ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.07.2019 12:00:00

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu poprvé pod hranicí 4 %.


 

Podíl nezaměstnanýchÚsteckém kraji se i v červnu letošního roku snížil a poprvé se dostal pod hodnotu čtyř procent. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou. Ve všech okresech kraje bylo v červnu evidováno méně nezaměstnaných a po květnovém mírném snížení došlo opět ke zvýšení nabídky volných pracovních míst.

K 30. 6. 2019 dosáhl podíl nezaměstnanýchÚsteckém kraji hodnoty 3,83 %, tj. o 0,22 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci května 2019. V porovnání s červnem loňského roku nezaměstnanost v červnu letošního roku v kraji poklesla o 0,79 p. b., od ledna letošního roku byl pak pokles do června o 0,91 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,27 p. b. na 3,20 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,49 % (pokles o 0,17 p. b.).

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,78 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší a i v červnu se umístil na předposlední 76. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (48. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně snížila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,06 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,67 %). Ve čtyřech okresech nezaměstnanost stagnovala (Tachov, Jihlava, Písek a Praha) a v patnácti pak nepatrně vzrostla v rozmezí od 0,01 do 0,11 p. b. V okrese Ústí nad Labem a Most bylo snížení podílu nezaměstnaných nejvyšší v rámci ČR (0,49, resp. 0,45 p. b.).

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 31. 5. 2019 v červnu nepatrně poklesla o 0,06 p. b. na 2,57 %, přičemž meziměsíční pokles vykázalo i dvanáct krajů České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,22 p. b. nastalo právě v Ústeckém kraji, nejnižší snížení bylo vykázáno ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, v Plzeňském kraji došlo k nepatrnému navýšení (o 0,05 p. b.), v Praze nezaměstnanost opět téměř stagnovala (+ 0,002 p. b.). V mezikrajském žebříčku první místo s 1,66% nezaměstnaností patří nadále Pardubickému kraji, poslední místo s 4,16% nezaměstnaností pak Moravskoslezskému kraji. Nejméně nezaměstnaných žen a mužů se nacházelo také v Pardubickém kraji (1,87 %, resp. 1,46 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (4,49 %), v případě mužů je to Moravskoslezský kraj (4,07 %).

K 30. 6. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 398 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 256 (90,4 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1 278 osob, kdy ke snížení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce tentokrát v okrese Ústí  (o 387 osob), nejméně v okrese Litoměřice (o 62 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v červenu nově zaregistrováno celkem 3 293 osob (proti květnu se tento počet snížil celkem o 335 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 571 uchazečů.

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku       55-59 let (3 069 osob, tj. 13,7 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 575 osob, tj. 11,5 %), k této věkové skupině se pak 11,3% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 534 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v červnu zvedl na hodnotu 42,6 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 230 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,1 %, resp. 27,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,1 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci června vzrostl na 16 554 (tj. o 346 míst více než tomu bylo na konci května); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,35 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,89, resp. 0,91 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,17 uchazečů.

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz             

tel.: 472 706 121

Přílohy

  • Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.
  • Nezam_ULK_0619.pdf
  • Tab.1_NezamKraje_0619.xlsx
  • Tab.2_PodilOkresy_0619.xlsx
  • Tab.3_PocetUchazecu_0619.xlsx
 

10. června 2019

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu pod 4procentní hranicí. 

Podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji se i v červnu letošního roku snížil a poprvé se dostal pod hodnotu čtyř procent. Nezaměstnanost mužů je nadále  pod hranicí 4 %, nezaměstnanost žen pod 5% hodnotou. Ve všech okresech kraje bylo v červnu evidováno méně nezaměstnaných a po květnovém mírném snížení došlo opět ke zvýšení nabídky volných pracovních míst.

K 30. 6. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 3,83 %, tj. o 0,22 procentních bodů (p. b.) méně než tomu bylo na konci května 2019. V porovnání s červnem loňského roku nezaměstnanost v červnu letošního roku v kraji poklesla o 0,79 p. b., od ledna letošního roku byl pak pokles do června o 0,91 p. b. V případě mužů se nezaměstnanost meziměsíčně snížila o 0,27 p. b. na 3,20 %, v případě žen podíl nezaměstnaných zůstal pod hodnotu pěti procent, když bylo dosaženo hodnoty 4,49 % (pokles o 0,17 p. b.).

 

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s větší či menší intenzitou snížil ve všech okresech Ústeckého kraje. Okres Most (4,78 %) je svými hodnotami dlouhodobě nejhorší a i v červnu se umístil na předposlední 76. pozici v rámci ČR. Nejlepší pozici v meziokresním srovnání dosáhl okres Litoměřice (48. pozice). Napříč okresy České republiky se nezaměstnanost více či méně snížila, nejnižší nezaměstnanost byla vykázána v okrese Praha-východ (1,06 %), nejvyšší opět v okrese Karviná (6,67 %). Ve čtyřech okresech nezaměstnanost stagnovala (Tachov, Jihlava, Písek a Praha) a v patnácti pak nepatrně vzrostla v rozmezí od 0,01 do 0,11 p. b. V okrese Ústí nad Labem a Most bylo snížení podílu nezaměstnaných nejvyšší v rámci ČR (0,49, resp. 0,45 p. b.).

 

Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa k 30. červnu 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

 

Evidovaní uchazeči        o zaměstnání

 

Volná pracovní místa hlášená úřadům práce

Uchazeči na

1 volné pracovní místo

Podíl nezaměstnaných osob (v %)1)

celkem

z toho

dosažitelní ve věku 15-64 let

celkem

muži

ženy

Česká republika

Ústecký kraj v tom okresy:

  Děčín

  Chomutov

  Litoměřice

  Louny

  Most

  Teplice

  Ústí nad Labem

195 723

22 398

3 385

4 123

2 144

2 705

3 809

2 542

3 690

175 891

20 256

3 030

3 873

1 883

2 360

3 497

2 279

3 334

342 510

16 554

2 090

4 538

1 322

2 213

1 828

2 860

1 703

0,57

1,35

1,62

0,91

1,62

1,22

2,08

0,89

2,17

2,57

3,83

3,70

4,69

2,47

4,22

4,78

2,72

4,39

2,32

3,20

3,18

3,74

2,00

3,60

3,71

2,26

4,11

2,82

4,49

4,25

5,71

2,96

4,87

5,92

3,22

4,67

1) podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let / počet obyvatel

     ve věku 15-64 let v %                                                                                                                                                          

 

Republiková hodnota ukazatele ve srovnání s 31. 5. 2019 v červnu nepatrně poklesla o 0,06 p. b. na 2,57 %, přičemž meziměsíční pokles vykázalo i dvanáct krajů České republiky. Nejvýraznější snížení o 0,22 p. b. nastalo právě v Ústeckém kraji, nejnižší snížení bylo vykázáno ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, v Plzeňském kraji došlo k nepatrnému navýšení (o 0,05 p. b.), v Praze nezaměstnanost opět téměř stagnovala (+ 0,002 p. b.).

V mezikrajském žebříčku první místo s 1,66% nezaměstnaností patří nadále Pardubickému kraji, poslední místo s 4,16% nezaměstnaností pak Moravskoslezskému kraji. Nejméně nezaměstnaných žen a mužů se nacházelo také v Pardubickém kraji (1,87 %, resp. 1,46 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen evidujeme v Ústeckém kraji (4,49 %), v případě mužů je to Moravskoslezský kraj (4,07 %). 

 

K 30. 6. 2019 registrovaly úřady práce na území  Ústeckého kraje celkem 22 398 neumístěných uchazečů o  zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, bylo 20 256 (90,4 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji snížil o 1

278 osob, kdy ke snížení došlo ve všech okresech našeho kraje, nejvíce tentokrát v okrese Ústí  (o 387 osob), nejméně v okrese Litoměřice (o 62 osob). Na úřadech práce v kraji bylo v červenu nově zaregistrováno celkem 3 293 osob (proti květnu se tento počet snížil celkem o 335 osob), z jejich evidence naopak odešlo 4 571 uchazečů.

 

Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání v červnu letošního roku nadále převažovaly osoby ve věku       55-59 let (3 069 osob, tj. 13,7 % uchazečů), druhou nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (2 575 osob, tj. 11,5 %), k této věkové skupině se pak 11,3% podílem přiblížila skupina 50-54letých (2 534 osob). Průměrný věk nezaměstnaných se v červnu zvedl na hodnotu 42,6 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 230 osob ve  věku 65 a více let. Největší počet uchazečů o zaměstnání tvořili uchazeči se základním vzděláním a uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem (31,1 %, resp. 27,2 %). Mezi nezaměstnanými bylo i 3,1 % osob s  vysokoškolským vzděláním.

 

Počet volných pracovních míst v kraji ke konci června vzrostl na 16 554 (tj. o 346 míst více než tomu bylo na konci května); na jedno volné pracovní místo připadalo 1,35 uchazeče o zaměstnání. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a volnými místy vykázaly opět okres Teplice a Chomutov (necelý 1 uchazeč, tedy 0,89, resp. 0,91 uchazeče na jedno volné pracovní místo. Nejhorší situace zůstává nadále v okrese Ústí nad Labem, kde na 1 volné pracovní místo připadalo 2,17 uchazečů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji a jeho okresech (stav ke konci měsíce)*

 

            

 


 

 Ústecký kraj         

Děčín                 

Chomutov           

Litoměřice

 Louny                  

Most                   

Teplice                

Ústí nad Labem

* podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu stejného

Zdroj: MPSV

 věku                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

Ing. Monika Raušerová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem email: monika.rauserova@czso.cz       

tel.: 472 706 121

 

 

 

Další aktuální údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu poprvé pod hranicí 4 %.

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu poprvé pod hranicí 4 %.

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies