ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji opět snížil - kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel


 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního čtvrtletí 2019 opět snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva, ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Migrační saldo dosáhlo v kraji kladné hodnoty, pouze v jednom z pěti okresů kraje byl zaznamenán úbytek obyvatel stěhováním. Relativní počet uzavřených sňatků byl mezi ostatními kraji ČR nejnižší.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2019 celkem 550 917 osob, z toho 279 313 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel snížil celkem o 104 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve dvou okresech kraje, v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel, v okrese Hradec Králové se počet obyvatel od počátku roku nezměnil. Přirozenou měnou ubylo v kraji 206 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí roku 2019 zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji zvýšil o 102 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování vykázaly okresy Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov, pouze v okrese Náchod bylo migrační saldo záporné. 

 

V průběhu prvního čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 332 dětí, tj. 9,8 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (693 chlapců a 639 dívek). Počet živě narozených byl shodný se stejným obdobím roku 2018. V manželství se narodilo 660 dětí, tj. 49,5 %. Nejvíce dětí (663, tj. 47,5 %) se narodilo jako prvorozených, 491 dětí (tj. 36,9 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 208 dětí (tj. 15,6 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (416 dětí), v relativním vyjádření v okrese Náchod (11,0 ‰).

V kraji zemřelo během prvního čtvrtletí 2019 celkem 1 538 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,3 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 227 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (450 osob), relativně v okrese Jičín (11,8 ‰). 

K 31. 3. 2019 bylo v kraji uzavřeno 165 sňatků, což bylo o 10 sňatků méně než ke konci března 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 1,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo v absolutním vyjádření nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (49 sňatků) relativně v okresech JičínNáchod (shodně 1,3 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 312 manželství ukončeno rozvodem, v porovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 16 rozvodů méně. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,3 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (94 rozvodů) relativně v okrese Náchod,(2,5 ‰).

Během prvního čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji počet obyvatel celkově snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatel, neboť migrační saldo dosáhlo v kraji kladné hodnoty. Celkový úbytek činil 104 obyvatel, v porovnání se stejným obdobím roku 2018 byl celkový úbytek výrazně nižší, v 1. čtvrtletí 2018 ubylo v kraji celkově 467 obyvatel. Počet obyvatel se celkově snížil ve dvou okresech, v okrese Náchod  o 92 obyvatel a v okrese Trutnov o 62 obyvatel. V okrese Jičín přibylo 7 obyvatel a v okrese Rychnov nad Kněžnou činil celkový přírůstek 43 obyvatel. V okrese Hradec Králové se celkový počet obyvatel od počátku roku nezměnil, neboť úbytek obyvatel přirozenou měnou se ve sledovaném období vyrovnal migračnímu přírůstku. Nejvyšší úbytek obyvatel byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Náchod (úbytek 92 obyvatel tj. 3,4 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 206 obyvatel, ve stejném období minulého roku byl v kraji zaznamenán přirozený úbytek 433 obyvatel. Ve všech okresech kraje v prvním čtvrtletí 2019 více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 86 obyvatel, tj. 2,9 ).

K 31. 3. 2019 činilo migrační saldo 102 obyvatel, zatímco v  1. čtvrtletí roku 2018 dosahovalo záporných hodnot (úbytek 34 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázal úbytek obyvatel důsledkem stěhování pouze okres Náchod (úbytek 90 obyvatel), ve zbývajících čtyřech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně i relativně přibylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Rychnov nad Kněžnou (přírůstek 77 obyvatel, tj. 3,9 ).).

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí 2019 vystěhovalo celkem 1 400 obyvatel, z toho 1 119 do ostatních krajů ČR a 281 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (68,0 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 1 502 obyvatel, z toho 990 z jiných krajů ČR a 512 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (65,0 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 1,2 ‰ poslední místo, krajská hodnota byla o 0,2 p.b. nižší než průměr za ČR. Relativní počet živě narozených (9,8 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na osmou příčku (průměr ČR 10,0 ‰). Relativně nejvíce dětí se narodiloKraji Vysočina (10,8 ‰), nejméně relativně narozených vykázal Karlovarský kraj (9,1 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 11,3 ‰ (průměr ČR 11,4 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji pátá nejnižší. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,8 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12,4 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 1,5 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v Hl. m. Praze (přírůstek 0,7 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v 1. čtvrtletí 2019 Karlovarský kraj (úbytek 3,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním Královéhradecký kraj zaujal desáté místo (přírůstek 0,8 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 10,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -2,0 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,8 ‰ umístil na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (10,4 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2019 zaznamenán opět v Moravskoslezském kraji (úbytek 4,9 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v osmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 3 012 osob, tj. 1,1 ‰.. 

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019

Více informací o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

Přílohy

 

12. 6. 2019

Královéhradecký kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního čtvrtletí 2019 opět snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva, ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Migrační saldo dosáhlo v kraji kladné hodnoty, pouze v jednom z pěti okresů kraje byl zaznamenán úbytek obyvatel stěhováním. Relativní počet uzavřených sňatků byl mezi ostatními kraji ČR nejnižší.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 3. 2019 celkem 550 917 osob, z toho 279 313 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel snížil celkem o 104 osob, celkově ubylo obyvatelstvo ve dvou okresech kraje, v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel, v okrese Hradec Králové se počet obyvatel od počátku roku nezměnil. Přirozenou měnou ubylo v kraji 206 obyvatel, v žádném okrese kraje nebylo v prvním čtvrtletí roku 2019 zaznamenáno více narozených než zemřelých. Důsledkem stěhování se počet obyvatel v kraji zvýšil o 102 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování vykázaly okresy Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov, pouze v okrese Náchod bylo migrační saldo záporné.

 

 

V průběhu prvního čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 1 332 dětí, tj. 9,8 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (693 chlapců a 639 dívek). Počet živě narozených byl shodný se stejným obdobím roku 2018. V manželství se narodilo 660 dětí, tj. 49,5 %. Nejvíce dětí (663, tj. 47,5 %) se narodilo jako prvorozených, 491 dětí (tj. 36,9 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 208 dětí (tj. 15,6 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (416 dětí), v relativním vyjádření v okrese Náchod (11,0 ‰).

V kraji zemřelo během prvního čtvrtletí 2019 celkem 1 538 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 11,3 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 227 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (450 osob), relativně v okrese Jičín (11,8 ‰).

 

 

 

K 31. 3. 2019 bylo v kraji uzavřeno 165 sňatků, což bylo o 10 sňatků méně než ke konci března 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 1,2 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo v absolutním vyjádření nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (49 sňatků) relativně v okresech Jičín a Náchod (shodně 1,3 ‰).

 

Ve sledovaném období bylo v kraji 312 manželství ukončeno rozvodem, v porovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 16 rozvodů méně. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,3 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (94 rozvodů) relativně v okrese Náchod,(2,5 ‰).

 

Během prvního čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji počet obyvatel celkově snížil důsledkem přirozeného úbytku obyvatel, neboť migrační saldo dosáhlo v kraji kladné hodnoty. Celkový úbytek činil 104 obyvatel, v porovnání se stejným obdobím roku 2018 byl celkový úbytek výrazně nižší, v 1. čtvrtletí 2018 ubylo v kraji celkově 467 obyvatel. Počet obyvatel se celkově snížil ve dvou okresech, v okrese Náchod  o 92 obyvatel a v okrese Trutnov o 62 obyvatel. V okrese Jičín přibylo 7 obyvatel a v okrese Rychnov nad Kněžnou činil celkový přírůstek 43 obyvatel. V okrese Hradec Králové se celkový počet obyvatel od počátku roku nezměnil, neboť úbytek obyvatel přirozenou měnou se ve sledovaném období vyrovnal migračnímu přírůstku. Nejvyšší úbytek obyvatel byl v absolutním i relativním vyjádření zaznamenán v okrese Náchod (úbytek 92 obyvatel tj. 3,4 ‰).

Přirozenou měnou ubylo v kraji 206 obyvatel, ve stejném období minulého roku byl v kraji zaznamenán přirozený úbytek 433 obyvatel. Ve všech okresech kraje v prvním čtvrtletí 2019 více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 86 obyvatel, tj. 2,9 ‰).

 

K 31. 3. 2019 činilo migrační saldo 102 obyvatel, zatímco v  1. čtvrtletí roku 2018 dosahovalo záporných hodnot (úbytek 34 obyvatel). Z hlediska meziokresního srovnání vykázal úbytek obyvatel důsledkem stěhování pouze okres Náchod (úbytek 90 obyvatel), ve zbývajících čtyřech okresech bylo migrační saldo kladné. Absolutně i relativně přibylo důsledkem stěhování nejvíce obyvatel v okrese Rychnov nad Kněžnou (přírůstek 77 obyvatel, tj. 3,9 ‰).).

 

Z kraje se v průběhu prvního čtvrtletí 2019 vystěhovalo celkem 1 400 obyvatel, z toho 1 119 do ostatních krajů ČR a 281 do ciziny. Do ciziny se stěhovali více muži (68,0 % vystěhovalých do ciziny). Do kraje se přistěhovalo 1 502 obyvatel, z toho 990 z jiných krajů ČR a 512 obyvatel z ciziny. Mužů se z ciziny opět přistěhovalo více než žen (65,0 %).

 

V mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 1,2 ‰ poslední místo, krajská hodnota byla o 0,2 p.b. nižší než průměr za ČR. Relativní počet živě narozených (9,8 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na osmou příčku (průměr ČR 10,0 ‰). Relativně nejvíce dětí se narodilo v Kraji Vysočina (10,8 ‰), nejméně relativně narozených vykázal Karlovarský kraj (9,1 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 11,3 ‰ (průměr ČR 11,4 ‰), tato hodnota byla mezi ostatními kraji pátá nejnižší. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,8 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (12,4 ‰).

 

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 1,5 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze v Hl. m. Praze (přírůstek 0,7 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v 1. čtvrtletí 2019 Karlovarský kraj (úbytek 3,3 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním Královéhradecký kraj zaujal desáté místo (přírůstek 0,8 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 10,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -2,0 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou -0,8 ‰ umístil na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán ve Středočeském kraji (10,4 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvním čtvrtletí 2019 zaznamenán opět v Moravskoslezském kraji (úbytek 4,9 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v osmi ze čtrnácti krajů, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 3 012 osob, tj. 1,1 ‰..

 

 

 

Další informace naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019 

Více informací o obyvatelstvu v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo 

Kontakt: 

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové e-mail: jana.becvarova@czso.cz tel: 495 762 322

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji opět snížil - kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel

Diskuze a názory uživatelů na téma: Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji opět snížil - kraj měl k 31. 3. 2019 celkem 550 917 obyvatel

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies