ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  19.06.2019 03:14:18

Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018


 

19. května 2019

K 31. 12. 2018 žilo v Karlovarském kraji celkem 20 663 cizinců, to představuje 7,0 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (31,9 %), dále potom Ukrajinci (15,2 %), Němci (12,6 %), Slováci (11,0 %) a Rusové (10,3 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 026, z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 celkem 20 663 cizinců, z nichž 43,7 % byly ženy. To představuje 7,0 % všech obyvatel kraje, což je druhý největší podíl v celé ČR po Hlavním městě Praze (15,7 %). Počet cizinců v kraji vykazuje rostoucí tendenci. V roce 2018 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 3,5 % a za posledních patnáct let došlo k jejich nárůstu dokonce o 56,6 %, tj. o 7 100 osob.

Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvíce pak v Pardubickém kraji (o 16,0 %), v Kraji Vysočina (o 14,9 %) a v Plzeňském kraji (o 12,4 %). Rostl i podíl cizinců na počtu obyvatel, nejnižší tento podíl můžeme vysledovat ve Zlínském kraji (1,8 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018*)

 Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2014 a 2018

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2018 celkem 6 590. To je 31,9 % všech cizinců v našem regionu. Více než polovina Vietnamců přitom žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Ukrajiny (15,2 %),  Německa (12,6 %), Slovenska (11,0 %) a Ruska (10,3 %).

Téměř polovina cizinců v našem kraji žije v okrese Karlovy Vary. V tomto okrese je přitom téměř 60 % všech Ukrajinců a dokonce téměř 80 % všech Rusů žijících v našem kraji. Vysoký je zde také podíl Němců (41 %). Zajímavým zjištěním je, že mezi osobami s německým státním občanstvím tvoří téměř 83 % muži.

Z okresů Karlovarského kraje žije nejvyšší podíl cizinců v okrese Cheb (8,8 % z celkového počtu obyvatel okresu). Naopak nejnižší podíl cizinců v kraji vykazuje již tradičně okres Sokolov (3,4 %).

Cizinci podle okresů k 31. 12. 2018*)

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázaly všechny okresy v České republice. V našem kraji vzrostl počet cizinců nejvíce v okrese Cheb (nárůst o 5,2 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018

Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 026, z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy. K 31. 12. 2018 evidovaly úřady práce v Karlovarském kraji celkem 12 209 cizinců, z toho 5 603 tvořily ženy. Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 817 tj. 28,3 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji. Z okresů našeho kraje vykazoval nejvíce zaměstnaných cizinců okres Karlovy Vary (7 715), naopak nejméně zaměstnaných cizinců bylo v okrese Sokolov (1 553).

Zaměstnaní cizinci podle okresů k 31. 12. 2018

 Zaměstnaní cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

 

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

Přílohy

  • Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2019
    (aktualita v pdf)
 

19. května 2019

Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

K 31. 12. 2018 žilo v Karlovarském kraji celkem 20 663 cizinců, to představuje 7,0 % z celkového počtu obyvatel kraje a zároveň se jedná o druhý největší podíl mezi regiony ČR po Hlavním městě Praze. Nejpočetnější skupinu tvořili Vietnamci (31,9 %), dále potom Ukrajinci (15,2 %), Němci (12,6 %), Slováci (11,0 %) a Rusové (10,3 %). Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 026, z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy.

Podle výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 celkem 20 663 cizinců, z nichž 43,7 % byly ženy. To představuje 7,0 % všech obyvatel kraje, což je druhý největší podíl v celé ČR po Hlavním městě Praze (15,7 %). Počet cizinců v kraji vykazuje rostoucí tendenci. V roce 2018 se jejich počet oproti minulému roku zvýšil o 3,5 % a za posledních patnáct let došlo k jejich nárůstu dokonce o 56,6 %, tj. o 7 100 osob.

Ve srovnání s minulým rokem se počet cizinců zvýšil ve všech regionech ČR bez výjimky, nejvíce pak v Pardubickém kraji (o 16,0 %), v Kraji Vysočina (o 14,9 %) a v Plzeňském kraji (o 12,4 %). Rostl i podíl cizinců na počtu obyvatel, nejnižší tento podíl můžeme vysledovat ve Zlínském kraji (1,8 %).

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018*)

Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie             

 

2014

2015

2016

2017

2018

Cizinci celkem

18 873

19 073

19 395

19 958

20 663

v tom: muži

10 618

10 736

10 898

11 274

11 627

ženy

8 255

8 337

8 497

8 684

9 036

Státní občanství ze zemí EU 28

5 688

5 952

6 259

6 606

6 746

z ostatních zemí

13 185

13 121

13 136

13 352

13 917

z toho:

Vietnam

6 799

6 680

6 598

6 588

6 590

Ukrajina

2 343

2 394

2 466

2 634

3 149

Německo

2 489

2 596

2 662

2 733

2 596

Slovensko

1 889

1 972

2 095

2 186

2 268

Rusko

2 443

2 346

2 266

2 190

2 134

*) údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2014 a 2018 

 

 

Nejpočetnější skupinu cizinců v Karlovarském kraji tvořili Vietnamci, kterých bylo podle údajů z Ředitelství služby cizinecké policie k 31. 12. 2018 celkem 6 590. To je 31,9 % všech cizinců v našem regionu. Více než polovina Vietnamců přitom žije v okrese Cheb. Z věkové struktury vietnamské populace je patrné, že občané z Vietnamu zde našli nový domov a zakládají rodiny. Mezi další nejvíce zastoupené skupiny cizinců patřily osoby z Ukrajiny (15,2 %),  Německa (12,6 %), Slovenska (11,0 %) a Ruska (10,3 %).

Téměř polovina cizinců v našem kraji žije v okrese Karlovy Vary. V tomto okrese je přitom téměř 60 % všech Ukrajinců a dokonce téměř 80 % všech Rusů žijících v našem kraji. Vysoký je zde také podíl Němců (41 %). Zajímavým zjištěním je, že mezi osobami s německým státním občanstvím tvoří téměř 83 % muži.

Z okresů Karlovarského kraje žije nejvyšší podíl cizinců v okrese Cheb (8,8 % z celkového počtu obyvatel okresu). Naopak nejnižší podíl cizinců v kraji vykazuje již tradičně okres Sokolov (3,4 %).

Cizinci podle okresů k 31. 12. 2018*)

Pramen: Ředitelství služby cizinecké policie             

Kraj, okresy

Cizinci celkem

 

z toho státní občanství

 

Vietnam

Ukrajina

Německo

Slovensko

Rusko

Karlovarský kraj

20 663

6 590

3 149

2 596

2 268

2 134

Cheb

8 097

3 381

1 021

839

860

348

Karlovy Vary

9 570

2 461

1 790

1 064

775

1 654

Sokolov

2 996

748

338

693

633

132

*) údaje nezahrnují cizince s platným azylem na území ČR                                                                                                         

Meziroční nárůst počtu cizinců vykázaly všechny okresy v České republice. V našem kraji vzrostl počet cizinců nejvíce v okrese Cheb (nárůst o 5,2 %). 

Cizinci v Karlovarském kraji v letech 2014 až 2018

 

Zaměstnaných cizinců bylo v Karlovarském kraji celkem 17 026, z toho 7 442, tj. 43,7 % byly ženy. K 31. 12. 2018 evidovaly úřady práce v Karlovarském kraji celkem 12 209 cizinců, z toho 5 603 tvořily ženy. Platné živnostenské oprávnění mělo celkem 4 817 tj. 28,3 % z celkového počtu zaměstnaných cizinců v kraji. Z okresů našeho kraje vykazoval nejvíce zaměstnaných cizinců okres Karlovy Vary (7 715), naopak nejméně zaměstnaných cizinců bylo v okrese Sokolov (1 553).

Zaměstnaní cizinci podle okresů k 31. 12. 2018

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, ČSSZ

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kraj, okresy

Zaměstnaní cizinci celkem

v tom

evidovaní na úřadech práce

s platným živnostenským oprávněním

celkem

z toho ženy

celkem

z toho ženy

celkem

z toho ženy

Karlovarský kraj

17 026

7 442

12 209

5 603

4 817

1 839

Cheb

7 758

3 440

5 352

2 478

2 406

962

Karlovy Vary

7 715

3 393

5 884

2 722

1 831

671

Sokolov

1 553

609

973

403

580

206

 

Zaměstnaní cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 

 

 

 

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

Diskuze a názory uživatelů na téma: Cizinci v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies