ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji se opět snížil - Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019


 

12. května 2019

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci 1. čtvrtletí roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 707 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo. 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 celkem 294 707 obyvatel, z toho 149 159, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 189 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-242), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel v okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 113) a Sokolov (o 112). K nárůstu počtu obyvatel došlo v okrese Cheb, kde přibylo 36 obyvatel.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 31. března roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 662 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně prakticky nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 44,7 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 19,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 396, tj. 59,8 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,2 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (62,4% všech živě narozených dětí).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 29 952 osob, což bylo o 1 952 méně  než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 110 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 904. V kraji zemřelo 467 mužů a 437 žen.

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019 

V 1. čtvrtletí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 127 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary a Sokolov (shodně 34,6 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 170 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 86 manželů, tj. 50,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí. 

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

V 1. čtvrtletí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 16 703 osob a 10 103 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 032 obyvatel, z toho byli 49,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 48,6 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 51,4 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 979 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 69,7 % všech vystěhovaných a do ciziny 30,3 %.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

Přílohy

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019
    (aktualita v pdf)
  • Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2019
  • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019
 

12. května 2019

 

Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci 1. čtvrtletí roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 707 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 celkem 294 707 obyvatel, z toho 149 159, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

 

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019  (předběžné výsledky)

 

Stav na počátku období

1. ledna 2019

 

Střední stav

 

Stav ke konci období

31. března 2019

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Kraj celkem

294 896

145 674

149 222

294 816

145 627

149 189

294 707

145 548

149 159

v tom okresy:

Cheb

91 540

45 126

46 414

91 557

45 123

46 434

91 576

45 115

46 461

Karlovy Vary

115 014

56 548

58 466

114 977

56 544

58 433

114 901

56 516

58 385

Sokolov

88 342

44 000

44 342

88 282

43 960

44 322

88 230

43 917

44 313

 

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 189 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-242), tj. převahou zemřelých nad narozenými. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel v okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 113) a Sokolov (o 112). K nárůstu počtu obyvatel došlo v okrese Cheb, kde přibylo 36 obyvatel. 

 

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Narození celkem

 

 

 

v tom

 

 

 

 

 

živě naroze

 

 

mrtvě narození

celkem

z toho chlapci

pořadí dítět

e

v manželství

mimo

manželství

1

2

3+

celkem

z toho chlapci

Kraj celkem

665

662

350

296

234

132

266

396

3

1

v tom okresy:

Cheb

202

201

101

85

78

38

82

119

1

-

Karlovy Vary

253

251

137

132

76

43

105

146

2

1

Sokolov

210

210

112

79

80

51

79

131

-

-

 

 

Od 1. ledna do 31. března roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 662 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně prakticky nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 44,7 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 19,9 % již doma čekali více než dva sourozenci. 

 

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 396, tj. 59,8 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,2 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (62,4% všech živě narozených dětí).

 

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 

(předběžné údaje)

 

Celkem

z toho

muži

Zemřelí ve věkové skupině

 

Kojenecká úmrtnost 1)

Novorozenecká

úmrtnost 2)

do 1 roku

z toho 

do 28 dnů

 

1–14

15–39

40–59

60–69

70–79

80–89

90+

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

904

290

338

276

467

153

174

140

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

13

-

6

7

85

32

31

22

152

46

54

52

275

87

103

85

267

85

97

85

110

39

46

25

1,5

-

4,0

-

1,5

-

4,0

-

1) zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených

2) zemřelí do 28 dnů na 1 000 živě narozených             

 

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 29 952 osob, což bylo o 1 952 méně  než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 110 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 904. V kraji zemřelo 467 mužů a 437 žen. 

 

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

 

 

 

V 1. čtvrtletí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 127 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary a Sokolov (shodně 34,6 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 170 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 86 manželů, tj. 50,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

 

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Rozvody celkem

z toho

1. rozvod

Rozvedená manželství s nezletilými dětmi

na návrh

ženy

společný

návrh

muže

ženy

celkem

v tom s počtem dětí

1

2

3 a více

Kraj celkem

170

63

86

125

131

86

43

38

5

v tom okresy:

Cheb

51

19

28

43

44

26

13

9

4

Karlovy Vary

68

21

36

46

52

35

19

16

-

Sokolov

51

23

22

36

35

25

11

13

1

 

V 1. čtvrtletí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 16 703 osob a 10 103 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 032 obyvatel, z toho byli 49,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 48,6 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 51,4 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 979 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 69,7 % všech vystěhovaných a do ciziny 30,3 %.

 

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019  (předběžné výsledky)

 

Sňatky

Rozvody

Živě narození

Zemřelí

Přirozený přírůstek/ú bytek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek/ úbytek stěhováním

Celkový

přírůstek/ úbytek

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

Kraj celkem v tom okresy:

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

 

 

Absolutní údaje

 

127

39

44

44

170

51

68

51

662

201

251

210

904

290

338

276

-242

-89

-87

-66

1 032

529

531

342

979

404

557

388

53

125

-26

-46

-189

36

-113

-112

 

 

Relativní údaje  (na 1 000 obyvatel středního stavu)

 

1,7

1,7

1,6

2,0

2,3

2,3

2,4

2,3

9,1

8,9

8,9

9,6

12,4

12,8

11,9

12,7

-3,3

-3,9

-3,1

-3,0

14,2

23,4

18,7

15,7

13,5

17,9

19,6

17,8

0,7

5,5

-0,9

-2,1

-2,6

1,6

-4,0

-5,1

 

 

 

 

 

 

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019

(předběžné výsledky)

 

Stav na počátku období

1. ledna 2019

 

Střední stav

 

Stav ke konci období

31. března 2019

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Česká republika

10 649 800

5 244 194

5 405 606

10 652 126

5 246 028

5 406 098

10 652 812

5 247 083

5 405 729

v tom kraje:

Hl. m. Praha

1 308 632

638 009

670 623

1 309 292

638 486

670 806

1 309 182

638 518

670 664

Středočeský

1 369 332

676 696

692 636

1 371 322

677 778

693 544

1 372 853

678 612

694 241

Jihočeský

642 133

317 268

324 865

642 130

317 299

324 831

642 201

317 384

324 817

Plzeňský

584 672

290 226

294 446

585 174

290 506

294 668

585 731

290 888

294 843

Karlovarský

294 896

145 674

149 222

294 816

145 627

149 189

294 707

145 548

149 159

Ústecký

820 789

407 395

413 394

820 621

407 366

413 255

820 482

407 347

413 135

Liberecký

442 356

217 791

224 565

442 469

217 900

224 569

442 452

217 931

224 521

Královéhradecký

551 021

271 591

279 430

551 014

271 604

279 410

550 917

271 604

279 313

Pardubický

520 316

257 948

262 368

520 505

258 118

262 387

520 583

258 240

262 343

Vysočina

509 274

253 061

256 213

509 327

253 106

256 221

509 389

253 174

256 215

Jihomoravský

1 187 667

582 516

605 151

1 187 889

582 751

605 138

1 187 777

582 798

604 979

Olomoucký

632 492

309 620

322 872

632 308

309 547

322 761

632 099

309 478

322 621

Zlínský

582 921

285 883

297 038

582 722

285 821

296 901

582 604

285 777

296 827

Moravskoslezský

1 203 299

590 516

612 783

1 202 537

590 119

612 418

1 201 835

589 784

612 051

 

Kontakt:

 

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 731 439 249

E-mail: jana.spackova@czso.cz 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji se opět snížil - Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Počet obyvatel se v Karlovarském kraji se opět snížil - Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies