ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  25.06.2019 14:00:00

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji


 

25. června 2019

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 nahlášeno 38 697 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což znamenalo meziročně nárůst o 9,5 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2018 v Karlovarském kraji činila 39,3 kalendářních dnů, což je pátá nejnižší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony v ČR. V Karlovarském kraji činilo průměrné procento pracovní neschopnosti 4,802 %. Největší průměrné procento pracovní neschopnosti vykázal Moravskoslezský (5,360 %) a Zlínský kraj (5,272 %).

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 evidováno 86 663 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal minimální meziroční pokles počtu těchto osob oproti roku 2017, a to o 167, tj. 0,2 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných osob v celé ČR to představuje 1,8 %. Nemocensky pojištěných žen žilo v našem kraji 44 953, tj. 51,9 % všech nemocensky pojištěných osob. Nejvíce nemocensky pojištěných osob v Karlovarském kraji se nacházelo v okrese Karlovy Vary (40 137), z toho bylo 21 557 žen.

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a podle krajů v roce 2018

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti vzrostl v Karlovarském kraji z 35 325 případů v roce 2017 na 38 697 v roce 2018, tj. o 9,5 %. Mezi těmito nově hlášenými případy tvořily ženy 54,1 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti doznal ve sledovaném období nárůst v celé ČR bez výjimky. Náš kraj byl přitom regionem, který vykazoval šesté nejvyšší meziroční navýšení tohoto ukazatele po Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji a celorepublikový průměr převyšoval o 1,2 procentního bodu. Mezi okresy našeho kraje byl v roce 2018 nejvyšší počet nových případů dočasné pracovní neschopnosti nahlášen v okrese Karlovy Vary (16 313), naopak nejméně v okrese Sokolov (10 481).

Většinu (34 457, tj. 89,0 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční nárůst o 3 217, tj. o 10,3 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvyšoval počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (o 11,8 %).

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018

Na 100 pojištěnců připadalo v roce 2018 v Karlovarském kraji celkem 44,65 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 3,97 případů více než v loňském roce. Mezi regiony ČR se jednalo o nejvyšší nárůst oproti stejnému období loňského roku. Nejnižší nárůst vykázaly Zlínský kraj (o 1,56) a Hlavní město Praha (o 1,65 případů). Ve všech  okresech našeho kraje hodnota tohoto ukazatele meziročně vzrostla, nejvíce pak v okrese Sokolov (o 5,0 případů).

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech – relativní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a ČR v letech 2000 až 2018

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v roce 2018 činilo 4,802 %, což představuje 8. nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi regiony ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,336 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta pracovní neschopnosti vykazovaly kraje  Moravskoslezský (5,360 %) a Zlínský (5,272 %). V celé ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v roce 2018 hodnoty 5,288 %.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v ČR a Karlovarském kraji  v roce 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov, kde jeho hodnota překročila hranici 5 % (5,029 %), naopak nejnižší okres Cheb (4,595%).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 39,3 kalendářního dne, což je o 2,5 dne méně než v celé ČR. Nižší hodnotu tohoto ukazatele vykazují pouze kraje Liberecký a Plzeňský, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj. V rámci Karlovarského kraje marodili nejdéle lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 43,2 kalendářního dne.

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Karlovarského kraje v roce  2018

 

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

Přílohy

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2018
    (aktualita v pdf)
 

25. června 2019

 

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji v roce 2018

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 nahlášeno 38 697 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což znamenalo meziročně nárůst o 9,5 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2018 v Karlovarském kraji činila 39,3 kalendářních dnů, což je pátá nejnižší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony v ČR. V Karlovarském kraji činilo průměrné procento pracovní neschopnosti 4,802 %. Největší průměrné procento pracovní neschopnosti vykázal Moravskoslezský (5,360 %) a Zlínský kraj (5,272 %).

V Karlovarském kraji bylo v roce 2018 evidováno 86 663 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal minimální meziroční pokles počtu těchto osob oproti roku 2017, a to o 167, tj. 0,2 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných osob v celé ČR to představuje 1,8 %. Nemocensky pojištěných žen žilo v našem kraji 44 953, tj. 51,9 % všech nemocensky pojištěných osob. Nejvíce nemocensky pojištěných osob v Karlovarském kraji se nacházelo v okrese Karlovy Vary (40 137), z toho bylo 21 557 žen. 

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR a podle krajů v roce 2018

 

Průměrný počet nemocensky pojištěných

Nově hlášené případy

pracovní neschopnosti

Nově hlášené případy

pracovní

neschopnosti na 100

nemocensky pojištěných

Kalendářní dny pracovní neschopnosti

Průměrná doba trvání 1 případu pracovní

neschopnosti

(kalendářní dny)

Průměrné procento

pracovní neschopnosti

Česká republika

4 732 737

1 849 455

39,078

77 157 655

41,719

4,467

v tom kraje:

Hl. město Praha

1 267 483

404 429

31,908

15 628 259

38,643

3,378

Středočeský           

449 357

189 182

42,101

7 501 010

39,650

4,573

Jihočeský              

232 871

100 873

43,317

4 407 632

43,695

5,186

Plzeňský                

227 868

104 953

46,059

4 028 068

38,380

4,843

Karlovarský          

86 663

38 697

44,652

1 519 102

39,256

4,802

v tom okres:

Cheb

24 787

11 903

48,020

415 732

34,927

4,595

Karlovy Vary

40 137

16 313

40,643

704 309

43,175

4,808

Sokolov

21 739

10 481

48,213

399 061

38,075

5,029

Ústecký                 

283 555

121 214

42,748

5 095 572

42,038

4,923

Liberecký               

155 680

74 864

48,088

2 821 607

37,690

4,966

Královéhradecký    

200 589

88 256

43,998

3 424 967

38,807

4,678

Pardubický       

203 592

85 187

41,842

3 484 018

40,898

4,688

Vysočina             

179 213

75 610

42,190

3 341 020

44,188

5,108

Jihomoravský        

               503 050

190 316

37,832

8 112 200

42,625

4,418

Olomoucký            

               239 055

89 716

37,529

4 098 416

45,682

4,697

Zlínský            

225 082

88 027

39,109

4 331 370

49,205

5,272

Moravskoslezský   

478 679

198 131

41,391

9 364 414

47,264

5,360

Celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti vzrostl v Karlovarském kraji z 35 325 případů v roce 2017 na 38 697 v roce 2018, tj. o 9,5 %. Mezi těmito nově hlášenými případy tvořily ženy 54,1 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti doznal ve sledovaném období nárůst v celé ČR bez výjimky. Náš kraj byl přitom regionem, který vykazoval šesté nejvyšší meziroční navýšení tohoto ukazatele po Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji a celorepublikový průměr převyšoval o 1,2 procentního bodu. Mezi okresy našeho kraje byl v roce 2018 nejvyšší počet nových případů dočasné pracovní neschopnosti nahlášen v okrese Karlovy Vary (16 313), naopak nejméně v okrese Sokolov (10 481).

Většinu (34 457, tj. 89,0 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční nárůst o 3 217, tj. o 10,3 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvyšoval počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (o 11,8 %).

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech

- absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018

Úhrn organizací (za jednotlivé subjekty bez rozlišení druhu vlastnictví)

 

Počet subjektů

Průměrný počet nemocensky pojištěných

Počet nově hlášených případů dočasn pracovní neschopnosti pro

é

nemoc

pracovní

úrazy

ostatní

úrazy

celkem

KRAJ CELKEM

8 282

86 663

34 457

990

3 250

38 697

v tom okresy:

Cheb

2 579

24 787

10 484

384

1 035

11 903

Karlovy Vary

3 961

40 137

14 593

371

1 349

16 313

Sokolov

1 742

21 739

9 380

235

866

10 481

Na 100 pojištěnců připadalo v roce 2018 v Karlovarském kraji celkem 44,65 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 3,97 případů více než v loňském roce. Mezi regiony ČR se jednalo o nejvyšší nárůst oproti stejnému období loňského roku. Nejnižší nárůst vykázaly Zlínský kraj (o 1,56) a Hlavní město Praha (o 1,65 případů). Ve všech  okresech  našeho kraje hodnota tohoto ukazatele meziročně vzrostla, nejvíce pak v okrese Sokolov (o 5,0 případů). 

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech

– relativní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2018

Úhrn organizací (za jednotlivé subjekty bez rozlišení druhu vlastnictví)

 

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců pro

nemoc

pracovní

úrazy

ostatní

úrazy

celkem

nemoc

pracovní

úrazy

ostatní

úrazy

celkem

KRAJ CELKEM

1 309 630

46 449

163 023

1 519 102

39,760

1,142

3,750

44,652

v tom okresy:

Cheb

355 133

14 934

45 665

415 732

42,296

1,549

4,176

48,020

Karlovy Vary

614 387

18 087

71 835

704 309

36,358

0,924

3,361

40,643

Sokolov

340 110

13 428

45 523

399 061

43,149

1,081

3,984

48,213

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a ČR v letech 2000 až 2018

 

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v roce 2018 činilo 4,802 %, což představuje 8. nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi regiony ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,336 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta pracovní neschopnosti vykazovaly kraje  Moravskoslezský (5,360 %) a Zlínský (5,272 %). V celé ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v roce 2018 hodnoty 5,288 %.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v ČR a Karlovarském kraji  v roce 2018

 KARLOVARSKÝ KRAJ                             ČESKÁ REPUBLIKA                                                        

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov, kde jeho hodnota překročila hranici 5 % (5,029 %), naopak nejnižší okres Cheb (4,595%). 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018 

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 39,3 kalendářního dne, což je o 2,5 dne méně než v celé ČR. Nižší hodnotu tohoto ukazatele vykazují pouze kraje Liberecký a Plzeňský, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj. V rámci Karlovarského kraje marodili nejdéle lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 43,2 kalendářního dne. 

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v okresech Karlovarského kraje v roce  2018

 

Kontakt: 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

E-mail: jana.spackova@czso.cz

Tel: 731 439 249 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji

Diskuze a názory uživatelů na téma: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Karlovarském kraji

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies