci června 2019 registrovaly úřady práce v našem kraji 11 759 volných pracovních míst, což bylo o 10 míst (0,1 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Nově bylo nahlášeno 2 042 míst, 188 míst bylo obsazeno, 1 955 zrušeno a 91 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 054 míst (26,0 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 638 pozic (5,4 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 923 pozic, tj. 16,4 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 6. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,74 uchazečů o zaměstnání a jednalo se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,61 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,16 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 1,98 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Mezi okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,19 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

9. 7. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se od počátku roku neustále snižuje.

K 30. 6. 2019 dosáhl 2,67 % a meziměsíčně se snížil nepatrně o 0,08 procentních bodů.

Úřady práce evidovaly 11 759 volných pracovních míst, v přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo 0,74 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho

 Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou  Liberec Semily

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %) Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Ve srovnání s republikovým průměrem (2,57 %) byla nezaměstnanost v našem regionu vyšší o 0,11 p. b. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti květnu 2019 snížil o 0,12 p. b. na 2,37 %, podíl žen poklesl o 0,03 p. b. na 2,99 %. 

Snížení podílu nezaměstnaných bylo vykázáno také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější pokles oproti minulému měsíci byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,15 p. b. na 2,73 %, a v rámci 77 okresů České republiky mu příslušela 56. příčka. Okres Jablonec nad Nisou se s 2,85 % nezaměstnaností umístil na 58. místě, okres Liberec s 2,95 % na 59. místě a na 29. příčce se umístil okres Česká Lípa (2,03 %). Nejlépe se v tomto žebříčku umístil okres Praha-východ s podílem nezaměstnaných ve výši 1,06 %, poslední místo patří okresu Karviná (6,67 %).

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

 Uchazeči-ženy                                 Uchazeči-muži

 Podíl nezaměstnaných žen  Podíl nezaměstnaných mužů

 

Meziměsíčně nižší hodnotu ukazatele zaznamenaly také téměř všechny ostatní kraje. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,05 p. b. na 1,89 % a Hlavní město Praha, ve kterém nezaměstnanost zůstala na předchozího měsíce. Nejvýrazněji podíl nezaměstnaných poklesl v Ústeckém kraji (o 0,22 p. b.). V případě mezikrajského srovnání se na prvním místě s podílem nezaměstnaných ve výši 1,66 % umístil Pardubický kraj, druhá příčka patřila Jihočeskému kraji (1,74 %), třetí Hlavnímu městu Praze (1,87 %). Poslední příčka s 4,16% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázal Pardubický kraj (1,87 %, resp. 1,46 %), naopak nejvyšší nezaměstnanost v případě žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,49 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,07 %).

Nezaměstnanost podle krajů k 30. 6. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

 Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí                                                                                                     

K 30. 6. 2019 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 8 647 neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve srovnání s koncem května jejich počet poklesl o 293 osob (3,3 %). Snížil se jak počet mužů (o 205 osob, tj. 5,0 %) na 3 856 uchazečů, tak žen (o 88 osob, tj. 1,8 %) na 4 791 uchazeček. Ve struktuře nezaměstnaných převažovaly ženy z 55,4 %. V průběhu června letošního roku se na úřadech práce nově zaregistrovalo 1 484 osob. Evidence byla ukončena nebo z ní bylo vyřazeno 1 777 uchazečů, přičemž uplatnění na trhu práce našlo 1 024 z nich (z toho 312 osob prostřednictvím úřadů práce). 

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 6. 2019

 

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 7 536 osob, tedy 87,2 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 16,2 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,2 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 273 uchazečům (37,9 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 766 , tj. o 245 pod úrovní průměru za Českou republiku (8 011 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,4 let. Mezi kraji byl nejnižší, o  1 rok se pohyboval pod průměrem za Českou republiku. 

Ke konci června 2019 registrovaly úřady práce v našem kraji 11 759 volných pracovních míst, což bylo o 10 míst (0,1 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Nově bylo nahlášeno 2 042 míst, 188 míst bylo obsazeno, 1 955 zrušeno a 91 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 054 míst (26,0 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 638 pozic (5,4 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 923 pozic, tj. 16,4 % z celkového počtu volných pozic). 

Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 6. 2019

 

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2019

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 6. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,74 uchazečů o zaměstnání a jednalo se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,61 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,16 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 1,98 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Mezi okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,19 uchazečů).

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti               a podle krajů k 30. 6. 2019

 do 3 měsíců

 3–6 měsíců

 6–9 měsíců

 9–12 měsíců  12–24 měsíců  nad 24 měsíců

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

Tabulkové přílohy


 

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

 

 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)1)

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1 pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

celkem

index

červen

2019/ květen

2019

dosažitelní ve věku

15–64 let

ženy

s podporou

v nezaměstnanosti

celkem

ženy

muži

celkem

index

červen

2019/ květen

2019

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

195 723

17 771

21 929 8 234

8 247

5 531 22 398

97,5

99,7

99,4

96,8

101,4 96,2

94,6

175 891

16 000

19 721 7 140

7 123

4 939 20 256

105 544

9 314

12 229 4 655

4 576

2 922 12 738

67 957

6 557

8 517

3 479

3 447

1 775

6 355

2,57

1,87

2,25

1,74

1,89

2,59

3,83

2,82

1,97

2,55

1,99

2,14

2,78

4,49

2,32

1,77

1,96

1,49

1,66

2,41

3,20

342 510

72 705

56 112

19 352

37 409

8 144 16 554

98,8

100,0 94,8

98,3

94,7

97,7 102,1

0,57

0,24

0,39

0,43

0,22

0,68

1,35

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

8 647

96,7

7 536

4 791

3 273

2,67

2,99

2,37

11 759

99,9

0,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 671

97,5

1 361

939

683

2,03

2,27

1,79

2 736

95,2

0,61

1 810

96,1

1 625

995

657

2,85

3,15

2,56

1 558

117,9

1,16

3 817

97,4

3 279

2 144

1 400

2,95

3,35

2,56

5 611

98,9

0,68

1 349

94,7

1 271

713

533

2,73

2,98

2,51

1 854

97,7

0,73

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

7 518

6 192

8 078 26 232

11 043

8 540 35 363

97,2

98,4

99,7

96,9

95,2

98,1

97,5

6 635

5 542

7 331 23 604

10 058

7 557 32 449

4 093

3 388

4 465

14 089 6 060

4 495 17 729

3 214

2 987

3 357

8 532

3 811

3 565

9 088

1,91

1,66

2,24

3,10

2,49

2,02

4,16

2,12

1,87

2,56

3,40

2,78

2,20

4,25

1,70

1,46

1,94

2,80

2,21

1,85

4,07

14 109

26 130

11 287

26 816

10 874

13 435

17 824

102,6

98,7 101,8

106,6

101,2

94,7 100,2

0,53

0,24

0,72

0,98

1,02

0,64

1,98

1)

podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

 

 


Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho: dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

8 940

1 484

1 777

1 024 312

390

363 8 647

7 536

4 791

4 137

1 404

359

11 769

2 042

188

1 955

91

11 759

638 3 054

3 273

3 091

1 875

471

15

1 713 350

392

218 67

90

84 1 671

1 361939

748

348

74

2 874

222

94

308

42

2 736

117

788

683

619

407

132 4

1 883 278

351

195 72

88

68 1 810

1 625 995

888

225

76

1 322

376

2

140

2

1 558

56

270

657

634

371

83

3

3 919 672

774

423

147

178

173 3 817

3 279

2 144

1 831 541

153

5 675

1 182

91

1 195

40

5 611

393 1 458

1 400

1 316 808

159 5

1 425 184

260

188 26

34

38 1 349

1 271 713

670

290

56

1 898

262

1

312

7

1 854

72

538

533

522

289

97

3

1)

 podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.                                                                                                  

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

 

Podíl nezaměstnaných

na obyvatelstvu1)

(%)

Pořadí

Česká republika

2,57

 x

 

 

 

v tom okresy:

Praha-východ

1,06

1.

Brno-venkov

2,27

40.

Rychnov nad Kněžnou

1,08

2.

Kroměříž

2,32

41.

Jindřichův Hradec

1,08

3.

Tachov

2,35

42.

Pelhřimov

1,28

4.

Karlovy Vary

2,36

43.

Plzeň-jih

1,40

5.

Jihlava

2,36

44.

Benešov

1,44

6.

Břeclav

2,41

45.

Praha-západ

1,45

7.

Český Krumlov

2,42

46.

Písek

1,46

8.

Vsetín

2,43

47.

Ústí nad Orlicí

1,47

9.

Litoměřice

2,47

48.

Prachatice

1,51

10.

Nový Jičín

2,52

49.

České Budějovice

1,57

11.

Žďár nad Sázavou

2,56

50.

Klatovy

1,57

12.

Frýdek-Místek

2,56

51.

Cheb

1,60

13.

Kutná Hora

2,59

52.

Mladá Boleslav

1,61

14.

Mělník

2,71

53.

Jičín

1,66

15.

Třebíč

2,72

54.

Pardubice

1,66

16.

Teplice

2,72

55.

Chrudim

1,69

17.

Semily

2,73

56.

Uherské Hradiště

Zlín

Domažlice

Vyškov

1,74

1,75

1,76

1,84

18.

19.

20.

21.

Šumperk

2,75

57.

Jablonec n. Nisou

2,85

58.

Liberec

2,95

59.

Přerov

2,99

60.

Havlíčkův Brod

1,87

22.

Příbram

3,00

61.

Prostějov

1,87

23.

Nymburk

3,03

62.

Praha

1,87

24.

Kolín

3,12

63.

Svitavy

1,89

25.

Kladno

3,25

64.

Plzeň-sever

1,99

26.

Jeseník

3,34

65.

Plzeň-město

1,99

27.

Děčín

3,70

66.

Trutnov

1,99

28.

Brno-město Hodonín

Znojmo

3,82

3,87

3,87

67.

68.

69.

Česká Lípa

2,03

29.

Blansko

2,13

30.

Strakonice

2,14

31.

Sokolov

3,90

70.

Hradec Králové

2,16

32.

Louny

4,22

71.

Opava

2,19

33.

Ústí nad Labem

4,39

72.

Rokycany

2,20

34.

Bruntál

4,55

73.

Olomouc

2,22

35.

Chomutov

4,69

74.

Náchod

2,24

36.

Most

4,78

75.

Rakovník

2,25

37.

Ostrava-město

5,00

76.

Tábor

2,26

38.

Karviná

6,67

77.

Beroun

2,26

39.

 

 

 

1)

 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání      ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červen 2019/květen 2019)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

 

Meziměsíční přírůstek/úbytek počtu

nezaměstnaných

(%)

Pořadí

Česká republika

-2,5

 x

 

 

 

v tom okresy:

Jeseník

-9,6

1.

Karviná

-2,3

40.

Ústí nad Labem

-9,5

2.

Strakonice

-2,2

41.

Jindřichův Hradec

-9,4

3.

Cheb

-2,2

42.

Most

-8,5

4.

Brno-město

-2,0

43.

Český Krumlov

-8,1

5.

Olomouc

-1,9

44.

Znojmo

-8,1

6.

Mělník

-1,9

45.

Šumperk

-6,0

7.

Domažlice

-1,8

46.

Přerov

-6,0

8.

Kolín

-1,7

47.

Rychnov nad Kněžnou

-5,6

9.

Tábor

Kladno

Klatovy

-1,6

-1,6

-1,4

48.

49.

50.

Semily

-5,3

10.

Prostějov

-4,4

11.

Praha-západ

-4,3

12.

Třebíč

-1,3

51.

Opava

-4,3

13.

Trutnov

-1,2

52.

Děčín

-4,3

14.

Pardubice

-1,1

53.

Sokolov

-4,3

15.

Havlíčkův Brod

-1,1

54.

Bruntál

-4,2

16.

Rakovník

-1,0

55.

Teplice

-4,1

17.

Brno-venkov

-0,9

56.

Chrudim

-4,1

18.

Jičín

-0,8

57.

Karlovy Vary

-4,1

19.

Zlín

-0,8

58.

Hodonín

-3,9

20.

Plzeň-sever

Uherské Hradiště

České Budějovice

-0,7

-0,6

-0,4

59.

60.

61.

Jablonec nad Nisou

-3,9

21.

Vyškov

-3,9

22.

Náchod

-3,5

23.

Praha-východ

-0,3

62.

Hradec Králové

-3,4

24.

Praha

-0,3

63.

Kutná Hora

-3,3

25.

Frýdek-Místek

-0,1

64.

Chomutov

-3,2

26.

Tachov

-0,1

65.

Vsetín

-3,1

27.

Jihlava

-0,1

66.

Svitavy

-3,0

28.

Beroun

0,2

67.

Litoměřice

-2,8

29.

Benešov

0,6

68.

Kroměříž

-2,8

30.

Pelhřimov

0,6

69.

Břeclav

-2,8

31.

Žďár nad Sázavou

0,9

70.

Louny

-2,8

32.

Ústí nad Orlicí

1,5

71.

Nový Jičín

-2,8

33.

Mladá Boleslav

1,9

72.

Prachatice

-2,7

34.

Příbram

Plzeň-jih

Nymburk

1,9

2,1

2,3

73.

74.

75.

Liberec

-2,6

35.

Ostrava-město

-2,6

36.

Blansko

-2,5

37.

Plzeň-město Rokycany

3,8

4,2

76. 77.

Česká Lípa

-2,5

38.

Písek

-2,4

39.

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 6. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika

0,57

 x

 

 

 

v tom okresy:

Praha-východ

Tachov

Domažlice Pardubice Plzeň-jih

0,08

0,10

0,13

0,14

0,18

1.

2.

3.

4.

5.

Náchod

0,66

40.

Liberec

0,68

41.

Kutná Hora

0,72

42.

Semily

0,73

43.

Příbram

0,75

44.

Mladá Boleslav

0,19

6.

Strakonice

0,81

45.

Pelhřimov

0,20

7.

Havlíčkův Brod

0,83

46.

Rychnov nad Kněžnou

0,22

8.

Rakovník

0,84

47.

Praha

0,24

9.

Olomouc

0,84

48.

Ústí nad Orlicí

0,26

10.

Teplice

0,89

49.

Praha-západ

0,26

11.

Chomutov

0,91

50.

Plzeň-město

0,27

12.

Nový Jičín

0,96

51.

Prachatice

0,28

13.

Kolín

0,96

52.

Český Krumlov

0,31

14.

Trutnov

0,97

53.

Rokycany

0,35

15.

Brno-město

1,00

54.

Klatovy

0,36

16.

Břeclav

1,03

55.

Písek

0,36

17.

Kladno

1,07

56.

Cheb

Plzeň-sever

Benešov

0,36

0,42

0,43

18.

19.

20.

Třebíč

1,16

57.

Jablonec n. Nisou

1,16

58.

Kroměříž

1,19

59.

Jičín

0,43

21.

Louny

1,22

60.

Svitavy

0,43

22.

Žďár nad Sázavou

1,25

61.

Beroun

0,43

23.

Šumperk

1,27

62.

Jindřichův Hradec

0,44

24.

Opava

1,34

63.

Brno-venkov

0,44

25.

Přerov

1,47

64.

České Budějovice

0,45

26.

Frýdek-Místek

1,56

65.

Karlovy Vary

0,46

27.

Děčín

1,62

66.

Zlín

0,47

28.

Litoměřice

1,62

67.

Chrudim

0,48

29.

Ostrava-město

1,71

68.

Tábor

0,48

30.

Blansko

1,76

69.

Nymburk

0,50

31.

Znojmo

1,89

70.

Hradec Králové

0,53

32.

Bruntál

2,07

71.

Prostějov

0,56

33.

Hodonín

Most

Ústí nad Labem

2,08

2,08

2,17

72.

73.

74.

Česká Lípa

0,61

34.

Uherské Hradiště

0,61

35.

Mělník

0,62

36.

Jeseník

2,59

75.

Jihlava

0,64

37.

Sokolov

2,76

76.

Vsetín

0,65

38.

Karviná

5,19

77.

Vyškov

0,66

39.

 

 

 

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 6. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

1 923

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

970

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

846

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

812

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

618

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

567

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

445

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

413

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

372

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

346

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

237

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

233

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

230

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

199

834

Obsluha pojízdných zařízení

195

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

191

513

Číšníci, servírky a barmani

170

911

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech

157

741

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

144

753

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

139

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 15:22  Okénko trhu - Koronavirus dál hýbe trhy Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
St 13:41  US volby: Co stojí za sliby demokratů? Research (Česká spořitelna)
St 12:29  Koronavirus hýbe trhy Research (Česká spořitelna)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies