ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvýšil o 110 osob - Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019


 

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2019 zvýšil o 110 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku poklesl počet zemřelých, snížil se ale i počet narozených, vzrostl počet přistěhovalých, zvýšil se ale i počet vystěhovalých. Počet sňatků se nepatrně snížil, vzrostl ale, i když také jen mírně, počet rozvodů.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2019 celkem 1 187 777 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil o 110 osob. Nárůst počtu obyvatel je výhradně zásluha stěhování, neboť migrační přírůstek kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 290 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozenou cestou obyvatel ubylo, neboť zemřelo o 180 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 8 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil o 3 012 osob, a to pouze zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil ve 2 okresech – v Brně-městě (-568 osob) a v okrese Hodonín (-177 osob). V obou okresech byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním. V ostatních 5 okresech kraje se počet obyvatel zvýšil prakticky jen zásluhou stěhování, neboť přirozený přírůstek v řádu jednotek osob byl zaznamenán pouze v okrese Blansko a Brno-venkov (+4, resp. +3 osoby). Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Brno-venkov, a to 519.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019
(předběžné údaje)

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2019 živě narodilo 3 127 dětí, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 bylo o 122 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,3 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 612 chlapců a 1 515 děvčat). V okrese Hodonín chlapci tvořili dokonce 57,2 % narozených dětí.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (1 468 dětí, tj. 46,9 %), 38,9 % druhým dítětem (1 215 dětí) a 444 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem (14,2 %). Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2019 narodilo 1 286 dětí (o 214 méně), tedy 41,1 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Břeclav (48,0 %).

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2019 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 307 osob (1 611 mužů, 1 696 žen), což bylo o 168 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Hodonín, na 1 000 obyvatel zde připadlo 12,6 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (33,7 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (25,0 %). Mezi zemřelými však bylo i 9 dětí do 1 roku a 6 dětí ve věku 1 až 14 let.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí
(předběžné údaje)

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2019 přistěhovalo 3 459 osob, tedy o 439 osob více než ve srovnatelném období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 808 osob (52,3 % přistěhovalých) a 1 651 osob ze zahraničí (47,7 % přistěhovalých). Velká část přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (1 151 osob, tj. 69,7 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 169 osob (o 830 osob více než za 3 měsíce roku 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 739 osob (54,9 % vystěhovalých) a 1 430 osob se odstěhovalo do zahraničí (45,1 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 290 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo podstatně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 69 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování tvořilo tři čtvrtiny přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 221 osob).

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2019 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 421 manželství, což bylo o 15 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (218 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří měsíců 621 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 12 více než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (318 rozvodů, tj. 51,2 % z celku). Ve 205 případech (33,0 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 397 případech (63,9 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

Přílohy

 • Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019 (komentář v PDF)
 • Tabulková část:
 • Demografický vývoj v krajích ČR a v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019
 • Počet obyvatel
 • Narození
 • Zemřelí
 • Stěhování
 • Rozvody
 • Pohyb obyvatelstva
 • Více informací:
 • Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2019 Odkaz [nové okno]
 

12. 6. 2019

Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2019 zvýšil o 110 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku poklesl počet zemřelých, snížil se ale i počet narozených, vzrostl počet přistěhovalých, zvýšil se ale i počet vystěhovalých. Počet sňatků se nepatrně snížil, vzrostl ale, i když také jen mírně, počet rozvodů.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2019 celkem 

1 187 777 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil o 110 osob. Nárůst počtu obyvatel je výhradně zásluha stěhování, neboť migrační přírůstek kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 290 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozenou cestou obyvatel ubylo, neboť zemřelo o 180 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 8 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil o 3 012 osob, a to pouze zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje)

 

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil ve 2 okresech – v Brně-městě (-568 osob) a v okrese Hodonín (-177 osob). V obou okresech byl zaznamenán přirozený úbytek obyvatel i úbytek obyvatel stěhováním. V ostatních 5 okresech kraje se počet obyvatel zvýšil prakticky jen zásluhou stěhování, neboť přirozený přírůstek v řádu jednotek osob byl zaznamenán pouze v okrese Blansko a Brno-venkov (+4, resp. +3 osoby). Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Brno-venkov, a to 519.

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2019 živě narodilo 3 127 dě, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 bylo o 122 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Vyškov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,3 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 612 chlapců a 1 515 děvčat). V okrese Hodonín chlapci tvořili dokonce 57,2 % narozených dětí.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (1 468 dětí, tj. 46,9 %), 38,9 % druhým dítětem (1 215 dětí) a 444 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem (14,2 %). Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2019 narodilo 1 286 dětí (o 214 méně), tedy 41,1 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Břeclav (48,0 %).

 

 

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje v 1. čtvrtletí 2019

(předběžné údaje) 

 

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2019 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 307 osob (1 611 mužů, 1 696 žen), což bylo o 168 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Hodonín, na 1 000 obyvatel zde připadlo 12,6 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (33,7 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (25,0 %). Mezi zemřelými však bylo i 9 dětí do 1 roku a 6 dětí ve věku 1 až 14 let. 

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2019 přistěhovalo 3 459 osob, tedy o 439 osob více než ve srovnatelném období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 808 osob (52,3 % přistěhovalých) a 1 651 osob ze zahraničí (47,7 % přistěhovalých). Velká část přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (1 151 osob, tj. 69,7 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 3 169 osob (o 830 osob více než za 3 měsíce roku 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 739 osob (54,9 % vystěhovalých) a 1 430 osob se odstěhovalo do zahraničí (45,1 % vystěhovalých). 

Saldo vnitřního i zahraničního stěhování bylo kladné a počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 290 osob. Saldo vnitřního stěhování ale bylo podstatně nižší (z jiných krajů se přistěhovalo o 69 osob víc, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování tvořilo tři čtvrtiny přírůstku obyvatel kraje stěhováním (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 221 osob).

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2019 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 421 manželství, což bylo o 15 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (218 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Tab. 3 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí  

(předběžné údaje)

 

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří měsíců 621 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 12 více než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (318 rozvodů, tj. 51,2 % z celku). Ve 205 případech (33,0 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 397 případech (63,9 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Ing. Karel Adam

Krajská správa ČSÚ v Brně e-mail: karel.adam@czso.cz tel.: 542 528 172

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvýšil o 110 osob - Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvýšil o 110 osob - Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies